ลำดับ รูป ชื่อ ดาว โจมตี ป้องกัน
1
3-Hump Lacooda 3 500 1500
2
4-Starred Ladybug of Doom 3 800 1200
3
8-Claws Scorpion 2 300 200
4
A Cat of Ill Omen 2 500 300
5
A Man with Wdjat 4 1600 1600
6
A-Team: Trap Disposal Unit 2 300 400
7
A/D Changer 1 100 100
8
Abare Ushioni 4 1200 1200
9
Absorbing Kid from the Sky 4 1300 1000
10
Abyss Soldier 4 1800 1300
11
Abyss Warrior 4 1800 1300
12
Abyssal Kingshark 4 1700 600
13
Adhesive Explosive 3 1000 1000
14
Agido 4 1500 1300
15
Air Armor Ninja 4 1400 1400
16
Airknight Parshath 5 1900 1400
17
Akz, the Pumer 6 1500 1000
18
Alchemist of Black Spells 4 1200 1800
19
Alector, Sovereign of Birds 6 2400 2000
20
Alien Grey 2 300 800
21
Alien Hunter 4 1600 800
22
Alien Hypno 4 1600 700
23
Alien Kid 4 1600 700
24
Alien Mars 3 1000 1000
25
Alien Mother 6 2300 1500
26
Alien Overlord 6 2200 1600
27
Alien Skull 4 1600 1800
28
Alien Telepath 4 1600 1000
29
Alien Warrior 4 1800 1000
30
Alligator's Sword Dragon 5 1700 1500
31
Allure Queen LV3 3 500 500
32
Allure Queen LV5 5 1000 1000
33
Allure Queen LV7 7 1500 1500
34
Ally of Justice Cosmic Gateway 8 2400 1200
35
Ally of Justice Enemy Catcher 6 1800 1800
36
Ally of Justice Garadholg 4 1600 400
37
Ally of Justice Nullfier 4 1600 1200
38
Ally of Justice Reverse Break 4 1200 1200
39
Ally of Justice Rudra 5 1900 1200
40
Ally of Justice Searcher 3 1400 100
41
Ally of Justice Thunder Armor 8 2700 2200
42
Ally of Justice Unknown Crusher 3 1200 800
43
Ally of Justice Unlimiter 2 600 200
44
Alpacaribou, Mystical Beast of the Forest 7 2700 2100
45
Altitude Knight 4 1400 1200
46
Amarylease 1 100 200
47
Amazoness Archer 4 1400 1100
48
Amazoness Baby Tiger 2 500 500
49
Amazoness Blowpiper 3 800 1500
50
Amazoness Chain master 4 1500 1300
51
Amazoness Fighter 4 1500 1300
52
Amazoness Paladin 4 1700 300
53
Amazoness Princess 3 1200 900
54
Amazoness Queen 6 2400 1800
55
amazoness sage 4 1400 700
56
Amazoness Scouts 2 500 1100
57
Amazoness Spy 3 800 1200
58
Amazoness Swords Woman 4 1500 1600
59
amazoness tiger 4 1100 1500
60
Amazoness Trainee 4 1500 1300
61
Ambulance Rescueroid 6 2300 1800
62
Ambulanceroid 3 300 1200
63
Amphibious Bugroth MK-3 4 1500 1300
64
An Owl of Luck 2 300 500
65
Anarchist Monk Ranshin 4 1800 100
66
Ancient Crimson Ape 7 2600 1800
67
Ancient Dragon 4 1400 1300
68
Ancient Gear Beast 6 2000 2000
69
Ancient Gear Box 4 500 2000
70
Ancient Gear Cannon 2 500 500
71
Ancient Gear Engineer 5 1500 1500
72
Ancient Gear Golem 8 3000 3000
73
Ancient Gear Knight 4 1800 500
74
Ancient Gear Soldier 4 1300 1300
75
Andro Sphinx 10 3000 2500
76
Angel 07 7 2500 1500
77
Angmarl the Fiendish Monarch 6 2400 1000
78
Anteatereatingant 5 2000 500
79
Anti-Aircraft Flower 3 0 1600
80
Aqua Armor Ninja 4 800 1600
81
Aquarian Alessa 4 1500 500
82
Arcana Knight Joker 9 3800 2500
83
Arcane Archer of the Forest 3 900 1400
84
Archfiend Cavalry 4 1900 0
85
Archfiend Emperor, the First Lord of Horror 8 3000 2000
86
Archfiend Empress 8 2900 2100
87
Archfiend General 4 2100 800
88
Archfiend Giant 6 2400 1600
89
Archfiend of Gilfer 6 2200 2500
90
Arkbrave Dragon 7 2400 2000
91
Armed Dragon LV10 10 3000 2000
92
Armed Dragon LV3 3 1200 900
93
Armed Dragon LV5 5 2400 1700
94
Armed Dragon LV7 7 2800 1000
95
Armed Ninja 1 300 300
96
Armed Protector Dragon 8 2000 2800
97
Armed Sea Hunter 4 1800 400
98
Armor Breaker 3 800 800
99
Armor Exe 4 2400 1400
100
Armored Axon Kicker 6 2200 1800
101
Armored Bee 4 1600 1200
102
Armoroid 8 2700 2000
103
Aromage Bergamot 6 2400 1800
104
Aromage Jasmine 2 100 1900
105
Aromage Rosemary 4 1800 700
106
Arsenal Bug 3 2000 2000
107
Arsenal Summoner 4 1600 1600
108
Asura Priest 4 1700 1200
109
Atlantean Attack Squad 3 1400 0
110
Aurkus, Lightsworn Druid 3 1200 1800
111
Aurora Wing 4 1200 1600
112
Aussa the Earth Charmer 3 500 1500
113
Avalanching Aussa 4 800 1500
114
Axe Dragonute 4 2000 1200
115
B-Buster Drake 4 1500 1800
116
B. Skull Dragon 9 3200 2500
117
B.E.S. Big Core 6 2300 1100
118
B.E.S. Crystal Core 5 2100 1000
119
B.E.S. Tetran 6 1800 2300
120
Babycerasaurus 2 500 500
121
Bacon Saver 2 700 600
122
Barrel Dragon 7 2600 2200
123
Batteryman AA 3 0 0
124
Batteryman AAA 4 0 0
125
Batteryman C 2 0 0
126
Batteryman Charger 5 1800 1200
127
Batteryman D 1 0 1900
128
Batteryman Industrial Strength 8 2600 0
129
Batteryman Micro-Cell 1 100 100
130
Batteryman Solar 4 1500 1500
131
Battleguard King 8 3000 1100
132
Bazoo the Soul-Eater 4 1600 900
133
Beastking of the Swamps 4 1000 1100
134
Beat, Bladesman Fur Hire 3 1200 500
135
Beautunaful Princess 1 0 0
136
Bee List Soldier 1 500 400
137
Beelze Frog 3 1200 800
138
Beetron 4 1600 900
139
Behemoth the King of All Animals 7 2700 1500
140
Beiige, Vanguard of Dark World 4 1600 1300
141
Belial - Marquis of Darkness 8 2800 2400
142
Berfomet 5 1400 1800
143
Berlineth the Firestorm Vassal 3 800 1000
144
Berserk Dragon 8 3500 0
145
Berserk Gorilla 4 2000 1000
146
Beta The Electromagnet Warrior 3 1500 1500
147
Big Eye 4 1200 1000
148
Big Shield Gardna 4 100 2600
149
Big-Tusked Mammoth 5 2000 1000
150
Biofalcon 4 1700 1200
151
Birdface 4 1600 1600
152
Bite Shoes 2 500 300
153
Bitelon 6 2400 1000
154
Black Brachios 4 1800 1100
155
Black Dragon Ninja 7 2800 1600
156
Black Dragon's Chick 1 800 500
157
Black Luster Soldier - Envoy of the Evening Twilight 8 3000 2500
158
Black Luster Soldier - Sacred Soldier 8 3000 2500
159
Black Ptera 3 1000 500
160
Black Tyranno 7 2600 1800
161
Blade Bounzer 4 1800 1400
162
Blade Knight 4 1600 1000
163
Blade Rabbit 2 400 300
164
Bladefly 2 600 700
165
Blast Asmodian 3 1000 300
166
Blast Juggler 3 800 900
167
Blast Magician 4 1400 1700
168
Blazewing Butterfly 4 1500 1500
169
Blazing Hiita 4 800 1500
170
Blindly Loyal Goblin 4 1800 1500
171
Blizzard Princess 8 2800 2100
172
Blizzard Warrior 3 1400 400
173
Blizzed, Defender of the Ice Barrier 1 300 500
174
Block Golem 3 1000 1500
175
Blockman 4 1000 1500
176
Blood Sucker 4 1300 1500
177
Blowback Dragon 6 2300 1200
178
Blue Dragon Ninja 5 2100 1200
179
Blue Dragon Summoner 4 1500 600
180
Blue Flame Swordsman 4 1800 1600
181
Blue Thunder T-45 4 1700 1000
182
Blue-Eyes Shining Dragon 10 3000 2500
183
Blue-Eyes Toon Dragon 8 3000 2500
184
Boar Soldier 4 2000 500
185
Bombardment Beetle 2 400 900
186
Bone Crusher 4 1600 200
187
Bonfire Colossus 8 2600 2200
188
Botanical Girl 3 1300 1100
189
Bountiful Artemis 4 1600 1700
190
Bowganian 3 1300 1000
191
BOXer 4 1800 1000
192
Brain Crusher 7 2400 1500
193
Breaker the Magical Warrior 4 1600 1000
194
Brohunder 4 900 400
195
Brotherhood of the Fire Fist - Buffalo 4 1700 1000
196
Brotherhood of the Fire Fist - Coyote 5 2000 500
197
Brotherhood of the Fire Fist - Dragon 4 1800 400
198
Brotherhood of the Fire Fist - Gorilla 4 1600 1000
199
Brotherhood of the Fire Fist - Leopard 3 0 200
200
Brotherhood of the Fire Fist - Raven 3 200 1800
201
Brotherhood of the Fire Fist - Rhino 4 1700 1400
202
Brotherhood of the Fire Fist - Snake 4 1800 600
203
Brotherhood of the Fire Fist - Swallow 5 2000 800
204
Broww, Huntsman of Dark World 3 1400 800
205
Brron, Mad King of Dark World 4 1800 400
206
Brushfire Knight 4 1400 1200
207
Bubonic Vermin 3 900 600
208
Bujin Arasuda 4 1600 1900
209
Bujin Hirume 4 2000 1000
210
Bujin Mikazuchi 4 1900 1500
211
Bujin Yamato 4 1800 200
212
Bujingi Boar 4 1100 1900
213
Bujingi Centipede 4 1700 500
214
Bujingi Hare 4 1700 500
215
Bujingi Ibis 4 1600 300
216
Bujingi Ophidian 4 1700 500
217
Bujingi Pavo 4 1700 800
218
Bujingi Quilin 4 1600 900
219
Bujingi Sinyou 4 1500 1000
220
Bujingi Turtle 4 1700 1200
221
Bujingi Warg 4 1200 1900
222
Burning Beast 4 1500 1000
223
Buster Blader 7 2600 2300
224
Buster Blader, the Destruction Swordmaster 7 2600 2300
225
Buster Blader, the Dragon Destroyer Swordsman 8 2800 2500
226
Byser Shock 5 800 600
227
Caam, Serenity of Gusto 4 1700 1100
228
Caligo Claw Crow 2 900 600
229
Caninetaur 3 1500 200
230
Cannon Soldier 4 1400 1300
231
Cannonball Spear Shellfish 2 1000 1000
232
Caravan of the Ice Barrier 1 500 200
233
Carboneddon 3 800 600
234
Card Blocker 3 400 400
235
Card Breaker 2 100 900
236
Card Ejector 3 400 400
237
Card Guard 4 1600 500
238
Card Trooper 3 400 400
239
Carrierroid 4 1000 800
240
Castle of Dark Illusions 4 920 1930
241
Cat's Ear Tribe 1 200 100
242
Catapult Turtle 5 1000 2000
243
Cave Dragon 4 2000 100
244
Celestia, Lightsworn Angel 5 2300 200
245
Ceruli, Guru of Dark World 1 100 300
246
Chachaka Archer 6 1200 1800
247
Chain Thrasher 4 1000 600
248
Chakra 7 2450 2000
249
Chaos Command Magician 6 2400 1900
250
Chaos Hunter 7 2500 1600
251
Chaos Necromancer 1 0 0
252
Chaosrider Gustaph 4 1400 1500
253
Charioteer of Prophecy 4 1800 1300
254
Chemicritter Carbo Crab 2 700 1400
255
Chemicritter Hydron Hawk 2 1400 700
256
Chimera the Flying Mythical Beast 6 2100 1800
257
Chimeratech Overdragon 9 ? ?
258
Chiron the Mage 4 1800 1000
259
Chopman The Desperate Outlaw 3 1100 500
260
Chow Chow Chan 2 800 800
261
Chow Len the Prophet 4 1800 200
262
Chthonian Soldier 4 1200 1400
263
Cipher Soldier 3 1350 1800
264
Citadel Whale 7 2350 2150
265
Cloudian - Eye of the Typhoon 8 3000 1000
266
Cloudian - Ghost Fog 1 0 0
267
Cloudian - Nimbusman 5 1000 1000
268
Cloudian - Sheep Cloud 1 0 0
269
Cloudian - Storm Dragon 4 1000 0
270
Cloudian - Turbulence 4 800 0
271
Coach Goblin 4 1200 1500
272
Cobra Jar 2 600 300
273
Cobraman Sakuzy 3 800 1400
274
Cockroach Knight 3 800 900
275
Cocoon of Evolution 3 0 2000
276
Cold Enchanter 4 1600 1200
277
Combo Fighter 4 1600 800
278
Combo Master 5 2200 1500
279
Commander Gottoms, Swordmaster 6 2100 1600
280
Confronting the "C" 5 1100 2500
281
Copycat 1 0 0
282
Cosmic Compass 1 100 300
283
Cosmic Horror Gangi'el 7 2600 2000
284
Crab Turtle 8 2550 2500
285
Cranium Fish 6 2400 1000
286
Crass Clown 4 1350 1400
287
Creeping Doom Manta 3 1300 1200
288
Crimson Ninja 1 300 300
289
Cross Porter 2 400 400
290
Cross-Sword Beetle 4 1800 1200
291
Crystal Beast Amber Mammoth 4 1700 1600
292
Crystal Beast Amethyst Cat 3 1200 400
293
Crystal Beast Cobalt Eagle 4 1400 800
294
Crystal Beast Emerald Tortoise 3 600 2000
295
Crystal Beast Ruby Carbuncle 3 300 300
296
Crystal Beast Sapphire Pegasus 4 1800 1200
297
Crystal Beast Topaz Tiger 4 1600 1000
298
Crystal Seer 1 100 100
299
Cú Chulainn the Awakened 4 500 1000
300
Cure Mermaid 4 1500 800
301
Curse of Dragonfire 5 2000 1500
302
Cyber Angel Benten 6 1800 1500
303
Cyber Angel Dakini 8 2700 2400
304
Cyber Angel Idaten 6 1600 2000
305
Cyber Archfiend 4 1000 2000
306
Cyber Barrier Dragon 6 800 2800
307
Cyber Blader 7 2100 800
308
Cyber Dinosaur 7 2500 1900
309
Cyber Dragon 5 2100 1600
310
Cyber Dragon Drei 4 1800 800
311
Cyber Dragon Zwei 4 1500 1000
312
Cyber End Dragon 10 4000 2800
313
Cyber Esper 4 1200 1800
314
Cyber Gymnast 4 800 1800
315
Cyber Harpie Lady 4 1800 1300
316
Cyber Kirin 3 300 800
317
Cyber Laser Dragon 7 2400 1800
318
Cyber Ogre 5 1900 1200
319
Cyber Ogre 2 7 2600 1900
320
Cyber Ouroboros 2 100 600
321
Cyber Petit Angel 2 300 200
322
Cyber Phoenix 4 1200 1600
323
Cyber Prima 6 2300 1600
324
Cyber Raider 4 1400 1000
325
Cyber Twin Dragon 8 2800 2100
326
Cyber Valley 1 0 0
327
Cyber-Stein 2 700 500
328
Cyberdark Edge 4 800 800
329
Cyberdark Horn 4 800 800
330
Cyberdark Keel 4 800 800
331
Cybernetic Cyclopean 4 1400 200
332
Cybernetic Magician 6 2400 1000
333
D Cubed 1 0 0
334
D-Boyz 1 100 1000
335
D.3.S. Frog 8 2500 2000
336
D.D. Assailant 4 1700 1600
337
D.D. Crazy Beast 3 1400 1400
338
D.D. Scout Plane 2 800 1200
339
D.D. Survivor 4 1800 200
340
D.D. Warrior 4 1200 1000
341
D.D.M. - Different Dimension Master 5 1700 1500
342
Dai-sojo of the Ice Barrier 6 1600 2200
343
Damage Eater 2 100 800
344
Dance Princess of the Ice Barrier 4 1700 900
345
Dancing Fairy 4 1700 1000
346
Danipon 2 600 600
347
Dark Balter the Terrible 5 2000 1200
348
Dark Blade the Captain of the Evil World 4 1800 1500
349
Dark Blade the Dragon Knight 6 2200 1500
350
Dark Cat with White Tail 2 800 500
351
Dark Catapulter 4 1000 1500
352
Dark Crusader 4 1600 200
353
Dark Desertapir 2 1100 300
354
Dark Driceratops 6 2400 1500
355
Dark Effigy 4 1500 0
356
Dark Elf 4 2000 800
357
Dark Eradicator Warlock 7 2500 2100
358
Dark Flare Knight 6 2200 800
359
Dark General Freed 5 2300 1700
360
Dark Horus 8 3000 1800
361
Dark Jeroid 4 1200 1500
362
Dark Lucius LV4 4 1000 300
363
Dark Lucius LV6 6 1700 600
364
Dark Lucius LV8 8 2800 900
365
Dark Magician Girl 6 2000 1700
366
Dark Magician Knight 7 2500 2100
367
Dark Magician of Chaos 8 2800 2600
368
Dark Master - Zorc 8 2700 1500
369
Dark Mimic LV1 1 100 1000
370
Dark Mimic LV3 3 1000 1000
371
Dark Necrofear 8 2200 2800
372
Dark Nephthys 8 2400 1600
373
Dark Paladin 8 2900 2400
374
Dark Red Enchanter 6 1700 2200
375
Dark Ruler Ha Des 6 2450 1600
376
Dark Sage 9 2800 3200
377
Dark Voltanis 8 2800 1400
378
Dark Zebra 4 1800 400
379
Dark-Eyes Illusionist 2 0 1400
380
Darkbishop Archfiend 3 300 1400
381
Darkblaze Dragon 7 1200 1000
382
Darkflare Dragon 5 2400 1200
383
Darklord Marie 5 1700 1200
384
Darknight Parshath 5 1900 1400
385
Darkstorm Dragon 8 2700 2500
386
Dash Warrior 3 600 1200
387
Dawn Knight 4 1400 1200
388
Dawnbreak Gardna 3 1500 1500
389
Daybreaker 4 1700 0
390
Decayed Commander 4 1000 1500
391
Decoyroid 2 300 500
392
Deep Diver 3 1000 1100
393
Deep Sweeper 4 1600 1300
394
Deepsea Macrotrema 1 600 100
395
Deepsea Warrior 5 1600 1800
396
Defender, the Magical Knight 4 1600 2000
397
Dekoichi the Battlechanted Locomotive 4 1400 1000
398
Delg the Dark Monarch 6 2400 1000
399
Delta The Magnet Warrior 4 1600 1400
400
Delta Tri 4 1200 1000
401
Des Feral Imp 4 1600 1800
402
Des Frog 5 1900 0
403
Des Kangaroo 4 1500 1700
404
Des Mosquito 3 500 500
405
Des Volstgalph 6 2200 1700
406
Des Wombat 3 1600 300
407
Desert Protector 4 800 1000
408
Desert Twister 6 2300 2000
409
Desertapir 3 900 300
410
Desmanian Devil 4 1700 1400
411
Despair from the Dark 8 2800 3000
412
Desrook Archfiend 3 1100 1800
413
Destiny End Dragoon 10 3000 3000
414
Destiny HERO - Blade Master 3 300 600
415
Destiny HERO - Captain Tenacious 3 800 800
416
Destiny HERO - Celestial 4 1600 1400
417
Destiny HERO - Dangerous 6 2000 2600
418
Destiny HERO - Dark Angel 1 0 0
419
Destiny HERO - Dasher 6 2100 1000
420
Destiny HERO - Decider 4 1600 1000
421
Destiny HERO - Departed 2 1000 0
422
Destiny HERO - Diamond Dude 4 1400 1600
423
Destiny HERO - Dogma 8 3400 2400
424
Destiny HERO - Doom Lord 3 600 800
425
Destiny HERO - Double Dude 6 1000 1000
426
Destiny HERO - Dread Servant 3 400 700
427
Destiny HERO - Dreadmaster 8 0 0
428
Destiny HERO - Dreamer 1 0 600
429
Destiny HERO - Drilldark 4 1600 1200
430
Destiny HERO - Dunker 4 1200 1700
431
Destiny HERO - Fear Monger 4 1000 1000
432
Destiny HERO - Malicious 6 800 800
433
Destiny HERO - Plasma 8 1900 600
434
Destroyersaurus 4 1800 1100
435
Destruction Cyclone 7 2000 1500
436
Destructotron 4 1600 400
437
Dharc the Dark Charmer 3 500 1500
438
Diabolos, King of the Abyss 7 2800 1000
439
Dimension Jar 2 200 200
440
Dimensional Alchemist 4 1300 200
441
Disc Fighter 4 1000 1000
442
Disciple of the Forbidden Spell 4 1700 800
443
Disenchanter 5 2000 2300
444
Diskblade Rider 4 1700 1500
445
Divine Dragon - Excelion 5 1500 900
446
Divine Dragon Apocralyph 4 1000 1500
447
Divine Dragon Aquabizarre 5 2100 1500
448
Divine Grace - Northwemko 7 2700 1200
449
Divine Knight Ishzark 6 2300 1800
450
Djinn Disserere of Rituals 1 200 200
451
Djinn Prognosticator of Rituals 3 400 300
452
Doctor Cranium 1 100 100
453
Dodger Dragon 4 1900 1200
454
Doitsu 4 100 200
455
Don Turtle 3 1100 1200
456
Donpa, Marksman Fur Hire 2 500 1000
457
Doom Donuts 1 0 0
458
Doom Dozer 8 2800 2600
459
Doom Shaman 6 2400 2000
460
Doomdog Octhros 3 800 800
461
Doomsday Horror 4 0 0
462
Dotedotengu 3 0 800
463
Double Coston 4 1700 1650
464
Dr. Frankenderp 3 300 300
465
Dragon Ice 5 1800 2200
466
Dragon Knight of Creation 4 1800 600
467
Dragon Manipulator 3 700 800
468
Dragon Seeker 6 2000 2100
469
Dragonic Guard 4 1500 1800
470
Dragonic Knight 7 2800 2300
471
Dragunity Tribus 1 500 300
472
Dreadscythe Harvester 8 2300 1600
473
Dream Clown 3 1200 900
474
Dreamsprite 2 300 200
475
Drill Barnacle 3 300 0
476
Drill Bug 2 1100 200
477
Drillago 4 1600 1100
478
Drillroid 4 1600 1600
479
Duck Dummy 1 0 0
480
Duck Fighter 3 1300 1400
481
DUCKER Mobile Cannon 3 500 500
482
Duoterion 5 2000 1400
483
Dust Knight 4 1400 1200
484
Dweller in the Depths 3 1500 700
485
Dyna, Hero Fur Hire 6 2500 1400
486
Dynatherium 4 1600 600
487
Eagle Eye 3 1300 1200
488
Earth Armor Ninja 5 1600 1200
489
Earthquake Giant 5 1600 2100
490
Ebon Magician Curran 2 1200 0
491
Eclipse Wyvern 4 1600 1000
492
Eco, Mystical Spirit of the Forest 4 1700 1000
493
Electric Lizard 3 850 800
494
Electric Snake 3 800 900
495
Electromagnetic Bagworm 3 200 1400
496
Element Doom 4 1500 1200
497
Element Dragon 4 1500 1200
498
Element Magician 4 1500 1200
499
Element Saurus 4 1500 1200
500
Element Soldier 4 1500 1200
501
Element Valkyrie 4 1500 1200
502
Elemental HERO Aqua Neos 7 2500 2000
503
Elemental HERO Bladedge 7 2600 1800
504
Elemental HERO Blazeman 4 1200 1800
505
Elemental HERO Bubbleman 4 800 1200
506
Elemental HERO Captain Gold 4 2100 800
507
Elemental HERO Dark Neos 7 2500 2000
508
Elemental HERO Darkbright 6 2000 1000
509
Elemental HERO Flame Wingman 6 2100 1200
510
Elemental HERO Flare Neos 7 2500 2000
511
Elemental HERO Flash 4 1100 1600
512
Elemental HERO Glow Neos 7 2500 2000
513
Elemental HERO Heat 4 1600 1200
514
Elemental HERO Ice Edge 3 800 900
515
Elemental HERO Inferno 8 2300 1600
516
Elemental HERO Lady Heat 4 1300 1000
517
Elemental HERO Marine Neos 8 2800 2300
518
Elemental HERO Mariner 5 1400 1000
519
Elemental HERO Mudballman 6 1900 3000
520
Elemental HERO Necroid Shaman 6 1900 1800
521
Elemental HERO Necroshade 5 1600 1800
522
Elemental HERO Neos Alius 4 1900 1300
523
Elemental HERO Neos Knight 7 2500 1000
524
Elemental HERO Nova Master 8 2600 2100
525
Elemental HERO Ocean 4 1500 1200
526
Elemental HERO Plasma Vice 8 2600 2300
527
Elemental HERO Rampart Blaster 6 2000 2500
528
Elemental HERO Steam Healer 5 1800 1000
529
Elemental HERO Storm Neos 9 3000 2500
530
Elemental HERO Stratos 4 1800 300
531
Elemental HERO Tempest 8 2800 2800
532
Elemental HERO Terra Firma 8 2500 2000
533
Elemental HERO Thunder Giant 6 2400 1500
534
Elemental HERO Voltic 4 1000 1500
535
Elemental HERO Wild Wingman 8 1900 2300
536
Elemental HERO Wildedge 8 2600 2300
537
Elemental HERO Wildheart 4 1500 1600
538
Elemental HERO Woodsman 4 1000 2000
539
Elemental Mistress Doriado 3 1200 1400
540
Elephant Statue of Blessing 3 1500 0
541
Elephant Statue of Disaster 3 1500 0
542
Emes the Infinity 7 2500 2000
543
Emissary of the Afterlife 4 1600 600
544
Emissary of the Oasis 3 600 400
545
Endymion, the Master Magician 7 2700 1700
546
Energy Bravery 4 1700 1200
547
Enishi, Shien's Chancellor 6 2200 1200
548
Enraged Battle Ox 4 1700 1000
549
Enraged Muka Muka 5 1200 600
550
Eria the Water Charmer 3 500 1500
551
Escher the Frost Vassal 4 800 1000
552
Etoile Cyber 4 1200 1600
553
Evigishki Levianima 8 2700 1500
554
Evigishki Mind Augus 6 2500 2000
555
Evigishki Tetrogre 6 2600 2100
556
Evil Dragon Ananta 8 0 0
557
Evilswarm Ketos 4 1750 1050
558
Evilswarm O'lantern 4 1650 1250
559
Evilswarm Salamandra 4 1850 950
560
Evilswarm Zahak 4 1850 850
561
Evocator Chevalier 4 1900 900
562
Exarion Universe 4 1800 1900
563
Exiled Force 4 1000 1000
564
Exodia Necross 4 1800 0
565
Exodia the Forbidden One 3 1000 1000
566
Exploder Dragon 3 1000 0
567
Expressroid 4 400 1600
568
Fabled Dianaira 8 2800 100
569
Fabled Dyf 3 1400 1700
570
Fabled Gallabas 4 1500 800
571
Fabled Lurrie 1 200 400
572
Fabled Soulkius 6 2200 2100
573
Fabled Topi 1 500 200
574
Fabled Urustos 4 1500 200
575
Fairy Guardian 3 1000 1000
576
Fairy King Truesdale 6 2200 1500
577
Falchion? 4 1200 800
578
Familiar Knight 3 1200 1400
579
Fear from the Dark 4 1700 1500
580
Featherizer 2 700 1100
581
Felgrand Dragon 8 2800 2800
582
Fenghuang 6 2100 1800
583
Field-Commander Rahz 4 1600 1200
584
Fiend Skull Dragon 5 2000 1200
585
Fiend's Mirror 6 2100 1800
586
Fiendish Engine ? 8 2800 2000
587
Final Psychic Ogre 5 2200 1700
588
Fire King Avatar Barong 4 1800 200
589
Fire King Avatar Kirin 3 1000 200
590
Fire King Avatar Yaksha 4 1800 200
591
Fire Princess 4 1300 1500
592
Fire Sorcerer 4 1000 1500
593
Firebird 4 1000 800
594
Firestorm Prominence 7 2000 1500
595
Fishborg Planter 2 200 200
596
Five-Headed Dragon 12 5000 5000
597
Flame Armor Ninja 4 1700 1000
598
Flame Ogre 7 2400 1700
599
Flame Ruler 4 1500 1600
600
Flame Spirit Ignis 4 1500 1200
601
Flame Tiger 4 1800 0
602
Flamvell Dragnov 2 1100 200
603
Flamvell Grunika 4 1700 200
604
Flamvell Poun 1 200 200
605
Flash Assailant 4 2000 2000
606
Flowerbot 3 1500 800
607
Flyfang 3 1600 300
608
Flying Kamakiri #1 4 1400 900
609
Flying Saucer Muusik'i 5 1000 2000
610
Fool of Prophecy 3 1600 900
611
Fortress Whale 7 2350 2150
612
Fossil Tusker 4 1800 0
613
Freed the Matchless General 5 2300 1700
614
Freezing Beast 4 1500 1000
615
Freya, Spirit of Victory 1 100 100
616
Frontier Wiseman 3 1600 800
617
Frost and Flame Dragon 6 2300 2000
618
Fushi No Tori 4 1200 0
619
Fushioh Richie 7 2600 2900
620
Fusion Devourer 4 1400 1200
621
Gaia Plate the Earth Giant 8 2800 1000
622
Gaia Soul the Combustible Collective 4 2000 0
623
Gale Lizard 4 1400 700
624
Gandora the Dragon of Destruction 8 0 0
625
Garlandolf, King of Destruction 7 2500 1400
626
Garma Sword 7 2550 2150
627
Garoth, Lightsworn Warrior 4 1850 1300
628
Garuda the Wind Spirit 4 1600 1200
629
Gate Blocker 4 100 2000
630
Gate Guardian 11 3750 3400
631
Gatling Dragon 8 2600 1200
632
Gearfried the Iron Knight 4 1800 1600
633
Gearfried the Swordmaster 7 2600 2200
634
Geargiaccelerator 4 1400 800
635
Geargianchor 4 1800 500
636
Geargiano 3 500 1000
637
Geargiano Mk-II 3 1000 500
638
Geargiano Mk-III 3 1000 1000
639
Geargiarsenal 4 1500 500
640
Geargiattacker 4 1900 100
641
Geargiauger 4 500 500
642
Gem-Knight Alexandrite 4 1800 1200
643
Gem-Knight Amber 4 1600 1400
644
Gem-Knight Amethyst 7 1950 2450
645
Gem-Knight Citrine 7 2200 1950
646
Gem-Knight Emerald 4 1800 800
647
Gem-Knight Iolite 4 1300 2000
648
Gem-Knight Lady Brilliant Diamond 10 3400 2000
649
Gem-Knight Lady Lapis Lazuli 5 2400 1000
650
Gem-Knight Lazuli 1 600 100
651
Gem-Knight Master Diamond 9 2900 2500
652
Gem-Knight Obsidian 3 1500 1200
653
Gem-Knight Prismaura 7 2450 1400
654
Gem-Knight Ruby 6 2500 1300
655
Gem-Knight Sardonyx 4 1800 900
656
Gem-Knight Seraphinite 5 2300 1400
657
Gem-Knight Topaz 6 1800 1800
658
Gem-Merchant 3 1000 1000
659
Gemini Imps 4 1000 1000
660
Gemini Lancer 4 1800 1400
661
Gemini Scorpion 4 1600 400
662
Gemini Soldier 2 500 300
663
Gemini Summoner 4 1500 0
664
General Gantala of the Ice Barrier 7 2700 2000
665
General Grunard of the Ice Barrier 8 2800 1000
666
Genetic Woman 4 1700 1200
667
Genex Ally Changer 3 1200 1800
668
Genex Ally Powercell 4 1700 0
669
Genex Ally Reliever 5 2200 1000
670
Genex Ally Solid 2 500 1200
671
Genex Army 6 2300 1300
672
Genex Blastfan 4 1600 1300
673
Genex Power Planner 1 300 200
674
Genex Searcher 4 1600 400
675
Genex Turbine 4 1400 1300
676
Genex Worker 3 1200 1200
677
Gernia 4 1300 1200
678
Getsu Fuhma 4 1700 1200
679
Ghost Fairy Elfobia 3 900 500
680
Ghost Knight of Jackal 5 1700 1600
681
Ghostrick Ghoul 3 1100 1200
682
Ghostrick Mummy 3 1500 0
683
Ghostrick Skeleton 3 1200 1100
684
Ghostrick Stein 3 1600 0
685
Ghostrick Witch 2 1200 200
686
Ghostrick Yeti 3 300 2000
687
Ghostrick Yuki-onna 2 1000 800
688
Giant Axe Mummy 5 1700 2000
689
Gigantic Cephalotus 4 1850 700
690
Gigaplant 6 2400 1200
691
Gilasaurus 3 1400 400
692
Gilford the Legend 8 2600 2000
693
Gilford the Lightning 8 2800 1400
694
Gishki Ariel 4 1000 1800
695
Gishki Avance 4 1500 800
696
Gishki Beast 4 1500 1300
697
Gishki Chain 4 1800 1000
698
Gishki Emilia 4 1600 800
699
Gishki Mollusk 4 1700 900
700
Gishki Natalia 4 1800 900
701
Gishki Noellia 4 1700 1000
702
Gishki Psychelone 4 2150 1650
703
Gishki Reliever 2 500 800
704
Gishki Vanity 2 1000 800
705
Gladiator Beast Alexander 6 2400 600
706
Gladiator Beast Augustus 8 2600 1000
707
Gladiator Beast Bestiari 4 1500 800
708
Gladiator Beast Darius 4 1700 300
709
Gladiator Beast Dimacari 4 1600 1200
710
Gladiator Beast Equeste 4 1600 1200
711
Gladiator Beast Essedarii 5 2500 1400
712
Gladiator Beast Heraklinos 8 3000 2800
713
Gladiator Beast Laquari 4 1800 400
714
Gladiator Beast Murmillo 3 800 400
715
Gladiator Beast Nerokius 8 2800 1900
716
Gladiator Beast Octavius 7 2500 1200
717
Gladiator Beast Retiari 3 1200 800
718
Gladiator Beast Secutor 4 400 300
719
Gladiator Beast Tygerius 4 1800 800
720
Goblin Decoy Squad 4 1000 0
721
Goblin Pothole Squad 4 1500 400
722
Goblin Recon Squad 4 1700 0
723
Goblin Zombie 4 1100 1050
724
Goddess of Whim 3 950 700
725
Goddess with the Third Eye 4 1200 1000
726
Goe Goe the Gallant Ninja 4 1500 1000
727
Goggle Golem 4 1500 500
728
Goka, the Pyre of Malice 6 2200 1900
729
Gokipon 2 800 800
730
Golden Flying Fish 4 1700 1000
731
Golden Homunculus 6 1500 1500
732
Golden Ladybug 1 0 0
733
Golem Sentry 4 800 1800
734
Gonogo 3 1350 1600
735
Gora Turtle of Illusion 4 1200 1400
736
Gozuki 4 1700 800
737
Gradius' Option 1 0 0
738
Gragonith, Lightsworn Dragon 6 2000 1600
739
Granadora 4 1900 700
740
Grandmaster of the Six Samurai 5 2100 800
741
Granmarg the Rock Monarch 6 2400 1000
742
Grapple Blocker 4 1200 2000
743
Grass Phantom 3 1000 1000
744
Grasschopper 5 2350 1000
745
Grave Ohja 4 1600 1500
746
Gravekeeper's Assailant 4 1500 1500
747
Gravekeeper's Cannonholder 4 1400 1200
748
Gravekeeper's Chief 5 1900 1200
749
Gravekeeper's Curse 3 800 800
750
Gravekeeper's Oracle 10 2000 1500
751
Gravekeeper's Priestess 3 1000 1500
752
Gravekeeper's Recruiter 3 1200 1500
753
Gravekeeper's Shaman 6 1500 1500
754
Gravekeeper's Spear Soldier 4 1500 1000
755
Gravekeeper's Vassal 3 700 500
756
Gravekeeper's Visionary 8 2000 1800
757
Gravi-Crush Dragon 6 2400 1200
758
Gravity Behemoth 6 2300 2000
759
Gray Wing 3 1300 700
760
Great Dezard 6 1900 2300
761
Great Long Nose 5 1900 1700
762
Great Maju Garzett 6 0 0
763
Great Moth 8 2600 2500
764
Great Shogun Shien 7 2500 2400
765
Greed Quasar 7 0 0
766
Green Baboon, Defender of the Forest 7 2600 1800
767
Greenkappa 3 650 900
768
Gren, Tactician of Dark World 2 300 500
769
Griggle 1 350 300
770
Guard Dog 3 1500 500
771
Guardian Angel Joan 7 2800 2000
772
Guardian Baou 4 800 400
773
Guardian Ceal 4 1700 1400
774
Guardian Grarl 5 2500 1000
775
Guardian of Felgrand 4 500 500
776
Guardian Sphinx 5 1700 2400
777
Guardian Statue 4 800 1400
778
Guardian Tryce 5 1900 1700
779
Guiding Light 1 0 0
780
Gusto Codor 3 1000 400
781
Gusto Griffin 2 800 300
782
Gusto Thunbolt 4 1500 1200
783
Gyaku-Gire Panda 3 800 1600
784
Gyroid 3 1000 1000
785
Hade-Hane 5 900 1000
786
Hammer Bounzer 6 2300 2000
787
Hammer Shark 4 1700 1500
788
Hand of Nephthys 2 600 600
789
Hand of the Six Samurai 3 1600 1000
790
Hane-Hane 2 450 500
791
Hannibal Necromancer 4 1400 1800
792
Hardened Armed Dragon 4 1500 800
793
Harpie Dancer 4 1200 1000
794
Harpie Harpist 4 1700 600
795
Harpie Lady 1 4 1300 1400
796
Harpie Lady 2 4 1300 1400
797
Harpie Lady 3 4 1300 1400
798
Harpie Lady Sisters 6 1950 2100
799
Harpie Queen 4 1900 1200
800
Harpie's Pet Dragon 7 2000 2500
801
Harvest Angel of Wisdom 4 1800 1000
802
Hazy Flame Cerbereus 6 2000 200
803
Hazy Flame Hyppogrif 6 2100 200
804
Hazy Flame Mantikor 6 2200 300
805
Hazy Flame Peryton 6 1600 1700
806
Hazy Flame Sphynx 6 1900 1900
807
he Six Samurai - Yariza 3 1000 500
808
Healing Wave Generator 4 800 1600
809
Heavy Knight of the Flame 4 1800 200
810
Heavy Mech Support Armor 3 500 500
811
Heavy Mech Support Platform 3 500 500
812
Helping Robo for Combat 4 1600 0
813
Helpoemer 5 2000 1400
814
Herald of Creation 4 1800 600
815
Herald of Purple Light 2 300 500
816
Hero Kid 2 300 600
817
Hieratic Dragon of Asar 7 2600 700
818
Hieratic Dragon of Gebeb 4 1800 400
819
Hieratic Dragon of Nuit 4 1700 900
820
Hieratic Dragon of Sutekh 8 2800 2000
821
Hieratic Seal of the Dragon King 6 0 0
822
Hiita the Fire Charmer 4 500 1500
823
Hino-Kagu-Tsuchi 8 2800 2900
824
Hiro's Shadow Scout 2 650 500
825
Homunculus the Alchemic Being 4 1800 1600
826
Horseytail 2 400 500
827
Horus the Black Flame Dragon LV4 4 1600 1000
828
Horus the Black Flame Dragon LV6 6 2300 1600
829
Horus the Black Flame Dragon LV8 8 3000 1800
830
Horus' Servant 1 100 100
831
Hoshiningen 2 500 700
832
Hourglass of Courage 4 1100 1200
833
Howling Insect 3 1200 1300
834
Humpty Grumpty 3 1400 0
835
Hundred-Footed Horror 7 2600 1300
836
Hungry Burger 6 2000 1850
837
Hydra Viper 4 1800 400
838
Hydrogeddon 4 1600 1000
839
Hyena 3 1000 300
840
Hysteric Fairy 4 1800 500
841
Ice Master 8 2500 2000
842
Ice Queen 8 2900 2100
843
Ignoble Knight of Black Laundsallyn 5 2000 800
844
Il Blud 6 2100 800
845
Imairuka 2 1000 1000
846
Immortal Ruler 4 1800 200
847
Imprisoned Queen Archfiend 8 2600 1700
848
Inaba White Rabbit 3 700 500
849
Infernal Dragon 4 2000 0
850
Infernal Flame Emperor 9 2700 1600
851
Infernal Incinerator 6 2800 1800
852
Infernalqueen Archfiend 4 900 1500
853
Inferno Hammer 6 2400 0
854
Infinity Dark 4 1500 1200
855
Insect Princess 6 1900 1200
856
Insect Queen 7 2200 2400
857
Insect Soldiers of the Sky 3 1000 800
858
Interplanetarypurplythorny Beast 5 1100 2200
859
Interplanetarypurplythorny Dragon 5 2200 1100
860
Invader of Darkness 8 2900 2500
861
Invasion of Flames 3 1300 1200
862
Inzektor Ant 3 200 600
863
Inzektor Centipede 3 1600 1200
864
Inzektor Earwig 4 1000 1000
865
Inzektor Giga-Cricket 5 2000 1300
866
Inzektor Giga-Mantis 6 2400 0
867
Inzektor Hopper 4 1700 1400
868
Inzektor Ladybug 2 500 100
869
Iris, the Earth Mother 6 2400 1200
870
Iron Blacksmith Kotetsu 2 500 500
871
Izanami 4 1100 1800
872
Jade Knight 4 1000 1800
873
Jain, Lightsworn Paladin 4 1800 1200
874
Jawsman 2 2600 1600
875
Jetroid 4 1200 1800
876
Jigen Bakudan 2 200 1000
877
Jinzo 6 2400 1500
878
Jinzo #7 2 500 400
879
Jinzo - Jector 4 800 2000
880
Jinzo - Lord 8 2600 1600
881
Jinzo - Returner 3 600 1400
882
Jirai Gumo 4 2200 100
883
Jowls of Dark Demise 2 200 100
884
Jurrac Guaiba 4 1700 400
885
Jurrac Herra 6 2300 1500
886
Jurrac Iguanon 4 1700 700
887
Jurrac Ptera 3 800 1500
888
Jurrac Stauriko 2 500 400
889
Jurrac Titano 9 3000 1800
890
Jurrac Tyrannus 7 2500 1400
891
Justice of Prophecy 3 1600 800
892
KA-2 Des Scissors 4 1000 1000
893
Kabuki Dragon 6 2300 2100
894
Kahkki, Guerilla of Dark World 2 300 500
895
Kaibaman 3 200 700
896
Kaiser Glider 6 2400 2200
897
Kaiser Sea Horse 4 1700 1650
898
Kalantosa, Mystical Beast of the Forest 2 200 1400
899
Kangaroo Champ 4 800 700
900
Karakuri Bushi mdl 6318 "Muzanichiha" 4 1800 600
901
Karakuri Muso mdl 818 "Haipa" 4 2100 1100
902
Karakuri Ninja mdl 339 "Sazank" 3 1200 1200
903
Karakuri Ninja mdl 7749 "Nanashick" 5 2200 1800
904
Karate Man 3 1000 1000
905
Kayenn, the Master Magma Blacksmith 3 1200 200
906
Kazejin 7 2400 2200
907
Keldo 4 1200 1600
908
Kidmodo Dragon 3 100 200
909
King of the Skull Servants 1 ? 0
910
King of the Swamp 3 500 1100
911
King Pyron 5 1500 500
912
King's Knight 4 1600 1400
913
Kiryu 5 2000 1500
914
Kiseitai 2 300 800
915
Knight Day Grepher 4 1700 1600
916
Knight of the Red Lotus 6 2100 1800
917
Koalo-Koala 6 2800 200
918
Koitsu 10 200 100
919
Kryuel 4 1000 1700
920
Kujakujaku 3 1200 900
921
Kunoichi 4 1800 1000
922
Kuriboh 1 300 200
923
Kycoo the Ghost Destroyer 4 1800 700
924
Lady Assailant of Flames 4 1500 1000
925
Lady Ninja Yae 3 1100 200
926
Lady of D. 4 1500 1100
927
Lancer Dragonute 4 1500 1800
928
Lancer Lindwurm 4 1800 1200
929
Larvae Moth 2 500 400
930
Latinum, Exarch of Dark World 6 1500 2400
931
Lava Battleguard 5 1550 1800
932
Lava Dragon 4 1600 1200
933
Lava Golem 8 3000 2500
934
Laval Blaster 4 1200 800
935
Laval Burner 5 2100 1000
936
Laval Cannon 4 1600 900
937
Laval Miller 3 300 400
938
Laval Phlogis 4 1700 800
939
Laval Warrior 4 1800 500
940
Legendary Fiend 6 1500 1800
941
Legendary Flame Lord 7 2400 2000
942
Leghul 1 300 350
943
Legion the Fiend Jester 4 1300 1500
944
Lekunga 4 1700 500
945
Leotaur 4 1500 1600
946
Lesser Fiend 5 2100 1000
947
Levia-Dragon - Daedalus 7 2600 1500
948
Lich Lord, King of the Underworld 6 2400 1200
949
Lifeforce Harmonizer 2 800 400
950
Light Effigy 4 1500 0
951
Lightning Punisher 7 2600 1600
952
Lightray Daedalus 7 2600 1500
953
Lightray Grepher 4 1700 1600
954
Lightray Madoor 6 1200 3000
955
Lion Alligator 4 1900 200
956
Little Chimera 2 600 550
957
Little-Winguard 4 1400 1800
958
Lord British Space Fighter 4 1200 800
959
Lord of D. 4 1200 1100
960
Lord Poison 4 1500 1000
961
Lost Blue Breaker 3 1400 0
962
Lost Guardian 4 100 0
963
Lucky Pied Piper 4 1500 500
964
Luminous Soldier 5 2100 1400
965
Lycanthrope 6 2400 1800
966
Lyla, Lightsworn Sorceress 4 1700 200
967
Lyna the Light Charmer 4 500 1500
968
Machina Cannon 8 0 2200
969
Machina Peacekeeper 2 500 400
970
Machina Sniper 4 1800 800
971
Machina Soldier 4 1600 1500
972
Machine King 6 2200 2000
973
Machine King Prototype 3 1600 1500
974
Machine Lord Ür 4 1600 1500
975
Mad Reloader 1 0 0
976
Mad Sword Beast 4 1400 1200
977
Madolche Butlerusk 4 1500 800
978
Madolche Chickolates 3 800 1500
979
Madolche Chouxvalier 4 1700 1300
980
Madolche Cruffssant 3 1500 1200
981
Madolche Messengelato 4 1600 1000
982
Madolche Mewfeuille 3 500 300
983
Madolche Puddingcess 5 1000 1000
984
Magical Exemplar 4 1700 1400
985
Magical Marionette 5 2000 1000
986
Magical Merchant 1 200 700
987
Magical Plant Mandragola 2 500 200
988
Magical Reflect Slime 3 700 1200
989
Magical Something 4 1800 1300
990
Magical Undertaker 2 400 400
991
Magician of Faith 1 300 400
992
Magician's Rod 3 1600 100
993
Magna-Slash Dragon 6 2400 1200
994
Magnetic Mosquito 3 300 1000
995
Maha Vailo 4 1550 1400
996
Maharaghi 4 1200 1700
997
Mahunder 4 1400 700
998
Maiden of Macabre 4 1700 0
999
Maiden of the Aqua 4 700 2000
1000
Majestic Mech - Senku 4 1000 500
1001
Maji-Gire Panda 4 1000 800
1002
Maju Garzett 7 0 0
1003
Malice Ascendant 4 700 1000
1004
Malice Doll of Demise 4 1600 1700
1005
Man Beast of Ares 3 500 500
1006
Man-Eater Bug 2 450 600
1007
Man-Thro' Tro' 4 1000 1000
1008
Manga Ryu-Ran 7 2200 2600
1009
Maniacal Servant 3 600 1000
1010
Mariña, Princess of Sunflowers 8 2800 1600
1011
Marmiting Captain 3 1200 400
1012
Maryokutai 3 900 900
1013
Mask of Darkness 2 900 400
1014
Masked Beast Des Gardius 8 3300 2500
1015
Masked Dragon 3 1400 1100
1016
Masked HERO Anki 8 2800 1200
1017
Masked HERO Goka 6 2200 1800
1018
Masked HERO Vapor 6 2400 2000
1019
Masked Ninja Ebisu 4 1200 1800
1020
Masked Sorcerer 4 900 1400
1021
Master Monk 5 1900 1000
1022
Master of the Flaming Dragonswords 4 1800 1200
1023
Maximum Six 6 1900 1600
1024
Mecha Phantom Beast Aerosguin 3 1600 400
1025
Mecha Phantom Beast Blackfalcon 4 1200 1700
1026
Mecha Phantom Beast Hamstrat 3 1100 1600
1027
Mecha Phantom Beast Harrliard 4 1800 800
1028
Mecha Phantom Beast Kalgriffin 7 1000 2500
1029
Mecha Phantom Beast Megaraptor 4 1900 1000
1030
Mecha Sea Dragon Plesion 5 2300 1800
1031
Medium of the Ice Barrier 7 2200 1600
1032
Medusa Worm 2 500 600
1033
Mefist the Infernal General 5 1800 1700
1034
Megarock Dragon 7 0 0
1035
Mei-Kou, Master Of Barriers 4 1700 600
1036
Meltiel, Sage of the Sky 4 1600 1200
1037
Mermaid Archer 3 1200 200
1038
Metal Shooter 5 800 800
1039
Metallizing Parasite - Lunatite 7 1000 500
1040
Metallizing Parasite - Soltite 7 1000 500
1041
Metalzoa 8 3000 2300
1042
Metamorphosed Insect Queen 7 2800 2400
1043
Meteor Dragon Red-Eyes Impact 6 1800 2000
1044
Mid Shield Gardna 4 100 1800
1045
Milla the Temporal Magician 4 1800 1000
1046
Millennium Scorpion 5 2000 1800
1047
Milus Radiant 1 300 250
1048
Mind on Air 6 1000 1600
1049
Minefieldriller 4 1500 1500
1050
Minoan Centaur 6 1800 1000
1051
Miracle Flipper 2 300 500
1052
Mirage Dragon 4 1600 600
1053
Mirage Knight 8 2800 2000
1054
Mirror Ladybug 1 100 100
1055
Mist Archfiend 5 2400 0
1056
Mist Condor 4 1400 400
1057
Mist Valley Executor 5 2100 1600
1058
Mist Valley Thunderbird 3 1100 700
1059
Mithra the Thunder Vassal 2 800 1000
1060
Mogmole 2 800 800
1061
Moisture Creature 9 2800 2900
1062
Mokey Mokey King 6 300 100
1063
Molten Zombie 4 1600 400
1064
Monk Fighter 3 1300 1000
1065
Moonlit Papillon 4 1200 1600
1066
Mormolith 4 1000 900
1067
Morpho Butterspy 4 1200 1600
1068
Mosaic Manticore 8 2800 2500
1069
Mucus Yolk 3 0 100
1070
Mudora 4 1500 1800
1071
Muka Muka 2 600 300
1072
Mushroom Man #2 3 1250 800
1073
Musto, Oracle of Gusto 4 1800 900
1074
Mysterious Puppeteer 4 1000 1500
1075
Mystic Piper 1 0 0
1076
Mystic Swordsman LV2 2 900 0
1077
Mystic Swordsman LV4 4 1900 1600
1078
Mystic Swordsman LV6 6 2300 1700
1079
Mystic Tomato 4 1400 1100
1080
Mystical Beast of Serket 6 2500 2000
1081
Mystical Sheep #1 3 1150 900
1082
Mythical Beast Cerberus 4 1400 1400
1083
Nanobreaker 4 1600 1800
1084
Naturia Antjaw 2 400 200
1085
Naturia Beetle 4 400 1800
1086
Naturia Dragonfly 4 1200 400
1087
Naturia Eggplant 2 1000 700
1088
Naturia Guardian 4 1600 400
1089
Naturia Horneedle 4 1800 100
1090
Naturia Hydrangea 5 1900 2000
1091
Naturia Marron 3 1200 700
1092
Naturia Pineapple 2 100 100
1093
Naturia Pumpkin 4 1400 800
1094
Naturia Rock 3 1200 1200
1095
Naturia Spiderfang 4 2100 400
1096
Naturia Stag Beetle 6 2200 1500
1097
Naturia Strawberry 4 1600 1200
1098
Naturia Sunflower 2 500 0
1099
Naturia White Oak 4 1800 1400
1100
Needle Ball 2 750 700
1101
Needle Sunfish 3 1500 100
1102
Neko Mane King 1 0 0
1103
Neo Flamvell Garuda 3 1200 1800
1104
Neo Flamvell Sabre 4 1500 200
1105
Neo Flamvell Shaman 3 1700 200
1106
Neo Space Pathfinder 4 1800 800
1107
Neo-Parshath, the Sky Paladin 7 2300 2000
1108
Neo-Spacian Air Hummingbird 3 800 600
1109
Neo-Spacian Aqua Dolphin 3 600 800
1110
Neo-Spacian Dark Panther 3 1000 500
1111
Neo-Spacian Flare Scarab 3 500 500
1112
Neo-Spacian Glow Moss 3 300 900
1113
Neo-Spacian Marine Dolphin 4 900 1100
1114
Neo-Spacian Twinkle Moss 4 500 1100
1115
Newdoria 4 1200 800
1116
Nimble Musasabi 2 800 100
1117
Ninja Grandmaster Sasuke 4 1800 1000
1118
Noble Knight Bedwyr 4 1600 1500
1119
Noble Knight Borz 4 1700 900
1120
Noble Knight Drystan 4 1800 800
1121
Noble Knight Gawayn 4 1900 500
1122
Noble Knight Gwalchavad 4 1500 1800
1123
Noble Knight Medraut 4 1700 1000
1124
Noble Knight Peredur 4 1900 300
1125
Nobleman-Eater Bug 5 900 1200
1126
Nubian Guard 2 500 500
1127
Numbing Grub in the Ice Barrier 4 1300 1800
1128
Numen erat Testudo 5 1800 0
1129
Obnoxious Celtic Guard 4 1400 1200
1130
Ocean Dragon Lord - Neo-Daedalus 8 2900 1600
1131
Ocean's Keeper 3 1500 1200
1132
Ogre of the Scarlet Sorrow 4 0 0
1133
Oilman 2 400 400
1134
Ojama Blue 2 0 1000
1135
Ojama King 6 0 3000
1136
Ojama Knight 5 0 2500
1137
Ooguchi 1 300 250
1138
Orca Mega-Fortress of Darkness 5 2100 1200
1139
Otohime 3 0 100
1140
Outstanding Dog Marron 1 100 100
1141
Overdrive Teleporter 6 2100 1200
1142
Overtex Qoatlus 7 2700 2100
1143
Oxygeddon 4 1800 800
1144
Oyster Meister 3 1600 200
1145
Pahunder 4 1300 600
1146
Pair Cycroid 5 1600 1200
1147
Paladin of Dark Dragon 4 1900 1200
1148
Paladin of Felgrand 4 1700 300
1149
Paladin of the Cursed Dragon 4 1900 1200
1150
Paladin of White Dragon 4 1900 1200
1151
Pandemonium Watchbear 4 1300 1800
1152
Panther Warrior 4 2000 1600
1153
Panzer Dragon 5 1000 2600
1154
Papa-Corn 4 1200 800
1155
Parasite Paracide 2 500 300
1156
Parasitic Ticky 1 0 0
1157
Patrician of Darkness 5 2000 1400
1158
Patroid 4 1200 1200
1159
Patrol Robo 3 1100 900
1160
Penguin Knight 3 900 800
1161
Penumbral Soldier Lady 6 2100 1400
1162
Perfect Machine King 8 2700 1500
1163
Perfectly Ultimate Great Moth 8 3500 3000
1164
Performance of Sword 6 1950 1850
1165
Peten the Dark Clown 3 500 1200
1166
Phantom Beast Cross-Wing 4 1300 1300
1167
Phantom Beast Rock-Lizard 7 2200 2000
1168
Phantom Beast Thunder-Pegasus 4 700 2000
1169
Phantom Beast Wild-Horn 4 1700 0
1170
Phantom Bounzer 6 2400 1200
1171
Phantom Cricket 2 300 1000
1172
Phantom Dragon 8 2300 2200
1173
Phantom Dragonray Bronto 4 1500 1000
1174
Phantom Magician 3 600 700
1175
Phantom Skyblaster 4 1100 800
1176
Phoenix Beast Gairuda 6 2500 1200
1177
Phoenix Gearfried 8 2800 2200
1178
Photon Cerberus 3 1300 600
1179
Photon Wyvern 7 2500 2000
1180
Piercing Moray 4 1500 500
1181
Pinch Hopper 4 1000 1200
1182
Piranha Army 2 800 200
1183
Pitch-Black Warwolf 4 1600 600
1184
Pitch-Dark Dragon 3 900 600
1185
Pixie Knight 2 1300 200
1186
Planet Pathfinder 4 1000 1000
1187
Plasma Ball 3 900 900
1188
Playful Possum 2 800 600
1189
Poison Draw Frog 2 100 100
1190
Poki Draco 3 200 100
1191
Poly-Chemicritter Dioxogre 8 2800 200
1192
Poly-Chemicritter Hydragon 8 200 2800
1193
Possessed Dark Soul 3 1200 800
1194
Power Breaker 4 1900 0
1195
Power Injector 4 1300 1400
1196
Prime Material Dragon 6 2400 2000
1197
Prime Material Falcon 5 2200 800
1198
Prometheus, King of the Shadows 4 1200 800
1199
Prominence, Molten Swordsman 4 1800 600
1200
Prophecy Destroyer 6 2500 1200
1201
Proto-Cyber Dragon 3 1100 600
1202
Psi-Beast 2 700 500
1203
Psychic Emperor 6 2400 1000
1204
Pumpking the King of Ghosts 6 1800 2000
1205
Pumprincess the Princess of Ghosts 3 900 1000
1206
Puppet King 7 2800 2600
1207
Puppet Master 6 0 0
1208
Pyrorex the Elemental Lord 8 2800 2200
1209
Queen's Bodyguard 4 1700 1200
1210
R-Genex Accelerator 4 1500 1900
1211
R-Genex Crusher 2 800 800
1212
R-Genex Magma 3 1000 200
1213
R-Genex Ultimum 4 1800 1400
1214
Ra's Disciple 4 1100 600
1215
Radiant Jeral 4 1000 2000
1216
Radiant Spirit 7 2000 1500
1217
Raging Earth 7 2000 1500
1218
Raging Eria 4 800 1500
1219
Raging Flame Sprite 3 100 200
1220
Rai-Jin 4 1000
1221
Rai-Mei 3 1400 1200
1222
Rainbow Dragon 10 4000 0
1223
Rallis the Star Bird 3 800 800
1224
Rare Metal Dragon 4 2400 1200
1225
Razor Lizard 3 1500 300
1226
Reaper of Prophecy 6 2000 1600
1227
Reaper of the Cards 5 1380 1930
1228
Reborn Zombie 4 1000 1600
1229
Recon, Scout Fur Hire 2 1000 500
1230
Red Dragon Ninja 6 2400 1200
1231
Red-Eyes Black Metal Dragon 8 2800 2400
1232
Red-Eyes Slash Dragon 7 2800 2400
1233
Red-Eyes Wyvern 4 1800 1600
1234
Red-Eyes Zombie Dragon 7 2400 2000
1235
Reeze, Whirlwind of Gusto 5 1900 1400
1236
Reflect Bounder 4 1700 1000
1237
Regenerating Mummy 4 1800 1500
1238
Reign-Beaux, Overlord of Dark World 7 2500 1800
1239
Reinforced Human Psychic Borg 4 1500 800
1240
Relinkuriboh 1 300 200
1241
Relinquished 1 0 0
1242
Rescueroid 6 1600 1800
1243
Resonance Insect 4 1000 700
1244
Return Zombie 4 1000 1600
1245
Revival Jam 4 1500 500
1246
Rhinotaurus 4 1800 600
1247
Rigorous Reaver 3 1600 100
1248
Rinyan, Lightsworn Rogue 2 100 100
1249
Ritual Raven 1 300 300
1250
Robot Buster Destruction Sword 4 1600 1200
1251
Roc from the Valley of Haze 6 2400 1400
1252
Rocket Jumper 3 1000 800
1253
Rocket Warrior 4 1500 1300
1254
Rodenut 1 100 100
1255
Rose Archer 3 1000 100
1256
Rose Lover 1 800 800
1257
Royal Firestorm Guards 4 1700 1200
1258
Royal Knight 3 1300 800
1259
Royal Knight of the Ice Barrier 5 2000 2000
1260
Ryu Kokki 6 2400 2000
1261
Ryu Senshi 6 2000 1200
1262
Ryu-Kishin Clown 2 800 500
1263
Saber Beetle 6 2400 600
1264
Sacred Crane 4 1600 400
1265
Sacred Phoenix of Nephthys 8 2400 1600
1266
Sacred Spirit of the Ice Barrier 4 1600 1200
1267
Saffira, Queen of Dragons 6 2500 2400
1268
Sage of Stillness 4 1400 1000
1269
Samsara Kaiser 2 200 100
1270
Samurai of the Ice Barrier 4 1800 1500
1271
Samurai Skull 4 1700 0
1272
Sand Gambler 3 300 1600
1273
Sanga of the Thunder 7 2600 2200
1274
Sangan 3 1000 600
1275
Sasuke Samurai 2 500 800
1276
Sasuke Samurai #2 1 200 300
1277
Sasuke Samurai #3 3 1000 1000
1278
Scanner 1
1279
Scarr, Scout of Dark World 2 500 500
1280
Scary Moth 6 1800 2300
1281
Scrap Recycler 3 900 1200
1282
Sea Koala 2 100 1600
1283
Sea Lancer 5 1300 1000
1284
Seal, Strategist Fur Hire 4 1600 1000
1285
Searchlightman 3 1000 1000
1286
Second Booster 3 1000 500
1287
Secret Guards of the Ice Barrier 2 100 1600
1288
Secret Six Samurai - Doji 4 1700 1200
1289
Secret Six Samurai - Hatsume 3 1600 1500
1290
Secret Six Samurai - Kizaru 4 1900 1000
1291
Secret Six Samurai - Rihan 5 2400 2400
1292
Seed of Flame 3 1600 1200
1293
Seismic Crasher 3 1400 300
1294
Senior Silver Ninja 6 2300 2200
1295
Senju of the Thousand Hands 4 1400 1000
1296
Serene Psychic Witch 3 1400 1200
1297
Sergeant Electro 4 1600 1300
1298
Servant of Catabolism 3 700 500
1299
Shadow Ghoul 5 1600 1300
1300
Shadowknight Archfiend 4 2000 1600
1301
Shadowslayer 4 1400 200
1302
Shark Cruiser 5 1800 2200
1303
Shien's Daredevil 4 1600 1000
1304
Shien's Footsoldier 2 700 300
1305
Shinato, King of a Higher Plane 8 3300 3000
1306
Shinobird Crane 4 1500 1500
1307
Shinobird Crow 4 0 0
1308
Shire, Lightsworn Spirit 3 400 1400
1309
Shogi Knight 3 800 400
1310
Shore Knight 4 1400 1200
1311
Silent Abyss 7 2000 1500
1312
Silent Insect 2 200 300
1313
Silent Magician 4 1000 1000
1314
Silent Magician LV4 4 1000 1000
1315
Silent Magician LV8 8 3500 1000
1316
Silent Psychic Wizard 4 1900 0
1317
Silent Strider 2 300 700
1318
Silent Swordsman LV3 3 1000 1000
1319
Silent Swordsman LV5 5 2300 1000
1320
Silent Swordsman LV7 7 2800 1000
1321
Silver Sentinel 4 1500 1300
1322
Simorgh, Bird of Divinity 7 2700 1000
1323
Sinister Serpent 1 300 250
1324
Sirenorca 5 2200 1000
1325
Sishunder 4 900 400
1326
Skelengel 2 900 400
1327
Skelesaurus 4 1700 1400
1328
Skilled Blue Magician 4 1800 1800
1329
Skilled Dark Magician 4 1900 1700
1330
Skilled Red Magician 4 1600 1600
1331
Skreech 4 1500 400
1332
Skull Archfiend of Lightning 6 2500 1200
1333
Skull Conductor 4 2000 0
1334
Skull Guardian 7 2050 2500
1335
Skull Knight #2 3 1000 1200
1336
Skull Meister 4 1700 400
1337
Skull-Mark Ladybug 4 500 1500
1338
Sky Galloping Gaia the Dragon Champion 7 2600 2100
1339
Sky Scourge Enrise 8 2400 1500
1340
Skystarray 3 600 300
1341
Slate Warrior 4 1900 400
1342
Slifer the Sky Dragon 10 ? ?
1343
Slushy 2 0 0
1344
Snipe Hunter 4 1500 600
1345
Snow Dragon 4 1400 900
1346
Snowdust Dragon 8 2800 1800
1347
Snowman Creator 4 1600 1000
1348
Snoww, Unlight of Dark World 4 1700 0
1349
Soldier Dragons 2 700 800
1350
Sonic Bird 4 1400 1000
1351
Sonic Jammer 2 350 650
1352
Sonic Shooter 4 1300 600
1353
Sorcerer of Dark Magic 9 3200 2800
1354
Soul of Purity and Light 6 2000 1800
1355
Space-Time Police 5 2300 1500
1356
Spawn Alligator 5 2200 1000
1357
Spear Dragon 4 1900 0
1358
Speed Bird 4 1200 1000
1359
Spell Recycler 1 0 0
1360
Spell Strider 4 1800 600
1361
Spell Striker 3 600 200
1362
Spellbook Magician of Prophecy 2 500 400
1363
Sphere Kuriboh 1 300 200
1364
Sphinx Teleia 10 2500 3000
1365
Spined Gillman 3 1300 0
1366
Spirit Caller 3 1000 1000
1367
Spirit of Flames 4 1700 1000
1368
Spirit of the Breeze 3 0 1800
1369
Spirit of the Six Samurai 3 500 500
1370
Spirit Ryu 4 1000 1000
1371
Spy-C-Spy 3 1200 1300
1372
Star Boy 2 550 500
1373
Stealthroid 4 1200 0
1374
Steamroid 4 1800 1800
1375
Steel Scorpion 1 250 300
1376
Steelswarm Caller 4 1700 0
1377
Steelswarm Caucastag 8 2800 0
1378
Steelswarm Gatekeeper 4 1500 1900
1379
Steelswarm Genome 2 1000 0
1380
Steelswarm Hercules 10 3200 0
1381
Steelswarm Longhorn 9 3000 0
1382
Steelswarm Mantis 5 2200 0
1383
Steelswarm Sentinel 3 1100 0
1384
Stinging Swordsman 1 300 600
1385
Storm Caller 6 2300 2000
1386
Storming Wynn 4 800 1500
1387
Strategist of the Ice Barrier 4 1600 1600
1388
Stray Asmodian 3 1300 1700
1389
Strength of Prophecy 4 1500 1400
1390
Strike Ninja 4 1700 1200
1391
Submarine Frog 2 1200 600
1392
Submarineroid 4 800 1800
1393
Suijin 7 2500 2400
1394
Summoner of Illusions 3 800 900
1395
Super Conductor Tyranno 8 3300 1400
1396
Super Vehicroid Jumbo Drill 8 3000 2000
1397
Super-Ancient Dinobeast 8 2700 1400
1398
Super-Electromagnetic Voltech Dragon 5 2400 1000
1399
Superalloy Beast Raptinus 8 2200 2200
1400
Supply 4 1300 800
1401
Susa Soldier 4 2000 1600
1402
Swallowtail Butterspy 4 1800 1200
1403
Swamp Battleguard 5 1800 1500
1404
Swarm of Crows 5 1200 1800
1405
Swarm of Locusts 3 1000 500
1406
Swift Birdman Joe 6 2300 1400
1407
Swift Gaia the Fierce Knight 7 2300 2100
1408
Sword Hunter 7 2450 1700
1409
Swordsman from a Distant Land 1 250 250
1410
Sylvan Bladefender 4 1900 700
1411
Sylvan Flowerknight 4 1800 1000
1412
Sylvan Guardioak 6 2400 1500
1413
Sylvan Hermitree 8 2700 1800
1414
Sylvan Komushroomo 2 100 2000
1415
Sylvan Lotuswain 5 2300 1100
1416
Sylvan Marshalleaf 3 1500 1200
1417
Sylvan Mikorange 3 400 1100
1418
Sylvan Peaskeeper 1 400 100
1419
Sylvan Snapdrassinagon 1 900 400
1420
T.A.D.P.O.L.E. 1 0 0
1421
Tackle Crusader 4 1500 1800
1422
Tactical Espionage Expert 3 1300 1200
1423
Tainted Wisdom 3 1250 800
1424
Talaya, Princess of Cherry Blossoms 8 2800 1200
1425
Telekinetic Shocker 4 1700 700
1426
Tenkabito Shien 4 1500 1000
1427
Tenmataitei 5 2400 1000
1428
Tenshin 2 800 100
1429
Terratiger, the Empowered Warrior 4 1800 1200
1430
Terrene Toothed Tsuchinoko 3 1600 500
1431
Terrorking Archfiend 4 2000 1500
1432
Test Ape 2 700 300
1433
Tethys, Goddess of Light 5 2400 1800
1434
Teva 5 2000 1500
1435
The Agent of Creation - Venus 3 1600 0
1436
The Agent of Wisdom - Mercury 4 0 1700
1437
The Atmosphere 8 1000 800
1438
The Bistro Butcher 4 1800 1000
1439
The Calculator 2 0 0
1440
The Creator 8 2300 3000
1441
The Creator Incarnate 4 1600 1500
1442
The Dark - Hex-Sealed Fusion 3 1000 1600
1443
The Dark Creator 8 2300 3000
1444
The Despair Uranus 8 2900 2300
1445
The Dragon Dwelling in the Deep 4 1700 1400
1446
The Earth - Hex-Sealed Fusion 3 1000 1600
1447
The Fabled Ganashia 3 1600 1000
1448
The Fabled Kokkator 4 1700 1500
1449
The Fiend Megacyber 6 2200 1200
1450
The Grand Jupiter 8 2500 2000
1451
The Hunter with 7 Weapons 3 1000 600
1452
The Immortal Bushi 3 1200 600
1453
The Immortal of Thunder 4 1500 1300
1454
The Kick Man 3 1300 300
1455
The Legendary Fisherman 5 1850 1600
1456
The Legendary Fisherman II 5 2200 1800
1457
The Light - Hex-Sealed Fusion 3 1000 1600
1458
The Masked Beast 8 3200 1800
1459
The Rock Spirit 4 1700 1000
1460
The Rock Spirit 4 1700 1000
1461
The Six Samurai - Irou 4 1700 1200
1462
The Six Samurai - Kamon 3 1500 1000
1463
The Six Samurai - Nisashi 4 1400 700
1464
The Six Samurai - Yaichi 3 1300 800
1465
The Six Samurai - Zanji 4 1800 1300
1466
The Stern Mystic 4 1500 1200
1467
The Thing in the Crater 4 1000 1200
1468
The Tricky 5 2000 1200
1469
The Tripper Mercury 8 2000 2000
1470
The Trojan Horse 4 1600 1200
1471
The Unfriendly Amazon 4 2000 1000
1472
The Unhappy Girl 2 400 300
1473
The Wicked Worm Beast 3 1400 700
1474
The Winged Dragon of Ra 10 0 0
1475
The Winged Dragon of Ra - Sphere Mode 10 0 0
1476
Theban Nightmare 4 1500 500
1477
Theinen the Great Sphinx 10 3500 3000
1478
Thestalos the Firestorm Monarch 6 2400 1000
1479
Three Thousand Needles 8 3000 1800
1480
Throwstone Unit 4 900 2000
1481
Thunder Dragon 5 1600 1500
1482
Thunder Nyan Nyan 4 1900 800
1483
Thunder Sea Horse 4 1600 1200
1484
Tiger Dragon 6 2400 1800
1485
Time Escaper 2 500 100
1486
Time Wizard 2 500 400
1487
Tongue Twister 6 400 300
1488
Toon Barrel Dragon 7 2600 2200
1489
Toon Buster Blader 7 2600 2300
1490
Toon Cannon Soldier 4 1400 1300
1491
Toon Dark Magician Girl 6 2000 1700
1492
Toon Gemini Elf 4 1900 900
1493
Toon Goblin Attack Force 4 2300 0
1494
Toon Masked Sorcerer 4 900 1400
1495
Toon Mermaid 4 1400 1500
1496
Toon Summoned Skull 6 2500 1200
1497
Tornado Bird 4 1100 1000
1498
Torpedo Fish 3 1000 1000
1499
Totem Dragon 2 400 200
1500
Tour Bus From the Underworld 3 1000 1000
1501
Tour Bus To Forbidden Realms 3 600 1000
1502
Toy Magician 4 1600 1500
1503
Trance Archfiend 4 1500 500
1504
Transforming Sphere 3 100 100
1505
Trap Master 3 500 1100
1506
Treasure Panda 4 1100 2000
1507
Tree Otter 2 1200 100
1508
Treeborn Frog 1 100 100
1509
Tribe-Shocking Virus 4 1700 1000
1510
Trifortressops 6 1600 2800
1511
Trigon 3 500 1700
1512
Triple Star Trion 1 100 100
1513
Troop Dragon 2 700 800
1514
Truckroid 4 1000 2000
1515
Twin-Barrel Dragon 4 1700 200
1516
Twin-Headed Behemoth 3 1500 1200
1517
Twin-Headed Wolf 4 1500 1000
1518
Twinheaded Beast 6 1700 1900
1519
Two Thousand Needles 5 2000 1800
1520
Tyranno Infinity 4 0 0
1521
Tyrant Dragon 8 2900 2500
1522
UFOroid 6 1200 1200
1523
UFOroid Fighter 10 0 0
1524
Ultimate Ancient Gear Golem 10 4400 3400
1525
Ultimate Insect LV1 1 0 0
1526
Ultimate Insect LV3 3 1400 900
1527
Ultimate Insect LV5 5 2300 900
1528
Ultimate Insect LV7 7 2600 1200
1529
Umbral Soul 7 2000 1500
1530
Uminotaurus 4 1700 1000
1531
Uniflora, Mystical Beast of the Forest 1 700 500
1532
Unifrog 2 400 400
1533
Unshaven Angler 4 1500 1600
1534
Upstart Golden Ninja 4 500 1800
1535
Valkyrion the Magna Warrior 8 3500 3850
1536
Vampire Baby 3 700 1000
1537
Vampire Dragon 5 2400 0
1538
Vampire Familiar 1 500 0
1539
Vampire Genesis 8 3000 2100
1540
Vampire Grace 6 2000 1200
1541
Vampire Grimson 5 2000 1400
1542
Vampire Koala 4 1800 1500
1543
Vampire Lady 4 1550 1550
1544
Vampire Lord 5 2000 1500
1545
Vampire Retainer 2 1200 0
1546
Vampire Scarlet Scourge 6 2200 2200
1547
Vampire Vamp 7 2000 2000
1548
Vampire's Curse 6 2000 800
1549
Van'Dalgyon the Dark Dragon Lord 8 2800 2500
1550
Vanguard of the Dragon 4 1700 1300
1551
Vengeful Shinobi 2 400 800
1552
Vennu, Bright Bird of Divinity 8 2800 2000
1553
Versago the Destroyer 3 1100 900
1554
Victory Viper XX03 4 1200 1000
1555
Vilepawn Archfiend 2 1200 200
1556
Viser Des 4 500 1200
1557
Vision HERO Trinity 8 2500 2000
1558
Vision HERO Vyon 4 1000 1200
1559
Vision HERO Witch Raider 8 2700 1900
1560
Vivid Knight 4 1700 800
1561
Volcanic Blaster 3 1200 600
1562
Volcanic Doomfire 8 3000 1800
1563
Volcanic Hammerer 5 2400 1500
1564
Volcanic Rocket 4 1900 1400
1565
Volcanic Shell 1 100 0
1566
Voltanis the Adjudicator 8 2800 1400
1567
Voltic Kong 4 1800 1000
1568
Vortex Trooper 3 0 600
1569
VW-Tiger Catapult 6 2000 2100
1570
VWXYZ-Dragon Catapult Cannon 8 3000 2800
1571
Vylon Charger 4 1000 1000
1572
Vylon Hept 4 1800 800
1573
Vylon Ohm 4 1500 200
1574
Vylon Pentachloro 4 500 400
1575
Vylon Soldier 4 1700 1000
1576
Vylon Stigma 4 1600 1000
1577
Vylon Tesseract 4 800 600
1578
Vylon Vanguard 4 1400 1000
1579
W-Wing Catapult 4 1300 1500
1580
Wall of Illusion 4 1000 1850
1581
Wall Shadow 7 1600 3000
1582
Warm Worm 3 600 1400
1583
Warrior of Atlantis 4 1900 1200
1584
Watapon 1 200 300
1585
Water Dragon 8 2800 2600
1586
Water Dragon Cluster 10 2800 2600
1587
Wattsychic Fighter 3 1500 300
1588
Wheel of Prophecy 8 2700 1700
1589
Whirlwind Prodigy 4 1500 1600
1590
Whirlwind Weasel 3 500 1500
1591
White Magical Hat 3 1000 700
1592
White Magician Pikeru 2 1200 0
1593
White Night Dragon 8 3000 2500
1594
White Night Queen 7 2100 800
1595
White Ninja 4 1500 800
1596
White Tiger Summoner 3 1000 1700
1597
White-Horned Dragon 6 2200 1400
1598
Wind-Up Bat 1 300 350
1599
Wind-Up Juggler 4 1700 1000
1600
Wind-Up Knight 4 1800 1200
1601
Windaar, Sage of Gusto 6 2000 1000
1602
Windrose the Elemental Lord 8 2800 2200
1603
Winged Kuriboh 1 300 200
1604
Winged Minion 2 700 700
1605
Winged Rhynos 4 1800 500
1606
Wingtortoise 3 1500 1400
1607
Witch Doctor of Chaos 2 500 500
1608
Witch's Apprentice 2 500 500
1609
Wiz, Sage Fur Hire 7 1600 2800
1610
Wizard Buster Destruction Sword 3 1200 900
1611
Woodland Archer 3 1400 1300
1612
Woodland Sprite 3 900 400
1613
World Carrotweight Champion 4 1900 0
1614
Worm Apocalypse 1 300 200
1615
Worm Barses 3 1400 1500
1616
Worm Cartaros 4 1200 500
1617
Worm Dimikles 4 1700 1400
1618
Worm Erokin 6 2400 1200
1619
Worm Falco 2 500 800
1620
Worm Gulse 4 1500 300
1621
Worm Hope 1 800 1500
1622
Worm Jetelikpse 3 1200 0
1623
Worm King 8 2700 1100
1624
Worm Linx 2 300 1000
1625
Worm Millidith 4 400 1600
1626
Worm Noble 6 1500 2400
1627
Worm Opera 2 400 800
1628
Worm Prince 6 2200 400
1629
Worm Rakuyeh 4 2100 1200
1630
Worm Solid 4 1000 1600
1631
Worm Tentacles 4 1700 700
1632
Worm Ugly 1 100 100
1633
Worm Victory 7 0 2500
1634
Worm Warlord 6 2350 1800
1635
Worm Zero 10 0 0
1636
Wrecker Panda 2 800 800
1637
Wroughtweiler 3 800 1200
1638
Wulf, Lightsworn Beast 4 2100 300
1639
Wynn the Wind Charmer 3 500 1500
1640
X-Saber Galahad 4 1800 800
1641
XY-Dragon Cannon 6 2200 1900
1642
XYZ-Dragon Cannon 8 2800 2600
1643
XZ-Tank Cannon 6 2400 2100
1644
Y-Dragon Head 4 1500 1600
1645
Yamata Dragon 7 2600 3100
1646
Yellow Baboon, Archer of the Forest 7 2600 1800
1647
Yomi Ship 3 800 1400
1648
YZ-Tank Dragon 6 2100 2200
1649
Z-Metal Tank 4 1500 1300
1650
Zaborg the Thunder Monarch 5 2400 1000
1651
Zera the Mant 8 2800 2300
1652
Zeradias, Herald of Heaven 4 2100 800
1653
Zeta Reticulant 7 2400 2100
1654
Zolga 4 1700 1200
1655
Zombie Master 4 1800 0
1656
Zombie Tiger 3 1400 1600
1657
Zombyra the Dark 4 2100 500