ลำดับ รูป ชื่อ ดาว โจมตี ป้องกัน
1
3-Hump Lacooda 3 500 1500
2
4-Starred Ladybug of Doom 3 800 1200
3
8-Claws Scorpion 2 300 200
4
A Cat of Ill Omen 2 500 300
5
A Man with Wdjat 4 1600 1600
6
A-Team: Trap Disposal Unit 2 300 400
7
A/D Changer 1 100 100
8
Abare Ushioni 4 1200 1200
9
Absorbing Kid from the Sky 4 1300 1000
10
Abyss Soldier 4 1800 1300
11
Abyss Warrior 4 1800 1300
12
Abyssal Kingshark 4 1700 600
13
Adhesive Explosive 3 1000 1000
14
Agido 4 1500 1300
15
Air Armor Ninja 4 1400 1400
16
Airknight Parshath 5 1900 1400
17
Akz, the Pumer 6 1500 1000
18
Alchemist of Black Spells 4 1200 1800
19
Alien Grey 2 300 800
20
Alien Hunter 4 1600 800
21
Alien Hypno 4 1600 700
22
Alien Kid 4 1600 700
23
Alien Mars 3 1000 1000
24
Alien Mother 6 2300 1500
25
Alien Overlord 6 2200 1600
26
Alien Skull 4 1600 1800
27
Alien Telepath 4 1600 1000
28
Alien Warrior 4 1800 1000
29
Alligator's Sword Dragon 5 1700 1500
30
Allure Queen LV3 3 500 500
31
Allure Queen LV5 5 1000 1000
32
Allure Queen LV7 7 1500 1500
33
Ally of Justice Cosmic Gateway 8 2400 1200
34
Ally of Justice Enemy Catcher 6 1800 1800
35
Ally of Justice Garadholg 4 1600 400
36
Ally of Justice Nullfier 4 1600 1200
37
Ally of Justice Reverse Break 4 1200 1200
38
Ally of Justice Searcher 3 1400 100
39
Ally of Justice Thunder Armor 8 2700 2200
40
Ally of Justice Unknown Crusher 3 1200 800
41
Ally of Justice Unlimiter 2 600 200
42
Alpacaribou, Mystical Beast of the Forest 7 2700 2100
43
Altitude Knight 4 1400 1200
44
Amarylease 1 100 200
45
Amazoness Archer 4 1400 1100
46
Amazoness Baby Tiger 2 500 500
47
Amazoness Blowpiper 3 800 1500
48
Amazoness Chain master 4 1500 1300
49
Amazoness Fighter 4 1500 1300
50
Amazoness Paladin 4 1700 300
51
amazoness sage 4 1400 700
52
Amazoness Scouts 2 500 1100
53
Amazoness Spy 3 800 1200
54
Amazoness Swords Woman 4 1500 1600
55
amazoness tiger 4 1100 1500
56
Amazoness Trainee 4 1500 1300
57
Ambulance Rescueroid 6 2300 1800
58
Ambulanceroid 3 300 1200
59
Amphibious Bugroth MK-3 4 1500 1300
60
An Owl of Luck 2 300 500
61
Anarchist Monk Ranshin 4 1800 100
62
Ancient Crimson Ape 7 2600 1800
63
Ancient Dragon 4 1400 1300
64
Ancient Gear Beast 6 2000 2000
65
Ancient Gear Box 4 500 2000
66
Ancient Gear Cannon 2 500 500
67
Ancient Gear Engineer 5 1500 1500
68
Ancient Gear Golem 8 3000 3000
69
Ancient Gear Knight 4 1800 500
70
Ancient Gear Soldier 4 1300 1300
71
Andro Sphinx 10 3000 2500
72
Angel 07 7 2500 1500
73
Angmarl the Fiendish Monarch 6 2400 1000
74
Anteatereatingant 5 2000 500
75
Anti-Aircraft Flower 3 0 1600
76
Aqua Armor Ninja 4 800 1600
77
Arcana Knight Joker 9 3800 2500
78
Arcane Archer of the Forest 3 900 1400
79
Archfiend Cavalry 4 1900 0
80
Archfiend Emperor, the First Lord of Horror 8 3000 2000
81
Archfiend Empress 8 2900 2100
82
Archfiend General 4 2100 800
83
Archfiend Giant 6 2400 1600
84
Archfiend of Gilfer 6 2200 2500
85
Arkbrave Dragon 7 2400 2000
86
Armed Dragon LV10 10 3000 2000
87
Armed Dragon LV3 3 1200 900
88
Armed Dragon LV5 5 2400 1700
89
Armed Dragon LV7 7 2800 1000
90
Armed Ninja 1 300 300
91
Armed Protector Dragon 8 2000 2800
92
Armed Sea Hunter 4 1800 400
93
Armor Breaker 3 800 800
94
Armor Exe 4 2400 1400
95
Armored Axon Kicker 6 2200 1800
96
Armored Bee 4 1600 1200
97
Aromage Bergamot 6 2400 1800
98
Aromage Jasmine 2 100 1900
99
Aromage Rosemary 4 1800 700
100
Arsenal Bug 3 2000 2000
101
Arsenal Summoner 4 1600 1600
102
Asura Priest 4 1700 1200
103
Atlantean Attack Squad 3 1400 0
104
Aurkus, Lightsworn Druid 3 1200 1800
105
Aurora Wing 4 1200 1600
106
Aussa the Earth Charmer 3 500 1500
107
Avalanching Aussa 4 800 1500
108
B-Buster Drake 4 1500 1800
109
B. Skull Dragon 9 3200 2500
110
B.E.S. Big Core 6 2300 1100
111
B.E.S. Crystal Core 5 2100 1000
112
B.E.S. Tetran 6 1800 2300
113
Babycerasaurus 2 500 500
114
Bacon Saver 2 700 600
115
Barrel Dragon 7 2600 2200
116
Battleguard King 8 3000 1100
117
Bazoo the Soul-Eater 4 1600 900
118
Beastking of the Swamps 4 1000 1100
119
Beautunaful Princess 1 0 0
120
Bee List Soldier 1 500 400
121
Beelze Frog 3 1200 800
122
Beetron 4 1600 900
123
Behemoth the King of All Animals 7 2700 1500
124
Beiige, Vanguard of Dark World 4 1600 1300
125
Berfomet 5 1400 1800
126
Berlineth the Firestorm Vassal 3 800 1000
127
Berserk Dragon 8 3500 0
128
Beta The Electromagnet Warrior 3 1500 1500
129
Big Shield Gardna 4 100 2600
130
Big-Tusked Mammoth 5 2000 1000
131
Biofalcon 4 1700 1200
132
Birdface 4 1600 1600
133
Bite Shoes 2 500 300
134
Black Brachios 4 1800 1100
135
Black Dragon Ninja 7 2800 1600
136
Black Dragon's Chick 1 800 500
137
Black Luster Soldier - Envoy of the Evening Twilight 8 3000 2500
138
Black Luster Soldier - Sacred Soldier 8 3000 2500
139
Black Ptera 3 1000 500
140
Black Tyranno 7 2600 1800
141
Blade Knight 4 1600 1000
142
Blade Rabbit 2 400 300
143
Bladefly 2 600 700
144
Blast Asmodian 3 1000 300
145
Blast Juggler 3 800 900
146
Blast Magician 4 1400 1700
147
Blazewing Butterfly 4 1500 1500
148
Blazing Hiita 4 800 1500
149
Blindly Loyal Goblin 4 1800 1500
150
Blizzard Warrior 3 1400 400
151
Blizzed, Defender of the Ice Barrier 1 300 500
152
Block Golem 3 1000 1500
153
Blockman 4 1000 1500
154
Blood Sucker 4 1300 1500
155
Blowback Dragon 6 2300 1200
156
Blue Dragon Ninja 5 2100 1200
157
Blue Dragon Summoner 4 1500 600
158
Blue Flame Swordsman 4 1800 1600
159
Blue Thunder T-45 4 1700 1000
160
Blue-Eyes Shining Dragon 10 3000 2500
161
Blue-Eyes Toon Dragon 8 3000 2500
162
Boar Soldier 4 2000 500
163
Bombardment Beetle 2 400 900
164
Bone Crusher 4 1600 200
165
Bonfire Colossus 8 2600 2200
166
Botanical Girl 3 1300 1100
167
Bountiful Artemis 4 1600 1700
168
Bowganian 3 1300 1000
169
BOXer 4 1800 1000
170
Brain Crusher 7 2400 1500
171
Breaker the Magical Warrior 4 1600 1000
172
Brohunder 4 900 400
173
Brotherhood of the Fire Fist - Buffalo 4 1700 1000
174
Brotherhood of the Fire Fist - Coyote 5 2000 500
175
Brotherhood of the Fire Fist - Raven 3 200 1800
176
Brotherhood of the Fire Fist - Swallow 5 2000 800
177
Broww, Huntsman of Dark World 3 1400 800
178
Brron, Mad King of Dark World 4 1800 400
179
Brushfire Knight 4 1400 1200
180
Bubonic Vermin 3 900 600
181
Bujin Arasuda 4 1600 1900
182
Bujin Yamato 4 1800 200
183
Bujingi Boar 4 1100 1900
184
Bujingi Centipede 4 1700 500
185
Bujingi Ibis 4 1600 300
186
Bujingi Ophidian 4 1700 500
187
Bujingi Pavo 4 1700 800
188
Bujingi Warg 4 1200 1900
189
Burning Beast 4 1500 1000
190
Buster Blader 7 2600 2300
191
Buster Blader, the Destruction Swordmaster 7 2600 2300
192
Buster Blader, the Dragon Destroyer Swordsman 8 2800 2500
193
Byser Shock 5 800 600
194
Caligo Claw Crow 2 900 600
195
Caninetaur 3 1500 200
196
Cannon Soldier 4 1400 1300
197
Cannonball Spear Shellfish 2 1000 1000
198
Caravan of the Ice Barrier 1 500 200
199
Carboneddon 3 800 600
200
Card Breaker 2 100 900
201
Card Ejector 3 400 400
202
Card Guard 4 1600 500
203
Carrierroid 4 1000 800
204
Castle of Dark Illusions 4 920 1930
205
Cat's Ear Tribe 1 200 100
206
Catapult Turtle 5 1000 2000
207
Cave Dragon 4 2000 100
208
Ceruli, Guru of Dark World 1 100 300
209
Chachaka Archer 6 1200 1800
210
Chain Thrasher 4 1000 600
211
Chakra 7 2450 2000
212
Chaos Command Magician 6 2400 1900
213
Chaos Hunter 7 2500 1600
214
Chaos Necromancer 1 0 0
215
Chaosrider Gustaph 4 1400 1500
216
Chemicritter Carbo Crab 2 700 1400
217
Chemicritter Hydron Hawk 2 1400 700
218
Chimera the Flying Mythical Beast 6 2100 1800
219
Chimeratech Overdragon 9 ? ?
220
Chiron the Mage 4 1800 1000
221
Chopman The Desperate Outlaw 3 1100 500
222
Chow Len the Prophet 4 1800 200
223
Chthonian Soldier 4 1200 1400
224
Citadel Whale 7 2350 2150
225
Cloudian - Eye of the Typhoon 8 3000 1000
226
Cloudian - Ghost Fog 1 0 0
227
Cloudian - Nimbusman 5 1000 1000
228
Cloudian - Sheep Cloud 1 0 0
229
Cloudian - Storm Dragon 4 1000 0
230
Cloudian - Turbulence 4 800 0
231
Coach Goblin 4 1200 1500
232
Cobra Jar 2 600 300
233
Cobraman Sakuzy 3 800 1400
234
Cockroach Knight 3 800 900
235
Cocoon of Evolution 3 0 2000
236
Combo Fighter 4 1600 800
237
Combo Master 5 2200 1500
238
Commander Gottoms, Swordmaster 6 2100 1600
239
Confronting the "C" 5 1100 2500
240
Copycat 1 0 0
241
Cosmic Compass 1 100 300
242
Cosmic Horror Gangi'el 7 2600 2000
243
Crab Turtle 8 2550 2500
244
Cranium Fish 6 2400 1000
245
Crass Clown 4 1350 1400
246
Crimson Ninja 1 300 300
247
Cross Porter 2 400 400
248
Cross-Sword Beetle 4 1800 1200
249
Crystal Beast Amber Mammoth 4 1700 1600
250
Crystal Beast Amethyst Cat 3 1200 400
251
Crystal Beast Cobalt Eagle 4 1400 800
252
Crystal Beast Emerald Tortoise 3 600 2000
253
Crystal Beast Ruby Carbuncle 3 300 300
254
Crystal Beast Sapphire Pegasus 4 1800 1200
255
Crystal Beast Topaz Tiger 4 1600 1000
256
Crystal Seer 1 100 100
257
Cú Chulainn the Awakened 4 500 1000
258
Cure Mermaid 4 1500 800
259
Curse of Dragonfire 5 2000 1500
260
Cyber Angel Benten 6 1800 1500
261
Cyber Angel Dakini 8 2700 2400
262
Cyber Angel Idaten 6 1600 2000
263
Cyber Barrier Dragon 6 800 2800
264
Cyber Blader 7 2100 800
265
Cyber Dinosaur 7 2500 1900
266
Cyber Dragon 5 2100 1600
267
Cyber Dragon Drei 4 1800 800
268
Cyber Dragon Zwei 4 1500 1000
269
Cyber End Dragon 10 4000 2800
270
Cyber Esper 4 1200 1800
271
Cyber Gymnast 4 800 1800
272
Cyber Harpie Lady 4 1800 1300
273
Cyber Kirin 3 300 800
274
Cyber Laser Dragon 7 2400 1800
275
Cyber Petit Angel 2 300 200
276
Cyber Prima 6 2300 1600
277
Cyber Raider 4 1400 1000
278
Cyber Twin Dragon 8 2800 2100
279
Cyber Valley 1 0 0
280
Cyber-Stein 2 700 500
281
Cybernetic Cyclopean 4 1400 200
282
Cybernetic Magician 6 2400 1000
283
D Cubed 1 0 0
284
D-Boyz 1 100 1000
285
D.3.S. Frog 8 2500 2000
286
D.D. Crazy Beast 3 1400 1400
287
D.D. Scout Plane 2 800 1200
288
D.D. Survivor 4 1800 200
289
D.D. Warrior 4 1200 1000
290
D.D.M. - Different Dimension Master 5 1700 1500
291
Dai-sojo of the Ice Barrier 6 1600 2200
292
Dance Princess of the Ice Barrier 4 1700 900
293
Danipon 2 600 600
294
Dark Balter the Terrible 5 2000 1200
295
Dark Blade the Captain of the Evil World 4 1800 1500
296
Dark Blade the Dragon Knight 6 2200 1500
297
Dark Cat with White Tail 2 800 500
298
Dark Catapulter 4 1000 1500
299
Dark Crusader 4 1600 200
300
Dark Desertapir 2 1100 300
301
Dark Driceratops 6 2400 1500
302
Dark Effigy 4 1500 0
303
Dark Eradicator Warlock 7 2500 2100
304
Dark Flare Knight 6 2200 800
305
Dark General Freed 5 2300 1700
306
Dark Horus 8 3000 1800
307
Dark Jeroid 4 1200 1500
308
Dark Lucius LV4 4 1000 300
309
Dark Lucius LV6 6 1700 600
310
Dark Lucius LV8 8 2800 900
311
Dark Magician Girl 6 2000 1700
312
Dark Magician Knight 7 2500 2100
313
Dark Magician of Chaos 8 2800 2600
314
Dark Master - Zorc 8 2700 1500
315
Dark Mimic LV1 1 100 1000
316
Dark Mimic LV3 3 1000 1000
317
Dark Necrofear 8 2200 2800
318
Dark Nephthys 8 2400 1600
319
Dark Paladin 8 2900 2400
320
Dark Red Enchanter 6 1700 2200
321
Dark Ruler Ha Des 6 2450 1600
322
Dark Voltanis 8 2800 1400
323
Dark Zebra 4 1800 400
324
Dark-Eyes Illusionist 2 0 1400
325
Darkbishop Archfiend 3 300 1400
326
Darkblaze Dragon 7 1200 1000
327
Darkflare Dragon 5 2400 1200
328
Darklord Marie 5 1700 1200
329
Darkstorm Dragon 8 2700 2500
330
Dash Warrior 3 600 1200
331
Dawn Knight 4 1400 1200
332
Daybreaker 4 1700 0
333
Decayed Commander 4 1000 1500
334
Deep Diver 3 1000 1100
335
Deep Sweeper 4 1600 1300
336
Deepsea Macrotrema 1 600 100
337
Deepsea Warrior 5 1600 1800
338
Defender, the Magical Knight 4 1600 2000
339
Dekoichi the Battlechanted Locomotive 4 1400 1000
340
Delg the Dark Monarch 6 2400 1000
341
Delta The Magnet Warrior 4 1600 1400
342
Delta Tri 4 1200 1000
343
Des Feral Imp 4 1600 1800
344
Des Frog 5 1900 0
345
Des Kangaroo 4 1500 1700
346
Des Mosquito 3 500 500
347
Des Volstgalph 6 2200 1700
348
Des Wombat 3 1600 300
349
Desert Protector 4 800 1000
350
Desert Twister 6 2300 2000
351
Desertapir 3 900 300
352
Desmanian Devil 4 1700 1400
353
Despair from the Dark 8 2800 3000
354
Desrook Archfiend 3 1100 1800
355
Destiny End Dragoon 10 3000 3000
356
Destiny HERO - Blade Master 3 300 600
357
Destiny HERO - Captain Tenacious 3 800 800
358
Destiny HERO - Celestial 4 1600 1400
359
Destiny HERO - Dangerous 6 2000 2600
360
Destiny HERO - Dark Angel 1 0 0
361
Destiny HERO - Dasher 6 2100 1000
362
Destiny HERO - Decider 4 1600 1000
363
Destiny HERO - Departed 2 1000 0
364
Destiny HERO - Diamond Dude 4 1400 1600
365
Destiny HERO - Dogma 8 3400 2400
366
Destiny HERO - Doom Lord 3 600 800
367
Destiny HERO - Double Dude 6 1000 1000
368
Destiny HERO - Dread Servant 3 400 700
369
Destiny HERO - Dreadmaster 8 0 0
370
Destiny HERO - Dreamer 1 0 600
371
Destiny HERO - Drilldark 4 1600 1200
372
Destiny HERO - Dunker 4 1200 1700
373
Destiny HERO - Fear Monger 4 1000 1000
374
Destiny HERO - Malicious 6 800 800
375
Destiny HERO - Plasma 8 1900 600
376
Destroyersaurus 4 1800 1100
377
Destruction Cyclone 7 2000 1500
378
Destructotron 4 1600 400
379
Dharc the Dark Charmer 3 500 1500
380
Diabolos, King of the Abyss 7 2800 1000
381
Dimension Jar 2 200 200
382
Dimensional Alchemist 4 1300 200
383
Disc Fighter 4 1000 1000
384
Disciple of the Forbidden Spell 4 1700 800
385
Disenchanter 5 2000 2300
386
Diskblade Rider 4 1700 1500
387
Divine Dragon - Excelion 5 1500 900
388
Divine Dragon Apocralyph 4 1000 1500
389
Divine Dragon Aquabizarre 5 2100 1500
390
Divine Grace - Northwemko 7 2700 1200
391
Divine Knight Ishzark 6 2300 1800
392
Djinn Disserere of Rituals 1 200 200
393
Djinn Prognosticator of Rituals 3 400 300
394
Doctor Cranium 1 100 100
395
Doitsu 4 100 200
396
Don Turtle 3 1100 1200
397
Doom Donuts 1 0 0
398
Doom Dozer 8 2800 2600
399
Doom Shaman 6 2400 2000
400
Doomdog Octhros 3 800 800
401
Doomsday Horror 4 0 0
402
Dotedotengu 3 0 800
403
Double Coston 4 1700 1650
404
Dragon Knight of Creation 4 1800 600
405
Dragon Manipulator 3 700 800
406
Dragon Seeker 6 2000 2100
407
Dragonic Guard 4 1500 1800
408
Dragonic Knight 7 2800 2300
409
Dragunity Tribus 1 500 300
410
Dream Clown 3 1200 900
411
Dreamsprite 2 300 200
412
Drill Barnacle 3 300 0
413
Drill Bug 2 1100 200
414
Drillago 4 1600 1100
415
Drillroid 4 1600 1600
416
Duck Dummy 1 0 0
417
Duck Fighter 3 1300 1400
418
DUCKER Mobile Cannon 3 500 500
419
Duoterion 5 2000 1400
420
Dust Knight 4 1400 1200
421
Dweller in the Depths 3 1500 700
422
Dynatherium 4 1600 600
423
Eagle Eye 3 1300 1200
424
Earth Armor Ninja 5 1600 1200
425
Earthquake Giant 5 1600 2100
426
Ebon Magician Curran 2 1200 0
427
Eclipse Wyvern 4 1600 1000
428
Eco, Mystical Spirit of the Forest 4 1700 1000
429
Electric Lizard 3 850 800
430
Electric Snake 3 800 900
431
Electromagnetic Bagworm 3 200 1400
432
Element Doom 4 1500 1200
433
Element Dragon 4 1500 1200
434
Element Magician 4 1500 1200
435
Element Saurus 4 1500 1200
436
Element Soldier 4 1500 1200
437
Element Valkyrie 4 1500 1200
438
Elemental HERO Aqua Neos 7 2500 2000
439
Elemental HERO Bladedge 7 2600 1800
440
Elemental HERO Blazeman 4 1200 1800
441
Elemental HERO Bubbleman 4 800 1200
442
Elemental HERO Captain Gold 4 2100 800
443
Elemental HERO Dark Neos 7 2500 2000
444
Elemental HERO Darkbright 6 2000 1000
445
Elemental HERO Flame Wingman 6 2100 1200
446
Elemental HERO Flare Neos 7 2500 2000
447
Elemental HERO Flash 4 1100 1600
448
Elemental HERO Glow Neos 7 2500 2000
449
Elemental HERO Heat 4 1600 1200
450
Elemental HERO Ice Edge 3 800 900
451
Elemental HERO Inferno 8 2300 1600
452
Elemental HERO Lady Heat 4 1300 1000
453
Elemental HERO Marine Neos 8 2800 2300
454
Elemental HERO Mariner 5 1400 1000
455
Elemental HERO Mudballman 6 1900 3000
456
Elemental HERO Necroid Shaman 6 1900 1800
457
Elemental HERO Necroshade 5 1600 1800
458
Elemental HERO Neos Alius 4 1900 1300
459
Elemental HERO Neos Knight 7 2500 1000
460
Elemental HERO Ocean 4 1500 1200
461
Elemental HERO Plasma Vice 8 2600 2300
462
Elemental HERO Steam Healer 5 1800 1000
463
Elemental HERO Storm Neos 9 3000 2500
464
Elemental HERO Stratos 4 1800 300
465
Elemental HERO Tempest 8 2800 2800
466
Elemental HERO Terra Firma 8 2500 2000
467
Elemental HERO Thunder Giant 6 2400 1500
468
Elemental HERO Voltic 4 1000 1500
469
Elemental HERO Wild Wingman 8 1900 2300
470
Elemental HERO Wildedge 8 2600 2300
471
Elemental HERO Wildheart 4 1500 1600
472
Elemental HERO Woodsman 4 1000 2000
473
Elemental Mistress Doriado 3 1200 1400
474
Elephant Statue of Blessing 3 1500 0
475
Elephant Statue of Disaster 3 1500 0
476
Emes the Infinity 7 2500 2000
477
Emissary of the Afterlife 4 1600 600
478
Emissary of the Oasis 3 600 400
479
Endymion, the Master Magician 7 2700 1700
480
Enishi, Shien's Chancellor 6 2200 1200
481
Enraged Battle Ox 4 1700 1000
482
Enraged Muka Muka 5 1200 600
483
Eria the Water Charmer 3 500 1500
484
Escher the Frost Vassal 4 800 1000
485
Etoile Cyber 4 1200 1600
486
Evigishki Levianima 8 2700 1500
487
Evigishki Mind Augus 6 2500 2000
488
Evigishki Tetrogre 6 2600 2100
489
Evil Dragon Ananta 8 0 0
490
Evilswarm Salamandra 4 1850 950
491
Evilswarm Zahak 4 1850 850
492
Exarion Universe 4 1800 1900
493
Exiled Force 4 1000 1000
494
Exodia the Forbidden One 3 1000 1000
495
Exploder Dragon 3 1000 0
496
Expressroid 4 400 1600
497
Fabled Dianaira 8 2800 100
498
Fabled Dyf 3 1400 1700
499
Fabled Gallabas 4 1500 800
500
Fabled Lurrie 1 200 400
501
Fabled Soulkius 6 2200 2100
502
Fabled Topi 1 500 200
503
Fabled Urustos 4 1500 200
504
Fairy Guardian 3 1000 1000
505
Fairy King Truesdale 6 2200 1500
506
Falchion? 4 1200 800
507
Familiar Knight 3 1200 1400
508
Fear from the Dark 4 1700 1500
509
Featherizer 2 700 1100
510
Felgrand Dragon 8 2800 2800
511
Fenghuang 6 2100 1800
512
Field-Commander Rahz 4 1600 1200
513
Fiend Skull Dragon 5 2000 1200
514
Fiend's Mirror 6 2100 1800
515
Final Psychic Ogre 5 2200 1700
516
Fire King Avatar Barong 4 1800 200
517
Fire King Avatar Kirin 3 1000 200
518
Fire King Avatar Yaksha 4 1800 200
519
Fire Princess 4 1300 1500
520
Fire Sorcerer 4 1000 1500
521
Firebird 4 1000 800
522
Firestorm Prominence 7 2000 1500
523
Fishborg Planter 2 200 200
524
Five-Headed Dragon 12 5000 5000
525
Flame Armor Ninja 4 1700 1000
526
Flame Ogre 7 2400 1700
527
Flame Ruler 4 1500 1600
528
Flame Spirit Ignis 4 1500 1200
529
Flame Tiger 4 1800 0
530
Flamvell Dragnov 2 1100 200
531
Flamvell Grunika 4 1700 200
532
Flamvell Poun 1 200 200
533
Flash Assailant 4 2000 2000
534
Flowerbot 3 1500 800
535
Flyfang 3 1600 300
536
Flying Kamakiri #1 4 1400 900
537
Flying Saucer Muusik'i 5 1000 2000
538
Fortress Whale 7 2350 2150
539
Fossil Tusker 4 1800 0
540
Freed the Matchless General 5 2300 1700
541
Freezing Beast 4 1500 1000
542
Freya, Spirit of Victory 1 100 100
543
Frontier Wiseman 3 1600 800
544
Frost and Flame Dragon 6 2300 2000
545
Fushi No Tori 4 1200 0
546
Fushioh Richie 7 2600 2900
547
Fusion Devourer 4 1400 1200
548
Gaia Plate the Earth Giant 8 2800 1000
549
Gaia Soul the Combustible Collective 4 2000 0
550
Gale Lizard 4 1400 700
551
Gandora the Dragon of Destruction 8 0 0
552
Garlandolf, King of Destruction 7 2500 1400
553
Garma Sword 7 2550 2150
554
Garoth, Lightsworn Warrior 4 1850 1300
555
Garuda the Wind Spirit 4 1600 1200
556
Gate Blocker 4 100 2000
557
Gate Guardian 11 3750 3400
558
Gearfried the Iron Knight 4 1800 1600
559
Gearfried the Swordmaster 7 2600 2200
560
Geargiaccelerator 4 1400 800
561
Geargianchor 4 1800 500
562
Geargiano 3 500 1000
563
Geargiano Mk-II 3 1000 500
564
Geargiano Mk-III 3 1000 1000
565
Geargiarsenal 4 1500 500
566
Geargiattacker 4 1900 100
567
Geargiauger 4 500 500
568
Gem-Knight Amber 4 1600 1400
569
Gem-Knight Citrine 7 2200 1950
570
Gem-Knight Emerald 4 1800 800
571
Gem-Knight Lazuli 1 600 100
572
Gem-Knight Master Diamond 9 2900 2500
573
Gem-Knight Prismaura 7 2450 1400
574
Gem-Knight Ruby 6 2500 1300
575
Gem-Knight Sardonyx 4 1800 900
576
Gem-Knight Seraphinite 5 2300 1400
577
Gem-Knight Topaz 6 1800 1800
578
Gemini Imps 4 1000 1000
579
Gemini Lancer 4 1800 1400
580
Gemini Scorpion 4 1600 400
581
Gemini Soldier 2 500 300
582
Gemini Summoner 4 1500 0
583
General Gantala of the Ice Barrier 7 2700 2000
584
General Grunard of the Ice Barrier 8 2800 1000
585
Genetic Woman 4 1700 1200
586
Genex Ally Changer 3 1200 1800
587
Genex Ally Powercell 4 1700 0
588
Genex Ally Reliever 5 2200 1000
589
Genex Ally Solid 2 500 1200
590
Genex Army 6 2300 1300
591
Genex Blastfan 4 1600 1300
592
Genex Power Planner 1 300 200
593
Genex Searcher 4 1600 400
594
Genex Turbine 4 1400 1300
595
Genex Worker 3 1200 1200
596
Gernia 4 1300 1200
597
Ghost Fairy Elfobia 3 900 500
598
Ghost Knight of Jackal 5 1700 1600
599
Ghostrick Ghoul 3 1100 1200
600
Ghostrick Mummy 3 1500 0
601
Ghostrick Skeleton 3 1200 1100
602
Ghostrick Stein 3 1600 0
603
Ghostrick Witch 2 1200 200
604
Ghostrick Yeti 3 300 2000
605
Ghostrick Yuki-onna 2 1000 800
606
Giant Axe Mummy 5 1700 2000
607
Gigantic Cephalotus 4 1850 700
608
Gigaplant 6 2400 1200
609
Gilford the Legend 8 2600 2000
610
Gilford the Lightning 8 2800 1400
611
Gishki Ariel 4 1000 1800
612
Gishki Avance 4 1500 800
613
Gishki Beast 4 1500 1300
614
Gishki Chain 4 1800 1000
615
Gishki Emilia 4 1600 800
616
Gishki Mollusk 4 1700 900
617
Gishki Natalia 4 1800 900
618
Gishki Noellia 4 1700 1000
619
Gishki Psychelone 4 2150 1650
620
Gishki Reliever 2 500 800
621
Gishki Vanity 2 1000 800
622
Gladiator Beast Alexander 6 2400 600
623
Gladiator Beast Augustus 8 2600 1000
624
Gladiator Beast Bestiari 4 1500 800
625
Gladiator Beast Dimacari 4 1600 1200
626
Gladiator Beast Essedarii 5 2500 1400
627
Gladiator Beast Heraklinos 8 3000 2800
628
Gladiator Beast Laquari 4 1800 400
629
Gladiator Beast Murmillo 3 800 400
630
Gladiator Beast Nerokius 8 2800 1900
631
Gladiator Beast Octavius 7 2500 1200
632
Gladiator Beast Secutor 4 400 300
633
Goblin Recon Squad 4 1700 0
634
Goblin Zombie 4 1100 1050
635
Goddess of Whim 3 950 700
636
Goddess with the Third Eye 4 1200 1000
637
Goe Goe the Gallant Ninja 4 1500 1000
638
Goggle Golem 4 1500 500
639
Goka, the Pyre of Malice 6 2200 1900
640
Gokipon 2 800 800
641
Golden Flying Fish 4 1700 1000
642
Golden Homunculus 6 1500 1500
643
Golden Ladybug 1 0 0
644
Golem Sentry 4 800 1800
645
Gonogo 3 1350 1600
646
Gora Turtle of Illusion 4 1200 1400
647
Gozuki 4 1700 800
648
Gradius' Option 1 0 0
649
Gragonith, Lightsworn Dragon 6 2000 1600
650
Grapple Blocker 4 1200 2000
651
Grass Phantom 3 1000 1000
652
Grasschopper 5 2350 1000
653
Grave Ohja 4 1600 1500
654
Gravekeeper's Assailant 4 1500 1500
655
Gravekeeper's Cannonholder 4 1400 1200
656
Gravekeeper's Chief 5 1900 1200
657
Gravekeeper's Curse 3 800 800
658
Gravekeeper's Oracle 10 2000 1500
659
Gravekeeper's Priestess 3 1000 1500
660
Gravekeeper's Recruiter 3 1200 1500
661
Gravekeeper's Shaman 6 1500 1500
662
Gravekeeper's Spear Soldier 4 1500 1000
663
Gravekeeper's Vassal 3 700 500
664
Gravekeeper's Visionary 8 2000 1800
665
Gravity Behemoth 6 2300 2000
666
Gray Wing 3 1300 700
667
Great Dezard 6 1900 2300
668
Great Long Nose 5 1900 1700
669
Great Moth 8 2600 2500
670
Great Shogun Shien 7 2500 2400
671
Green Baboon, Defender of the Forest 7 2600 1800
672
Greenkappa 3 650 900
673
Gren, Tactician of Dark World 2 300 500
674
Griggle 1 350 300
675
Guard Dog 3 1500 500
676
Guardian Angel Joan 7 2800 2000
677
Guardian Baou 4 800 400
678
Guardian Ceal 4 1700 1400
679
Guardian Grarl 5 2500 1000
680
Guardian of Felgrand 4 500 500
681
Guardian Sphinx 5 1700 2400
682
Guardian Statue 4 800 1400
683
Guardian Tryce 5 1900 1700
684
Guiding Light 1 0 0
685
Gyaku-Gire Panda 3 800 1600
686
Gyroid 3 1000 1000
687
Hammer Shark 4 1700 1500
688
Hand of Nephthys 2 600 600
689
Hand of the Six Samurai 3 1600 1000
690
Hane-Hane 2 450 500
691
Hannibal Necromancer 4 1400 1800
692
Hardened Armed Dragon 4 1500 800
693
Harpie Dancer 4 1200 1000
694
Harpie Harpist 4 1700 600
695
Harpie Lady 1 4 1300 1400
696
Harpie Lady 2 4 1300 1400
697
Harpie Lady 3 4 1300 1400
698
Harpie Lady Sisters 6 1950 2100
699
Harpie Queen 4 1900 1200
700
Harpie's Pet Dragon 7 2000 2500
701
Harvest Angel of Wisdom 4 1800 1000
702
Hazy Flame Cerbereus 6 2000 200
703
Hazy Flame Hyppogrif 6 2100 200
704
Hazy Flame Mantikor 6 2200 300
705
Hazy Flame Peryton 6 1600 1700
706
Hazy Flame Sphynx 6 1900 1900
707
he Six Samurai - Yariza 3 1000 500
708
Healing Wave Generator 4 800 1600
709
Heavy Knight of the Flame 4 1800 200
710
Heavy Mech Support Armor 3 500 500
711
Heavy Mech Support Platform 3 500 500
712
Helping Robo for Combat 4 1600 0
713
Helpoemer 5 2000 1400
714
Herald of Creation 4 1800 600
715
Hieratic Dragon of Asar 7 2600 700
716
Hieratic Dragon of Gebeb 4 1800 400
717
Hieratic Dragon of Nuit 4 1700 900
718
Hieratic Dragon of Sutekh 8 2800 2000
719
Hieratic Seal of the Dragon King 6 0 0
720
Hiita the Fire Charmer 4 500 1500
721
Hino-Kagu-Tsuchi 8 2800 2900
722
Hiro's Shadow Scout 2 650 500
723
Homunculus the Alchemic Being 4 1800 1600
724
Horseytail 2 400 500
725
Horus the Black Flame Dragon LV4 4 1600 1000
726
Horus the Black Flame Dragon LV6 6 2300 1600
727
Horus the Black Flame Dragon LV8 8 3000 1800
728
Hoshiningen 2 500 700
729
Hourglass of Courage 4 1100 1200
730
Humpty Grumpty 3 1400 0
731
Hundred-Footed Horror 7 2600 1300
732
Hungry Burger 6 2000 1850
733
Hydra Viper 4 1800 400
734
Hydrogeddon 4 1600 1000
735
Hyena 3 1000 300
736
Hysteric Fairy 4 1800 500
737
Il Blud 6 2100 800
738
Imairuka 2 1000 1000
739
Immortal Ruler 4 1800 200
740
Imprisoned Queen Archfiend 8 2600 1700
741
Inaba White Rabbit 3 700 500
742
Infernal Flame Emperor 9 2700 1600
743
Infernal Incinerator 6 2800 1800
744
Infernalqueen Archfiend 4 900 1500
745
Inferno Hammer 6 2400 0
746
Infinity Dark 4 1500 1200
747
Insect Princess 6 1900 1200
748
Insect Queen 7 2200 2400
749
Insect Soldiers of the Sky 3 1000 800
750
Interplanetarypurplythorny Beast 5 1100 2200
751
Invader of Darkness 8 2900 2500
752
Invasion of Flames 3 1300 1200
753
Iris, the Earth Mother 6 2400 1200
754
Iron Blacksmith Kotetsu 2 500 500
755
Izanami 4 1100 1800
756
Jade Knight 4 1000 1800
757
Jain, Lightsworn Paladin 4 1800 1200
758
Jetroid 4 1200 1800
759
Jigen Bakudan 2 200 1000
760
Jinzo 6 2400 1500
761
Jinzo #7 2 500 400
762
Jinzo - Returner 3 600 1400
763
Jirai Gumo 4 2200 100
764
Jowls of Dark Demise 2 200 100
765
Jurrac Guaiba 4 1700 400
766
Jurrac Herra 6 2300 1500
767
Jurrac Iguanon 4 1700 700
768
Jurrac Ptera 3 800 1500
769
Jurrac Stauriko 2 500 400
770
Jurrac Titano 9 3000 1800
771
Jurrac Tyrannus 7 2500 1400
772
KA-2 Des Scissors 4 1000 1000
773
Kabuki Dragon 6 2300 2100
774
Kahkki, Guerilla of Dark World 2 300 500
775
Kaibaman 3 200 700
776
Kaiser Glider 6 2400 2200
777
Kaiser Sea Horse 4 1700 1650
778
Kalantosa, Mystical Beast of the Forest 2 200 1400
779
Kangaroo Champ 4 800 700
780
Karakuri Bushi mdl 6318 "Muzanichiha" 4 1800 600
781
Karakuri Muso mdl 818 "Haipa" 4 2100 1100
782
Karakuri Ninja mdl 339 "Sazank" 3 1200 1200
783
Karakuri Ninja mdl 7749 "Nanashick" 5 2200 1800
784
Karate Man 3 1000 1000
785
Kazejin 7 2400 2200
786
Keldo 4 1200 1600
787
Kidmodo Dragon 3 100 200
788
King of the Skull Servants 1 ? 0
789
King of the Swamp 3 500 1100
790
King Pyron 5 1500 500
791
King's Knight 4 1600 1400
792
Kiryu 5 2000 1500
793
Kiseitai 2 300 800
794
Knight Day Grepher 4 1700 1600
795
Knight of the Red Lotus 6 2100 1800
796
Koitsu 10 200 100
797
Kryuel 4 1000 1700
798
Kujakujaku 3 1200 900
799
Kunoichi 4 1800 1000
800
Kuriboh 1 300 200
801
Lady Assailant of Flames 4 1500 1000
802
Lady Ninja Yae 3 1100 200
803
Lady of D. 4 1500 1100
804
Lancer Dragonute 4 1500 1800
805
Lancer Lindwurm 4 1800 1200
806
Larvae Moth 2 500 400
807
Latinum, Exarch of Dark World 6 1500 2400
808
Lava Battleguard 5 1550 1800
809
Lava Dragon 4 1600 1200
810
Lava Golem 8 3000 2500
811
Legendary Fiend 6 1500 1800
812
Legendary Flame Lord 7 2400 2000
813
Leghul 1 300 350
814
Legion the Fiend Jester 4 1300 1500
815
Lekunga 4 1700 500
816
Leotaur 4 1500 1600
817
Lesser Fiend 5 2100 1000
818
Levia-Dragon - Daedalus 7 2600 1500
819
Lich Lord, King of the Underworld 6 2400 1200
820
Lifeforce Harmonizer 2 800 400
821
Light Effigy 4 1500 0
822
Lightning Punisher 7 2600 1600
823
Lightray Daedalus 7 2600 1500
824
Lightray Grepher 4 1700 1600
825
Little Chimera 2 600 550
826
Little-Winguard 4 1400 1800
827
Lord British Space Fighter 4 1200 800
828
Lord of D. 4 1200 1100
829
Lord Poison 4 1500 1000
830
Lost Blue Breaker 3 1400 0
831
Lost Guardian 4 100 0
832
Lucky Pied Piper 4 1500 500
833
Luminous Soldier 5 2100 1400
834
Lycanthrope 6 2400 1800
835
Lyla, Lightsworn Sorceress 4 1700 200
836
Lyna the Light Charmer 4 500 1500
837
Machina Cannon 8 0 2200
838
Machina Peacekeeper 2 500 400
839
Machina Sniper 4 1800 800
840
Machina Soldier 4 1600 1500
841
Machine King 6 2200 2000
842
Machine King Prototype 3 1600 1500
843
Machine Lord Ür 4 1600 1500
844
Mad Sword Beast 4 1400 1200
845
Madolche Chickolates 3 800 1500
846
Madolche Chouxvalier 4 1700 1300
847
Madolche Cruffssant 3 1500 1200
848
Magical Exemplar 4 1700 1400
849
Magical Marionette 5 2000 1000
850
Magical Merchant 1 200 700
851
Magical Plant Mandragola 2 500 200
852
Magical Reflect Slime 3 700 1200
853
Magical Something 4 1800 1300
854
Magical Undertaker 2 400 400
855
Magician's Rod 3 1600 100
856
Magna-Slash Dragon 6 2400 1200
857
Magnetic Mosquito 3 300 1000
858
Maha Vailo 4 1550 1400
859
Maharaghi 4 1200 1700
860
Mahunder 4 1400 700
861
Maiden of Macabre 4 1700 0
862
Majestic Mech - Senku 4 1000 500
863
Maji-Gire Panda 4 1000 800
864
Maju Garzett 7 0 0
865
Malice Ascendant 4 700 1000
866
Malice Doll of Demise 4 1600 1700
867
Man Beast of Ares 3 500 500
868
Man-Eater Bug 2 450 600
869
Man-Thro' Tro' 4 1000 1000
870
Manga Ryu-Ran 7 2200 2600
871
Maniacal Servant 3 600 1000
872
Mariña, Princess of Sunflowers 8 2800 1600
873
Marmiting Captain 3 1200 400
874
Maryokutai 3 900 900
875
Mask of Darkness 2 900 400
876
Masked Beast Des Gardius 8 3300 2500
877
Masked Dragon 3 1400 1100
878
Masked HERO Anki 8 2800 1200
879
Masked HERO Goka 6 2200 1800
880
Masked HERO Vapor 6 2400 2000
881
Masked Ninja Ebisu 4 1200 1800
882
Masked Sorcerer 4 900 1400
883
Master Monk 5 1900 1000
884
Maximum Six 6 1900 1600
885
Mecha Phantom Beast Aerosguin 3 1600 400
886
Mecha Phantom Beast Hamstrat 3 1100 1600
887
Mecha Phantom Beast Harrliard 4 1800 800
888
Mecha Sea Dragon Plesion 5 2300 1800
889
Medium of the Ice Barrier 7 2200 1600
890
Medusa Worm 2 500 600
891
Mefist the Infernal General 5 1800 1700
892
Megarock Dragon 7 0 0
893
Mei-Kou, Master Of Barriers 4 1700 600
894
Meltiel, Sage of the Sky 4 1600 1200
895
Mermaid Archer 3 1200 200
896
Metal Shooter 5 800 800
897
Metalzoa 8 3000 2300
898
Metamorphosed Insect Queen 7 2800 2400
899
Meteor Dragon Red-Eyes Impact 6 1800 2000
900
Milla the Temporal Magician 4 1800 1000
901
Millennium Scorpion 5 2000 1800
902
Milus Radiant 1 300 250
903
Mind on Air 6 1000 1600
904
Minefieldriller 4 1500 1500
905
Minoan Centaur 6 1800 1000
906
Miracle Flipper 2 300 500
907
Mirage Dragon 4 1600 600
908
Mirage Knight 8 2800 2000
909
Mirror Ladybug 1 100 100
910
Mist Archfiend 5 2400 0
911
Mist Condor 4 1400 400
912
Mist Valley Executor 5 2100 1600
913
Mist Valley Thunderbird 3 1100 700
914
Mogmole 2 800 800
915
Moisture Creature 9 2800 2900
916
Mokey Mokey King 6 300 100
917
Molten Zombie 4 1600 400
918
Monk Fighter 3 1300 1000
919
Mormolith 4 1000 900
920
Mosaic Manticore 8 2800 2500
921
Mucus Yolk 3 0 100
922
Mudora 4 1500 1800
923
Muka Muka 2 600 300
924
Mushroom Man #2 3 1250 800
925
Mysterious Puppeteer 4 1000 1500
926
Mystic Piper 1 0 0
927
Mystic Swordsman LV2 2 900 0
928
Mystic Swordsman LV4 4 1900 1600
929
Mystic Swordsman LV6 6 2300 1700
930
Mystic Tomato 4 1400 1100
931
Mystical Beast of Serket 6 2500 2000
932
Mystical Sheep #1 3 1150 900
933
Mythical Beast Cerberus 4 1400 1400
934
Nanobreaker 4 1600 1800
935
Naturia Antjaw 2 400 200
936
Naturia Beetle 4 400 1800
937
Naturia Dragonfly 4 1200 400
938
Naturia Eggplant 2 1000 700
939
Naturia Guardian 4 1600 400
940
Naturia Hydrangea 5 1900 2000
941
Naturia Marron 3 1200 700
942
Naturia Pineapple 2 100 100
943
Naturia Pumpkin 4 1400 800
944
Naturia Rock 3 1200 1200
945
Naturia Stag Beetle 6 2200 1500
946
Naturia Strawberry 4 1600 1200
947
Naturia Sunflower 2 500 0
948
Needle Ball 2 750 700
949
Needle Sunfish 3 1500 100
950
Neko Mane King 1 0 0
951
Neo Flamvell Garuda 3 1200 1800
952
Neo Flamvell Sabre 4 1500 200
953
Neo Flamvell Shaman 3 1700 200
954
Neo Space Pathfinder 4 1800 800
955
Neo-Parshath, the Sky Paladin 7 2300 2000
956
Neo-Spacian Air Hummingbird 3 800 600
957
Neo-Spacian Aqua Dolphin 3 600 800
958
Neo-Spacian Dark Panther 3 1000 500
959
Neo-Spacian Flare Scarab 3 500 500
960
Neo-Spacian Glow Moss 3 300 900
961
Neo-Spacian Marine Dolphin 4 900 1100
962
Neo-Spacian Twinkle Moss 4 500 1100
963
Nimble Musasabi 2 800 100
964
Ninja Grandmaster Sasuke 4 1800 1000
965
Nobleman-Eater Bug 5 900 1200
966
Nubian Guard 2 500 500
967
Numbing Grub in the Ice Barrier 4 1300 1800
968
Numen erat Testudo 5 1800 0
969
Obnoxious Celtic Guard 4 1400 1200
970
Ocean Dragon Lord - Neo-Daedalus 8 2900 1600
971
Ocean's Keeper 3 1500 1200
972
Oilman 2 400 400
973
Ojama Blue 2 0 1000
974
Ojama King 6 0 3000
975
Ojama Knight 5 0 2500
976
Ooguchi 1 300 250
977
Orca Mega-Fortress of Darkness 5 2100 1200
978
Otohime 3 0 100
979
Outstanding Dog Marron 1 100 100
980
Overdrive Teleporter 6 2100 1200
981
Oxygeddon 4 1800 800
982
Oyster Meister 3 1600 200
983
Pahunder 4 1300 600
984
Pair Cycroid 5 1600 1200
985
Paladin of Dark Dragon 4 1900 1200
986
Paladin of Felgrand 4 1700 300
987
Paladin of the Cursed Dragon 4 1900 1200
988
Paladin of White Dragon 4 1900 1200
989
Pandemonium Watchbear 4 1300 1800
990
Panther Warrior 4 2000 1600
991
Panzer Dragon 5 1000 2600
992
Papa-Corn 4 1200 800
993
Parasite Paracide 2 500 300
994
Parasitic Ticky 1 0 0
995
Patroid 4 1200 1200
996
Patrol Robo 3 1100 900
997
Penumbral Soldier Lady 6 2100 1400
998
Perfect Machine King 8 2700 1500
999
Perfectly Ultimate Great Moth 8 3500 3000
1000
Performance of Sword 6 1950 1850
1001
Peten the Dark Clown 3 500 1200
1002
Phantom Beast Cross-Wing 4 1300 1300
1003
Phantom Beast Rock-Lizard 7 2200 2000
1004
Phantom Beast Thunder-Pegasus 4 700 2000
1005
Phantom Beast Wild-Horn 4 1700 0
1006
Phantom Cricket 2 300 1000
1007
Phantom Dragon 8 2300 2200
1008
Phantom Dragonray Bronto 4 1500 1000
1009
Phantom Magician 3 600 700
1010
Phantom Skyblaster 4 1100 800
1011
Phoenix Beast Gairuda 6 2500 1200
1012
Phoenix Gearfried 8 2800 2200
1013
Photon Wyvern 7 2500 2000
1014
Piercing Moray 4 1500 500
1015
Pinch Hopper 4 1000 1200
1016
Piranha Army 2 800 200
1017
Pitch-Dark Dragon 3 900 600
1018
Pixie Knight 2 1300 200
1019
Planet Pathfinder 4 1000 1000
1020
Plasma Ball 3 900 900
1021
Playful Possum 2 800 600
1022
Poison Draw Frog 2 100 100
1023
Poki Draco 3 200 100
1024
Poly-Chemicritter Dioxogre 8 2800 200
1025
Poly-Chemicritter Hydragon 8 200 2800
1026
Possessed Dark Soul 3 1200 800
1027
Power Breaker 4 1900 0
1028
Power Injector 4 1300 1400
1029
Prime Material Falcon 5 2200 800
1030
Prometheus, King of the Shadows 4 1200 800
1031
Proto-Cyber Dragon 3 1100 600
1032
Psychic Emperor 6 2400 1000
1033
Pumpking the King of Ghosts 6 1800 2000
1034
Pumprincess the Princess of Ghosts 3 900 1000
1035
Puppet King 7 2800 2600
1036
Puppet Master 6 0 0
1037
Pyrorex the Elemental Lord 8 2800 2200
1038
Queen's Bodyguard 4 1700 1200
1039
R-Genex Accelerator 4 1500 1900
1040
R-Genex Crusher 2 800 800
1041
R-Genex Magma 3 1000 200
1042
R-Genex Ultimum 4 1800 1400
1043
Ra's Disciple 4 1100 600
1044
Radiant Jeral 4 1000 2000
1045
Radiant Spirit 7 2000 1500
1046
Raging Earth 7 2000 1500
1047
Raging Eria 4 800 1500
1048
Raging Flame Sprite 3 100 200
1049
Rai-Jin 4 1000
1050
Rai-Mei 3 1400 1200
1051
Rainbow Dragon 10 4000 0
1052
Rare Metal Dragon 4 2400 1200
1053
Razor Lizard 3 1500 300
1054
Reaper of the Cards 5 1380 1930
1055
Reborn Zombie 4 1000 1600
1056
Red Dragon Ninja 6 2400 1200
1057
Red-Eyes Black Metal Dragon 8 2800 2400
1058
Red-Eyes Slash Dragon 7 2800 2400
1059
Red-Eyes Wyvern 4 1800 1600
1060
Red-Eyes Zombie Dragon 7 2400 2000
1061
Reflect Bounder 4 1700 1000
1062
Regenerating Mummy 4 1800 1500
1063
Reign-Beaux, Overlord of Dark World 7 2500 1800
1064
Reinforced Human Psychic Borg 4 1500 800
1065
Relinkuriboh 1 300 200
1066
Relinquished 1 0 0
1067
Rescueroid 6 1600 1800
1068
Resonance Insect 4 1000 700
1069
Return Zombie 4 1000 1600
1070
Revival Jam 4 1500 500
1071
Rhinotaurus 4 1800 600
1072
Rigorous Reaver 3 1600 100
1073
Rinyan, Lightsworn Rogue 2 100 100
1074
Ritual Raven 1 300 300
1075
Robot Buster Destruction Sword 4 1600 1200
1076
Roc from the Valley of Haze 6 2400 1400
1077
Rocket Warrior 4 1500 1300
1078
Rodenut 1 100 100
1079
Rose Archer 3 1000 100
1080
Rose Lover 1 800 800
1081
Royal Firestorm Guards 4 1700 1200
1082
Royal Knight 3 1300 800
1083
Royal Knight of the Ice Barrier 5 2000 2000
1084
Ryu Kokki 6 2400 2000
1085
Ryu Senshi 6 2000 1200
1086
Ryu-Kishin Clown 2 800 500
1087
Saber Beetle 6 2400 600
1088
Sacred Crane 4 1600 400
1089
Sacred Phoenix of Nephthys 8 2400 1600
1090
Sacred Spirit of the Ice Barrier 4 1600 1200
1091
Saffira, Queen of Dragons 6 2500 2400
1092
Sage of Stillness 4 1400 1000
1093
Samsara Kaiser 2 200 100
1094
Samurai of the Ice Barrier 4 1800 1500
1095
Samurai Skull 4 1700 0
1096
Sand Gambler 3 300 1600
1097
Sanga of the Thunder 7 2600 2200
1098
Sangan 3 1000 600
1099
Sasuke Samurai 2 500 800
1100
Sasuke Samurai #2 1 200 300
1101
Sasuke Samurai #3 3 1000 1000
1102
Scanner 1
1103
Scarr, Scout of Dark World 2 500 500
1104
Scary Moth 6 1800 2300
1105
Scrap Recycler 3 900 1200
1106
Sea Lancer 5 1300 1000
1107
Second Booster 3 1000 500
1108
Secret Guards of the Ice Barrier 2 100 1600
1109
Seed of Flame 3 1600 1200
1110
Seismic Crasher 3 1400 300
1111
Senior Silver Ninja 6 2300 2200
1112
Senju of the Thousand Hands 4 1400 1000
1113
Serene Psychic Witch 3 1400 1200
1114
Sergeant Electro 4 1600 1300
1115
Servant of Catabolism 3 700 500
1116
Shadow Ghoul 5 1600 1300
1117
Shadowknight Archfiend 4 2000 1600
1118
Shadowslayer 4 1400 200
1119
Shark Cruiser 5 1800 2200
1120
Shien's Daredevil 4 1600 1000
1121
Shien's Footsoldier 2 700 300
1122
Shinato, King of a Higher Plane 8 3300 3000
1123
Shinobird Crane 4 1500 1500
1124
Shinobird Crow 4 0 0
1125
Shire, Lightsworn Spirit 3 400 1400
1126
Shogi Knight 3 800 400
1127
Shore Knight 4 1400 1200
1128
Silent Abyss 7 2000 1500
1129
Silent Insect 2 200 300
1130
Silent Magician LV4 4 1000 1000
1131
Silent Magician LV8 8 3500 1000
1132
Silent Strider 2 300 700
1133
Silver Sentinel 4 1500 1300
1134
Simorgh, Bird of Divinity 7 2700 1000
1135
Sinister Serpent 1 300 250
1136
Sirenorca 5 2200 1000
1137
Sishunder 4 900 400
1138
Skelengel 2 900 400
1139
Skelesaurus 4 1700 1400
1140
Skilled Dark Magician 4 1900 1700
1141
Skilled Red Magician 4 1600 1600
1142
Skreech 4 1500 400
1143
Skull Archfiend of Lightning 6 2500 1200
1144
Skull Conductor 4 2000 0
1145
Skull Guardian 7 2050 2500
1146
Skull Knight #2 3 1000 1200
1147
Skull-Mark Ladybug 4 500 1500
1148
Sky Galloping Gaia the Dragon Champion 7 2600 2100
1149
Sky Scourge Enrise 8 2400 1500
1150
Skystarray 3 600 300
1151
Slate Warrior 4 1900 400
1152
Slifer the Sky Dragon 10 ? ?
1153
Slushy 2 0 0
1154
Snipe Hunter 4 1500 600
1155
Snow Dragon 4 1400 900
1156
Snowdust Dragon 8 2800 1800
1157
Snowman Creator 4 1600 1000
1158
Snoww, Unlight of Dark World 4 1700 0
1159
Sonic Bird 4 1400 1000
1160
Sonic Jammer 2 350 650
1161
Sonic Shooter 4 1300 600
1162
Sorcerer of Dark Magic 9 3200 2800
1163
Space-Time Police 5 2300 1500
1164
Spawn Alligator 5 2200 1000
1165
Spear Dragon 4 1900 0
1166
Speed Bird 4 1200 1000
1167
Spell Recycler 1 0 0
1168
Spell Striker 3 600 200
1169
Sphere Kuriboh 1 300 200
1170
Sphinx Teleia 10 2500 3000
1171
Spined Gillman 3 1300 0
1172
Spirit Caller 3 1000 1000
1173
Spirit of the Breeze 3 0 1800
1174
Spirit Ryu 4 1000 1000
1175
Star Boy 2 550 500
1176
Steamroid 4 1800 1800
1177
Storm Caller 6 2300 2000
1178
Storming Wynn 4 800 1500
1179
Strategist of the Ice Barrier 4 1600 1600
1180
Stray Asmodian 3 1300 1700
1181
Submarine Frog 2 1200 600
1182
Submarineroid 4 800 1800
1183
Suijin 7 2500 2400
1184
Summoner of Illusions 3 800 900
1185
Super Conductor Tyranno 8 3300 1400
1186
Super Vehicroid Jumbo Drill 8 3000 2000
1187
Super-Ancient Dinobeast 8 2700 1400
1188
Superalloy Beast Raptinus 8 2200 2200
1189
Supply 4 1300 800
1190
Susa Soldier 4 2000 1600
1191
Swamp Battleguard 5 1800 1500
1192
Swarm of Crows 5 1200 1800
1193
Swarm of Locusts 3 1000 500
1194
Swift Birdman Joe 6 2300 1400
1195
Swift Gaia the Fierce Knight 7 2300 2100
1196
Sword Hunter 7 2450 1700
1197
Sylvan Bladefender 4 1900 700
1198
Sylvan Flowerknight 4 1800 1000
1199
Sylvan Guardioak 6 2400 1500
1200
Sylvan Hermitree 8 2700 1800
1201
Sylvan Komushroomo 2 100 2000
1202
Sylvan Lotuswain 5 2300 1100
1203
Sylvan Marshalleaf 3 1500 1200
1204
Sylvan Mikorange 3 400 1100
1205
Sylvan Peaskeeper 1 400 100
1206
Sylvan Snapdrassinagon 1 900 400
1207
T.A.D.P.O.L.E. 1 0 0
1208
Tackle Crusader 4 1500 1800
1209
Tactical Espionage Expert 3 1300 1200
1210
Tainted Wisdom 3 1250 800
1211
Talaya, Princess of Cherry Blossoms 8 2800 1200
1212
Telekinetic Shocker 4 1700 700
1213
Tenkabito Shien 4 1500 1000
1214
Tenmataitei 5 2400 1000
1215
Tenshin 2 800 100
1216
Terratiger, the Empowered Warrior 4 1800 1200
1217
Terrene Toothed Tsuchinoko 3 1600 500
1218
Terrorking Archfiend 4 2000 1500
1219
Test Ape 2 700 300
1220
Tethys, Goddess of Light 5 2400 1800
1221
Teva 5 2000 1500
1222
The Agent of Creation - Venus 3 1600 0
1223
The Agent of Wisdom - Mercury 4 0 1700
1224
The Atmosphere 8 1000 800
1225
The Bistro Butcher 4 1800 1000
1226
The Calculator 2 0 0
1227
The Creator 8 2300 3000
1228
The Creator Incarnate 4 1600 1500
1229
The Dark - Hex-Sealed Fusion 3 1000 1600
1230
The Despair Uranus 8 2900 2300
1231
The Dragon Dwelling in the Deep 4 1700 1400
1232
The Earth - Hex-Sealed Fusion 3 1000 1600
1233
The Fabled Ganashia 3 1600 1000
1234
The Fabled Kokkator 4 1700 1500
1235
The Fiend Megacyber 6 2200 1200
1236
The Grand Jupiter 8 2500 2000
1237
The Hunter with 7 Weapons 3 1000 600
1238
The Immortal Bushi 3 1200 600
1239
The Immortal of Thunder 4 1500 1300
1240
The Kick Man 3 1300 300
1241
The Legendary Fisherman 5 1850 1600
1242
The Legendary Fisherman II 5 2200 1800
1243
The Light - Hex-Sealed Fusion 3 1000 1600
1244
The Masked Beast 8 3200 1800
1245
The Rock Spirit 4 1700 1000
1246
The Rock Spirit 4 1700 1000
1247
The Six Samurai - Irou 4 1700 1200
1248
The Six Samurai - Kamon 3 1500 1000
1249
The Six Samurai - Nisashi 4 1400 700
1250
The Six Samurai - Yaichi 3 1300 800
1251
The Six Samurai - Zanji 4 1800 1300
1252
The Stern Mystic 4 1500 1200
1253
The Thing in the Crater 4 1000 1200
1254
The Trojan Horse 4 1600 1200
1255
The Unfriendly Amazon 4 2000 1000
1256
The Unhappy Girl 2 400 300
1257
The Wicked Worm Beast 3 1400 700
1258
The Winged Dragon of Ra 10 0 0
1259
The Winged Dragon of Ra - Sphere Mode 10 0 0
1260
Theban Nightmare 4 1500 500
1261
Theinen the Great Sphinx 10 3500 3000
1262
Thestalos the Firestorm Monarch 6 2400 1000
1263
Thunder Dragon 5 1600 1500
1264
Thunder Nyan Nyan 4 1900 800
1265
Time Escaper 2 500 100
1266
Time Wizard 2 500 400
1267
Tongue Twister 6 400 300
1268
Toon Barrel Dragon 7 2600 2200
1269
Toon Buster Blader 7 2600 2300
1270
Toon Cannon Soldier 4 1400 1300
1271
Toon Dark Magician Girl 6 2000 1700
1272
Toon Gemini Elf 4 1900 900
1273
Toon Goblin Attack Force 4 2300 0
1274
Toon Masked Sorcerer 4 900 1400
1275
Toon Mermaid 4 1400 1500
1276
Toon Summoned Skull 6 2500 1200
1277
Tornado Bird 4 1100 1000
1278
Torpedo Fish 3 1000 1000
1279
Totem Dragon 2 400 200
1280
Tour Bus From the Underworld 3 1000 1000
1281
Tour Bus To Forbidden Realms 3 600 1000
1282
Toy Magician 4 1600 1500
1283
Trance Archfiend 4 1500 500
1284
Transforming Sphere 3 100 100
1285
Trap Master 3 500 1100
1286
Treeborn Frog 1 100 100
1287
Tribe-Shocking Virus 4 1700 1000
1288
Trifortressops 6 1600 2800
1289
Trigon 3 500 1700
1290
Triple Star Trion 1 100 100
1291
Troop Dragon 2 700 800
1292
Truckroid 4 1000 2000
1293
Twin-Barrel Dragon 4 1700 200
1294
Twin-Headed Behemoth 3 1500 1200
1295
Twin-Headed Wolf 4 1500 1000
1296
Two Thousand Needles 5 2000 1800
1297
Tyranno Infinity 4 0 0
1298
Tyrant Dragon 8 2900 2500
1299
UFOroid 6 1200 1200
1300
UFOroid Fighter 10 0 0
1301
Ultimate Ancient Gear Golem 10 4400 3400
1302
Ultimate Insect LV1 1 0 0
1303
Ultimate Insect LV3 3 1400 900
1304
Ultimate Insect LV5 5 2300 900
1305
Ultimate Insect LV7 7 2600 1200
1306
Umbral Soul 7 2000 1500
1307
Uminotaurus 4 1700 1000
1308
Uniflora, Mystical Beast of the Forest 1 700 500
1309
Unifrog 2 400 400
1310
Unshaven Angler 4 1500 1600
1311
Upstart Golden Ninja 4 500 1800
1312
Valkyrion the Magna Warrior 8 3500 3850
1313
Vampire Baby 3 700 1000
1314
Vampire Dragon 5 2400 0
1315
Vampire Genesis 8 3000 2100
1316
Vampire Grace 6 2000 1200
1317
Vampire Koala 4 1800 1500
1318
Vampire Lady 4 1550 1550
1319
Vampire Lord 5 2000 1500
1320
Vampire's Curse 6 2000 800
1321
Van'Dalgyon the Dark Dragon Lord 8 2800 2500
1322
Vanguard of the Dragon 4 1700 1300
1323
Vengeful Shinobi 2 400 800
1324
Vennu, Bright Bird of Divinity 8 2800 2000
1325
Versago the Destroyer 3 1100 900
1326
Victory Viper XX03 4 1200 1000
1327
Vilepawn Archfiend 2 1200 200
1328
Viser Des 4 500 1200
1329
Vision HERO Trinity 8 2500 2000
1330
Vision HERO Vyon 4 1000 1200
1331
Vision HERO Witch Raider 8 2700 1900
1332
Vivid Knight 4 1700 800
1333
Volcanic Blaster 3 1200 600
1334
Volcanic Doomfire 8 3000 1800
1335
Volcanic Hammerer 5 2400 1500
1336
Volcanic Rocket 4 1900 1400
1337
Volcanic Shell 1 100 0
1338
Vortex Trooper 3 0 600
1339
VW-Tiger Catapult 6 2000 2100
1340
VWXYZ-Dragon Catapult Cannon 8 3000 2800
1341
Vylon Charger 4 1000 1000
1342
Vylon Ohm 4 1500 200
1343
W-Wing Catapult 4 1300 1500
1344
Wall Shadow 7 1600 3000
1345
Warm Worm 3 600 1400
1346
Warrior of Atlantis 4 1900 1200
1347
Watapon 1 200 300
1348
Water Dragon 8 2800 2600
1349
Water Dragon Cluster 10 2800 2600
1350
Wattsychic Fighter 3 1500 300
1351
Whirlwind Prodigy 4 1500 1600
1352
Whirlwind Weasel 3 500 1500
1353
White Magical Hat 3 1000 700
1354
White Magician Pikeru 2 1200 0
1355
White Night Queen 7 2100 800
1356
White Ninja 4 1500 800
1357
White Tiger Summoner 3 1000 1700
1358
White-Horned Dragon 6 2200 1400
1359
Windrose the Elemental Lord 8 2800 2200
1360
Winged Kuriboh 1 300 200
1361
Winged Minion 2 700 700
1362
Winged Rhynos 4 1800 500
1363
Wingtortoise 3 1500 1400
1364
Witch Doctor of Chaos 2 500 500
1365
Wizard Buster Destruction Sword 3 1200 900
1366
Woodland Archer 3 1400 1300
1367
Woodland Sprite 3 900 400
1368
World Carrotweight Champion 4 1900 0
1369
Worm Apocalypse 1 300 200
1370
Worm Barses 3 1400 1500
1371
Worm Cartaros 4 1200 500
1372
Worm Dimikles 4 1700 1400
1373
Worm Erokin 6 2400 1200
1374
Worm Falco 2 500 800
1375
Worm Jetelikpse 3 1200 0
1376
Worm Linx 2 300 1000
1377
Worm Millidith 4 400 1600
1378
Worm Noble 6 1500 2400
1379
Worm Opera 2 400 800
1380
Worm Solid 4 1000 1600
1381
Worm Tentacles 4 1700 700
1382
Worm Ugly 1 100 100
1383
Worm Zero 10 0 0
1384
Wrecker Panda 2 800 800
1385
Wroughtweiler 3 800 1200
1386
Wynn the Wind Charmer 3 500 1500
1387
X-Saber Galahad 4 1800 800
1388
XY-Dragon Cannon 6 2200 1900
1389
XYZ-Dragon Cannon 8 2800 2600
1390
XZ-Tank Cannon 6 2400 2100
1391
Y-Dragon Head 4 1500 1600
1392
Yamata Dragon 7 2600 3100
1393
Yellow Baboon, Archer of the Forest 7 2600 1800
1394
Yomi Ship 3 800 1400
1395
YZ-Tank Dragon 6 2100 2200
1396
Z-Metal Tank 4 1500 1300
1397
Zera the Mant 8 2800 2300
1398
Zeradias, Herald of Heaven 4 2100 800
1399
Zeta Reticulant 7 2400 2100
1400
Zolga 4 1700 1200
1401
Zombie Master 4 1800 0
1402
Zombie Tiger 3 1400 1600
1403
Zombyra the Dark 4 2100 500