ลำดับ รูป ชื่อ ดาว โจมตี ป้องกัน
1
3-Hump Lacooda 3 500 1500
2
4-Starred Ladybug of Doom 3 800 1200
3
A Cat of Ill Omen 2 500 300
4
A Man with Wdjat 4 1600 1600
5
A-Team: Trap Disposal Unit 2 300 400
6
A/D Changer 1 100 100
7
Abare Ushioni 4 1200 1200
8
Absorbing Kid from the Sky 4 1300 1000
9
Abyss Warrior 4 1800 1300
10
Adhesive Explosive 3 1000 1000
11
Agido 4 1500 1300
12
Air Armor Ninja 4 1400 1400
13
Airknight Parshath 5 1900 1400
14
Akz, the Pumer 6 1500 1000
15
Alchemist of Black Spells 4 1200 1800
16
Alligator's Sword Dragon 5 1700 1500
17
Ally of Justice Cosmic Gateway 8 2400 1200
18
Ally of Justice Enemy Catcher 6 1800 1800
19
Ally of Justice Garadholg 4 1600 400
20
Ally of Justice Nullfier 4 1600 1200
21
Ally of Justice Reverse Break 4 1200 1200
22
Ally of Justice Searcher 3 1400 100
23
Ally of Justice Thunder Armor 8 2700 2200
24
Ally of Justice Unknown Crusher 3 1200 800
25
Ally of Justice Unlimiter 2 600 200
26
Altitude Knight 4 1400 1200
27
Amarylease 1 100 200
28
Amazoness Archer 4 1400 1100
29
Amazoness Blowpiper 3 800 1500
30
Amazoness Chain master 4 1500 1300
31
Amazoness Fighter 4 1500 1300
32
Amazoness Paladin 4 1700 300
33
amazoness sage 4 1400 700
34
Amazoness Scouts 2 500 1100
35
Amazoness Swords Woman 4 1500 1600
36
amazoness tiger 4 1100 1500
37
Amazoness Trainee 4 1500 1300
38
Amphibious Bugroth MK-3 4 1500 1300
39
An Owl of Luck 2 300 500
40
Anarchist Monk Ranshin 4 1800 100
41
Ancient Crimson Ape 7 2600 1800
42
Ancient Dragon 4 1400 1300
43
Ancient Gear Beast 6 2000 2000
44
Ancient Gear Box 4 500 2000
45
Ancient Gear Cannon 2 500 500
46
Ancient Gear Engineer 5 1500 1500
47
Ancient Gear Golem 8 3000 3000
48
Ancient Gear Knight 4 1800 500
49
Ancient Gear Soldier 4 1300 1300
50
Andro Sphinx 10 3000 2500
51
Angel 07 7 2500 1500
52
Angmarl the Fiendish Monarch 6 2400 1000
53
Anteatereatingant 5 2000 500
54
Anti-Aircraft Flower 3 0 1600
55
Aqua Armor Ninja 4 800 1600
56
Arcana Knight Joker 9 3800 2500
57
Arcane Archer of the Forest 3 900 1400
58
Archfiend Empress 8 2900 2100
59
Archfiend of Gilfer 6 2200 2500
60
Armed Dragon LV3 3 1200 900
61
Armed Dragon LV5 5 2400 1700
62
Armed Dragon LV7 7 2800 1000
63
Armed Ninja 1 300 300
64
Armor Breaker 3 800 800
65
Armor Exe 4 2400 1400
66
Armored Axon Kicker 6 2200 1800
67
Arsenal Bug 3 2000 2000
68
Arsenal Summoner 4 1600 1600
69
Asura Priest 4 1700 1200
70
Aurkus, Lightsworn Druid 3 1200 1800
71
Aurora Wing 4 1200 1600
72
Aussa the Earth Charmer 3 500 1500
73
Avalanching Aussa 4 800 1500
74
B-Buster Drake 4 1500 1800
75
B. Skull Dragon 9 3200 2500
76
B.E.S. Big Core 6 2300 1100
77
B.E.S. Crystal Core 5 2100 1000
78
B.E.S. Tetran 6 1800 2300
79
Babycerasaurus 2 500 500
80
Bacon Saver 2 700 600
81
Barrel Dragon 7 2600 2200
82
Battleguard King 8 3000 1100
83
Bazoo the Soul-Eater 4 1600 900
84
Beastking of the Swamps 4 1000 1100
85
Beautunaful Princess 1 0 0
86
Bee List Soldier 1 500 400
87
Beelze Frog 3 1200 800
88
Beetron 4 1600 900
89
Behemoth the King of All Animals 7 2700 1500
90
Beiige, Vanguard of Dark World 4 1600 1300
91
Berfomet 5 1400 1800
92
Berlineth the Firestorm Vassal 3 800 1000
93
Berserk Dragon 8 3500 0
94
Beta The Electromagnet Warrior 3 1500 1500
95
Big Shield Gardna 4 100 2600
96
Big-Tusked Mammoth 5 2000 1000
97
Birdface 4 1600 1600
98
Bite Shoes 2 500 300
99
Black Brachios 4 1800 1100
100
Black Brachios 4 1800 1100
101
Black Dragon Ninja 7 2800 1600
102
Black Dragon's Chick 1 800 500
103
Black Luster Soldier - Sacred Soldier 8 3000 2500
104
Black Ptera 3 1000 500
105
Black Tyranno 7 2600 1800
106
Blade Knight 4 1600 1000
107
Blade Rabbit 2 400 300
108
Bladefly 2 600 700
109
Blast Asmodian 3 1000 300
110
Blast Magician 4 1400 1700
111
Blazewing Butterfly 4 1500 1500
112
Blazing Hiita 4 800 1500
113
Blindly Loyal Goblin 4 1800 1500
114
Blizzard Warrior 3 1400 400
115
Blizzed, Defender of the Ice Barrier 1 300 500
116
Block Golem 3 1000 1500
117
Blockman 4 1000 1500
118
Blood Sucker 4 1300 1500
119
Blowback Dragon 6 2300 1200
120
Blue Dragon Ninja 5 2100 1200
121
Blue Dragon Summoner 4 1500 600
122
Blue Flame Swordsman 4 1800 1600
123
Blue Thunder T-45 4 1700 1000
124
Blue-Eyes Shining Dragon 10 3000 2500
125
Blue-Eyes Toon Dragon 8 3000 2500
126
Boar Soldier 4 2000 500
127
Bombardment Beetle 2 400 900
128
Bone Crusher 4 1600 200
129
Bonfire Colossus 8 2600 2200
130
Botanical Girl 3 1300 1100
131
Bountiful Artemis 4 1600 1700
132
Bowganian 3 1300 1000
133
BOXer 4 1800 1000
134
Brain Crusher 7 2400 1500
135
Breaker the Magical Warrior 4 1600 1000
136
Brohunder 4 900 400
137
Brotherhood of the Fire Fist - Buffalo 4 1700 1000
138
Brotherhood of the Fire Fist - Coyote 5 2000 500
139
Brotherhood of the Fire Fist - Raven 3 200 1800
140
Brotherhood of the Fire Fist - Swallow 5 2000 800
141
Broww, Huntsman of Dark World 3 1400 800
142
Brron, Mad King of Dark World 4 1800 400
143
Brushfire Knight 4 1400 1200
144
Bubonic Vermin 3 900 600
145
Burning Beast 4 1500 1000
146
Buster Blader 7 2600 2300
147
Buster Blader, the Destruction Swordmaster 7 2600 2300
148
Buster Blader, the Dragon Destroyer Swordsman 8 2800 2500
149
Byser Shock 5 800 600
150
Caligo Claw Crow 2 900 600
151
Caninetaur 3 1500 200
152
Cannon Soldier 4 1400 1300
153
Cannonball Spear Shellfish 2 1000 1000
154
Caravan of the Ice Barrier 1 500 200
155
Carboneddon 3 800 600
156
Card Breaker 2 100 900
157
Card Ejector 3 400 400
158
Card Guard 4 1600 500
159
Castle of Dark Illusions 4 920 1930
160
Cat's Ear Tribe 1 200 100
161
Catapult Turtle 5 1000 2000
162
Cave Dragon 4 2000 100
163
Ceruli, Guru of Dark World 1 100 300
164
Chachaka Archer 6 1200 1800
165
Chain Thrasher 4 1000 600
166
Chakra 7 2450 2000
167
Chaos Command Magician 6 2400 1900
168
Chaos Hunter 7 2500 1600
169
Chaos Necromancer 1 0 0
170
Chaosrider Gustaph 4 1400 1500
171
Chemicritter Carbo Crab 2 700 1400
172
Chemicritter Hydron Hawk 2 1400 700
173
Chimera the Flying Mythical Beast 6 2100 1800
174
Chimeratech Overdragon 9 ? ?
175
Chiron the Mage 4 1800 1000
176
Chopman The Desperate Outlaw 3 1100 500
177
Chow Len the Prophet 4 1800 200
178
Chthonian Soldier 4 1200 1400
179
Cloudian - Eye of the Typhoon 8 3000 1000
180
Cloudian - Ghost Fog 1 0 0
181
Cloudian - Nimbusman 5 1000 1000
182
Cloudian - Sheep Cloud 1 0 0
183
Cloudian - Storm Dragon 4 1000 0
184
Cloudian - Turbulence 4 800 0
185
Coach Goblin 4 1200 1500
186
Cobra Jar 2 600 300
187
Cobraman Sakuzy 3 800 1400
188
Cocoon of Evolution 3 0 2000
189
Combo Fighter 4 1600 800
190
Combo Master 5 2200 1500
191
Commander Gottoms, Swordmaster 6 2100 1600
192
Copycat 1 0 0
193
Cosmic Compass 1 100 300
194
Crab Turtle 8 2550 2500
195
Cranium Fish 6 2400 1000
196
Crass Clown 4 1350 1400
197
Crimson Ninja 1 300 300
198
Cross Porter 2 400 400
199
Crystal Beast Amber Mammoth 4 1700 1600
200
Crystal Beast Amethyst Cat 3 1200 400
201
Crystal Beast Cobalt Eagle 4 1400 800
202
Crystal Beast Ruby Carbuncle 3 300 300
203
Crystal Beast Sapphire Pegasus 4 1800 1200
204
Crystal Beast Topaz Tiger 4 1600 1000
205
Crystal Seer 1 100 100
206
Cú Chulainn the Awakened 4 500 1000
207
Cure Mermaid 4 1500 800
208
Curse of Dragonfire 5 2000 1500
209
Cyber Angel Benten 6 1800 1500
210
Cyber Angel Dakini 8 2700 2400
211
Cyber Angel Idaten 6 1600 2000
212
Cyber Barrier Dragon 6 800 2800
213
Cyber Blader 7 2100 800
214
Cyber Dinosaur 7 2500 1900
215
Cyber Dragon 5 2100 1600
216
Cyber Dragon Drei 4 1800 800
217
Cyber Dragon Zwei 4 1500 1000
218
Cyber End Dragon 10 4000 2800
219
Cyber Esper 4 1200 1800
220
Cyber Gymnast 4 800 1800
221
Cyber Harpie Lady 4 1800 1300
222
Cyber Kirin 3 300 800
223
Cyber Laser Dragon 7 2400 1800
224
Cyber Petit Angel 2 300 200
225
Cyber Prima 6 2300 1600
226
Cyber Raider 4 1400 1000
227
Cyber Twin Dragon 8 2800 2100
228
Cyber Valley 1 0 0
229
Cyber-Stein 2 700 500
230
Cybernetic Cyclopean 4 1400 200
231
Cybernetic Magician 6 2400 1000
232
D.3.S. Frog 8 2500 2000
233
D.D. Crazy Beast 3 1400 1400
234
D.D. Scout Plane 2 800 1200
235
D.D. Survivor 4 1800 200
236
D.D. Warrior 4 1200 1000
237
D.D.M. - Different Dimension Master 5 1700 1500
238
Dai-sojo of the Ice Barrier 6 1600 2200
239
Dance Princess of the Ice Barrier 4 1700 900
240
Dark Balter the Terrible 5 2000 1200
241
Dark Blade the Captain of the Evil World 4 1800 1500
242
Dark Blade the Dragon Knight 6 2200 1500
243
Dark Cat with White Tail 2 800 500
244
Dark Desertapir 2 1100 300
245
Dark Driceratops 6 2400 1500
246
Dark Effigy 4 1500 0
247
Dark Eradicator Warlock 7 2500 2100
248
Dark Flare Knight 6 2200 800
249
Dark General Freed 5 2300 1700
250
Dark Horus 8 3000 1800
251
Dark Jeroid 4 1200 1500
252
Dark Lucius LV4 4 1000 300
253
Dark Lucius LV6 6 1700 600
254
Dark Lucius LV8 8 2800 900
255
Dark Magician Girl 6 2000 1700
256
Dark Magician Knight 7 2500 2100
257
Dark Magician of Chaos 8 2800 2600
258
Dark Master - Zorc 8 2700 1500
259
Dark Mimic LV1 1 100 1000
260
Dark Mimic LV3 3 1000 1000
261
Dark Necrofear 8 2200 2800
262
Dark Nephthys 8 2400 1600
263
Dark Paladin 8 2900 2400
264
Dark Red Enchanter 6 1700 2200
265
Dark Ruler Ha Des 6 2450 1600
266
Dark Voltanis 8 2800 1400
267
Dark-Eyes Illusionist 2 0 1400
268
Darkflare Dragon 5 2400 1200
269
Darklord Marie 5 1700 1200
270
Darkstorm Dragon 8 2700 2500
271
Dash Warrior 3 600 1200
272
Decayed Commander 4 1000 1500
273
Deep Diver 3 1000 1100
274
Deep Sweeper 4 1600 1300
275
Deepsea Macrotrema 1 600 100
276
Deepsea Warrior 5 1600 1800
277
Defender, the Magical Knight 4 1600 2000
278
Dekoichi the Battlechanted Locomotive 4 1400 1000
279
Delg the Dark Monarch 6 2400 1000
280
Delta The Magnet Warrior 4 1600 1400
281
Delta Tri 4 1200 1000
282
Des Feral Imp 4 1600 1800
283
Des Frog 5 1900 0
284
Des Kangaroo 4 1500 1700
285
Des Wombat 3 1600 300
286
Desert Twister 6 2300 2000
287
Desertapir 3 900 300
288
Despair from the Dark 8 2800 3000
289
Destiny End Dragoon 10 3000 3000
290
Destiny HERO - Blade Master 3 300 600
291
Destiny HERO - Captain Tenacious 3 800 800
292
Destiny HERO - Dasher 6 2100 1000
293
Destiny HERO - Decider 4 1600 1000
294
Destiny HERO - Departed 2 1000 0
295
Destiny HERO - Diamond Dude 4 1400 1600
296
Destiny HERO - Dogma 8 3400 2400
297
Destiny HERO - Doom Lord 3 600 800
298
Destiny HERO - Double Dude 6 1000 1000
299
Destiny HERO - Dread Servant 3 400 700
300
Destiny HERO - Dreadmaster 8 0 0
301
Destiny HERO - Drilldark 4 1600 1200
302
Destiny HERO - Dunker 4 1200 1700
303
Destiny HERO - Fear Monger 4 1000 1000
304
Destiny HERO - Malicious 6 800 800
305
Destiny HERO - Plasma 8 1900 600
306
Destroyersaurus 4 1800 1100
307
Destruction Cyclone 7 2000 1500
308
Destructotron 4 1600 400
309
Dharc the Dark Charmer 3 500 1500
310
Dimensional Alchemist 4 1300 200
311
Disc Fighter 4 1000 1000
312
Disciple of the Forbidden Spell 4 1700 800
313
Disenchanter 5 2000 2300
314
Diskblade Rider 4 1700 1500
315
Divine Dragon - Excelion 5 1500 900
316
Divine Dragon Apocralyph 4 1000 1500
317
Divine Grace - Northwemko 7 2700 1200
318
Divine Knight Ishzark 6 2300 1800
319
Djinn Disserere of Rituals 1 200 200
320
Djinn Prognosticator of Rituals 3 400 300
321
Doctor Cranium 1 100 100
322
Doitsu 4 100 200
323
Don Turtle 3 1100 1200
324
Doom Shaman 6 2400 2000
325
Doomdog Octhros 3 800 800
326
Doomsday Horror 4 0 0
327
Dotedotengu 3 0 800
328
Double Coston 4 1700 1650
329
Dragon Manipulator 3 700 800
330
Dragon Seeker 6 2000 2100
331
Dragonic Guard 4 1500 1800
332
Dragonic Knight 7 2800 2300
333
Dragunity Tribus 1 500 300
334
Dream Clown 3 1200 900
335
Dreamsprite 2 300 200
336
Drill Bug 2 1100 200
337
Drillago 4 1600 1100
338
Duck Fighter 3 1300 1400
339
DUCKER Mobile Cannon 3 500 500
340
Dust Knight 4 1400 1200
341
Dweller in the Depths 3 1500 700
342
Eagle Eye 3 1300 1200
343
Earth Armor Ninja 5 1600 1200
344
Ebon Magician Curran 2 1200 0
345
Eco, Mystical Spirit of the Forest 4 1700 1000
346
Electric Lizard 3 850 800
347
Electromagnetic Bagworm 3 200 1400
348
Element Doom 4 1500 1200
349
Element Dragon 4 1500 1200
350
Element Magician 4 1500 1200
351
Element Saurus 4 1500 1200
352
Element Soldier 4 1500 1200
353
Element Valkyrie 4 1500 1200
354
Elemental HERO Aqua Neos 7 2500 2000
355
Elemental HERO Blazeman 4 1200 1800
356
Elemental HERO Bubbleman 4 800 1200
357
Elemental HERO Dark Neos 7 2500 2000
358
Elemental HERO Darkbright 6 2000 1000
359
Elemental HERO Flame Wingman 6 2100 1200
360
Elemental HERO Flare Neos 7 2500 2000
361
Elemental HERO Flash 4 1100 1600
362
Elemental HERO Glow Neos 7 2500 2000
363
Elemental HERO Heat 4 1600 1200
364
Elemental HERO Inferno 8 2300 1600
365
Elemental HERO Lady Heat 4 1300 1000
366
Elemental HERO Marine Neos 8 2800 2300
367
Elemental HERO Mariner 5 1400 1000
368
Elemental HERO Mudballman 6 1900 3000
369
Elemental HERO Necroid Shaman 6 1900 1800
370
Elemental HERO Necroshade 5 1600 1800
371
Elemental HERO Neos Alius 4 1900 1300
372
Elemental HERO Neos Knight 7 2500 1000
373
Elemental HERO Ocean 4 1500 1200
374
Elemental HERO Steam Healer 5 1800 1000
375
Elemental HERO Storm Neos 9 3000 2500
376
Elemental HERO Stratos 4 1800 300
377
Elemental HERO Tempest 8 2800 2800
378
Elemental HERO Terra Firma 8 2500 2000
379
Elemental HERO Thunder Giant 6 2400 1500
380
Elemental HERO Voltic 4 1000 1500
381
Elemental HERO Wild Wingman 8 1900 2300
382
Elemental HERO Wildheart 4 1500 1600
383
Elemental HERO Woodsman 4 1000 2000
384
Elemental Mistress Doriado 3 1200 1400
385
Elephant Statue of Blessing 3 1500 0
386
Elephant Statue of Disaster 3 1500 0
387
Emes the Infinity 7 2500 2000
388
Emissary of the Afterlife 4 1600 600
389
Emissary of the Oasis 3 600 400
390
Endymion, the Master Magician 7 2700 1700
391
Enishi, Shien's Chancellor 6 2200 1200
392
Enraged Battle Ox 4 1700 1000
393
Enraged Muka Muka 5 1200 600
394
Eria the Water Charmer 3 500 1500
395
Escher the Frost Vassal 4 800 1000
396
Etoile Cyber 4 1200 1600
397
Evil Dragon Ananta 8 0 0
398
Exarion Universe 4 1800 1900
399
Exiled Force 4 1000 1000
400
Exodia the Forbidden One 3 1000 1000
401
Exploder Dragon 3 1000 0
402
Fabled Lurrie 1 200 400
403
Fabled Topi 1 500 200
404
Fairy Guardian 3 1000 1000
405
Fairy King Truesdale 6 2200 1500
406
Falchion? 4 1200 800
407
Familiar Knight 3 1200 1400
408
Fear from the Dark 4 1700 1500
409
Featherizer 2 700 1100
410
Felgrand Dragon 8 2800 2800
411
Fenghuang 6 2100 1800
412
Field-Commander Rahz 4 1600 1200
413
Final Psychic Ogre 5 2200 1700
414
Fire King Avatar Barong 4 1800 200
415
Fire King Avatar Kirin 3 1000 200
416
Fire King Avatar Yaksha 4 1800 200
417
Fire Princess 4 1300 1500
418
Fire Sorcerer 4 1000 1500
419
Firebird 4 1000 800
420
Firestorm Prominence 7 2000 1500
421
Fishborg Planter 2 200 200
422
Five-Headed Dragon 12 5000 5000
423
Flame Armor Ninja 4 1700 1000
424
Flame Ogre 7 2400 1700
425
Flame Ruler 4 1500 1600
426
Flame Spirit Ignis 4 1500 1200
427
Flame Tiger 4 1800 0
428
Flamvell Dragnov 2 1100 200
429
Flamvell Grunika 4 1700 200
430
Flash Assailant 4 2000 2000
431
Flowerbot 3 1500 800
432
Flying Kamakiri #1 4 1400 900
433
Fortress Whale 7 2350 2150
434
Freed the Matchless General 5 2300 1700
435
Freezing Beast 4 1500 1000
436
Freya, Spirit of Victory 1 100 100
437
Frontier Wiseman 3 1600 800
438
Frost and Flame Dragon 6 2300 2000
439
Fushi No Tori 4 1200 0
440
Fushioh Richie 7 2600 2900
441
Fusion Devourer 4 1400 1200
442
Gaia Plate the Earth Giant 8 2800 1000
443
Gaia Soul the Combustible Collective 4 2000 0
444
Gale Lizard 4 1400 700
445
Gandora the Dragon of Destruction 8 0 0
446
Garlandolf, King of Destruction 7 2500 1400
447
Garma Sword 7 2550 2150
448
Garoth, Lightsworn Warrior 4 1850 1300
449
Garuda the Wind Spirit 4 1600 1200
450
Gate Blocker 4 100 2000
451
Gate Guardian 11 3750 3400
452
Gearfried the Iron Knight 4 1800 1600
453
Gearfried the Swordmaster 7 2600 2200
454
Gem-Knight Amber 4 1600 1400
455
Gem-Knight Citrine 7 2200 1950
456
Gem-Knight Emerald 4 1800 800
457
Gem-Knight Lazuli 1 600 100
458
Gem-Knight Master Diamond 9 2900 2500
459
Gem-Knight Prismaura 7 2450 1400
460
Gem-Knight Ruby 6 2500 1300
461
Gem-Knight Sardonyx 4 1800 900
462
Gem-Knight Seraphinite 5 2300 1400
463
Gem-Knight Topaz 6 1800 1800
464
Gemini Imps 4 1000 1000
465
Gemini Lancer 4 1800 1400
466
Gemini Scorpion 4 1600 400
467
Gemini Soldier 2 500 300
468
Gemini Summoner 4 1500 0
469
General Gantala of the Ice Barrier 7 2700 2000
470
General Grunard of the Ice Barrier 8 2800 1000
471
Genetic Woman 4 1700 1200
472
Genex Ally Changer 3 1200 1800
473
Genex Ally Powercell 4 1700 0
474
Genex Ally Reliever 5 2200 1000
475
Genex Ally Solid 2 500 1200
476
Genex Army 6 2300 1300
477
Genex Blastfan 4 1600 1300
478
Genex Power Planner 1 300 200
479
Genex Searcher 4 1600 400
480
Genex Turbine 4 1400 1300
481
Genex Worker 3 1200 1200
482
Gernia 4 1300 1200
483
Ghost Fairy Elfobia 3 900 500
484
Ghost Knight of Jackal 5 1700 1600
485
Ghostrick Ghoul 3 1100 1200
486
Ghostrick Mummy 3 1500 0
487
Ghostrick Skeleton 3 1200 1100
488
Ghostrick Stein 3 1600 0
489
Ghostrick Witch 2 1200 200
490
Ghostrick Yeti 3 300 2000
491
Ghostrick Yuki-onna 2 1000 800
492
Giant Axe Mummy 5 1700 2000
493
Gigantic Cephalotus 4 1850 700
494
Gilford the Legend 8 2600 2000
495
Gilford the Lightning 8 2800 1400
496
Gishki Ariel 4 1000 1800
497
Gishki Emilia 4 1600 800
498
Gishki Natalia 4 1800 900
499
Gladiator Beast Alexander 6 2400 600
500
Gladiator Beast Augustus 8 2600 1000
501
Gladiator Beast Bestiari 4 1500 800
502
Gladiator Beast Dimacari 4 1600 1200
503
Gladiator Beast Essedarii 5 2500 1400
504
Gladiator Beast Heraklinos 8 3000 2800
505
Gladiator Beast Laquari 4 1800 400
506
Gladiator Beast Murmillo 3 800 400
507
Gladiator Beast Nerokius 8 2800 1900
508
Gladiator Beast Octavius 7 2500 1200
509
Gladiator Beast Secutor 4 400 300
510
Goblin Recon Squad 4 1700 0
511
Goblin Zombie 4 1100 1050
512
Goddess of Whim 3 950 700
513
Goddess with the Third Eye 4 1200 1000
514
Goe Goe the Gallant Ninja 4 1500 1000
515
Goggle Golem 4 1500 500
516
Goka, the Pyre of Malice 6 2200 1900
517
Gokipon 2 800 800
518
Golden Ladybug 1 0 0
519
Golem Sentry 4 800 1800
520
Gonogo 3 1350 1600
521
Gora Turtle of Illusion 4 1200 1400
522
Gozuki 4 1700 800
523
Gradius' Option 1 0 0
524
Gragonith, Lightsworn Dragon 6 2000 1600
525
Grapple Blocker 4 1200 2000
526
Grass Phantom 3 1000 1000
527
Grasschopper 5 2350 1000
528
Grave Ohja 4 1600 1500
529
Gravekeeper's Assailant 4 1500 1500
530
Gravekeeper's Cannonholder 4 1400 1200
531
Gravekeeper's Chief 5 1900 1200
532
Gravekeeper's Curse 3 800 800
533
Gravekeeper's Oracle 10 2000 1500
534
Gravekeeper's Priestess 3 1000 1500
535
Gravekeeper's Recruiter 3 1200 1500
536
Gravekeeper's Shaman 6 1500 1500
537
Gravekeeper's Spear Soldier 4 1500 1000
538
Gravekeeper's Vassal 3 700 500
539
Gravekeeper's Visionary 8 2000 1800
540
Gravity Behemoth 6 2300 2000
541
Gray Wing 3 1300 700
542
Great Dezard 6 1900 2300
543
Great Long Nose 5 1900 1700
544
Great Moth 8 2600 2500
545
Great Shogun Shien 7 2500 2400
546
Green Baboon, Defender of the Forest 7 2600 1800
547
Greenkappa 3 650 900
548
Gren, Tactician of Dark World 2 300 500
549
Griggle 1 350 300
550
Guard Dog 3 1500 500
551
Guardian Angel Joan 7 2800 2000
552
Guardian Baou 4 800 400
553
Guardian Ceal 4 1700 1400
554
Guardian Grarl 5 2500 1000
555
Guardian of Felgrand 4 500 500
556
Guardian Sphinx 5 1700 2400
557
Guardian Statue 4 800 1400
558
Guardian Tryce 5 1900 1700
559
Gyaku-Gire Panda 3 800 1600
560
Hammer Shark 4 1700 1500
561
Hand of Nephthys 2 600 600
562
Hand of the Six Samurai 3 1600 1000
563
Hane-Hane 2 450 500
564
Hannibal Necromancer 4 1400 1800
565
Harpie Dancer 4 1200 1000
566
Harpie Harpist 4 1700 600
567
Harpie Lady 1 4 1300 1400
568
Harpie Lady 2 4 1300 1400
569
Harpie Lady 3 4 1300 1400
570
Harpie Lady Sisters 6 1950 2100
571
Harpie Queen 4 1900 1200
572
Harpie's Pet Dragon 7 2000 2500
573
Hazy Flame Cerbereus 6 2000 200
574
Hazy Flame Hyppogrif 6 2100 200
575
Hazy Flame Mantikor 6 2200 300
576
Hazy Flame Peryton 6 1600 1700
577
Hazy Flame Sphynx 6 1900 1900
578
he Six Samurai - Yariza 3 1000 500
579
Heavy Knight of the Flame 4 1800 200
580
Heavy Mech Support Armor 3 500 500
581
Heavy Mech Support Platform 3 500 500
582
Helpoemer 5 2000 1400
583
Herald of Creation 4 1800 600
584
Hieratic Dragon of Nuit 4 1700 900
585
Hiita the Fire Charmer 4 500 1500
586
Hino-Kagu-Tsuchi 8 2800 2900
587
Hiro's Shadow Scout 2 650 500
588
Homunculus the Alchemic Being 4 1800 1600
589
Horseytail 2 400 500
590
Horus the Black Flame Dragon LV4 4 1600 1000
591
Horus the Black Flame Dragon LV6 6 2300 1600
592
Horus the Black Flame Dragon LV8 8 3000 1800
593
Hoshiningen 2 500 700
594
Hourglass of Courage 4 1100 1200
595
Humpty Grumpty 3 1400 0
596
Hungry Burger 6 2000 1850
597
Hydra Viper 4 1800 400
598
Hydrogeddon 4 1600 1000
599
Hysteric Fairy 4 1800 500
600
Il Blud 6 2100 800
601
Imairuka 2 1000 1000
602
Immortal Ruler 4 1800 200
603
Inaba White Rabbit 3 700 500
604
Infernal Flame Emperor 9 2700 1600
605
Inferno Hammer 6 2400 0
606
Infinity Dark 4 1500 1200
607
Insect Princess 6 1900 1200
608
Insect Queen 7 2200 2400
609
Insect Soldiers of the Sky 3 1000 800
610
Invader of Darkness 8 2900 2500
611
Invasion of Flames 3 1300 1200
612
Iron Blacksmith Kotetsu 2 500 500
613
Izanami 4 1100 1800
614
Jade Knight 4 1000 1800
615
Jain, Lightsworn Paladin 4 1800 1200
616
Jigen Bakudan 2 200 1000
617
Jinzo 6 2400 1500
618
Jinzo #7 2 500 400
619
Jinzo - Returner 3 600 1400
620
Jirai Gumo 4 2200 100
621
Jowls of Dark Demise 2 200 100
622
Jurrac Guaiba 4 1700 400
623
Jurrac Herra 6 2300 1500
624
Jurrac Iguanon 4 1700 700
625
Jurrac Ptera 3 800 1500
626
Jurrac Stauriko 2 500 400
627
Jurrac Titano 9 3000 1800
628
Jurrac Tyrannus 7 2500 1400
629
KA-2 Des Scissors 4 1000 1000
630
Kahkki, Guerilla of Dark World 2 300 500
631
Kaibaman 3 200 700
632
Kaiser Glider 6 2400 2200
633
Kaiser Sea Horse 4 1700 1650
634
Kalantosa, Mystical Beast of the Forest 2 200 1400
635
Kangaroo Champ 4 800 700
636
Karate Man 3 1000 1000
637
Kazejin 7 2400 2200
638
Keldo 4 1200 1600
639
Kidmodo Dragon 3 100 200
640
King of the Skull Servants 1 ? 0
641
King of the Swamp 3 500 1100
642
King Pyron 5 1500 500
643
King's Knight 4 1600 1400
644
Kiryu 5 2000 1500
645
Kiseitai 2 300 800
646
Knight Day Grepher 4 1700 1600
647
Knight of the Red Lotus 6 2100 1800
648
Koitsu 10 200 100
649
Kujakujaku 3 1200 900
650
Kuriboh 1 300 200
651
Lady Assailant of Flames 4 1500 1000
652
Lady Ninja Yae 3 1100 200
653
Lady of D. 4 1500 1100
654
Larvae Moth 2 500 400
655
Latinum, Exarch of Dark World 6 1500 2400
656
Lava Battleguard 5 1550 1800
657
Lava Dragon 4 1600 1200
658
Lava Golem 8 3000 2500
659
Legendary Fiend 6 1500 1800
660
Legendary Flame Lord 7 2400 2000
661
Leghul 1 300 350
662
Legion the Fiend Jester 4 1300 1500
663
Lekunga 4 1700 500
664
Leotaur 4 1500 1600
665
Levia-Dragon - Daedalus 7 2600 1500
666
Lich Lord, King of the Underworld 6 2400 1200
667
Lifeforce Harmonizer 2 800 400
668
Light Effigy 4 1500 0
669
Lightray Daedalus 7 2600 1500
670
Lightray Grepher 4 1700 1600
671
Little Chimera 2 600 550
672
Little-Winguard 4 1400 1800
673
Lord British Space Fighter 4 1200 800
674
Lord of D. 4 1200 1100
675
Lord Poison 4 1500 1000
676
Lost Blue Breaker 3 1400 0
677
Lost Guardian 4 100 0
678
Lucky Pied Piper 4 1500 500
679
Luminous Soldier 5 2100 1400
680
Lycanthrope 6 2400 1800
681
Lyla, Lightsworn Sorceress 4 1700 200
682
Lyna the Light Charmer 4 500 1500
683
Machina Cannon 8 0 2200
684
Machina Peacekeeper 2 500 400
685
Machina Sniper 4 1800 800
686
Machina Soldier 4 1600 1500
687
Machine King 6 2200 2000
688
Machine King Prototype 3 1600 1500
689
Machine Lord Ür 4 1600 1500
690
Mad Sword Beast 4 1400 1200
691
Magical Exemplar 4 1700 1400
692
Magical Marionette 5 2000 1000
693
Magical Merchant 1 200 700
694
Magical Plant Mandragola 2 500 200
695
Magical Reflect Slime 3 700 1200
696
Magical Something 4 1800 1300
697
Magical Undertaker 2 400 400
698
Magician's Rod 3 1600 100
699
Magna-Slash Dragon 6 2400 1200
700
Magnetic Mosquito 3 300 1000
701
Maha Vailo 4 1550 1400
702
Mahunder 4 1400 700
703
Maiden of Macabre 4 1700 0
704
Maji-Gire Panda 4 1000 800
705
Maju Garzett 7 0 0
706
Malice Ascendant 4 700 1000
707
Malice Doll of Demise 4 1600 1700
708
Man Beast of Ares 3 500 500
709
Man-Eater Bug 2 450 600
710
Man-Thro' Tro' 4 1000 1000
711
Manga Ryu-Ran 7 2200 2600
712
Maniacal Servant 3 600 1000
713
Mariña, Princess of Sunflowers 8 2800 1600
714
Marmiting Captain 3 1200 400
715
Maryokutai 3 900 900
716
Mask of Darkness 2 900 400
717
Masked Beast Des Gardius 8 3300 2500
718
Masked Ninja Ebisu 4 1200 1800
719
Masked Sorcerer 4 900 1400
720
Master Monk 5 1900 1000
721
Mecha Phantom Beast Aerosguin 3 1600 400
722
Mecha Phantom Beast Hamstrat 3 1100 1600
723
Mecha Phantom Beast Harrliard 4 1800 800
724
Mecha Sea Dragon Plesion 5 2300 1800
725
Medium of the Ice Barrier 7 2200 1600
726
Medusa Worm 2 500 600
727
Mefist the Infernal General 5 1800 1700
728
Megarock Dragon 7 0 0
729
Mei-Kou, Master Of Barriers 4 1700 600
730
Metalzoa 8 3000 2300
731
Meteor Dragon Red-Eyes Impact 6 1800 2000
732
Milla the Temporal Magician 4 1800 1000
733
Millennium Scorpion 5 2000 1800
734
Milus Radiant 1 300 250
735
Mind on Air 6 1000 1600
736
Minefieldriller 4 1500 1500
737
Minoan Centaur 6 1800 1000
738
Miracle Flipper 2 300 500
739
Mirage Dragon 4 1600 600
740
Mirage Knight 8 2800 2000
741
Mist Archfiend 5 2400 0
742
Mist Condor 4 1400 400
743
Mist Valley Executor 5 2100 1600
744
Mist Valley Thunderbird 3 1100 700
745
Mogmole 2 800 800
746
Moisture Creature 9 2800 2900
747
Molten Zombie 4 1600 400
748
Monk Fighter 3 1300 1000
749
Mormolith 4 1000 900
750
Mosaic Manticore 8 2800 2500
751
Mucus Yolk 3 0 100
752
Mudora 4 1500 1800
753
Muka Muka 2 600 300
754
Mushroom Man #2 3 1250 800
755
Mystic Swordsman LV2 2 900 0
756
Mystic Swordsman LV4 4 1900 1600
757
Mystic Swordsman LV6 6 2300 1700
758
Mystic Tomato 4 1400 1100
759
Mystical Beast of Serket 6 2500 2000
760
Mystical Sheep #1 3 1150 900
761
Mythical Beast Cerberus 4 1400 1400
762
Nanobreaker 4 1600 1800
763
Naturia Antjaw 2 400 200
764
Naturia Beetle 4 400 1800
765
Naturia Dragonfly 4 1200 400
766
Naturia Eggplant 2 1000 700
767
Naturia Guardian 4 1600 400
768
Naturia Hydrangea 5 1900 2000
769
Naturia Marron 3 1200 700
770
Naturia Pineapple 2 100 100
771
Naturia Pumpkin 4 1400 800
772
Naturia Rock 3 1200 1200
773
Naturia Stag Beetle 6 2200 1500
774
Naturia Strawberry 4 1600 1200
775
Naturia Sunflower 2 500 0
776
Needle Ball 2 750 700
777
Needle Sunfish 3 1500 100
778
Neko Mane King 1 0 0
779
Neo Flamvell Garuda 3 1200 1800
780
Neo Flamvell Sabre 4 1500 200
781
Neo Flamvell Shaman 3 1700 200
782
Neo Space Pathfinder 4 1800 800
783
Neo-Parshath, the Sky Paladin 7 2300 2000
784
Neo-Spacian Air Hummingbird 3 800 600
785
Neo-Spacian Aqua Dolphin 3 600 800
786
Neo-Spacian Dark Panther 3 1000 500
787
Neo-Spacian Flare Scarab 3 500 500
788
Neo-Spacian Glow Moss 3 300 900
789
Neo-Spacian Marine Dolphin 4 900 1100
790
Neo-Spacian Twinkle Moss 4 500 1100
791
Nimble Musasabi 2 800 100
792
Ninja Grandmaster Sasuke 4 1800 1000
793
Nobleman-Eater Bug 5 900 1200
794
Numen erat Testudo 5 1800 0
795
Obnoxious Celtic Guard 4 1400 1200
796
Ocean Dragon Lord - Neo-Daedalus 8 2900 1600
797
Ocean's Keeper 3 1500 1200
798
Oilman 2 400 400
799
Ojama Blue 2 0 1000
800
Ojama King 6 0 3000
801
Ojama Knight 5 0 2500
802
Ooguchi 1 300 250
803
Orca Mega-Fortress of Darkness 5 2100 1200
804
Otohime 3 0 100
805
Outstanding Dog Marron 1 100 100
806
Overdrive Teleporter 6 2100 1200
807
Oxygeddon 4 1800 800
808
Oyster Meister 3 1600 200
809
Pahunder 4 1300 600
810
Paladin of White Dragon 4 1900 1200
811
Panther Warrior 4 2000 1600
812
Panzer Dragon 5 1000 2600
813
Papa-Corn 4 1200 800
814
Parasite Paracide 2 500 300
815
Parasitic Ticky 1 0 0
816
Patrol Robo 3 1100 900
817
Penumbral Soldier Lady 6 2100 1400
818
Perfect Machine King 8 2700 1500
819
Perfectly Ultimate Great Moth 8 3500 3000
820
Performance of Sword 6 1950 1850
821
Peten the Dark Clown 3 500 1200
822
Phantom Beast Cross-Wing 4 1300 1300
823
Phantom Beast Rock-Lizard 7 2200 2000
824
Phantom Beast Wild-Horn 4 1700 0
825
Phantom Cricket 2 300 1000
826
Phantom Dragon 8 2300 2200
827
Phantom Dragonray Bronto 4 1500 1000
828
Phantom Magician 3 600 700
829
Phantom Skyblaster 4 1100 800
830
Phoenix Gearfried 8 2800 2200
831
Piercing Moray 4 1500 500
832
Pinch Hopper 4 1000 1200
833
Piranha Army 2 800 200
834
Pitch-Dark Dragon 3 900 600
835
Pixie Knight 2 1300 200
836
Planet Pathfinder 4 1000 1000
837
Playful Possum 2 800 600
838
Poison Draw Frog 2 100 100
839
Poki Draco 3 200 100
840
Poly-Chemicritter Dioxogre 8 2800 200
841
Poly-Chemicritter Hydragon 8 200 2800
842
Possessed Dark Soul 3 1200 800
843
Power Injector 4 1300 1400
844
Prime Material Falcon 5 2200 800
845
Prometheus, King of the Shadows 4 1200 800
846
Proto-Cyber Dragon 3 1100 600
847
Psychic Emperor 6 2400 1000
848
Pumpking the King of Ghosts 6 1800 2000
849
Pumprincess the Princess of Ghosts 3 900 1000
850
Puppet King 7 2800 2600
851
Puppet Master 6 0 0
852
Pyrorex the Elemental Lord 8 2800 2200
853
R-Genex Accelerator 4 1500 1900
854
R-Genex Crusher 2 800 800
855
R-Genex Magma 3 1000 200
856
R-Genex Ultimum 4 1800 1400
857
Ra's Disciple 4 1100 600
858
Radiant Spirit 7 2000 1500
859
Raging Earth 7 2000 1500
860
Raging Eria 4 800 1500
861
Raging Flame Sprite 3 100 200
862
Rai-Jin 4 1000
863
Rai-Mei 3 1400 1200
864
Rare Metal Dragon 4 2400 1200
865
Razor Lizard 3 1500 300
866
Reaper of the Cards 5 1380 1930
867
Reborn Zombie 4 1000 1600
868
Red Dragon Ninja 6 2400 1200
869
Red-Eyes Black Metal Dragon 8 2800 2400
870
Red-Eyes Wyvern 4 1800 1600
871
Red-Eyes Zombie Dragon 7 2400 2000
872
Reflect Bounder 4 1700 1000
873
Regenerating Mummy 4 1800 1500
874
Reign-Beaux, Overlord of Dark World 7 2500 1800
875
Reinforced Human Psychic Borg 4 1500 800
876
Relinkuriboh 1 300 200
877
Relinquished 1 0 0
878
Return Zombie 4 1000 1600
879
Revival Jam 4 1500 500
880
Rhinotaurus 4 1800 600
881
Rigorous Reaver 3 1600 100
882
Rinyan, Lightsworn Rogue 2 100 100
883
Ritual Raven 1 300 300
884
Robot Buster Destruction Sword 4 1600 1200
885
Rocket Warrior 4 1500 1300
886
Rodenut 1 100 100
887
Rose Lover 1 800 800
888
Royal Firestorm Guards 4 1700 1200
889
Royal Knight 3 1300 800
890
Royal Knight of the Ice Barrier 5 2000 2000
891
Ryu Kokki 6 2400 2000
892
Ryu Senshi 6 2000 1200
893
Sacred Phoenix of Nephthys 8 2400 1600
894
Sacred Spirit of the Ice Barrier 4 1600 1200
895
Saffira, Queen of Dragons 6 2500 2400
896
Sage of Stillness 4 1400 1000
897
Samsara Kaiser 2 200 100
898
Samurai of the Ice Barrier 4 1800 1500
899
Samurai Skull 4 1700 0
900
Sanga of the Thunder 7 2600 2200
901
Sangan 3 1000 600
902
Sasuke Samurai 2 500 800
903
Sasuke Samurai #2 1 200 300
904
Sasuke Samurai #3 3 1000 1000
905
Scanner 1
906
Scarr, Scout of Dark World 2 500 500
907
Scary Moth 6 1800 2300
908
Scrap Recycler 3 900 1200
909
Sea Lancer 5 1300 1000
910
Second Booster 3 1000 500
911
Secret Guards of the Ice Barrier 2 100 1600
912
Seed of Flame 3 1600 1200
913
Seismic Crasher 3 1400 300
914
Senior Silver Ninja 6 2300 2200
915
Senju of the Thousand Hands 4 1400 1000
916
Serene Psychic Witch 3 1400 1200
917
Sergeant Electro 4 1600 1300
918
Servant of Catabolism 3 700 500
919
Shadow Ghoul 5 1600 1300
920
Shadowslayer 4 1400 200
921
Shark Cruiser 5 1800 2200
922
Shien's Daredevil 4 1600 1000
923
Shien's Footsoldier 2 700 300
924
Shinato, King of a Higher Plane 8 3300 3000
925
Shinobird Crane 4 1500 1500
926
Shinobird Crow 4 0 0
927
Shire, Lightsworn Spirit 3 400 1400
928
Shogi Knight 3 800 400
929
Shore Knight 4 1400 1200
930
Silent Abyss 7 2000 1500
931
Silent Insect 2 200 300
932
Silent Magician LV4 4 1000 1000
933
Silent Magician LV8 8 3500 1000
934
Silver Sentinel 4 1500 1300
935
Simorgh, Bird of Divinity 7 2700 1000
936
Sinister Serpent 1 300 250
937
Sirenorca 5 2200 1000
938
Sishunder 4 900 400
939
Skelengel 2 900 400
940
Skelesaurus 4 1700 1400
941
Skilled Dark Magician 4 1900 1700
942
Skilled Red Magician 4 1600 1600
943
Skreech 4 1500 400
944
Skull Conductor 4 2000 0
945
Skull Guardian 7 2050 2500
946
Skull Knight #2 3 1000 1200
947
Skull-Mark Ladybug 4 500 1500
948
Sky Galloping Gaia the Dragon Champion 7 2600 2100
949
Sky Scourge Enrise 8 2400 1500
950
Skystarray 3 600 300
951
Slifer the Sky Dragon 10 ? ?
952
Slushy 2 0 0
953
Snow Dragon 4 1400 900
954
Snowdust Dragon 8 2800 1800
955
Snowman Creator 4 1600 1000
956
Snoww, Unlight of Dark World 4 1700 0
957
Sonic Bird 4 1400 1000
958
Sonic Jammer 2 350 650
959
Sonic Shooter 4 1300 600
960
Sorcerer of Dark Magic 9 3200 2800
961
Space-Time Police 5 2300 1500
962
Spawn Alligator 5 2200 1000
963
Spear Dragon 4 1900 0
964
Speed Bird 4 1200 1000
965
Spell Striker 3 600 200
966
Sphere Kuriboh 1 300 200
967
Sphinx Teleia 10 2500 3000
968
Spirit Caller 3 1000 1000
969
Spirit of the Breeze 3 0 1800
970
Spirit Ryu 4 1000 1000
971
Star Boy 2 550 500
972
Storm Caller 6 2300 2000
973
Storming Wynn 4 800 1500
974
Strategist of the Ice Barrier 4 1600 1600
975
Stray Asmodian 3 1300 1700
976
Submarine Frog 2 1200 600
977
Suijin 7 2500 2400
978
Summoner of Illusions 3 800 900
979
Super Conductor Tyranno 8 3300 1400
980
Super-Ancient Dinobeast 8 2700 1400
981
Superalloy Beast Raptinus 8 2200 2200
982
Supply 4 1300 800
983
Susa Soldier 4 2000 1600
984
Swamp Battleguard 5 1800 1500
985
Swarm of Crows 5 1200 1800
986
Swarm of Locusts 3 1000 500
987
Swift Birdman Joe 6 2300 1400
988
Swift Gaia the Fierce Knight 7 2300 2100
989
Sword Hunter 7 2450 1700
990
T.A.D.P.O.L.E. 1 0 0
991
Tactical Espionage Expert 3 1300 1200
992
Tainted Wisdom 3 1250 800
993
Talaya, Princess of Cherry Blossoms 8 2800 1200
994
Telekinetic Shocker 4 1700 700
995
Tenkabito Shien 4 1500 1000
996
Tenmataitei 5 2400 1000
997
Tenshin 2 800 100
998
Terratiger, the Empowered Warrior 4 1800 1200
999
Test Ape 2 700 300
1000
Teva 5 2000 1500
1001
The Agent of Creation - Venus 3 1600 0
1002
The Agent of Wisdom - Mercury 4 0 1700
1003
The Atmosphere 8 1000 800
1004
The Bistro Butcher 4 1800 1000
1005
The Calculator 2 0 0
1006
The Creator 8 2300 3000
1007
The Creator Incarnate 4 1600 1500
1008
The Dark - Hex-Sealed Fusion 3 1000 1600
1009
The Earth - Hex-Sealed Fusion 3 1000 1600
1010
The Fiend Megacyber 6 2200 1200
1011
The Grand Jupiter 8 2500 2000
1012
The Hunter with 7 Weapons 3 1000 600
1013
The Immortal Bushi 3 1200 600
1014
The Immortal of Thunder 4 1500 1300
1015
The Kick Man 3 1300 300
1016
The Legendary Fisherman 5 1850 1600
1017
The Light - Hex-Sealed Fusion 3 1000 1600
1018
The Masked Beast 8 3200 1800
1019
The Rock Spirit 4 1700 1000
1020
The Six Samurai - Irou 4 1700 1200
1021
The Six Samurai - Kamon 3 1500 1000
1022
The Six Samurai - Nisashi 4 1400 700
1023
The Six Samurai - Yaichi 3 1300 800
1024
The Six Samurai - Zanji 4 1800 1300
1025
The Stern Mystic 4 1500 1200
1026
The Thing in the Crater 4 1000 1200
1027
The Trojan Horse 4 1600 1200
1028
The Unfriendly Amazon 4 2000 1000
1029
The Unhappy Girl 2 400 300
1030
The Winged Dragon of Ra 10 0 0
1031
The Winged Dragon of Ra - Sphere Mode 10 0 0
1032
Theban Nightmare 4 1500 500
1033
Theinen the Great Sphinx 10 3500 3000
1034
Thestalos the Firestorm Monarch 6 2400 1000
1035
Thunder Dragon 5 1600 1500
1036
Thunder Nyan Nyan 4 1900 800
1037
Time Escaper 2 500 100
1038
Time Wizard 2 500 400
1039
Toon Barrel Dragon 7 2600 2200
1040
Toon Buster Blader 7 2600 2300
1041
Toon Cannon Soldier 4 1400 1300
1042
Toon Dark Magician Girl 6 2000 1700
1043
Toon Gemini Elf 4 1900 900
1044
Toon Goblin Attack Force 4 2300 0
1045
Toon Masked Sorcerer 4 900 1400
1046
Toon Mermaid 4 1400 1500
1047
Toon Summoned Skull 6 2500 1200
1048
Tornado Bird 4 1100 1000
1049
Torpedo Fish 3 1000 1000
1050
Totem Dragon 2 400 200
1051
Tour Bus From the Underworld 3 1000 1000
1052
Tour Bus To Forbidden Realms 3 600 1000
1053
Toy Magician 4 1600 1500
1054
Trance Archfiend 4 1500 500
1055
Transforming Sphere 3 100 100
1056
Trap Master 3 500 1100
1057
Treeborn Frog 1 100 100
1058
Tribe-Shocking Virus 4 1700 1000
1059
Trifortressops 6 1600 2800
1060
Trigon 3 500 1700
1061
Triple Star Trion 1 100 100
1062
Troop Dragon 2 700 800
1063
Twin-Barrel Dragon 4 1700 200
1064
Twin-Headed Behemoth 3 1500 1200
1065
Twin-Headed Wolf 4 1500 1000
1066
Tyranno Infinity 4 0 0
1067
Tyrant Dragon 8 2900 2500
1068
UFOroid 6 1200 1200
1069
UFOroid Fighter 10 0 0
1070
Ultimate Ancient Gear Golem 10 4400 3400
1071
Ultimate Insect LV1 1 0 0
1072
Ultimate Insect LV3 3 1400 900
1073
Ultimate Insect LV5 5 2300 900
1074
Ultimate Insect LV7 7 2600 1200
1075
Umbral Soul 7 2000 1500
1076
Uminotaurus 4 1700 1000
1077
Uniflora, Mystical Beast of the Forest 1 700 500
1078
Unifrog 2 400 400
1079
Unshaven Angler 4 1500 1600
1080
Upstart Golden Ninja 4 500 1800
1081
Valkyrion the Magna Warrior 8 3500 3850
1082
Vampire Baby 3 700 1000
1083
Vampire Dragon 5 2400 0
1084
Vampire Genesis 8 3000 2100
1085
Vampire Koala 4 1800 1500
1086
Vampire Lady 4 1550 1550
1087
Vampire Lord 5 2000 1500
1088
Van'Dalgyon the Dark Dragon Lord 8 2800 2500
1089
Vanguard of the Dragon 4 1700 1300
1090
Vengeful Shinobi 2 400 800
1091
Vennu, Bright Bird of Divinity 8 2800 2000
1092
Versago the Destroyer 3 1100 900
1093
Victory Viper XX03 4 1200 1000
1094
Viser Des 4 500 1200
1095
Volcanic Blaster 3 1200 600
1096
Volcanic Doomfire 8 3000 1800
1097
Volcanic Hammerer 5 2400 1500
1098
Volcanic Rocket 4 1900 1400
1099
Volcanic Shell 1 100 0
1100
Vortex Trooper 3 0 600
1101
VW-Tiger Catapult 6 2000 2100
1102
Vylon Charger 4 1000 1000
1103
Vylon Ohm 4 1500 200
1104
W-Wing Catapult 4 1300 1500
1105
Wall Shadow 7 1600 3000
1106
Warm Worm 3 600 1400
1107
Watapon 1 200 300
1108
Water Dragon 8 2800 2600
1109
Wattsychic Fighter 3 1500 300
1110
Whirlwind Prodigy 4 1500 1600
1111
Whirlwind Weasel 3 500 1500
1112
White Magical Hat 3 1000 700
1113
White Magician Pikeru 2 1200 0
1114
White Night Queen 7 2100 800
1115
White Ninja 4 1500 800
1116
White Tiger Summoner 3 1000 1700
1117
White-Horned Dragon 6 2200 1400
1118
Winged Kuriboh 1 300 200
1119
Winged Minion 2 700 700
1120
Wingtortoise 3 1500 1400
1121
Witch Doctor of Chaos 2 500 500
1122
Wizard Buster Destruction Sword 3 1200 900
1123
Woodland Archer 3 1400 1300
1124
Woodland Sprite 3 900 400
1125
Worm Apocalypse 1 300 200
1126
Worm Barses 3 1400 1500
1127
Worm Cartaros 4 1200 500
1128
Worm Dimikles 4 1700 1400
1129
Worm Erokin 6 2400 1200
1130
Worm Falco 2 500 800
1131
Worm Jetelikpse 3 1200 0
1132
Worm Linx 2 300 1000
1133
Worm Millidith 4 400 1600
1134
Worm Noble 6 1500 2400
1135
Worm Opera 2 400 800
1136
Worm Solid 4 1000 1600
1137
Worm Tentacles 4 1700 700
1138
Worm Ugly 1 100 100
1139
Worm Zero 10 0 0
1140
Wrecker Panda 2 800 800
1141
Wroughtweiler 3 800 1200
1142
Wynn the Wind Charmer 3 500 1500
1143
X-Saber Galahad 4 1800 800
1144
XY-Dragon Cannon 6 2200 1900
1145
XYZ-Dragon Cannon 8 2800 2600
1146
XZ-Tank Cannon 6 2400 2100
1147
Y-Dragon Head 4 1500 1600
1148
Yamata Dragon 7 2600 3100
1149
Yellow Baboon, Archer of the Forest 7 2600 1800
1150
Yomi Ship 3 800 1400
1151
YZ-Tank Dragon 6 2100 2200
1152
Z-Metal Tank 4 1500 1300
1153
Zera the Mant 8 2800 2300
1154
Zeta Reticulant 7 2400 2100
1155
Zolga 4 1700 1200
1156
Zombie Master 4 1800 0
1157
Zombie Tiger 3 1400 1600