ลำดับ รูป ชื่อ ดาว โจมตี ป้องกัน
1
3-Hump Lacooda 3 500 1500
2
4-Starred Ladybug of Doom 3 800 1200
3
8-Claws Scorpion 2 300 200
4
A Cat of Ill Omen 2 500 300
5
A Man with Wdjat 4 1600 1600
6
A-Team: Trap Disposal Unit 2 300 400
7
A/D Changer 1 100 100
8
Abare Ushioni 4 1200 1200
9
Absorbing Kid from the Sky 4 1300 1000
10
Abyss Soldier 4 1800 1300
11
Abyss Warrior 4 1800 1300
12
Abyssal Kingshark 4 1700 600
13
Adhesive Explosive 3 1000 1000
14
Agido 4 1500 1300
15
Air Armor Ninja 4 1400 1400
16
Airknight Parshath 5 1900 1400
17
Akz, the Pumer 6 1500 1000
18
Alchemist of Black Spells 4 1200 1800
19
Alector, Sovereign of Birds 6 2400 2000
20
Alien Grey 2 300 800
21
Alien Hunter 4 1600 800
22
Alien Hypno 4 1600 700
23
Alien Kid 4 1600 700
24
Alien Mars 3 1000 1000
25
Alien Mother 6 2300 1500
26
Alien Overlord 6 2200 1600
27
Alien Skull 4 1600 1800
28
Alien Telepath 4 1600 1000
29
Alien Warrior 4 1800 1000
30
Alligator's Sword Dragon 5 1700 1500
31
Allure Queen LV3 3 500 500
32
Allure Queen LV5 5 1000 1000
33
Allure Queen LV7 7 1500 1500
34
Ally of Justice Cosmic Gateway 8 2400 1200
35
Ally of Justice Enemy Catcher 6 1800 1800
36
Ally of Justice Garadholg 4 1600 400
37
Ally of Justice Nullfier 4 1600 1200
38
Ally of Justice Reverse Break 4 1200 1200
39
Ally of Justice Rudra 5 1900 1200
40
Ally of Justice Searcher 3 1400 100
41
Ally of Justice Thunder Armor 8 2700 2200
42
Ally of Justice Unknown Crusher 3 1200 800
43
Ally of Justice Unlimiter 2 600 200
44
Alpacaribou, Mystical Beast of the Forest 7 2700 2100
45
Altitude Knight 4 1400 1200
46
Amarylease 1 100 200
47
Amazoness Archer 4 1400 1100
48
Amazoness Baby Tiger 2 500 500
49
Amazoness Blowpiper 3 800 1500
50
Amazoness Chain master 4 1500 1300
51
Amazoness Fighter 4 1500 1300
52
Amazoness Paladin 4 1700 300
53
Amazoness Princess 3 1200 900
54
Amazoness Queen 6 2400 1800
55
amazoness sage 4 1400 700
56
Amazoness Scouts 2 500 1100
57
Amazoness Spy 3 800 1200
58
Amazoness Swords Woman 4 1500 1600
59
amazoness tiger 4 1100 1500
60
Amazoness Trainee 4 1500 1300
61
Ambulance Rescueroid 6 2300 1800
62
Ambulanceroid 3 300 1200
63
Amphibious Bugroth MK-3 4 1500 1300
64
An Owl of Luck 2 300 500
65
Anarchist Monk Ranshin 4 1800 100
66
Ancient Crimson Ape 7 2600 1800
67
Ancient Dragon 4 1400 1300
68
Ancient Gear Beast 6 2000 2000
69
Ancient Gear Box 4 500 2000
70
Ancient Gear Cannon 2 500 500
71
Ancient Gear Engineer 5 1500 1500
72
Ancient Gear Golem 8 3000 3000
73
Ancient Gear Knight 4 1800 500
74
Ancient Gear Soldier 4 1300 1300
75
Andro Sphinx 10 3000 2500
76
Angel 07 7 2500 1500
77
Angmarl the Fiendish Monarch 6 2400 1000
78
Anteatereatingant 5 2000 500
79
Anti-Aircraft Flower 3 0 1600
80
Aqua Armor Ninja 4 800 1600
81
Aquaactress Arowana 6 2000 2000
82
Aquaactress Guppy 2 600 600
83
Aquaactress Tetra 1 300 300
84
Aquarian Alessa 4 1500 500
85
Arcana Knight Joker 9 3800 2500
86
Arcane Archer of the Forest 3 900 1400
87
Archfiend Cavalry 4 1900 0
88
Archfiend Emperor, the First Lord of Horror 8 3000 2000
89
Archfiend Empress 8 2900 2100
90
Archfiend General 4 2100 800
91
Archfiend Giant 6 2400 1600
92
Archfiend of Gilfer 6 2200 2500
93
Arkbrave Dragon 7 2400 2000
94
Armed Dragon LV10 10 3000 2000
95
Armed Dragon LV3 3 1200 900
96
Armed Dragon LV5 5 2400 1700
97
Armed Dragon LV7 7 2800 1000
98
Armed Ninja 1 300 300
99
Armed Protector Dragon 8 2000 2800
100
Armed Sea Hunter 4 1800 400
101
Armor Breaker 3 800 800
102
Armor Exe 4 2400 1400
103
Armored Axon Kicker 6 2200 1800
104
Armored Bee 4 1600 1200
105
Armoroid 8 2700 2000
106
Aromage Bergamot 6 2400 1800
107
Aromage Jasmine 2 100 1900
108
Aromage Rosemary 4 1800 700
109
Arsenal Bug 3 2000 2000
110
Arsenal Summoner 4 1600 1600
111
Asura Priest 4 1700 1200
112
Atlantean Attack Squad 3 1400 0
113
Atlantean Heavy Infantry 2 0 1600
114
Atlantean Marksman 3 1400 0
115
Aurkus, Lightsworn Druid 3 1200 1800
116
Aurora Wing 4 1200 1600
117
Aussa the Earth Charmer 3 500 1500
118
Avalanching Aussa 4 800 1500
119
Axe Dragonute 4 2000 1200
120
B-Buster Drake 4 1500 1800
121
B. Skull Dragon 9 3200 2500
122
B.E.S. Big Core 6 2300 1100
123
B.E.S. Crystal Core 5 2100 1000
124
B.E.S. Tetran 6 1800 2300
125
Babycerasaurus 2 500 500
126
Bacon Saver 2 700 600
127
Barrel Dragon 7 2600 2200
128
Batteryman AA 3 0 0
129
Batteryman AAA 4 0 0
130
Batteryman C 2 0 0
131
Batteryman Charger 5 1800 1200
132
Batteryman D 1 0 1900
133
Batteryman Industrial Strength 8 2600 0
134
Batteryman Micro-Cell 1 100 100
135
Batteryman Solar 4 1500 1500
136
Battleguard King 8 3000 1100
137
Bazoo the Soul-Eater 4 1600 900
138
Beastking of the Swamps 4 1000 1100
139
Beat, Bladesman Fur Hire 3 1200 500
140
Beautunaful Princess 1 0 0
141
Bee List Soldier 1 500 400
142
Beelze Frog 3 1200 800
143
Beetron 4 1600 900
144
Behemoth the King of All Animals 7 2700 1500
145
Beiige, Vanguard of Dark World 4 1600 1300
146
Belial - Marquis of Darkness 8 2800 2400
147
Berfomet 5 1400 1800
148
Berlineth the Firestorm Vassal 3 800 1000
149
Berserk Dragon 8 3500 0
150
Berserk Gorilla 4 2000 1000
151
Beta The Electromagnet Warrior 3 1500 1500
152
Big Eye 4 1200 1000
153
Big Shield Gardna 4 100 2600
154
Big-Tusked Mammoth 5 2000 1000
155
Biofalcon 4 1700 1200
156
Birdface 4 1600 1600
157
Bite Shoes 2 500 300
158
Bitelon 6 2400 1000
159
Black Brachios 4 1800 1100
160
Black Dragon Ninja 7 2800 1600
161
Black Dragon's Chick 1 800 500
162
Black Luster Soldier - Envoy of the Evening Twilight 8 3000 2500
163
Black Luster Soldier - Sacred Soldier 8 3000 2500
164
Black Ptera 3 1000 500
165
Black Tyranno 7 2600 1800
166
Blade Bounzer 4 1800 1400
167
Blade Knight 4 1600 1000
168
Blade Rabbit 2 400 300
169
Bladefly 2 600 700
170
Blast Asmodian 3 1000 300
171
Blast Juggler 3 800 900
172
Blast Magician 4 1400 1700
173
Blazewing Butterfly 4 1500 1500
174
Blazing Hiita 4 800 1500
175
Blindly Loyal Goblin 4 1800 1500
176
Blizzard Princess 8 2800 2100
177
Blizzard Warrior 3 1400 400
178
Blizzed, Defender of the Ice Barrier 1 300 500
179
Block Golem 3 1000 1500
180
Blockman 4 1000 1500
181
Blood Sucker 4 1300 1500
182
Blowback Dragon 6 2300 1200
183
Blue Dragon Ninja 5 2100 1200
184
Blue Dragon Summoner 4 1500 600
185
Blue Flame Swordsman 4 1800 1600
186
Blue Thunder T-45 4 1700 1000
187
Blue-Eyes Shining Dragon 10 3000 2500
188
Blue-Eyes Toon Dragon 8 3000 2500
189
Boar Soldier 4 2000 500
190
Bombardment Beetle 2 400 900
191
Bone Crusher 4 1600 200
192
Bonfire Colossus 8 2600 2200
193
Botanical Girl 3 1300 1100
194
Bountiful Artemis 4 1600 1700
195
Bowganian 3 1300 1000
196
BOXer 4 1800 1000
197
Brain Crusher 7 2400 1500
198
Breaker the Magical Warrior 4 1600 1000
199
Brohunder 4 900 400
200
Brotherhood of the Fire Fist - Buffalo 4 1700 1000
201
Brotherhood of the Fire Fist - Coyote 5 2000 500
202
Brotherhood of the Fire Fist - Dragon 4 1800 400
203
Brotherhood of the Fire Fist - Gorilla 4 1600 1000
204
Brotherhood of the Fire Fist - Leopard 3 0 200
205
Brotherhood of the Fire Fist - Raven 3 200 1800
206
Brotherhood of the Fire Fist - Rhino 4 1700 1400
207
Brotherhood of the Fire Fist - Snake 4 1800 600
208
Brotherhood of the Fire Fist - Swallow 5 2000 800
209
Broww, Huntsman of Dark World 3 1400 800
210
Brron, Mad King of Dark World 4 1800 400
211
Brushfire Knight 4 1400 1200
212
Bubonic Vermin 3 900 600
213
Bujin Arasuda 4 1600 1900
214
Bujin Hirume 4 2000 1000
215
Bujin Mikazuchi 4 1900 1500
216
Bujin Yamato 4 1800 200
217
Bujingi Boar 4 1100 1900
218
Bujingi Centipede 4 1700 500
219
Bujingi Hare 4 1700 500
220
Bujingi Ibis 4 1600 300
221
Bujingi Ophidian 4 1700 500
222
Bujingi Pavo 4 1700 800
223
Bujingi Quilin 4 1600 900
224
Bujingi Sinyou 4 1500 1000
225
Bujingi Turtle 4 1700 1200
226
Bujingi Warg 4 1200 1900
227
Burning Beast 4 1500 1000
228
Buster Blader 7 2600 2300
229
Buster Blader, the Destruction Swordmaster 7 2600 2300
230
Buster Blader, the Dragon Destroyer Swordsman 8 2800 2500
231
Byser Shock 5 800 600
232
Caam, Serenity of Gusto 4 1700 1100
233
Caligo Claw Crow 2 900 600
234
Caninetaur 3 1500 200
235
Cannon Soldier 4 1400 1300
236
Cannonball Spear Shellfish 2 1000 1000
237
Caravan of the Ice Barrier 1 500 200
238
Carboneddon 3 800 600
239
Card Blocker 3 400 400
240
Card Breaker 2 100 900
241
Card Ejector 3 400 400
242
Card Guard 4 1600 500
243
Card Trooper 3 400 400
244
Carrierroid 4 1000 800
245
Castle of Dark Illusions 4 920 1930
246
Cat's Ear Tribe 1 200 100
247
Catapult Turtle 5 1000 2000
248
Cave Dragon 4 2000 100
249
Celestia, Lightsworn Angel 5 2300 200
250
Ceruli, Guru of Dark World 1 100 300
251
Chachaka Archer 6 1200 1800
252
Chain Thrasher 4 1000 600
253
Chakra 7 2450 2000
254
Chaos Command Magician 6 2400 1900
255
Chaos Hunter 7 2500 1600
256
Chaos Necromancer 1 0 0
257
Chaosrider Gustaph 4 1400 1500
258
Charioteer of Prophecy 4 1800 1300
259
Chemicritter Carbo Crab 2 700 1400
260
Chemicritter Hydron Hawk 2 1400 700
261
Chimera the Flying Mythical Beast 6 2100 1800
262
Chimeratech Overdragon 9 ? ?
263
Chiron the Mage 4 1800 1000
264
Chopman The Desperate Outlaw 3 1100 500
265
Chow Chow Chan 2 800 800
266
Chow Len the Prophet 4 1800 200
267
Chthonian Soldier 4 1200 1400
268
Cipher Soldier 3 1350 1800
269
Citadel Whale 7 2350 2150
270
Cloudian - Acid Cloud 4 500 0
271
Cloudian - Altus 4 1300 0
272
Cloudian - Cirrostratus 4 900 0
273
Cloudian - Eye of the Typhoon 8 3000 1000
274
Cloudian - Ghost Fog 1 0 0
275
Cloudian - Nimbusman 5 1000 1000
276
Cloudian - Sheep Cloud 1 0 0
277
Cloudian - Storm Dragon 4 1000 0
278
Cloudian - Turbulence 4 800 0
279
Coach Goblin 4 1200 1500
280
Cobra Jar 2 600 300
281
Cobraman Sakuzy 3 800 1400
282
Cockroach Knight 3 800 900
283
Cocoon of Evolution 3 0 2000
284
Cold Enchanter 4 1600 1200
285
Combo Fighter 4 1600 800
286
Combo Master 5 2200 1500
287
Commander Gottoms, Swordmaster 6 2100 1600
288
Confronting the "C" 5 1100 2500
289
Copycat 1 0 0
290
Cosmic Compass 1 100 300
291
Cosmic Horror Gangi'el 7 2600 2000
292
Crab Turtle 8 2550 2500
293
Cranium Fish 6 2400 1000
294
Crass Clown 4 1350 1400
295
Creeping Doom Manta 3 1300 1200
296
Crimson Ninja 1 300 300
297
Cross Porter 2 400 400
298
Cross-Sword Beetle 4 1800 1200
299
Crystal Beast Amber Mammoth 4 1700 1600
300
Crystal Beast Amethyst Cat 3 1200 400
301
Crystal Beast Cobalt Eagle 4 1400 800
302
Crystal Beast Emerald Tortoise 3 600 2000
303
Crystal Beast Ruby Carbuncle 3 300 300
304
Crystal Beast Sapphire Pegasus 4 1800 1200
305
Crystal Beast Topaz Tiger 4 1600 1000
306
Crystal Seer 1 100 100
307
Cú Chulainn the Awakened 4 500 1000
308
Cure Mermaid 4 1500 800
309
Curse of Dragonfire 5 2000 1500
310
Cyber Angel Benten 6 1800 1500
311
Cyber Angel Dakini 8 2700 2400
312
Cyber Angel Idaten 6 1600 2000
313
Cyber Archfiend 4 1000 2000
314
Cyber Barrier Dragon 6 800 2800
315
Cyber Blader 7 2100 800
316
Cyber Dinosaur 7 2500 1900
317
Cyber Dragon 5 2100 1600
318
Cyber Dragon Drei 4 1800 800
319
Cyber Dragon Zwei 4 1500 1000
320
Cyber End Dragon 10 4000 2800
321
Cyber Esper 4 1200 1800
322
Cyber Gymnast 4 800 1800
323
Cyber Harpie Lady 4 1800 1300
324
Cyber Kirin 3 300 800
325
Cyber Laser Dragon 7 2400 1800
326
Cyber Ogre 5 1900 1200
327
Cyber Ogre 2 7 2600 1900
328
Cyber Ouroboros 2 100 600
329
Cyber Petit Angel 2 300 200
330
Cyber Phoenix 4 1200 1600
331
Cyber Prima 6 2300 1600
332
Cyber Raider 4 1400 1000
333
Cyber Twin Dragon 8 2800 2100
334
Cyber Valley 1 0 0
335
Cyber-Stein 2 700 500
336
Cyberdark Edge 4 800 800
337
Cyberdark Horn 4 800 800
338
Cyberdark Keel 4 800 800
339
Cybernetic Cyclopean 4 1400 200
340
Cybernetic Magician 6 2400 1000
341
D Cubed 1 0 0
342
D-Boyz 1 100 1000
343
D.3.S. Frog 8 2500 2000
344
D.D. Assailant 4 1700 1600
345
D.D. Crazy Beast 3 1400 1400
346
D.D. Scout Plane 2 800 1200
347
D.D. Survivor 4 1800 200
348
D.D. Warrior 4 1200 1000
349
D.D.M. - Different Dimension Master 5 1700 1500
350
Dai-sojo of the Ice Barrier 6 1600 2200
351
Damage Eater 2 100 800
352
Dance Princess of the Ice Barrier 4 1700 900
353
Dancing Fairy 4 1700 1000
354
Danipon 2 600 600
355
Dark Balter the Terrible 5 2000 1200
356
Dark Blade the Captain of the Evil World 4 1800 1500
357
Dark Blade the Dragon Knight 6 2200 1500
358
Dark Cat with White Tail 2 800 500
359
Dark Catapulter 4 1000 1500
360
Dark Crusader 4 1600 200
361
Dark Desertapir 2 1100 300
362
Dark Driceratops 6 2400 1500
363
Dark Effigy 4 1500 0
364
Dark Elf 4 2000 800
365
Dark Eradicator Warlock 7 2500 2100
366
Dark Flare Knight 6 2200 800
367
Dark General Freed 5 2300 1700
368
Dark Horus 8 3000 1800
369
Dark Jeroid 4 1200 1500
370
Dark Lucius LV4 4 1000 300
371
Dark Lucius LV6 6 1700 600
372
Dark Lucius LV8 8 2800 900
373
Dark Magician Girl 6 2000 1700
374
Dark Magician Knight 7 2500 2100
375
Dark Magician of Chaos 8 2800 2600
376
Dark Master - Zorc 8 2700 1500
377
Dark Master - Zorc 8 2700 1500
378
Dark Mimic LV1 1 100 1000
379
Dark Mimic LV3 3 1000 1000
380
Dark Necrofear 8 2200 2800
381
Dark Nephthys 8 2400 1600
382
Dark Paladin 8 2900 2400
383
Dark Red Enchanter 6 1700 2200
384
Dark Ruler Ha Des 6 2450 1600
385
Dark Sage 9 2800 3200
386
Dark Valkyria 4 1800 1050
387
Dark Voltanis 8 2800 1400
388
Dark Zebra 4 1800 400
389
Dark-Eyes Illusionist 2 0 1400
390
Darkbishop Archfiend 3 300 1400
391
Darkblaze Dragon 7 1200 1000
392
Darkflare Dragon 5 2400 1200
393
Darklord Marie 5 1700 1200
394
Darknight Parshath 5 1900 1400
395
Darkstorm Dragon 8 2700 2500
396
Dash Warrior 3 600 1200
397
Dawn Knight 4 1400 1200
398
Dawnbreak Gardna 3 1500 1500
399
Daybreaker 4 1700 0
400
Decayed Commander 4 1000 1500
401
Decoyroid 2 300 500
402
Deep Diver 3 1000 1100
403
Deep Sweeper 4 1600 1300
404
Deepsea Macrotrema 1 600 100
405
Deepsea Warrior 5 1600 1800
406
Defender, the Magical Knight 4 1600 2000
407
Dekoichi the Battlechanted Locomotive 4 1400 1000
408
Delg the Dark Monarch 6 2400 1000
409
Delta The Magnet Warrior 4 1600 1400
410
Delta Tri 4 1200 1000
411
Des Feral Imp 4 1600 1800
412
Des Frog 5 1900 0
413
Des Kangaroo 4 1500 1700
414
Des Mosquito 3 500 500
415
Des Volstgalph 6 2200 1700
416
Des Wombat 3 1600 300
417
Desert Protector 4 800 1000
418
Desert Twister 6 2300 2000
419
Desertapir 3 900 300
420
Desmanian Devil 4 1700 1400
421
Despair from the Dark 8 2800 3000
422
Desrook Archfiend 3 1100 1800
423
Destiny End Dragoon 10 3000 3000
424
Destiny HERO - Blade Master 3 300 600
425
Destiny HERO - Captain Tenacious 3 800 800
426
Destiny HERO - Celestial 4 1600 1400
427
Destiny HERO - Dangerous 6 2000 2600
428
Destiny HERO - Dark Angel 1 0 0
429
Destiny HERO - Dasher 6 2100 1000
430
Destiny HERO - Decider 4 1600 1000
431
Destiny HERO - Departed 2 1000 0
432
Destiny HERO - Diamond Dude 4 1400 1600
433
Destiny HERO - Dogma 8 3400 2400
434
Destiny HERO - Doom Lord 3 600 800
435
Destiny HERO - Double Dude 6 1000 1000
436
Destiny HERO - Dread Servant 3 400 700
437
Destiny HERO - Dreadmaster 8 0 0
438
Destiny HERO - Dreamer 1 0 600
439
Destiny HERO - Drilldark 4 1600 1200
440
Destiny HERO - Dunker 4 1200 1700
441
Destiny HERO - Fear Monger 4 1000 1000
442
Destiny HERO - Malicious 6 800 800
443
Destiny HERO - Plasma 8 1900 600
444
Destroyersaurus 4 1800 1100
445
Destruction Cyclone 7 2000 1500
446
Destructotron 4 1600 400
447
Dharc the Dark Charmer 3 500 1500
448
Diabolos, King of the Abyss 7 2800 1000
449
Dimension Jar 2 200 200
450
Dimensional Alchemist 4 1300 200
451
Disc Fighter 4 1000 1000
452
Disciple of the Forbidden Spell 4 1700 800
453
Disenchanter 5 2000 2300
454
Diskblade Rider 4 1700 1500
455
Divine Dragon - Excelion 5 1500 900
456
Divine Dragon Apocralyph 4 1000 1500
457
Divine Dragon Aquabizarre 5 2100 1500
458
Divine Grace - Northwemko 7 2700 1200
459
Divine Knight Ishzark 6 2300 1800
460
Djinn Disserere of Rituals 1 200 200
461
Djinn Prognosticator of Rituals 3 400 300
462
Doctor Cranium 1 100 100
463
Dodger Dragon 4 1900 1200
464
Doitsu 4 100 200
465
Doki Doki 2 500 500
466
Don Turtle 3 1100 1200
467
Donpa, Marksman Fur Hire 2 500 1000
468
Doom Donuts 1 0 0
469
Doom Dozer 8 2800 2600
470
Doom Shaman 6 2400 2000
471
Doomdog Octhros 3 800 800
472
Doomsday Horror 4 0 0
473
Dotedotengu 3 0 800
474
Double Coston 4 1700 1650
475
Dr. Frankenderp 3 300 300
476
Dragon Ice 5 1800 2200
477
Dragon Knight of Creation 4 1800 600
478
Dragon Manipulator 3 700 800
479
Dragon Seeker 6 2000 2100
480
Dragonic Guard 4 1500 1800
481
Dragonic Knight 7 2800 2300
482
Dragunity Tribus 1 500 300
483
Dreadscythe Harvester 8 2300 1600
484
Dream Clown 3 1200 900
485
Dreamsprite 2 300 200
486
Drill Barnacle 3 300 0
487
Drill Bug 2 1100 200
488
Drillago 4 1600 1100
489
Drillroid 4 1600 1600
490
Duck Dummy 1 0 0
491
Duck Fighter 3 1300 1400
492
DUCKER Mobile Cannon 3 500 500
493
Duoterion 5 2000 1400
494
Dust Knight 4 1400 1200
495
Dweller in the Depths 3 1500 700
496
Dyna, Hero Fur Hire 6 2500 1400
497
Dynatherium 4 1600 600
498
Eagle Eye 3 1300 1200
499
Earth Armor Ninja 5 1600 1200
500
Earthquake Giant 5 1600 2100
501
Ebon Magician Curran 2 1200 0
502
Eclipse Wyvern 4 1600 1000
503
Eco, Mystical Spirit of the Forest 4 1700 1000
504
Electric Lizard 3 850 800
505
Electric Snake 3 800 900
506
Electromagnetic Bagworm 3 200 1400
507
Element Doom 4 1500 1200
508
Element Dragon 4 1500 1200
509
Element Magician 4 1500 1200
510
Element Saurus 4 1500 1200
511
Element Soldier 4 1500 1200
512
Element Valkyrie 4 1500 1200
513
Elemental HERO Aqua Neos 7 2500 2000
514
Elemental HERO Bladedge 7 2600 1800
515
Elemental HERO Blazeman 4 1200 1800
516
Elemental HERO Bubbleman 4 800 1200
517
Elemental HERO Captain Gold 4 2100 800
518
Elemental HERO Dark Neos 7 2500 2000
519
Elemental HERO Darkbright 6 2000 1000
520
Elemental HERO Flame Wingman 6 2100 1200
521
Elemental HERO Flare Neos 7 2500 2000
522
Elemental HERO Flash 4 1100 1600
523
Elemental HERO Gaia 6 2200 2600
524
Elemental HERO Glow Neos 7 2500 2000
525
Elemental HERO Heat 4 1600 1200
526
Elemental HERO Ice Edge 3 800 900
527
Elemental HERO Inferno 8 2300 1600
528
Elemental HERO Lady Heat 4 1300 1000
529
Elemental HERO Marine Neos 8 2800 2300
530
Elemental HERO Mariner 5 1400 1000
531
Elemental HERO Mudballman 6 1900 3000
532
Elemental HERO Mudballman 6 1900 3000
533
Elemental HERO Necroid Shaman 6 1900 1800
534
Elemental HERO Necroshade 5 1600 1800
535
Elemental HERO Neos Alius 4 1900 1300
536
Elemental HERO Neos Knight 7 2500 1000
537
Elemental HERO Nova Master 8 2600 2100
538
Elemental HERO Ocean 4 1500 1200
539
Elemental HERO Plasma Vice 8 2600 2300
540
Elemental HERO Rampart Blaster 6 2000 2500
541
Elemental HERO Steam Healer 5 1800 1000
542
Elemental HERO Storm Neos 9 3000 2500
543
Elemental HERO Stratos 4 1800 300
544
Elemental HERO Tempest 8 2800 2800
545
Elemental HERO Terra Firma 8 2500 2000
546
Elemental HERO Thunder Giant 6 2400 1500
547
Elemental HERO Voltic 4 1000 1500
548
Elemental HERO Wild Wingman 8 1900 2300
549
Elemental HERO Wildedge 8 2600 2300
550
Elemental HERO Wildheart 4 1500 1600
551
Elemental HERO Woodsman 4 1000 2000
552
Elemental Mistress Doriado 3 1200 1400
553
Elephant Statue of Blessing 3 1500 0
554
Elephant Statue of Disaster 3 1500 0
555
Emes the Infinity 7 2500 2000
556
Emissary of the Afterlife 4 1600 600
557
Emissary of the Oasis 3 600 400
558
Endymion, the Master Magician 7 2700 1700
559
Energy Bravery 4 1700 1200
560
Enishi, Shien's Chancellor 6 2200 1200
561
Enraged Battle Ox 4 1700 1000
562
Enraged Muka Muka 5 1200 600
563
Eria the Water Charmer 3 500 1500
564
Escher the Frost Vassal 4 800 1000
565
Etoile Cyber 4 1200 1600
566
Evigishki Levianima 8 2700 1500
567
Evigishki Mind Augus 6 2500 2000
568
Evigishki Tetrogre 6 2600 2100
569
Evil Dragon Ananta 8 0 0
570
Evilswarm Ketos 4 1750 1050
571
Evilswarm O'lantern 4 1650 1250
572
Evilswarm Salamandra 4 1850 950
573
Evilswarm Zahak 4 1850 850
574
Evocator Chevalier 4 1900 900
575
Exarion Universe 4 1800 1900
576
Exiled Force 4 1000 1000
577
Exodia Necross 4 1800 0
578
Exodia the Forbidden One 3 1000 1000
579
Exploder Dragon 3 1000 0
580
Expressroid 4 400 1600
581
Fabled Dianaira 8 2800 100
582
Fabled Dyf 3 1400 1700
583
Fabled Gallabas 4 1500 800
584
Fabled Lurrie 1 200 400
585
Fabled Soulkius 6 2200 2100
586
Fabled Topi 1 500 200
587
Fabled Urustos 4 1500 200
588
Fairy Guardian 3 1000 1000
589
Fairy King Truesdale 6 2200 1500
590
Falchion? 4 1200 800
591
Familiar Knight 3 1200 1400
592
Fear from the Dark 4 1700 1500
593
Featherizer 2 700 1100
594
Felgrand Dragon 8 2800 2800
595
Fenghuang 6 2100 1800
596
Field-Commander Rahz 4 1600 1200
597
Fiend Skull Dragon 5 2000 1200
598
Fiend's Mirror 6 2100 1800
599
Fiendish Engine ? 8 2800 2000
600
Final Psychic Ogre 5 2200 1700
601
Fire King Avatar Barong 4 1800 200
602
Fire King Avatar Kirin 3 1000 200
603
Fire King Avatar Yaksha 4 1800 200
604
Fire Princess 4 1300 1500
605
Fire Sorcerer 4 1000 1500
606
Firebird 4 1000 800
607
Firestorm Prominence 7 2000 1500
608
Fishborg Planter 2 200 200
609
Five-Headed Dragon 12 5000 5000
610
Flame Armor Ninja 4 1700 1000
611
Flame Ogre 7 2400 1700
612
Flame Ruler 4 1500 1600
613
Flame Spirit Ignis 4 1500 1200
614
Flame Tiger 4 1800 0
615
Flamvell Dragnov 2 1100 200
616
Flamvell Grunika 4 1700 200
617
Flamvell Poun 1 200 200
618
Flash Assailant 4 2000 2000
619
Flowerbot 3 1500 800
620
Flyfang 3 1600 300
621
Flying Kamakiri #1 4 1400 900
622
Flying Saucer Muusik'i 5 1000 2000
623
Fool of Prophecy 3 1600 900
624
Fortress Whale 7 2350 2150
625
Fossil Tusker 4 1800 0
626
Freed the Matchless General 5 2300 1700
627
Freezing Beast 4 1500 1000
628
Freya, Spirit of Victory 1 100 100
629
Frontier Wiseman 3 1600 800
630
Frost and Flame Dragon 6 2300 2000
631
Fushi No Tori 4 1200 0
632
Fushioh Richie 7 2600 2900
633
Fusion Devourer 4 1400 1200
634
Gaia Plate the Earth Giant 8 2800 1000
635
Gaia Soul the Combustible Collective 4 2000 0
636
Gale Lizard 4 1400 700
637
Gandora the Dragon of Destruction 8 0 0
638
Garlandolf, King of Destruction 7 2500 1400
639
Garma Sword 7 2550 2150
640
Garoth, Lightsworn Warrior 4 1850 1300
641
Garuda the Wind Spirit 4 1600 1200
642
Gate Blocker 4 100 2000
643
Gate Guardian 11 3750 3400
644
Gatling Dragon 8 2600 1200
645
Gearfried the Iron Knight 4 1800 1600
646
Gearfried the Swordmaster 7 2600 2200
647
Geargiaccelerator 4 1400 800
648
Geargianchor 4 1800 500
649
Geargiano 3 500 1000
650
Geargiano Mk-II 3 1000 500
651
Geargiano Mk-III 3 1000 1000
652
Geargiarsenal 4 1500 500
653
Geargiattacker 4 1900 100
654
Geargiauger 4 500 500
655
Gem-Knight Alexandrite 4 1800 1200
656
Gem-Knight Amber 4 1600 1400
657
Gem-Knight Amethyst 7 1950 2450
658
Gem-Knight Citrine 7 2200 1950
659
Gem-Knight Emerald 4 1800 800
660
Gem-Knight Iolite 4 1300 2000
661
Gem-Knight Lady Brilliant Diamond 10 3400 2000
662
Gem-Knight Lady Lapis Lazuli 5 2400 1000
663
Gem-Knight Lazuli 1 600 100
664
Gem-Knight Master Diamond 9 2900 2500
665
Gem-Knight Obsidian 3 1500 1200
666
Gem-Knight Prismaura 7 2450 1400
667
Gem-Knight Ruby 6 2500 1300
668
Gem-Knight Sardonyx 4 1800 900
669
Gem-Knight Seraphinite 5 2300 1400
670
Gem-Knight Topaz 6 1800 1800
671
Gem-Merchant 3 1000 1000
672
Gemini Imps 4 1000 1000
673
Gemini Lancer 4 1800 1400
674
Gemini Scorpion 4 1600 400
675
Gemini Soldier 2 500 300
676
Gemini Summoner 4 1500 0
677
General Gantala of the Ice Barrier 7 2700 2000
678
General Grunard of the Ice Barrier 8 2800 1000
679
General Raiho OF The Ice Barrier 6 2100 2300
680
Genetic Woman 4 1700 1200
681
Genex Ally Changer 3 1200 1800
682
Genex Ally Powercell 4 1700 0
683
Genex Ally Reliever 5 2200 1000
684
Genex Ally Solid 2 500 1200
685
Genex Army 6 2300 1300
686
Genex Blastfan 4 1600 1300
687
Genex Power Planner 1 300 200
688
Genex Searcher 4 1600 400
689
Genex Turbine 4 1400 1300
690
Genex Worker 3 1200 1200
691
Gernia 4 1300 1200
692
Getsu Fuhma 4 1700 1200
693
Ghost Fairy Elfobia 3 900 500
694
Ghost Knight of Jackal 5 1700 1600
695
Ghostrick Ghoul 3 1100 1200
696
Ghostrick Mummy 3 1500 0
697
Ghostrick Skeleton 3 1200 1100
698
Ghostrick Stein 3 1600 0
699
Ghostrick Witch 2 1200 200
700
Ghostrick Yeti 3 300 2000
701
Ghostrick Yuki-onna 2 1000 800
702
Giant Axe Mummy 5 1700 2000
703
Gigantic Cephalotus 4 1850 700
704
Gigaplant 6 2400 1200
705
Gigastone Omega 5 1000 2300
706
Gilasaurus 3 1400 400
707
Gilford the Legend 8 2600 2000
708
Gilford the Lightning 8 2800 1400
709
Gishki Ariel 4 1000 1800
710
Gishki Avance 4 1500 800
711
Gishki Beast 4 1500 1300
712
Gishki Chain 4 1800 1000
713
Gishki Emilia 4 1600 800
714
Gishki Mollusk 4 1700 900
715
Gishki Natalia 4 1800 900
716
Gishki Noellia 4 1700 1000
717
Gishki Psychelone 4 2150 1650
718
Gishki Reliever 2 500 800
719
Gishki Vanity 2 1000 800
720
Gladiator Beast Alexander 6 2400 600
721
Gladiator Beast Augustus 8 2600 1000
722
Gladiator Beast Bestiari 4 1500 800
723
Gladiator Beast Darius 4 1700 300
724
Gladiator Beast Dimacari 4 1600 1200
725
Gladiator Beast Equeste 4 1600 1200
726
Gladiator Beast Essedarii 5 2500 1400
727
Gladiator Beast Heraklinos 8 3000 2800
728
Gladiator Beast Laquari 4 1800 400
729
Gladiator Beast Murmillo 3 800 400
730
Gladiator Beast Nerokius 8 2800 1900
731
Gladiator Beast Octavius 7 2500 1200
732
Gladiator Beast Retiari 3 1200 800
733
Gladiator Beast Secutor 4 400 300
734
Gladiator Beast Tygerius 4 1800 800
735
Goblin Decoy Squad 4 1000 0
736
Goblin Pothole Squad 4 1500 400
737
Goblin Recon Squad 4 1700 0
738
Goblin Zombie 4 1100 1050
739
Goddess of Whim 3 950 700
740
Goddess with the Third Eye 4 1200 1000
741
Goe Goe the Gallant Ninja 4 1500 1000
742
Goggle Golem 4 1500 500
743
Goka, the Pyre of Malice 6 2200 1900
744
Gokipon 2 800 800
745
Golden Flying Fish 4 1700 1000
746
Golden Homunculus 6 1500 1500
747
Golden Ladybug 1 0 0
748
Golem Sentry 4 800 1800
749
Gonogo 3 1350 1600
750
Gora Turtle of Illusion 4 1200 1400
751
Gozuki 4 1700 800
752
Gradius' Option 1 0 0
753
Gragonith, Lightsworn Dragon 6 2000 1600
754
Granadora 4 1900 700
755
Grandmaster of the Six Samurai 5 2100 800
756
Granmarg the Rock Monarch 6 2400 1000
757
Grapple Blocker 4 1200 2000
758
Grass Phantom 3 1000 1000
759
Grasschopper 5 2350 1000
760
Grave Ohja 4 1600 1500
761
Gravekeeper's Assailant 4 1500 1500
762
Gravekeeper's Cannonholder 4 1400 1200
763
Gravekeeper's Chief 5 1900 1200
764
Gravekeeper's Curse 3 800 800
765
Gravekeeper's Oracle 10 2000 1500
766
Gravekeeper's Priestess 3 1000 1500
767
Gravekeeper's Recruiter 3 1200 1500
768
Gravekeeper's Shaman 6 1500 1500
769
Gravekeeper's Spear Soldier 4 1500 1000
770
Gravekeeper's Vassal 3 700 500
771
Gravekeeper's Visionary 8 2000 1800
772
Gravi-Crush Dragon 6 2400 1200
773
Gravity Behemoth 6 2300 2000
774
Gray Wing 3 1300 700
775
Great Dezard 6 1900 2300
776
Great Long Nose 5 1900 1700
777
Great Maju Garzett 6 0 0
778
Great Moth 8 2600 2500
779
Great Shogun Shien 7 2500 2400
780
Great Spirit 4 500 1500
781
Greed Quasar 7 0 0
782
Green Baboon, Defender of the Forest 7 2600 1800
783
Greenkappa 3 650 900
784
Gren, Tactician of Dark World 2 300 500
785
Griggle 1 350 300
786
Guard Dog 3 1500 500
787
Guardian Angel Joan 7 2800 2000
788
Guardian Baou 4 800 400
789
Guardian Ceal 4 1700 1400
790
Guardian Grarl 5 2500 1000
791
Guardian of Felgrand 4 500 500
792
Guardian Sphinx 5 1700 2400
793
Guardian Statue 4 800 1400
794
Guardian Tryce 5 1900 1700
795
Guiding Light 1 0 0
796
Gusto Codor 3 1000 400
797
Gusto Griffin 2 800 300
798
Gusto Thunbolt 4 1500 1200
799
Gyaku-Gire Panda 3 800 1600
800
Gyroid 3 1000 1000
801
Hade-Hane 5 900 1000
802
Hammer Bounzer 6 2300 2000
803
Hammer Shark 4 1700 1500
804
Hand of Nephthys 2 600 600
805
Hand of the Six Samurai 3 1600 1000
806
Hane-Hane 2 450 500
807
Hannibal Necromancer 4 1400 1800
808
Hardened Armed Dragon 4 1500 800
809
Harpie Dancer 4 1200 1000
810
Harpie Harpist 4 1700 600
811
Harpie Lady 1 4 1300 1400
812
Harpie Lady 2 4 1300 1400
813
Harpie Lady 3 4 1300 1400
814
Harpie Lady Sisters 6 1950 2100
815
Harpie Queen 4 1900 1200
816
Harpie's Pet Dragon 7 2000 2500
817
Harvest Angel of Wisdom 4 1800 1000
818
Hazy Flame Cerbereus 6 2000 200
819
Hazy Flame Hyppogrif 6 2100 200
820
Hazy Flame Mantikor 6 2200 300
821
Hazy Flame Peryton 6 1600 1700
822
Hazy Flame Sphynx 6 1900 1900
823
he Six Samurai - Yariza 3 1000 500
824
Healing Wave Generator 4 800 1600
825
Heavy Knight of the Flame 4 1800 200
826
Heavy Mech Support Armor 3 500 500
827
Heavy Mech Support Platform 3 500 500
828
Helping Robo for Combat 4 1600 0
829
Helpoemer 5 2000 1400
830
Herald of Creation 4 1800 600
831
Herald of Purple Light 2 300 500
832
Hero Kid 2 300 600
833
Hieratic Dragon of Asar 7 2600 700
834
Hieratic Dragon of Gebeb 4 1800 400
835
Hieratic Dragon of Nuit 4 1700 900
836
Hieratic Dragon of Sutekh 8 2800 2000
837
Hieratic Seal of the Dragon King 6 0 0
838
Hiita the Fire Charmer 4 500 1500
839
Hino-Kagu-Tsuchi 8 2800 2900
840
Hiro's Shadow Scout 2 650 500
841
Homunculus the Alchemic Being 4 1800 1600
842
Horseytail 2 400 500
843
Horus the Black Flame Dragon LV4 4 1600 1000
844
Horus the Black Flame Dragon LV6 6 2300 1600
845
Horus the Black Flame Dragon LV8 8 3000 1800
846
Horus' Servant 1 100 100
847
Hoshiningen 2 500 700
848
Hourglass of Courage 4 1100 1200
849
Howling Insect 3 1200 1300
850
Humpty Grumpty 3 1400 0
851
Hundred-Footed Horror 7 2600 1300
852
Hungry Burger 6 2000 1850
853
Hydra Viper 4 1800 400
854
Hydrogeddon 4 1600 1000
855
Hyena 3 1000 300
856
Hysteric Fairy 4 1800 500
857
Ice Master 8 2500 2000
858
Ice Queen 8 2900 2100
859
Ignoble Knight of Black Laundsallyn 5 2000 800
860
Il Blud 6 2100 800
861
Imairuka 2 1000 1000
862
Immortal Ruler 4 1800 200
863
Imprisoned Queen Archfiend 8 2600 1700
864
Inaba White Rabbit 3 700 500
865
Infernal Dragon 4 2000 0
866
Infernal Flame Emperor 9 2700 1600
867
Infernal Incinerator 6 2800 1800
868
Infernalqueen Archfiend 4 900 1500
869
Inferno Hammer 6 2400 0
870
Infinity Dark 4 1500 1200
871
Insect Princess 6 1900 1200
872
Insect Queen 7 2200 2400
873
Insect Soldiers of the Sky 3 1000 800
874
Interplanetarypurplythorny Beast 5 1100 2200
875
Interplanetarypurplythorny Dragon 5 2200 1100
876
Invader of Darkness 8 2900 2500
877
Invasion of Flames 3 1300 1200
878
Inzektor Ant 3 200 600
879
Inzektor Centipede 3 1600 1200
880
Inzektor Earwig 4 1000 1000
881
Inzektor Giga-Cricket 5 2000 1300
882
Inzektor Giga-Mantis 6 2400 0
883
Inzektor Hopper 4 1700 1400
884
Inzektor Ladybug 2 500 100
885
Iris, the Earth Mother 6 2400 1200
886
Iron Blacksmith Kotetsu 2 500 500
887
Izanami 4 1100 1800
888
Jade Knight 4 1000 1800
889
Jain, Lightsworn Paladin 4 1800 1200
890
Jawsman 2 2600 1600
891
Jetroid 4 1200 1800
892
Jigen Bakudan 2 200 1000
893
Jinzo 6 2400 1500
894
Jinzo #7 2 500 400
895
Jinzo - Jector 4 800 2000
896
Jinzo - Lord 8 2600 1600
897
Jinzo - Returner 3 600 1400
898
Jirai Gumo 4 2200 100
899
Jowls of Dark Demise 2 200 100
900
Jurrac Guaiba 4 1700 400
901
Jurrac Herra 6 2300 1500
902
Jurrac Iguanon 4 1700 700
903
Jurrac Ptera 3 800 1500
904
Jurrac Stauriko 2 500 400
905
Jurrac Titano 9 3000 1800
906
Jurrac Tyrannus 7 2500 1400
907
Justice of Prophecy 3 1600 800
908
KA-2 Des Scissors 4 1000 1000
909
Kabuki Dragon 6 2300 2100
910
Kahkki, Guerilla of Dark World 2 300 500
911
Kaibaman 3 200 700
912
Kaiser Glider 6 2400 2200
913
Kaiser Sea Horse 4 1700 1650
914
Kalantosa, Mystical Beast of the Forest 2 200 1400
915
Kangaroo Champ 4 800 700
916
Karakuri Bushi mdl 6318 "Muzanichiha" 4 1800 600
917
Karakuri Muso mdl 818 "Haipa" 4 2100 1100
918
Karakuri Ninja mdl 339 "Sazank" 3 1200 1200
919
Karakuri Ninja mdl 7749 "Nanashick" 5 2200 1800
920
Karate Man 3 1000 1000
921
Kayenn, the Master Magma Blacksmith 3 1200 200
922
Kazejin 7 2400 2200
923
Keldo 4 1200 1600
924
Kidmodo Dragon 3 100 200
925
King of the Skull Servants 1 ? 0
926
King of the Swamp 3 500 1100
927
King Pyron 5 1500 500
928
King's Knight 4 1600 1400
929
Kiryu 5 2000 1500
930
Kiseitai 2 300 800
931
Knight Day Grepher 4 1700 1600
932
Knight of the Red Lotus 6 2100 1800
933
Koa'ki Meiru Boulder 4 1200 1000
934
Koa'ki Meiru Crusader 4 1900 1300
935
Koa'ki Meiru Ghoulungulate 5 2500 1700
936
Koa'ki Meiru Ice 4 1900 1200
937
Koa'ki Meiru Maximus 8 3000 2500
938
Koa'ki Meiru Powerhand 4 2100 1600
939
Koa'ki Meiru Prototype 4 1800 1800
940
Koa'ki Meiru Sandman 4 1900 1200
941
Koa'ki Meiru Sea Panther 4 1900 1200
942
Koa'ki Meiru Urnight 4 2000 1500
943
Koa'ki Meiru Valafar 8 3000 2100
944
Koalo-Koala 6 2800 200
945
Koitsu 10 200 100
946
Kryuel 4 1000 1700
947
Kujakujaku 3 1200 900
948
Kunoichi 4 1800 1000
949
Kuriboh 1 300 200
950
Kycoo the Ghost Destroyer 4 1800 700
951
Lady Assailant of Flames 4 1500 1000
952
Lady Ninja Yae 3 1100 200
953
Lady of D. 4 1500 1100
954
Lancer Dragonute 4 1500 1800
955
Lancer Lindwurm 4 1800 1200
956
Larvae Moth 2 500 400
957
Latinum, Exarch of Dark World 6 1500 2400
958
Lava Battleguard 5 1550 1800
959
Lava Dragon 4 1600 1200
960
Lava Golem 8 3000 2500
961
Laval Blaster 4 1200 800
962
Laval Burner 5 2100 1000
963
Laval Cannon 4 1600 900
964
Laval Miller 3 300 400
965
Laval Phlogis 4 1700 800
966
Laval Warrior 4 1800 500
967
Legendary Fiend 6 1500 1800
968
Legendary Flame Lord 7 2400 2000
969
Leghul 1 300 350
970
Legion the Fiend Jester 4 1300 1500
971
Lekunga 4 1700 500
972
Leotaur 4 1500 1600
973
Lesser Fiend 5 2100 1000
974
Levia-Dragon - Daedalus 7 2600 1500
975
Lich Lord, King of the Underworld 6 2400 1200
976
Lifeforce Harmonizer 2 800 400
977
Light Effigy 4 1500 0
978
Lightning Punisher 7 2600 1600
979
Lightray Daedalus 7 2600 1500
980
Lightray Grepher 4 1700 1600
981
Lightray Madoor 6 1200 3000
982
Lion Alligator 4 1900 200
983
Little Chimera 2 600 550
984
Little-Winguard 4 1400 1800
985
Lord British Space Fighter 4 1200 800
986
Lord of D. 4 1200 1100
987
Lord Poison 4 1500 1000
988
Lost Blue Breaker 3 1400 0
989
Lost Guardian 4 100 0
990
Lucky Pied Piper 4 1500 500
991
Luminous Soldier 5 2100 1400
992
Lycanthrope 6 2400 1800
993
Lyla, Lightsworn Sorceress 4 1700 200
994
Lyna the Light Charmer 4 500 1500
995
Machina Cannon 8 0 2200
996
Machina Peacekeeper 2 500 400
997
Machina Sniper 4 1800 800
998
Machina Soldier 4 1600 1500
999
Machine King 6 2200 2000
1000
Machine King Prototype 3 1600 1500
1001
Machine Lord Ür 4 1600 1500
1002
Mad Reloader 1 0 0
1003
Mad Sword Beast 4 1400 1200
1004
Madolche Butlerusk 4 1500 800
1005
Madolche Chickolates 3 800 1500
1006
Madolche Chouxvalier 4 1700 1300
1007
Madolche Cruffssant 3 1500 1200
1008
Madolche Messengelato 4 1600 1000
1009
Madolche Mewfeuille 3 500 300
1010
Madolche Puddingcess 5 1000 1000
1011
Magical Exemplar 4 1700 1400
1012
Magical Marionette 5 2000 1000
1013
Magical Merchant 1 200 700
1014
Magical Plant Mandragola 2 500 200
1015
Magical Reflect Slime 3 700 1200
1016
Magical Something 4 1800 1300
1017
Magical Undertaker 2 400 400
1018
Magician of Faith 1 300 400
1019
Magician's Rod 3 1600 100
1020
Magna-Slash Dragon 6 2400 1200
1021
Magnetic Mosquito 3 300 1000
1022
Maha Vailo 4 1550 1400
1023
Maharaghi 4 1200 1700
1024
Mahunder 4 1400 700
1025
Maiden of Macabre 4 1700 0
1026
Maiden of the Aqua 4 700 2000
1027
Majestic Mech - Senku 4 1000 500
1028
Maji-Gire Panda 4 1000 800
1029
Maju Garzett 7 0 0
1030
Malice Ascendant 4 700 1000
1031
Malice Doll of Demise 4 1600 1700
1032
Man Beast of Ares 3 500 500
1033
Man-Eater Bug 2 450 600
1034
Man-Thro' Tro' 4 1000 1000
1035
Manga Ryu-Ran 7 2200 2600
1036
Maniacal Servant 3 600 1000
1037
Mariña, Princess of Sunflowers 8 2800 1600
1038
Marmiting Captain 3 1200 400
1039
Maryokutai 3 900 900
1040
Mask of Darkness 2 900 400
1041
Masked Beast Des Gardius 8 3300 2500
1042
Masked Dragon 3 1400 1100
1043
Masked HERO Anki 8 2800 1200
1044
Masked HERO Goka 6 2200 1800
1045
Masked HERO Vapor 6 2400 2000
1046
Masked Ninja Ebisu 4 1200 1800
1047
Masked Sorcerer 4 900 1400
1048
Master Monk 5 1900 1000
1049
Master of the Flaming Dragonswords 4 1800 1200
1050
Maximum Six 6 1900 1600
1051
Mecha Phantom Beast Aerosguin 3 1600 400
1052
Mecha Phantom Beast Blackfalcon 4 1200 1700
1053
Mecha Phantom Beast Hamstrat 3 1100 1600
1054
Mecha Phantom Beast Harrliard 4 1800 800
1055
Mecha Phantom Beast Kalgriffin 7 1000 2500
1056
Mecha Phantom Beast Megaraptor 4 1900 1000
1057
Mecha Sea Dragon Plesion 5 2300 1800
1058
Medium of the Ice Barrier 7 2200 1600
1059
Medusa Worm 2 500 600
1060
Mefist the Infernal General 5 1800 1700
1061
Megarock Dragon 7 0 0
1062
Mei-Kou, Master Of Barriers 4 1700 600
1063
Meltiel, Sage of the Sky 4 1600 1200
1064
Mermaid Archer 3 1200 200
1065
Mermail Abyssbalaen 7 2500 2000
1066
Mermail Abyssgunde 3 1400 800
1067
Mermail Abysshilde 3 1300 400
1068
Mermail Abyssleed 7 2700 1000
1069
Mermail Abyssmegalo 7 2400 1900
1070
Mermail Abyssnose 4 1500 1500
1071
Mermail Abysspike 4 1600 800
1072
Mermail Abyssturge 4 1700 1100
1073
Metabo-Shark 4 1800 500
1074
Metal Shooter 5 800 800
1075
Metallizing Parasite - Lunatite 7 1000 500
1076
Metallizing Parasite - Soltite 7 1000 500
1077
Metalzoa 8 3000 2300
1078
Metamorphosed Insect Queen 7 2800 2400
1079
Meteor Dragon Red-Eyes Impact 6 1800 2000
1080
Mid Shield Gardna 4 100 1800
1081
Milla the Temporal Magician 4 1800 1000
1082
Millennium Scorpion 5 2000 1800
1083
Milus Radiant 1 300 250
1084
Mind on Air 6 1000 1600
1085
Minefieldriller 4 1500 1500
1086
Minoan Centaur 6 1800 1000
1087
Miracle Flipper 2 300 500
1088
Mirage Dragon 4 1600 600
1089
Mirage Knight 8 2800 2000
1090
Mirror Ladybug 1 100 100
1091
Mist Archfiend 5 2400 0
1092
Mist Condor 4 1400 400
1093
Mist Valley Executor 5 2100 1600
1094
Mist Valley Thunderbird 3 1100 700
1095
Mithra the Thunder Vassal 2 800 1000
1096
Mogmole 2 800 800
1097
Moisture Creature 9 2800 2900
1098
Mokey Mokey King 6 300 100
1099
Molten Zombie 4 1600 400
1100
Monk Fighter 3 1300 1000
1101
Moonlit Papillon 4 1200 1600
1102
Mormolith 4 1000 900
1103
Morpho Butterspy 4 1200 1600
1104
Mosaic Manticore 8 2800 2500
1105
Mucus Yolk 3 0 100
1106
Mudora 4 1500 1800
1107
Muka Muka 2 600 300
1108
Mushroom Man #2 3 1250 800
1109
Musto, Oracle of Gusto 4 1800 900
1110
Mysterious Puppeteer 4 1000 1500
1111
Mystic Piper 1 0 0
1112
Mystic Swordsman LV2 2 900 0
1113
Mystic Swordsman LV4 4 1900 1600
1114
Mystic Swordsman LV6 6 2300 1700
1115
Mystic Tomato 4 1400 1100
1116
Mystical Beast of Serket 6 2500 2000
1117
Mystical Sheep #1 3 1150 900
1118
Mythical Beast Cerberus 4 1400 1400
1119
Nanobreaker 4 1600 1800
1120
Naturia Antjaw 2 400 200
1121
Naturia Beetle 4 400 1800
1122
Naturia Dragonfly 4 1200 400
1123
Naturia Eggplant 2 1000 700
1124
Naturia Guardian 4 1600 400
1125
Naturia Horneedle 4 1800 100
1126
Naturia Hydrangea 5 1900 2000
1127
Naturia Marron 3 1200 700
1128
Naturia Pineapple 2 100 100
1129
Naturia Pumpkin 4 1400 800
1130
Naturia Rock 3 1200 1200
1131
Naturia Spiderfang 4 2100 400
1132
Naturia Stag Beetle 6 2200 1500
1133
Naturia Strawberry 4 1600 1200
1134
Naturia Sunflower 2 500 0
1135
Naturia White Oak 4 1800 1400
1136
Needle Ball 2 750 700
1137
Needle Sunfish 3 1500 100
1138
Neko Mane King 1 0 0
1139
Neo Flamvell Garuda 3 1200 1800
1140
Neo Flamvell Sabre 4 1500 200
1141
Neo Flamvell Shaman 3 1700 200
1142
Neo Space Pathfinder 4 1800 800
1143
Neo-Parshath, the Sky Paladin 7 2300 2000
1144
Neo-Spacian Air Hummingbird 3 800 600
1145
Neo-Spacian Aqua Dolphin 3 600 800
1146
Neo-Spacian Dark Panther 3 1000 500
1147
Neo-Spacian Flare Scarab 3 500 500
1148
Neo-Spacian Glow Moss 3 300 900
1149
Neo-Spacian Marine Dolphin 4 900 1100
1150
Neo-Spacian Twinkle Moss 4 500 1100
1151
Newdoria 4 1200 800
1152
Nimble Musasabi 2 800 100
1153
Ninja Grandmaster Sasuke 4 1800 1000
1154
Noble Knight Bedwyr 4 1600 1500
1155
Noble Knight Borz 4 1700 900
1156
Noble Knight Drystan 4 1800 800
1157
Noble Knight Gawayn 4 1900 500
1158
Noble Knight Gwalchavad 4 1500 1800
1159
Noble Knight Medraut 4 1700 1000
1160
Noble Knight Peredur 4 1900 300
1161
Nobleman-Eater Bug 5 900 1200
1162
Nubian Guard 2 500 500
1163
Numbing Grub in the Ice Barrier 4 1300 1800
1164
Numen erat Testudo 5 1800 0
1165
Obnoxious Celtic Guard 4 1400 1200
1166
Ocean Dragon Lord - Neo-Daedalus 8 2900 1600
1167
Ocean's Keeper 3 1500 1200
1168
Ogre of the Scarlet Sorrow 4 0 0
1169
Oilman 2 400 400
1170
Ojama Blue 2 0 1000
1171
Ojama King 6 0 3000
1172
Ojama Knight 5 0 2500
1173
Ooguchi 1 300 250
1174
Orca Mega-Fortress of Darkness 5 2100 1200
1175
Otohime 3 0 100
1176
Outstanding Dog Marron 1 100 100
1177
Overdrive Teleporter 6 2100 1200
1178
Overtex Qoatlus 7 2700 2100
1179
Oxygeddon 4 1800 800
1180
Oyster Meister 3 1600 200
1181
Pahunder 4 1300 600
1182
Pair Cycroid 5 1600 1200
1183
Paladin of Dark Dragon 4 1900 1200
1184
Paladin of Felgrand 4 1700 300
1185
Paladin of the Cursed Dragon 4 1900 1200
1186
Paladin of White Dragon 4 1900 1200
1187
Pandemonium Watchbear 4 1300 1800
1188
Panther Warrior 4 2000 1600
1189
Panzer Dragon 5 1000 2600
1190
Papa-Corn 4 1200 800
1191
Parasite Paracide 2 500 300
1192
Parasitic Ticky 1 0 0
1193
Patrician of Darkness 5 2000 1400
1194
Patroid 4 1200 1200
1195
Patrol Robo 3 1100 900
1196
Penguin Knight 3 900 800
1197
Penumbral Soldier Lady 6 2100 1400
1198
Perfect Machine King 8 2700 1500
1199
Perfectly Ultimate Great Moth 8 3500 3000
1200
Performance of Sword 6 1950 1850
1201
Peten the Dark Clown 3 500 1200
1202
Phantom Beast Cross-Wing 4 1300 1300
1203
Phantom Beast Rock-Lizard 7 2200 2000
1204
Phantom Beast Thunder-Pegasus 4 700 2000
1205
Phantom Beast Wild-Horn 4 1700 0
1206
Phantom Bounzer 6 2400 1200
1207
Phantom Cricket 2 300 1000
1208
Phantom Dragon 8 2300 2200
1209
Phantom Dragonray Bronto 4 1500 1000
1210
Phantom Magician 3 600 700
1211
Phantom Skyblaster 4 1100 800
1212
Phoenix Beast Gairuda 6 2500 1200
1213
Phoenix Gearfried 8 2800 2200
1214
Photon Cerberus 3 1300 600
1215
Photon Wyvern 7 2500 2000
1216
Piercing Moray 4 1500 500
1217
Pinch Hopper 4 1000 1200
1218
Piranha Army 2 800 200
1219
Pitch-Black Warwolf 4 1600 600
1220
Pitch-Dark Dragon 3 900 600
1221
Pixie Knight 2 1300 200
1222
Planet Pathfinder 4 1000 1000
1223
Plasma Ball 3 900 900
1224
Playful Possum 2 800 600
1225
Poison Draw Frog 2 100 100
1226
Poki Draco 3 200 100
1227
Poly-Chemicritter Dioxogre 8 2800 200
1228
Poly-Chemicritter Hydragon 8 200 2800
1229
Possessed Dark Soul 3 1200 800
1230
Power Breaker 4 1900 0
1231
Power Injector 4 1300 1400
1232
Prime Material Dragon 6 2400 2000
1233
Prime Material Falcon 5 2200 800
1234
Prometheus, King of the Shadows 4 1200 800
1235
Prominence, Molten Swordsman 4 1800 600
1236
Prophecy Destroyer 6 2500 1200
1237
Proto-Cyber Dragon 3 1100 600
1238
Psi-Beast 2 700 500
1239
Psychic Emperor 6 2400 1000
1240
Pumpking the King of Ghosts 6 1800 2000
1241
Pumprincess the Princess of Ghosts 3 900 1000
1242
Puppet King 7 2800 2600
1243
Puppet Master 6 0 0
1244
Pyrorex the Elemental Lord 8 2800 2200
1245
Queen's Bodyguard 4 1700 1200
1246
R-Genex Accelerator 4 1500 1900
1247
R-Genex Crusher 2 800 800
1248
R-Genex Magma 3 1000 200
1249
R-Genex Ultimum 4 1800 1400
1250
Ra's Disciple 4 1100 600
1251
Radiant Jeral 4 1000 2000
1252
Radiant Spirit 7 2000 1500
1253
Rage OF The Deep Sea 5 0 0
1254
Raging Earth 7 2000 1500
1255
Raging Eria 4 800 1500
1256
Raging Flame Sprite 3 100 200
1257
Rai-Jin 4 1000
1258
Rai-Mei 3 1400 1200
1259
Rainbow Dragon 10 4000 0
1260
Rallis the Star Bird 3 800 800
1261
Rare Metal Dragon 4 2400 1200
1262
Razor Lizard 3 1500 300
1263
Reaper of Prophecy 6 2000 1600
1264
Reaper of the Cards 5 1380 1930
1265
Reborn Zombie 4 1000 1600
1266
Recon, Scout Fur Hire 2 1000 500
1267
Red Dragon Ninja 6 2400 1200
1268
Red-Eyes Black Metal Dragon 8 2800 2400
1269
Red-Eyes Slash Dragon 7 2800 2400
1270
Red-Eyes Wyvern 4 1800 1600
1271
Red-Eyes Zombie Dragon 7 2400 2000
1272
Reeze, Whirlwind of Gusto 5 1900 1400
1273
Reflect Bounder 4 1700 1000
1274
Regenerating Mummy 4 1800 1500
1275
Reign-Beaux, Overlord of Dark World 7 2500 1800
1276
Reinforced Human Psychic Borg 4 1500 800
1277
Relinkuriboh 1 300 200
1278
Relinquished 1 0 0
1279
Rescueroid 6 1600 1800
1280
Resonance Insect 4 1000 700
1281
Return Zombie 4 1000 1600
1282
Revival Jam 4 1500 500
1283
Rhinotaurus 4 1800 600
1284
Rigorous Reaver 3 1600 100
1285
Rinyan, Lightsworn Rogue 2 100 100
1286
Ritual Raven 1 300 300
1287
Robot Buster Destruction Sword 4 1600 1200
1288
Roc from the Valley of Haze 6 2400 1400
1289
Rocket Jumper 3 1000 800
1290
Rocket Warrior 4 1500 1300
1291
Rodenut 1 100 100
1292
Rose Archer 3 1000 100
1293
Rose Lover 1 800 800
1294
Royal Firestorm Guards 4 1700 1200
1295
Royal Knight 3 1300 800
1296
Royal Knight of the Ice Barrier 5 2000 2000
1297
Ryu Kokki 6 2400 2000
1298
Ryu Senshi 6 2000 1200
1299
Ryu-Kishin Clown 2 800 500
1300
Saber Beetle 6 2400 600
1301
Sacred Crane 4 1600 400
1302
Sacred Phoenix of Nephthys 8 2400 1600
1303
Sacred Spirit of the Ice Barrier 4 1600 1200
1304
Saffira, Queen of Dragons 6 2500 2400
1305
Sage of Stillness 4 1400 1000
1306
Samsara Kaiser 2 200 100
1307
Samurai of the Ice Barrier 4 1800 1500
1308
Samurai Skull 4 1700 0
1309
Sand Gambler 3 300 1600
1310
Sanga of the Thunder 7 2600 2200
1311
Sangan 3 1000 600
1312
Sasuke Samurai 2 500 800
1313
Sasuke Samurai #2 1 200 300
1314
Sasuke Samurai #3 3 1000 1000
1315
Scanner 1
1316
Scarr, Scout of Dark World 2 500 500
1317
Scary Moth 6 1800 2300
1318
Scrap Recycler 3 900 1200
1319
Sea Koala 2 100 1600
1320
Sea Lancer 5 1300 1000
1321
Seal, Strategist Fur Hire 4 1600 1000
1322
Searchlightman 3 1000 1000
1323
Second Booster 3 1000 500
1324
Secret Guards of the Ice Barrier 2 100 1600
1325
Secret Six Samurai - Doji 4 1700 1200
1326
Secret Six Samurai - Hatsume 3 1600 1500
1327
Secret Six Samurai - Kizaru 4 1900 1000
1328
Secret Six Samurai - Rihan 5 2400 2400
1329
Seed of Flame 3 1600 1200
1330
Seismic Crasher 3 1400 300
1331
Senior Silver Ninja 6 2300 2200
1332
Senju of the Thousand Hands 4 1400 1000
1333
Serene Psychic Witch 3 1400 1200
1334
Sergeant Electro 4 1600 1300
1335
Servant of Catabolism 3 700 500
1336
Shadow Ghoul 5 1600 1300
1337
Shadowknight Archfiend 4 2000 1600
1338
Shadowslayer 4 1400 200
1339
Shark Cruiser 5 1800 2200
1340
Shien's Daredevil 4 1600 1000
1341
Shien's Footsoldier 2 700 300
1342
Shinato, King of a Higher Plane 8 3300 3000
1343
Shinobird Crane 4 1500 1500
1344
Shinobird Crow 4 0 0
1345
Shire, Lightsworn Spirit 3 400 1400
1346
Shock Troops of the Ice Barrier 3 1500 800
1347
Shogi Knight 3 800 400
1348
Shore Knight 4 1400 1200
1349
Silent Abyss 7 2000 1500
1350
Silent Insect 2 200 300
1351
Silent Magician 4 1000 1000
1352
Silent Magician LV4 4 1000 1000
1353
Silent Magician LV8 8 3500 1000
1354
Silent Psychic Wizard 4 1900 0
1355
Silent Strider 2 300 700
1356
Silent Swordsman LV3 3 1000 1000
1357
Silent Swordsman LV5 5 2300 1000
1358
Silent Swordsman LV7 7 2800 1000
1359
Silver Sentinel 4 1500 1300
1360
Simorgh, Bird of Divinity 7 2700 1000
1361
Sinister Serpent 1 300 250
1362
Sirenorca 5 2200 1000
1363
Sishunder 4 900 400
1364
Skelengel 2 900 400
1365
Skelesaurus 4 1700 1400
1366
Skilled Blue Magician 4 1800 1800
1367
Skilled Dark Magician 4 1900 1700
1368
Skilled Red Magician 4 1600 1600
1369
Skilled White Magician 4 1700 1900
1370
Skreech 4 1500 400
1371
Skull Archfiend of Lightning 6 2500 1200
1372
Skull Conductor 4 2000 0
1373
Skull Guardian 7 2050 2500
1374
Skull Knight #2 3 1000 1200
1375
Skull Meister 4 1700 400
1376
Skull-Mark Ladybug 4 500 1500
1377
Sky Galloping Gaia the Dragon Champion 7 2600 2100
1378
Sky Scourge Enrise 8 2400 1500
1379
Skystarray 3 600 300
1380
Slate Warrior 4 1900 400
1381
Slifer the Sky Dragon 10 ? ?
1382
Slushy 2 0 0
1383
Snipe Hunter 4 1500 600
1384
Snow Dragon 4 1400 900
1385
Snowdust Dragon 8 2800 1800
1386
Snowman Creator 4 1600 1000
1387
Snowman Eater 3 0 1900
1388
Snoww, Unlight of Dark World 4 1700 0
1389
Soldier Dragons 2 700 800
1390
Sonic Bird 4 1400 1000
1391
Sonic Jammer 2 350 650
1392
Sonic Shooter 4 1300 600
1393
Sorcerer of Dark Magic 9 3200 2800
1394
Soul of Purity and Light 6 2000 1800
1395
Space-Time Police 5 2300 1500
1396
Spawn Alligator 5 2200 1000
1397
Spear Dragon 4 1900 0
1398
Speed Bird 4 1200 1000
1399
Spell Recycler 1 0 0
1400
Spell Strider 4 1800 600
1401
Spell Striker 3 600 200
1402
Spellbook Magician of Prophecy 2 500 400
1403
Sphere Kuriboh 1 300 200
1404
Sphinx Teleia 10 2500 3000
1405
Spined Gillman 3 1300 0
1406
Spirit Caller 3 1000 1000
1407
Spirit of Flames 4 1700 1000
1408
Spirit of the Breeze 3 0 1800
1409
Spirit of the Six Samurai 3 500 500
1410
Spirit Ryu 4 1000 1000
1411
Spy-C-Spy 3 1200 1300
1412
Star Boy 2 550 500
1413
Stealthroid 4 1200 0
1414
Steamroid 4 1800 1800
1415
Steel Scorpion 1 250 300
1416
Steelswarm Caller 4 1700 0
1417
Steelswarm Caucastag 8 2800 0
1418
Steelswarm Gatekeeper 4 1500 1900
1419
Steelswarm Genome 2 1000 0
1420
Steelswarm Hercules 10 3200 0
1421
Steelswarm Longhorn 9 3000 0
1422
Steelswarm Mantis 5 2200 0
1423
Steelswarm Sentinel 3 1100 0
1424
Stinging Swordsman 1 300 600
1425
Storm Caller 6 2300 2000
1426
Storming Wynn 4 800 1500
1427
Strategist of the Ice Barrier 4 1600 1600
1428
Stray Asmodian 3 1300 1700
1429
Strength of Prophecy 4 1500 1400
1430
Strike Ninja 4 1700 1200
1431
Submarine Frog 2 1200 600
1432
Submarineroid 4 800 1800
1433
Suijin 7 2500 2400
1434
Summoner of Illusions 3 800 900
1435
Super Conductor Tyranno 8 3300 1400
1436
Super Vehicroid Jumbo Drill 8 3000 2000
1437
Super-Ancient Dinobeast 8 2700 1400
1438
Super-Electromagnetic Voltech Dragon 5 2400 1000
1439
Superalloy Beast Raptinus 8 2200 2200
1440
Supply 4 1300 800
1441
Susa Soldier 4 2000 1600
1442
Swallowtail Butterspy 4 1800 1200
1443
Swamp Battleguard 5 1800 1500
1444
Swap Frog 2 1000 500
1445
Swarm of Crows 5 1200 1800
1446
Swarm of Locusts 3 1000 500
1447
Swift Birdman Joe 6 2300 1400
1448
Swift Gaia the Fierce Knight 7 2300 2100
1449
Sword Hunter 7 2450 1700
1450
Swordsman from a Distant Land 1 250 250
1451
Sylvan Bladefender 4 1900 700
1452
Sylvan Flowerknight 4 1800 1000
1453
Sylvan Guardioak 6 2400 1500
1454
Sylvan Hermitree 8 2700 1800
1455
Sylvan Komushroomo 2 100 2000
1456
Sylvan Lotuswain 5 2300 1100
1457
Sylvan Marshalleaf 3 1500 1200
1458
Sylvan Mikorange 3 400 1100
1459
Sylvan Peaskeeper 1 400 100
1460
Sylvan Snapdrassinagon 1 900 400
1461
T.A.D.P.O.L.E. 1 0 0
1462
Tackle Crusader 4 1500 1800
1463
Tactical Espionage Expert 3 1300 1200
1464
Tainted Wisdom 3 1250 800
1465
Talaya, Princess of Cherry Blossoms 8 2800 1200
1466
Telekinetic Shocker 4 1700 700
1467
Tenkabito Shien 4 1500 1000
1468
Tenmataitei 5 2400 1000
1469
Tenshin 2 800 100
1470
Terratiger, the Empowered Warrior 4 1800 1200
1471
Terrene Toothed Tsuchinoko 3 1600 500
1472
Terrorking Archfiend 4 2000 1500
1473
Test Ape 2 700 300
1474
Tethys, Goddess of Light 5 2400 1800
1475
Teva 5 2000 1500
1476
The Agent of Creation - Venus 3 1600 0
1477
The Agent of Wisdom - Mercury 4 0 1700
1478
The Atmosphere 8 1000 800
1479
The Bistro Butcher 4 1800 1000
1480
The Calculator 2 0 0
1481
The Creator 8 2300 3000
1482
The Creator Incarnate 4 1600 1500
1483
The Dark - Hex-Sealed Fusion 3 1000 1600
1484
The Dark Creator 8 2300 3000
1485
The Despair Uranus 8 2900 2300
1486
The Dragon Dwelling in the Deep 4 1700 1400
1487
The Earth - Hex-Sealed Fusion 3 1000 1600
1488
The Fabled Ganashia 3 1600 1000
1489
The Fabled Kokkator 4 1700 1500
1490
The Fiend Megacyber 6 2200 1200
1491
The Grand Jupiter 8 2500 2000
1492
The Hunter with 7 Weapons 3 1000 600
1493
The Immortal Bushi 3 1200 600
1494
The Immortal of Thunder 4 1500 1300
1495
The Kick Man 3 1300 300
1496
The Legendary Fisherman 5 1850 1600
1497
The Legendary Fisherman II 5 2200 1800
1498
The Light - Hex-Sealed Fusion 3 1000 1600
1499
The little Swordsman OF Aile 3 800 1300
1500
The Masked Beast 8 3200 1800
1501
The Rock Spirit 4 1700 1000
1502
The Rock Spirit 4 1700 1000
1503
The Six Samurai - Irou 4 1700 1200
1504
The Six Samurai - Kamon 3 1500 1000
1505
The Six Samurai - Nisashi 4 1400 700
1506
The Six Samurai - Yaichi 3 1300 800
1507
The Six Samurai - Zanji 4 1800 1300
1508
The Stern Mystic 4 1500 1200
1509
The Thing in the Crater 4 1000 1200
1510
The Tricky 5 2000 1200
1511
The Tripper Mercury 8 2000 2000
1512
The Trojan Horse 4 1600 1200
1513
The Unfriendly Amazon 4 2000 1000
1514
The Unhappy Girl 2 400 300
1515
The Wicked Worm Beast 3 1400 700
1516
The Winged Dragon of Ra 10 0 0
1517
The Winged Dragon of Ra - Sphere Mode 10 0 0
1518
Theban Nightmare 4 1500 500
1519
Theinen the Great Sphinx 10 3500 3000
1520
Thestalos the Firestorm Monarch 6 2400 1000
1521
Thousand-Eyes Jellyfish 5 300 2100
1522
Three Thousand Needles 8 3000 1800
1523
Throwstone Unit 4 900 2000
1524
Thunder Dragon 5 1600 1500
1525
Thunder Nyan Nyan 4 1900 800
1526
Thunder Sea Horse 4 1600 1200
1527
Tiger Dragon 6 2400 1800
1528
Time Escaper 2 500 100
1529
Time Wizard 2 500 400
1530
Tongue Twister 6 400 300
1531
Toon Barrel Dragon 7 2600 2200
1532
Toon Buster Blader 7 2600 2300
1533
Toon Cannon Soldier 4 1400 1300
1534
Toon Dark Magician Girl 6 2000 1700
1535
Toon Gemini Elf 4 1900 900
1536
Toon Goblin Attack Force 4 2300 0
1537
Toon Masked Sorcerer 4 900 1400
1538
Toon Mermaid 4 1400 1500
1539
Toon Summoned Skull 6 2500 1200
1540
Tornado Bird 4 1100 1000
1541
Torpedo Fish 3 1000 1000
1542
Totem Dragon 2 400 200
1543
Tour Bus From the Underworld 3 1000 1000
1544
Tour Bus To Forbidden Realms 3 600 1000
1545
Toy Magician 4 1600 1500
1546
Trance Archfiend 4 1500 500
1547
Transforming Sphere 3 100 100
1548
Trap Master 3 500 1100
1549
Treasure Panda 4 1100 2000
1550
Tree Otter 2 1200 100
1551
Treeborn Frog 1 100 100
1552
Tribe-Shocking Virus 4 1700 1000
1553
Trifortressops 6 1600 2800
1554
Trigon 3 500 1700
1555
Triple Star Trion 1 100 100
1556
Troop Dragon 2 700 800
1557
Truckroid 4 1000 2000
1558
Twin-Barrel Dragon 4 1700 200
1559
Twin-Headed Behemoth 3 1500 1200
1560
Twin-Headed Wolf 4 1500 1000
1561
Twinheaded Beast 6 1700 1900
1562
Two Thousand Needles 5 2000 1800
1563
Tyranno Infinity 4 0 0
1564
Tyrant Dragon 8 2900 2500
1565
U.A. Dreadnought Dunker 7 2500 1800
1566
U.A. Midfielder 4 1200 1000
1567
U.A. Mighty Slugger 5 2300 700
1568
U.A. Playmaker 8 2600 2000
1569
U.A. Rival Rebounder 6 2200 2300
1570
UFOroid 6 1200 1200
1571
UFOroid Fighter 10 0 0
1572
Ultimate Ancient Gear Golem 10 4400 3400
1573
Ultimate Insect LV1 1 0 0
1574
Ultimate Insect LV3 3 1400 900
1575
Ultimate Insect LV5 5 2300 900
1576
Ultimate Insect LV7 7 2600 1200
1577
Umbral Soul 7 2000 1500
1578
Uminotaurus 4 1700 1000
1579
Uniflora, Mystical Beast of the Forest 1 700 500
1580
Unifrog 2 400 400
1581
Unshaven Angler 4 1500 1600
1582
Upstart Golden Ninja 4 500 1800
1583
Valkyrion the Magna Warrior 8 3500 3850
1584
Vampire Baby 3 700 1000
1585
Vampire Dragon 5 2400 0
1586
Vampire Familiar 1 500 0
1587
Vampire Genesis 8 3000 2100
1588
Vampire Grace 6 2000 1200
1589
Vampire Grimson 5 2000 1400
1590
Vampire Koala 4 1800 1500
1591
Vampire Lady 4 1550 1550
1592
Vampire Lord 5 2000 1500
1593
Vampire Retainer 2 1200 0
1594
Vampire Scarlet Scourge 6 2200 2200
1595
Vampire Vamp 7 2000 2000
1596
Vampire's Curse 6 2000 800
1597
Van'Dalgyon the Dark Dragon Lord 8 2800 2500
1598
Vanguard of the Dragon 4 1700 1300
1599
Vengeful Shinobi 2 400 800
1600
Vennu, Bright Bird of Divinity 8 2800 2000
1601
Versago the Destroyer 3 1100 900
1602
Victory Viper XX03 4 1200 1000
1603
Vilepawn Archfiend 2 1200 200
1604
Viser Des 4 500 1200
1605
Vision HERO Trinity 8 2500 2000
1606
Vision HERO Vyon 4 1000 1200
1607
Vision HERO Witch Raider 8 2700 1900
1608
Vivid Knight 4 1700 800
1609
Volcanic Blaster 3 1200 600
1610
Volcanic Doomfire 8 3000 1800
1611
Volcanic Hammerer 5 2400 1500
1612
Volcanic Rocket 4 1900 1400
1613
Volcanic Shell 1 100 0
1614
Voltanis the Adjudicator 8 2800 1400
1615
Voltic Kong 4 1800 1000
1616
Vortex Trooper 3 0 600
1617
VW-Tiger Catapult 6 2000 2100
1618
VWXYZ-Dragon Catapult Cannon 8 3000 2800
1619
Vylon Charger 4 1000 1000
1620
Vylon Hept 4 1800 800
1621
Vylon Ohm 4 1500 200
1622
Vylon Pentachloro 4 500 400
1623
Vylon Soldier 4 1700 1000
1624
Vylon Stigma 4 1600 1000
1625
Vylon Tesseract 4 800 600
1626
Vylon Vanguard 4 1400 1000
1627
W-Wing Catapult 4 1300 1500
1628
Wall of Illusion 4 1000 1850
1629
Wall Shadow 7 1600 3000
1630
Warm Worm 3 600 1400
1631
Warrior of Atlantis 4 1900 1200
1632
Watapon 1 200 300
1633
Water Dragon 8 2800 2600
1634
Water Dragon Cluster 10 2800 2600
1635
Wattsychic Fighter 3 1500 300
1636
Wheel of Prophecy 8 2700 1700
1637
Whirlwind Prodigy 4 1500 1600
1638
Whirlwind Weasel 3 500 1500
1639
White Magical Hat 3 1000 700
1640
White Magician Pikeru 2 1200 0
1641
White Night Dragon 8 3000 2500
1642
White Night Queen 7 2100 800
1643
White Ninja 4 1500 800
1644
White Tiger Summoner 3 1000 1700
1645
White-Horned Dragon 6 2200 1400
1646
Wind-Up Bat 1 300 350
1647
Wind-Up Juggler 4 1700 1000
1648
Wind-Up Knight 4 1800 1200
1649
Windaar, Sage of Gusto 6 2000 1000
1650
Windrose the Elemental Lord 8 2800 2200
1651
Winged Kuriboh 1 300 200
1652
Winged Minion 2 700 700
1653
Winged Rhynos 4 1800 500
1654
Winged Sage Falcos 4 1700 1200
1655
Wingtortoise 3 1500 1400
1656
Witch Doctor of Chaos 2 500 500
1657
Witch's Apprentice 2 500 500
1658
Wiz, Sage Fur Hire 7 1600 2800
1659
Wizard Buster Destruction Sword 3 1200 900
1660
Wodan the Resident of the Forest 3 900 1200
1661
Woodland Archer 3 1400 1300
1662
Woodland Sprite 3 900 400
1663
World Carrotweight Champion 4 1900 0
1664
Worm Apocalypse 1 300 200
1665
Worm Barses 3 1400 1500
1666
Worm Cartaros 4 1200 500
1667
Worm Dimikles 4 1700 1400
1668
Worm Erokin 6 2400 1200
1669
Worm Falco 2 500 800
1670
Worm Gulse 4 1500 300
1671
Worm Hope 1 800 1500
1672
Worm Jetelikpse 3 1200 0
1673
Worm King 8 2700 1100
1674
Worm Linx 2 300 1000
1675
Worm Millidith 4 400 1600
1676
Worm Noble 6 1500 2400
1677
Worm Opera 2 400 800
1678
Worm Prince 6 2200 400
1679
Worm Rakuyeh 4 2100 1200
1680
Worm Solid 4 1000 1600
1681
Worm Tentacles 4 1700 700
1682
Worm Ugly 1 100 100
1683
Worm Victory 7 0 2500
1684
Worm Warlord 6 2350 1800
1685
Worm Zero 10 0 0
1686
Wrecker Panda 2 800 800
1687
Wroughtweiler 3 800 1200
1688
Wulf, Lightsworn Beast 4 2100 300
1689
Wynn the Wind Charmer 3 500 1500
1690
X-Saber Galahad 4 1800 800
1691
XY-Dragon Cannon 6 2200 1900
1692
XYZ-Dragon Cannon 8 2800 2600
1693
XZ-Tank Cannon 6 2400 2100
1694
Y-Dragon Head 4 1500 1600
1695
Yado Karu 4 900 1700
1696
Yamata Dragon 7 2600 3100
1697
Yellow Baboon, Archer of the Forest 7 2600 1800
1698
Yomi Ship 3 800 1400
1699
YZ-Tank Dragon 6 2100 2200
1700
Z-Metal Tank 4 1500 1300
1701
Zaborg the Thunder Monarch 5 2400 1000
1702
Zera the Mant 8 2800 2300
1703
Zeradias, Herald of Heaven 4 2100 800
1704
Zeta Reticulant 7 2400 2100
1705
Zolga 4 1700 1200
1706
Zombie Master 4 1800 0
1707
Zombie Tiger 3 1400 1600
1708
Zombyra the Dark 4 2100 500
1709
Zone Eater 1 250 200