ลำดับ รูป ชื่อ ดาว โจมตี ป้องกัน
1
3-Hump Lacooda 3 500 1500
2
4-Starred Ladybug of Doom 3 800 1200
3
8-Claws Scorpion 2 300 200
4
A Cat of Ill Omen 2 500 300
5
A Man with Wdjat 4 1600 1600
6
A-Team: Trap Disposal Unit 2 300 400
7
A/D Changer 1 100 100
8
Abare Ushioni 4 1200 1200
9
Absorbing Kid from the Sky 4 1300 1000
10
Abyss Soldier 4 1800 1300
11
Abyss Warrior 4 1800 1300
12
Adhesive Explosive 3 1000 1000
13
Agido 4 1500 1300
14
Air Armor Ninja 4 1400 1400
15
Airknight Parshath 5 1900 1400
16
Akz, the Pumer 6 1500 1000
17
Alchemist of Black Spells 4 1200 1800
18
Alien Grey 2 300 800
19
Alien Hunter 4 1600 800
20
Alien Hypno 4 1600 700
21
Alien Kid 4 1600 700
22
Alien Mars 3 1000 1000
23
Alien Mother 6 2300 1500
24
Alien Overlord 6 2200 1600
25
Alien Skull 4 1600 1800
26
Alien Telepath 4 1600 1000
27
Alien Warrior 4 1800 1000
28
Alligator's Sword Dragon 5 1700 1500
29
Ally of Justice Cosmic Gateway 8 2400 1200
30
Ally of Justice Enemy Catcher 6 1800 1800
31
Ally of Justice Garadholg 4 1600 400
32
Ally of Justice Nullfier 4 1600 1200
33
Ally of Justice Reverse Break 4 1200 1200
34
Ally of Justice Searcher 3 1400 100
35
Ally of Justice Thunder Armor 8 2700 2200
36
Ally of Justice Unknown Crusher 3 1200 800
37
Ally of Justice Unlimiter 2 600 200
38
Alpacaribou, Mystical Beast of the Forest 7 2700 2100
39
Altitude Knight 4 1400 1200
40
Amarylease 1 100 200
41
Amazoness Archer 4 1400 1100
42
Amazoness Blowpiper 3 800 1500
43
Amazoness Chain master 4 1500 1300
44
Amazoness Fighter 4 1500 1300
45
Amazoness Paladin 4 1700 300
46
amazoness sage 4 1400 700
47
Amazoness Scouts 2 500 1100
48
Amazoness Swords Woman 4 1500 1600
49
amazoness tiger 4 1100 1500
50
Amazoness Trainee 4 1500 1300
51
Ambulance Rescueroid 6 2300 1800
52
Ambulanceroid 3 300 1200
53
Amphibious Bugroth MK-3 4 1500 1300
54
An Owl of Luck 2 300 500
55
Anarchist Monk Ranshin 4 1800 100
56
Ancient Crimson Ape 7 2600 1800
57
Ancient Dragon 4 1400 1300
58
Ancient Gear Beast 6 2000 2000
59
Ancient Gear Box 4 500 2000
60
Ancient Gear Cannon 2 500 500
61
Ancient Gear Engineer 5 1500 1500
62
Ancient Gear Golem 8 3000 3000
63
Ancient Gear Knight 4 1800 500
64
Ancient Gear Soldier 4 1300 1300
65
Andro Sphinx 10 3000 2500
66
Angel 07 7 2500 1500
67
Angmarl the Fiendish Monarch 6 2400 1000
68
Anteatereatingant 5 2000 500
69
Anti-Aircraft Flower 3 0 1600
70
Aqua Armor Ninja 4 800 1600
71
Arcana Knight Joker 9 3800 2500
72
Arcane Archer of the Forest 3 900 1400
73
Archfiend Cavalry 4 1900 0
74
Archfiend Emperor, the First Lord of Horror 8 3000 2000
75
Archfiend Empress 8 2900 2100
76
Archfiend General 4 2100 800
77
Archfiend Giant 6 2400 1600
78
Archfiend of Gilfer 6 2200 2500
79
Armed Dragon LV10 10 3000 2000
80
Armed Dragon LV3 3 1200 900
81
Armed Dragon LV5 5 2400 1700
82
Armed Dragon LV7 7 2800 1000
83
Armed Ninja 1 300 300
84
Armed Sea Hunter 4 1800 400
85
Armor Breaker 3 800 800
86
Armor Exe 4 2400 1400
87
Armored Axon Kicker 6 2200 1800
88
Armored Bee 4 1600 1200
89
Aromage Bergamot 6 2400 1800
90
Aromage Jasmine 2 100 1900
91
Aromage Rosemary 4 1800 700
92
Arsenal Bug 3 2000 2000
93
Arsenal Summoner 4 1600 1600
94
Asura Priest 4 1700 1200
95
Atlantean Attack Squad 3 1400 0
96
Aurkus, Lightsworn Druid 3 1200 1800
97
Aurora Wing 4 1200 1600
98
Aussa the Earth Charmer 3 500 1500
99
Avalanching Aussa 4 800 1500
100
B-Buster Drake 4 1500 1800
101
B. Skull Dragon 9 3200 2500
102
B.E.S. Big Core 6 2300 1100
103
B.E.S. Crystal Core 5 2100 1000
104
B.E.S. Tetran 6 1800 2300
105
Babycerasaurus 2 500 500
106
Bacon Saver 2 700 600
107
Barrel Dragon 7 2600 2200
108
Battleguard King 8 3000 1100
109
Bazoo the Soul-Eater 4 1600 900
110
Beastking of the Swamps 4 1000 1100
111
Beautunaful Princess 1 0 0
112
Bee List Soldier 1 500 400
113
Beelze Frog 3 1200 800
114
Beetron 4 1600 900
115
Behemoth the King of All Animals 7 2700 1500
116
Beiige, Vanguard of Dark World 4 1600 1300
117
Berfomet 5 1400 1800
118
Berlineth the Firestorm Vassal 3 800 1000
119
Berserk Dragon 8 3500 0
120
Beta The Electromagnet Warrior 3 1500 1500
121
Big Shield Gardna 4 100 2600
122
Big-Tusked Mammoth 5 2000 1000
123
Biofalcon 4 1700 1200
124
Birdface 4 1600 1600
125
Bite Shoes 2 500 300
126
Black Brachios 4 1800 1100
127
Black Dragon Ninja 7 2800 1600
128
Black Dragon's Chick 1 800 500
129
Black Luster Soldier - Envoy of the Evening Twilight 8 3000 2500
130
Black Luster Soldier - Sacred Soldier 8 3000 2500
131
Black Ptera 3 1000 500
132
Black Tyranno 7 2600 1800
133
Blade Knight 4 1600 1000
134
Blade Rabbit 2 400 300
135
Bladefly 2 600 700
136
Blast Asmodian 3 1000 300
137
Blast Magician 4 1400 1700
138
Blazewing Butterfly 4 1500 1500
139
Blazing Hiita 4 800 1500
140
Blindly Loyal Goblin 4 1800 1500
141
Blizzard Warrior 3 1400 400
142
Blizzed, Defender of the Ice Barrier 1 300 500
143
Block Golem 3 1000 1500
144
Blockman 4 1000 1500
145
Blood Sucker 4 1300 1500
146
Blowback Dragon 6 2300 1200
147
Blue Dragon Ninja 5 2100 1200
148
Blue Dragon Summoner 4 1500 600
149
Blue Flame Swordsman 4 1800 1600
150
Blue Thunder T-45 4 1700 1000
151
Blue-Eyes Shining Dragon 10 3000 2500
152
Blue-Eyes Toon Dragon 8 3000 2500
153
Boar Soldier 4 2000 500
154
Bombardment Beetle 2 400 900
155
Bone Crusher 4 1600 200
156
Bonfire Colossus 8 2600 2200
157
Botanical Girl 3 1300 1100
158
Bountiful Artemis 4 1600 1700
159
Bowganian 3 1300 1000
160
BOXer 4 1800 1000
161
Brain Crusher 7 2400 1500
162
Breaker the Magical Warrior 4 1600 1000
163
Brohunder 4 900 400
164
Brotherhood of the Fire Fist - Buffalo 4 1700 1000
165
Brotherhood of the Fire Fist - Coyote 5 2000 500
166
Brotherhood of the Fire Fist - Raven 3 200 1800
167
Brotherhood of the Fire Fist - Swallow 5 2000 800
168
Broww, Huntsman of Dark World 3 1400 800
169
Brron, Mad King of Dark World 4 1800 400
170
Brushfire Knight 4 1400 1200
171
Bubonic Vermin 3 900 600
172
Bujin Arasuda 4 1600 1900
173
Bujin Yamato 4 1800 200
174
Bujingi Boar 4 1100 1900
175
Bujingi Centipede 4 1700 500
176
Bujingi Ibis 4 1600 300
177
Bujingi Ophidian 4 1700 500
178
Bujingi Pavo 4 1700 800
179
Bujingi Warg 4 1200 1900
180
Burning Beast 4 1500 1000
181
Buster Blader 7 2600 2300
182
Buster Blader, the Destruction Swordmaster 7 2600 2300
183
Buster Blader, the Dragon Destroyer Swordsman 8 2800 2500
184
Byser Shock 5 800 600
185
Caligo Claw Crow 2 900 600
186
Caninetaur 3 1500 200
187
Cannon Soldier 4 1400 1300
188
Cannonball Spear Shellfish 2 1000 1000
189
Caravan of the Ice Barrier 1 500 200
190
Carboneddon 3 800 600
191
Card Breaker 2 100 900
192
Card Ejector 3 400 400
193
Card Guard 4 1600 500
194
Carrierroid 4 1000 800
195
Castle of Dark Illusions 4 920 1930
196
Cat's Ear Tribe 1 200 100
197
Catapult Turtle 5 1000 2000
198
Cave Dragon 4 2000 100
199
Ceruli, Guru of Dark World 1 100 300
200
Chachaka Archer 6 1200 1800
201
Chain Thrasher 4 1000 600
202
Chakra 7 2450 2000
203
Chaos Command Magician 6 2400 1900
204
Chaos Hunter 7 2500 1600
205
Chaos Necromancer 1 0 0
206
Chaosrider Gustaph 4 1400 1500
207
Chemicritter Carbo Crab 2 700 1400
208
Chemicritter Hydron Hawk 2 1400 700
209
Chimera the Flying Mythical Beast 6 2100 1800
210
Chimeratech Overdragon 9 ? ?
211
Chiron the Mage 4 1800 1000
212
Chopman The Desperate Outlaw 3 1100 500
213
Chow Len the Prophet 4 1800 200
214
Chthonian Soldier 4 1200 1400
215
Citadel Whale 7 2350 2150
216
Cloudian - Eye of the Typhoon 8 3000 1000
217
Cloudian - Ghost Fog 1 0 0
218
Cloudian - Nimbusman 5 1000 1000
219
Cloudian - Sheep Cloud 1 0 0
220
Cloudian - Storm Dragon 4 1000 0
221
Cloudian - Turbulence 4 800 0
222
Coach Goblin 4 1200 1500
223
Cobra Jar 2 600 300
224
Cobraman Sakuzy 3 800 1400
225
Cockroach Knight 3 800 900
226
Cocoon of Evolution 3 0 2000
227
Combo Fighter 4 1600 800
228
Combo Master 5 2200 1500
229
Commander Gottoms, Swordmaster 6 2100 1600
230
Copycat 1 0 0
231
Cosmic Compass 1 100 300
232
Cosmic Horror Gangi'el 7 2600 2000
233
Crab Turtle 8 2550 2500
234
Cranium Fish 6 2400 1000
235
Crass Clown 4 1350 1400
236
Crimson Ninja 1 300 300
237
Cross Porter 2 400 400
238
Cross-Sword Beetle 4 1800 1200
239
Crystal Beast Amber Mammoth 4 1700 1600
240
Crystal Beast Amethyst Cat 3 1200 400
241
Crystal Beast Cobalt Eagle 4 1400 800
242
Crystal Beast Ruby Carbuncle 3 300 300
243
Crystal Beast Sapphire Pegasus 4 1800 1200
244
Crystal Beast Topaz Tiger 4 1600 1000
245
Crystal Seer 1 100 100
246
Cú Chulainn the Awakened 4 500 1000
247
Cure Mermaid 4 1500 800
248
Curse of Dragonfire 5 2000 1500
249
Cyber Angel Benten 6 1800 1500
250
Cyber Angel Dakini 8 2700 2400
251
Cyber Angel Idaten 6 1600 2000
252
Cyber Barrier Dragon 6 800 2800
253
Cyber Blader 7 2100 800
254
Cyber Dinosaur 7 2500 1900
255
Cyber Dragon 5 2100 1600
256
Cyber Dragon Drei 4 1800 800
257
Cyber Dragon Zwei 4 1500 1000
258
Cyber End Dragon 10 4000 2800
259
Cyber Esper 4 1200 1800
260
Cyber Gymnast 4 800 1800
261
Cyber Harpie Lady 4 1800 1300
262
Cyber Kirin 3 300 800
263
Cyber Laser Dragon 7 2400 1800
264
Cyber Petit Angel 2 300 200
265
Cyber Prima 6 2300 1600
266
Cyber Raider 4 1400 1000
267
Cyber Twin Dragon 8 2800 2100
268
Cyber Valley 1 0 0
269
Cyber-Stein 2 700 500
270
Cybernetic Cyclopean 4 1400 200
271
Cybernetic Magician 6 2400 1000
272
D Cubed 1 0 0
273
D.3.S. Frog 8 2500 2000
274
D.D. Crazy Beast 3 1400 1400
275
D.D. Scout Plane 2 800 1200
276
D.D. Survivor 4 1800 200
277
D.D. Warrior 4 1200 1000
278
D.D.M. - Different Dimension Master 5 1700 1500
279
Dai-sojo of the Ice Barrier 6 1600 2200
280
Dance Princess of the Ice Barrier 4 1700 900
281
Dark Balter the Terrible 5 2000 1200
282
Dark Blade the Captain of the Evil World 4 1800 1500
283
Dark Blade the Dragon Knight 6 2200 1500
284
Dark Cat with White Tail 2 800 500
285
Dark Catapulter 4 1000 1500
286
Dark Crusader 4 1600 200
287
Dark Desertapir 2 1100 300
288
Dark Driceratops 6 2400 1500
289
Dark Effigy 4 1500 0
290
Dark Eradicator Warlock 7 2500 2100
291
Dark Flare Knight 6 2200 800
292
Dark General Freed 5 2300 1700
293
Dark Horus 8 3000 1800
294
Dark Jeroid 4 1200 1500
295
Dark Lucius LV4 4 1000 300
296
Dark Lucius LV6 6 1700 600
297
Dark Lucius LV8 8 2800 900
298
Dark Magician Girl 6 2000 1700
299
Dark Magician Knight 7 2500 2100
300
Dark Magician of Chaos 8 2800 2600
301
Dark Master - Zorc 8 2700 1500
302
Dark Mimic LV1 1 100 1000
303
Dark Mimic LV3 3 1000 1000
304
Dark Necrofear 8 2200 2800
305
Dark Nephthys 8 2400 1600
306
Dark Paladin 8 2900 2400
307
Dark Red Enchanter 6 1700 2200
308
Dark Ruler Ha Des 6 2450 1600
309
Dark Voltanis 8 2800 1400
310
Dark Zebra 4 1800 400
311
Dark-Eyes Illusionist 2 0 1400
312
Darkbishop Archfiend 3 300 1400
313
Darkflare Dragon 5 2400 1200
314
Darklord Marie 5 1700 1200
315
Darkstorm Dragon 8 2700 2500
316
Dash Warrior 3 600 1200
317
Dawn Knight 4 1400 1200
318
Daybreaker 4 1700 0
319
Decayed Commander 4 1000 1500
320
Deep Diver 3 1000 1100
321
Deep Sweeper 4 1600 1300
322
Deepsea Macrotrema 1 600 100
323
Deepsea Warrior 5 1600 1800
324
Defender, the Magical Knight 4 1600 2000
325
Dekoichi the Battlechanted Locomotive 4 1400 1000
326
Delg the Dark Monarch 6 2400 1000
327
Delta The Magnet Warrior 4 1600 1400
328
Delta Tri 4 1200 1000
329
Des Feral Imp 4 1600 1800
330
Des Frog 5 1900 0
331
Des Kangaroo 4 1500 1700
332
Des Mosquito 3 500 500
333
Des Wombat 3 1600 300
334
Desert Protector 4 800 1000
335
Desert Twister 6 2300 2000
336
Desertapir 3 900 300
337
Desmanian Devil 4 1700 1400
338
Despair from the Dark 8 2800 3000
339
Desrook Archfiend 3 1100 1800
340
Destiny End Dragoon 10 3000 3000
341
Destiny HERO - Blade Master 3 300 600
342
Destiny HERO - Captain Tenacious 3 800 800
343
Destiny HERO - Celestial 4 1600 1400
344
Destiny HERO - Dangerous 6 2000 2600
345
Destiny HERO - Dark Angel 1 0 0
346
Destiny HERO - Dasher 6 2100 1000
347
Destiny HERO - Decider 4 1600 1000
348
Destiny HERO - Departed 2 1000 0
349
Destiny HERO - Diamond Dude 4 1400 1600
350
Destiny HERO - Dogma 8 3400 2400
351
Destiny HERO - Doom Lord 3 600 800
352
Destiny HERO - Double Dude 6 1000 1000
353
Destiny HERO - Dread Servant 3 400 700
354
Destiny HERO - Dreadmaster 8 0 0
355
Destiny HERO - Dreamer 1 0 600
356
Destiny HERO - Drilldark 4 1600 1200
357
Destiny HERO - Dunker 4 1200 1700
358
Destiny HERO - Fear Monger 4 1000 1000
359
Destiny HERO - Malicious 6 800 800
360
Destiny HERO - Plasma 8 1900 600
361
Destroyersaurus 4 1800 1100
362
Destruction Cyclone 7 2000 1500
363
Destructotron 4 1600 400
364
Dharc the Dark Charmer 3 500 1500
365
Dimensional Alchemist 4 1300 200
366
Disc Fighter 4 1000 1000
367
Disciple of the Forbidden Spell 4 1700 800
368
Disenchanter 5 2000 2300
369
Diskblade Rider 4 1700 1500
370
Divine Dragon - Excelion 5 1500 900
371
Divine Dragon Apocralyph 4 1000 1500
372
Divine Grace - Northwemko 7 2700 1200
373
Divine Knight Ishzark 6 2300 1800
374
Djinn Disserere of Rituals 1 200 200
375
Djinn Prognosticator of Rituals 3 400 300
376
Doctor Cranium 1 100 100
377
Doitsu 4 100 200
378
Don Turtle 3 1100 1200
379
Doom Dozer 8 2800 2600
380
Doom Shaman 6 2400 2000
381
Doomdog Octhros 3 800 800
382
Doomsday Horror 4 0 0
383
Dotedotengu 3 0 800
384
Double Coston 4 1700 1650
385
Dragon Manipulator 3 700 800
386
Dragon Seeker 6 2000 2100
387
Dragonic Guard 4 1500 1800
388
Dragonic Knight 7 2800 2300
389
Dragunity Tribus 1 500 300
390
Dream Clown 3 1200 900
391
Dreamsprite 2 300 200
392
Drill Bug 2 1100 200
393
Drillago 4 1600 1100
394
Drillroid 4 1600 1600
395
Duck Dummy 1 0 0
396
Duck Fighter 3 1300 1400
397
DUCKER Mobile Cannon 3 500 500
398
Duoterion 5 2000 1400
399
Dust Knight 4 1400 1200
400
Dweller in the Depths 3 1500 700
401
Dynatherium 4 1600 600
402
Eagle Eye 3 1300 1200
403
Earth Armor Ninja 5 1600 1200
404
Ebon Magician Curran 2 1200 0
405
Eco, Mystical Spirit of the Forest 4 1700 1000
406
Electric Lizard 3 850 800
407
Electromagnetic Bagworm 3 200 1400
408
Element Doom 4 1500 1200
409
Element Dragon 4 1500 1200
410
Element Magician 4 1500 1200
411
Element Saurus 4 1500 1200
412
Element Soldier 4 1500 1200
413
Element Valkyrie 4 1500 1200
414
Elemental HERO Aqua Neos 7 2500 2000
415
Elemental HERO Blazeman 4 1200 1800
416
Elemental HERO Bubbleman 4 800 1200
417
Elemental HERO Captain Gold 4 2100 800
418
Elemental HERO Dark Neos 7 2500 2000
419
Elemental HERO Darkbright 6 2000 1000
420
Elemental HERO Flame Wingman 6 2100 1200
421
Elemental HERO Flare Neos 7 2500 2000
422
Elemental HERO Flash 4 1100 1600
423
Elemental HERO Glow Neos 7 2500 2000
424
Elemental HERO Heat 4 1600 1200
425
Elemental HERO Inferno 8 2300 1600
426
Elemental HERO Lady Heat 4 1300 1000
427
Elemental HERO Marine Neos 8 2800 2300
428
Elemental HERO Mariner 5 1400 1000
429
Elemental HERO Mudballman 6 1900 3000
430
Elemental HERO Necroid Shaman 6 1900 1800
431
Elemental HERO Necroshade 5 1600 1800
432
Elemental HERO Neos Alius 4 1900 1300
433
Elemental HERO Neos Knight 7 2500 1000
434
Elemental HERO Ocean 4 1500 1200
435
Elemental HERO Steam Healer 5 1800 1000
436
Elemental HERO Storm Neos 9 3000 2500
437
Elemental HERO Stratos 4 1800 300
438
Elemental HERO Tempest 8 2800 2800
439
Elemental HERO Terra Firma 8 2500 2000
440
Elemental HERO Thunder Giant 6 2400 1500
441
Elemental HERO Voltic 4 1000 1500
442
Elemental HERO Wild Wingman 8 1900 2300
443
Elemental HERO Wildheart 4 1500 1600
444
Elemental HERO Woodsman 4 1000 2000
445
Elemental Mistress Doriado 3 1200 1400
446
Elephant Statue of Blessing 3 1500 0
447
Elephant Statue of Disaster 3 1500 0
448
Emes the Infinity 7 2500 2000
449
Emissary of the Afterlife 4 1600 600
450
Emissary of the Oasis 3 600 400
451
Endymion, the Master Magician 7 2700 1700
452
Enishi, Shien's Chancellor 6 2200 1200
453
Enraged Battle Ox 4 1700 1000
454
Enraged Muka Muka 5 1200 600
455
Eria the Water Charmer 3 500 1500
456
Escher the Frost Vassal 4 800 1000
457
Etoile Cyber 4 1200 1600
458
Evigishki Levianima 8 2700 1500
459
Evigishki Mind Augus 6 2500 2000
460
Evigishki Tetrogre 6 2600 2100
461
Evil Dragon Ananta 8 0 0
462
Evilswarm Salamandra 4 1850 950
463
Exarion Universe 4 1800 1900
464
Exiled Force 4 1000 1000
465
Exodia the Forbidden One 3 1000 1000
466
Exploder Dragon 3 1000 0
467
Expressroid 4 400 1600
468
Fabled Lurrie 1 200 400
469
Fabled Topi 1 500 200
470
Fairy Guardian 3 1000 1000
471
Fairy King Truesdale 6 2200 1500
472
Falchion? 4 1200 800
473
Familiar Knight 3 1200 1400
474
Fear from the Dark 4 1700 1500
475
Featherizer 2 700 1100
476
Felgrand Dragon 8 2800 2800
477
Fenghuang 6 2100 1800
478
Field-Commander Rahz 4 1600 1200
479
Fiend's Mirror 6 2100 1800
480
Final Psychic Ogre 5 2200 1700
481
Fire King Avatar Barong 4 1800 200
482
Fire King Avatar Kirin 3 1000 200
483
Fire King Avatar Yaksha 4 1800 200
484
Fire Princess 4 1300 1500
485
Fire Sorcerer 4 1000 1500
486
Firebird 4 1000 800
487
Firestorm Prominence 7 2000 1500
488
Fishborg Planter 2 200 200
489
Five-Headed Dragon 12 5000 5000
490
Flame Armor Ninja 4 1700 1000
491
Flame Ogre 7 2400 1700
492
Flame Ruler 4 1500 1600
493
Flame Spirit Ignis 4 1500 1200
494
Flame Tiger 4 1800 0
495
Flamvell Dragnov 2 1100 200
496
Flamvell Grunika 4 1700 200
497
Flamvell Poun 1 200 200
498
Flash Assailant 4 2000 2000
499
Flowerbot 3 1500 800
500
Flyfang 3 1600 300
501
Flying Kamakiri #1 4 1400 900
502
Flying Saucer Muusik'i 5 1000 2000
503
Fortress Whale 7 2350 2150
504
Freed the Matchless General 5 2300 1700
505
Freezing Beast 4 1500 1000
506
Freya, Spirit of Victory 1 100 100
507
Frontier Wiseman 3 1600 800
508
Frost and Flame Dragon 6 2300 2000
509
Fushi No Tori 4 1200 0
510
Fushioh Richie 7 2600 2900
511
Fusion Devourer 4 1400 1200
512
Gaia Plate the Earth Giant 8 2800 1000
513
Gaia Soul the Combustible Collective 4 2000 0
514
Gale Lizard 4 1400 700
515
Gandora the Dragon of Destruction 8 0 0
516
Garlandolf, King of Destruction 7 2500 1400
517
Garma Sword 7 2550 2150
518
Garoth, Lightsworn Warrior 4 1850 1300
519
Garuda the Wind Spirit 4 1600 1200
520
Gate Blocker 4 100 2000
521
Gate Guardian 11 3750 3400
522
Gearfried the Iron Knight 4 1800 1600
523
Gearfried the Swordmaster 7 2600 2200
524
Gem-Knight Amber 4 1600 1400
525
Gem-Knight Citrine 7 2200 1950
526
Gem-Knight Emerald 4 1800 800
527
Gem-Knight Lazuli 1 600 100
528
Gem-Knight Master Diamond 9 2900 2500
529
Gem-Knight Prismaura 7 2450 1400
530
Gem-Knight Ruby 6 2500 1300
531
Gem-Knight Sardonyx 4 1800 900
532
Gem-Knight Seraphinite 5 2300 1400
533
Gem-Knight Topaz 6 1800 1800
534
Gemini Imps 4 1000 1000
535
Gemini Lancer 4 1800 1400
536
Gemini Scorpion 4 1600 400
537
Gemini Soldier 2 500 300
538
Gemini Summoner 4 1500 0
539
General Gantala of the Ice Barrier 7 2700 2000
540
General Grunard of the Ice Barrier 8 2800 1000
541
Genetic Woman 4 1700 1200
542
Genex Ally Changer 3 1200 1800
543
Genex Ally Powercell 4 1700 0
544
Genex Ally Reliever 5 2200 1000
545
Genex Ally Solid 2 500 1200
546
Genex Army 6 2300 1300
547
Genex Blastfan 4 1600 1300
548
Genex Power Planner 1 300 200
549
Genex Searcher 4 1600 400
550
Genex Turbine 4 1400 1300
551
Genex Worker 3 1200 1200
552
Gernia 4 1300 1200
553
Ghost Fairy Elfobia 3 900 500
554
Ghost Knight of Jackal 5 1700 1600
555
Ghostrick Ghoul 3 1100 1200
556
Ghostrick Mummy 3 1500 0
557
Ghostrick Skeleton 3 1200 1100
558
Ghostrick Stein 3 1600 0
559
Ghostrick Witch 2 1200 200
560
Ghostrick Yeti 3 300 2000
561
Ghostrick Yuki-onna 2 1000 800
562
Giant Axe Mummy 5 1700 2000
563
Gigantic Cephalotus 4 1850 700
564
Gigaplant 6 2400 1200
565
Gilford the Legend 8 2600 2000
566
Gilford the Lightning 8 2800 1400
567
Gishki Ariel 4 1000 1800
568
Gishki Avance 4 1500 800
569
Gishki Beast 4 1500 1300
570
Gishki Chain 4 1800 1000
571
Gishki Emilia 4 1600 800
572
Gishki Mollusk 4 1700 900
573
Gishki Natalia 4 1800 900
574
Gishki Noellia 4 1700 1000
575
Gishki Psychelone 4 2150 1650
576
Gishki Reliever 2 500 800
577
Gishki Vanity 2 1000 800
578
Gladiator Beast Alexander 6 2400 600
579
Gladiator Beast Augustus 8 2600 1000
580
Gladiator Beast Bestiari 4 1500 800
581
Gladiator Beast Dimacari 4 1600 1200
582
Gladiator Beast Essedarii 5 2500 1400
583
Gladiator Beast Heraklinos 8 3000 2800
584
Gladiator Beast Laquari 4 1800 400
585
Gladiator Beast Murmillo 3 800 400
586
Gladiator Beast Nerokius 8 2800 1900
587
Gladiator Beast Octavius 7 2500 1200
588
Gladiator Beast Secutor 4 400 300
589
Goblin Recon Squad 4 1700 0
590
Goblin Zombie 4 1100 1050
591
Goddess of Whim 3 950 700
592
Goddess with the Third Eye 4 1200 1000
593
Goe Goe the Gallant Ninja 4 1500 1000
594
Goggle Golem 4 1500 500
595
Goka, the Pyre of Malice 6 2200 1900
596
Gokipon 2 800 800
597
Golden Flying Fish 4 1700 1000
598
Golden Homunculus 6 1500 1500
599
Golden Ladybug 1 0 0
600
Golem Sentry 4 800 1800
601
Gonogo 3 1350 1600
602
Gora Turtle of Illusion 4 1200 1400
603
Gozuki 4 1700 800
604
Gradius' Option 1 0 0
605
Gragonith, Lightsworn Dragon 6 2000 1600
606
Grapple Blocker 4 1200 2000
607
Grass Phantom 3 1000 1000
608
Grasschopper 5 2350 1000
609
Grave Ohja 4 1600 1500
610
Gravekeeper's Assailant 4 1500 1500
611
Gravekeeper's Cannonholder 4 1400 1200
612
Gravekeeper's Chief 5 1900 1200
613
Gravekeeper's Curse 3 800 800
614
Gravekeeper's Oracle 10 2000 1500
615
Gravekeeper's Priestess 3 1000 1500
616
Gravekeeper's Recruiter 3 1200 1500
617
Gravekeeper's Shaman 6 1500 1500
618
Gravekeeper's Spear Soldier 4 1500 1000
619
Gravekeeper's Vassal 3 700 500
620
Gravekeeper's Visionary 8 2000 1800
621
Gravity Behemoth 6 2300 2000
622
Gray Wing 3 1300 700
623
Great Dezard 6 1900 2300
624
Great Long Nose 5 1900 1700
625
Great Moth 8 2600 2500
626
Great Shogun Shien 7 2500 2400
627
Green Baboon, Defender of the Forest 7 2600 1800
628
Greenkappa 3 650 900
629
Gren, Tactician of Dark World 2 300 500
630
Griggle 1 350 300
631
Guard Dog 3 1500 500
632
Guardian Angel Joan 7 2800 2000
633
Guardian Baou 4 800 400
634
Guardian Ceal 4 1700 1400
635
Guardian Grarl 5 2500 1000
636
Guardian of Felgrand 4 500 500
637
Guardian Sphinx 5 1700 2400
638
Guardian Statue 4 800 1400
639
Guardian Tryce 5 1900 1700
640
Gyaku-Gire Panda 3 800 1600
641
Gyroid 3 1000 1000
642
Hammer Shark 4 1700 1500
643
Hand of Nephthys 2 600 600
644
Hand of the Six Samurai 3 1600 1000
645
Hane-Hane 2 450 500
646
Hannibal Necromancer 4 1400 1800
647
Harpie Dancer 4 1200 1000
648
Harpie Harpist 4 1700 600
649
Harpie Lady 1 4 1300 1400
650
Harpie Lady 2 4 1300 1400
651
Harpie Lady 3 4 1300 1400
652
Harpie Lady Sisters 6 1950 2100
653
Harpie Queen 4 1900 1200
654
Harpie's Pet Dragon 7 2000 2500
655
Hazy Flame Cerbereus 6 2000 200
656
Hazy Flame Hyppogrif 6 2100 200
657
Hazy Flame Mantikor 6 2200 300
658
Hazy Flame Peryton 6 1600 1700
659
Hazy Flame Sphynx 6 1900 1900
660
he Six Samurai - Yariza 3 1000 500
661
Healing Wave Generator 4 800 1600
662
Heavy Knight of the Flame 4 1800 200
663
Heavy Mech Support Armor 3 500 500
664
Heavy Mech Support Platform 3 500 500
665
Helping Robo for Combat 4 1600 0
666
Helpoemer 5 2000 1400
667
Herald of Creation 4 1800 600
668
Hieratic Dragon of Nuit 4 1700 900
669
Hiita the Fire Charmer 4 500 1500
670
Hino-Kagu-Tsuchi 8 2800 2900
671
Hiro's Shadow Scout 2 650 500
672
Homunculus the Alchemic Being 4 1800 1600
673
Horseytail 2 400 500
674
Horus the Black Flame Dragon LV4 4 1600 1000
675
Horus the Black Flame Dragon LV6 6 2300 1600
676
Horus the Black Flame Dragon LV8 8 3000 1800
677
Hoshiningen 2 500 700
678
Hourglass of Courage 4 1100 1200
679
Humpty Grumpty 3 1400 0
680
Hundred-Footed Horror 7 2600 1300
681
Hungry Burger 6 2000 1850
682
Hydra Viper 4 1800 400
683
Hydrogeddon 4 1600 1000
684
Hysteric Fairy 4 1800 500
685
Il Blud 6 2100 800
686
Imairuka 2 1000 1000
687
Immortal Ruler 4 1800 200
688
Imprisoned Queen Archfiend 8 2600 1700
689
Inaba White Rabbit 3 700 500
690
Infernal Flame Emperor 9 2700 1600
691
Infernal Incinerator 6 2800 1800
692
Infernalqueen Archfiend 4 900 1500
693
Inferno Hammer 6 2400 0
694
Infinity Dark 4 1500 1200
695
Insect Princess 6 1900 1200
696
Insect Queen 7 2200 2400
697
Insect Soldiers of the Sky 3 1000 800
698
Interplanetarypurplythorny Beast 5 1100 2200
699
Invader of Darkness 8 2900 2500
700
Invasion of Flames 3 1300 1200
701
Iron Blacksmith Kotetsu 2 500 500
702
Izanami 4 1100 1800
703
Jade Knight 4 1000 1800
704
Jain, Lightsworn Paladin 4 1800 1200
705
Jetroid 4 1200 1800
706
Jigen Bakudan 2 200 1000
707
Jinzo 6 2400 1500
708
Jinzo #7 2 500 400
709
Jinzo - Returner 3 600 1400
710
Jirai Gumo 4 2200 100
711
Jowls of Dark Demise 2 200 100
712
Jurrac Guaiba 4 1700 400
713
Jurrac Herra 6 2300 1500
714
Jurrac Iguanon 4 1700 700
715
Jurrac Ptera 3 800 1500
716
Jurrac Stauriko 2 500 400
717
Jurrac Titano 9 3000 1800
718
Jurrac Tyrannus 7 2500 1400
719
KA-2 Des Scissors 4 1000 1000
720
Kahkki, Guerilla of Dark World 2 300 500
721
Kaibaman 3 200 700
722
Kaiser Glider 6 2400 2200
723
Kaiser Sea Horse 4 1700 1650
724
Kalantosa, Mystical Beast of the Forest 2 200 1400
725
Kangaroo Champ 4 800 700
726
Karate Man 3 1000 1000
727
Kazejin 7 2400 2200
728
Keldo 4 1200 1600
729
Kidmodo Dragon 3 100 200
730
King of the Skull Servants 1 ? 0
731
King of the Swamp 3 500 1100
732
King Pyron 5 1500 500
733
King's Knight 4 1600 1400
734
Kiryu 5 2000 1500
735
Kiseitai 2 300 800
736
Knight Day Grepher 4 1700 1600
737
Knight of the Red Lotus 6 2100 1800
738
Koitsu 10 200 100
739
Kryuel 4 1000 1700
740
Kujakujaku 3 1200 900
741
Kuriboh 1 300 200
742
Lady Assailant of Flames 4 1500 1000
743
Lady Ninja Yae 3 1100 200
744
Lady of D. 4 1500 1100
745
Lancer Lindwurm 4 1800 1200
746
Larvae Moth 2 500 400
747
Latinum, Exarch of Dark World 6 1500 2400
748
Lava Battleguard 5 1550 1800
749
Lava Dragon 4 1600 1200
750
Lava Golem 8 3000 2500
751
Legendary Fiend 6 1500 1800
752
Legendary Flame Lord 7 2400 2000
753
Leghul 1 300 350
754
Legion the Fiend Jester 4 1300 1500
755
Lekunga 4 1700 500
756
Leotaur 4 1500 1600
757
Levia-Dragon - Daedalus 7 2600 1500
758
Lich Lord, King of the Underworld 6 2400 1200
759
Lifeforce Harmonizer 2 800 400
760
Light Effigy 4 1500 0
761
Lightray Daedalus 7 2600 1500
762
Lightray Grepher 4 1700 1600
763
Little Chimera 2 600 550
764
Little-Winguard 4 1400 1800
765
Lord British Space Fighter 4 1200 800
766
Lord of D. 4 1200 1100
767
Lord Poison 4 1500 1000
768
Lost Blue Breaker 3 1400 0
769
Lost Guardian 4 100 0
770
Lucky Pied Piper 4 1500 500
771
Luminous Soldier 5 2100 1400
772
Lycanthrope 6 2400 1800
773
Lyla, Lightsworn Sorceress 4 1700 200
774
Lyna the Light Charmer 4 500 1500
775
Machina Cannon 8 0 2200
776
Machina Peacekeeper 2 500 400
777
Machina Sniper 4 1800 800
778
Machina Soldier 4 1600 1500
779
Machine King 6 2200 2000
780
Machine King Prototype 3 1600 1500
781
Machine Lord Ür 4 1600 1500
782
Mad Sword Beast 4 1400 1200
783
Magical Exemplar 4 1700 1400
784
Magical Marionette 5 2000 1000
785
Magical Merchant 1 200 700
786
Magical Plant Mandragola 2 500 200
787
Magical Reflect Slime 3 700 1200
788
Magical Something 4 1800 1300
789
Magical Undertaker 2 400 400
790
Magician's Rod 3 1600 100
791
Magna-Slash Dragon 6 2400 1200
792
Magnetic Mosquito 3 300 1000
793
Maha Vailo 4 1550 1400
794
Maharaghi 4 1200 1700
795
Mahunder 4 1400 700
796
Maiden of Macabre 4 1700 0
797
Majestic Mech - Senku 4 1000 500
798
Maji-Gire Panda 4 1000 800
799
Maju Garzett 7 0 0
800
Malice Ascendant 4 700 1000
801
Malice Doll of Demise 4 1600 1700
802
Man Beast of Ares 3 500 500
803
Man-Eater Bug 2 450 600
804
Man-Thro' Tro' 4 1000 1000
805
Manga Ryu-Ran 7 2200 2600
806
Maniacal Servant 3 600 1000
807
Mariña, Princess of Sunflowers 8 2800 1600
808
Marmiting Captain 3 1200 400
809
Maryokutai 3 900 900
810
Mask of Darkness 2 900 400
811
Masked Beast Des Gardius 8 3300 2500
812
Masked Dragon 3 1400 1100
813
Masked Ninja Ebisu 4 1200 1800
814
Masked Sorcerer 4 900 1400
815
Master Monk 5 1900 1000
816
Maximum Six 6 1900 1600
817
Mecha Phantom Beast Aerosguin 3 1600 400
818
Mecha Phantom Beast Hamstrat 3 1100 1600
819
Mecha Phantom Beast Harrliard 4 1800 800
820
Mecha Sea Dragon Plesion 5 2300 1800
821
Medium of the Ice Barrier 7 2200 1600
822
Medusa Worm 2 500 600
823
Mefist the Infernal General 5 1800 1700
824
Megarock Dragon 7 0 0
825
Mei-Kou, Master Of Barriers 4 1700 600
826
Mermaid Archer 3 1200 200
827
Metalzoa 8 3000 2300
828
Metamorphosed Insect Queen 7 2800 2400
829
Meteor Dragon Red-Eyes Impact 6 1800 2000
830
Milla the Temporal Magician 4 1800 1000
831
Millennium Scorpion 5 2000 1800
832
Milus Radiant 1 300 250
833
Mind on Air 6 1000 1600
834
Minefieldriller 4 1500 1500
835
Minoan Centaur 6 1800 1000
836
Miracle Flipper 2 300 500
837
Mirage Dragon 4 1600 600
838
Mirage Knight 8 2800 2000
839
Mirror Ladybug 1 100 100
840
Mist Archfiend 5 2400 0
841
Mist Condor 4 1400 400
842
Mist Valley Executor 5 2100 1600
843
Mist Valley Thunderbird 3 1100 700
844
Mogmole 2 800 800
845
Moisture Creature 9 2800 2900
846
Mokey Mokey King 6 300 100
847
Molten Zombie 4 1600 400
848
Monk Fighter 3 1300 1000
849
Mormolith 4 1000 900
850
Mosaic Manticore 8 2800 2500
851
Mucus Yolk 3 0 100
852
Mudora 4 1500 1800
853
Muka Muka 2 600 300
854
Mushroom Man #2 3 1250 800
855
Mystic Piper 1 0 0
856
Mystic Swordsman LV2 2 900 0
857
Mystic Swordsman LV4 4 1900 1600
858
Mystic Swordsman LV6 6 2300 1700
859
Mystic Tomato 4 1400 1100
860
Mystical Beast of Serket 6 2500 2000
861
Mystical Sheep #1 3 1150 900
862
Mythical Beast Cerberus 4 1400 1400
863
Nanobreaker 4 1600 1800
864
Naturia Antjaw 2 400 200
865
Naturia Beetle 4 400 1800
866
Naturia Dragonfly 4 1200 400
867
Naturia Eggplant 2 1000 700
868
Naturia Guardian 4 1600 400
869
Naturia Hydrangea 5 1900 2000
870
Naturia Marron 3 1200 700
871
Naturia Pineapple 2 100 100
872
Naturia Pumpkin 4 1400 800
873
Naturia Rock 3 1200 1200
874
Naturia Stag Beetle 6 2200 1500
875
Naturia Strawberry 4 1600 1200
876
Naturia Sunflower 2 500 0
877
Needle Ball 2 750 700
878
Needle Sunfish 3 1500 100
879
Neko Mane King 1 0 0
880
Neo Flamvell Garuda 3 1200 1800
881
Neo Flamvell Sabre 4 1500 200
882
Neo Flamvell Shaman 3 1700 200
883
Neo Space Pathfinder 4 1800 800
884
Neo-Parshath, the Sky Paladin 7 2300 2000
885
Neo-Spacian Air Hummingbird 3 800 600
886
Neo-Spacian Aqua Dolphin 3 600 800
887
Neo-Spacian Dark Panther 3 1000 500
888
Neo-Spacian Flare Scarab 3 500 500
889
Neo-Spacian Glow Moss 3 300 900
890
Neo-Spacian Marine Dolphin 4 900 1100
891
Neo-Spacian Twinkle Moss 4 500 1100
892
Nimble Musasabi 2 800 100
893
Ninja Grandmaster Sasuke 4 1800 1000
894
Nobleman-Eater Bug 5 900 1200
895
Numbing Grub in the Ice Barrier 4 1300 1800
896
Numen erat Testudo 5 1800 0
897
Obnoxious Celtic Guard 4 1400 1200
898
Ocean Dragon Lord - Neo-Daedalus 8 2900 1600
899
Ocean's Keeper 3 1500 1200
900
Oilman 2 400 400
901
Ojama Blue 2 0 1000
902
Ojama King 6 0 3000
903
Ojama Knight 5 0 2500
904
Ooguchi 1 300 250
905
Orca Mega-Fortress of Darkness 5 2100 1200
906
Otohime 3 0 100
907
Outstanding Dog Marron 1 100 100
908
Overdrive Teleporter 6 2100 1200
909
Oxygeddon 4 1800 800
910
Oyster Meister 3 1600 200
911
Pahunder 4 1300 600
912
Pair Cycroid 5 1600 1200
913
Paladin of Dark Dragon 4 1900 1200
914
Paladin of the Cursed Dragon 4 1900 1200
915
Paladin of White Dragon 4 1900 1200
916
Pandemonium Watchbear 4 1300 1800
917
Panther Warrior 4 2000 1600
918
Panzer Dragon 5 1000 2600
919
Papa-Corn 4 1200 800
920
Parasite Paracide 2 500 300
921
Parasitic Ticky 1 0 0
922
Patroid 4 1200 1200
923
Patrol Robo 3 1100 900
924
Penumbral Soldier Lady 6 2100 1400
925
Perfect Machine King 8 2700 1500
926
Perfectly Ultimate Great Moth 8 3500 3000
927
Performance of Sword 6 1950 1850
928
Peten the Dark Clown 3 500 1200
929
Phantom Beast Cross-Wing 4 1300 1300
930
Phantom Beast Rock-Lizard 7 2200 2000
931
Phantom Beast Thunder-Pegasus 4 700 2000
932
Phantom Beast Wild-Horn 4 1700 0
933
Phantom Cricket 2 300 1000
934
Phantom Dragon 8 2300 2200
935
Phantom Dragonray Bronto 4 1500 1000
936
Phantom Magician 3 600 700
937
Phantom Skyblaster 4 1100 800
938
Phoenix Gearfried 8 2800 2200
939
Piercing Moray 4 1500 500
940
Pinch Hopper 4 1000 1200
941
Piranha Army 2 800 200
942
Pitch-Dark Dragon 3 900 600
943
Pixie Knight 2 1300 200
944
Planet Pathfinder 4 1000 1000
945
Plasma Ball 3 900 900
946
Playful Possum 2 800 600
947
Poison Draw Frog 2 100 100
948
Poki Draco 3 200 100
949
Poly-Chemicritter Dioxogre 8 2800 200
950
Poly-Chemicritter Hydragon 8 200 2800
951
Possessed Dark Soul 3 1200 800
952
Power Breaker 4 1900 0
953
Power Injector 4 1300 1400
954
Prime Material Falcon 5 2200 800
955
Prometheus, King of the Shadows 4 1200 800
956
Proto-Cyber Dragon 3 1100 600
957
Psychic Emperor 6 2400 1000
958
Pumpking the King of Ghosts 6 1800 2000
959
Pumprincess the Princess of Ghosts 3 900 1000
960
Puppet King 7 2800 2600
961
Puppet Master 6 0 0
962
Pyrorex the Elemental Lord 8 2800 2200
963
R-Genex Accelerator 4 1500 1900
964
R-Genex Crusher 2 800 800
965
R-Genex Magma 3 1000 200
966
R-Genex Ultimum 4 1800 1400
967
Ra's Disciple 4 1100 600
968
Radiant Spirit 7 2000 1500
969
Raging Earth 7 2000 1500
970
Raging Eria 4 800 1500
971
Raging Flame Sprite 3 100 200
972
Rai-Jin 4 1000
973
Rai-Mei 3 1400 1200
974
Rare Metal Dragon 4 2400 1200
975
Razor Lizard 3 1500 300
976
Reaper of the Cards 5 1380 1930
977
Reborn Zombie 4 1000 1600
978
Red Dragon Ninja 6 2400 1200
979
Red-Eyes Black Metal Dragon 8 2800 2400
980
Red-Eyes Slash Dragon 7 2800 2400
981
Red-Eyes Wyvern 4 1800 1600
982
Red-Eyes Zombie Dragon 7 2400 2000
983
Reflect Bounder 4 1700 1000
984
Regenerating Mummy 4 1800 1500
985
Reign-Beaux, Overlord of Dark World 7 2500 1800
986
Reinforced Human Psychic Borg 4 1500 800
987
Relinkuriboh 1 300 200
988
Relinquished 1 0 0
989
Rescueroid 6 1600 1800
990
Resonance Insect 4 1000 700
991
Return Zombie 4 1000 1600
992
Revival Jam 4 1500 500
993
Rhinotaurus 4 1800 600
994
Rigorous Reaver 3 1600 100
995
Rinyan, Lightsworn Rogue 2 100 100
996
Ritual Raven 1 300 300
997
Robot Buster Destruction Sword 4 1600 1200
998
Rocket Warrior 4 1500 1300
999
Rodenut 1 100 100
1000
Rose Archer 3 1000 100
1001
Rose Lover 1 800 800
1002
Royal Firestorm Guards 4 1700 1200
1003
Royal Knight 3 1300 800
1004
Royal Knight of the Ice Barrier 5 2000 2000
1005
Ryu Kokki 6 2400 2000
1006
Ryu Senshi 6 2000 1200
1007
Saber Beetle 6 2400 600
1008
Sacred Crane 4 1600 400
1009
Sacred Phoenix of Nephthys 8 2400 1600
1010
Sacred Spirit of the Ice Barrier 4 1600 1200
1011
Saffira, Queen of Dragons 6 2500 2400
1012
Sage of Stillness 4 1400 1000
1013
Samsara Kaiser 2 200 100
1014
Samurai of the Ice Barrier 4 1800 1500
1015
Samurai Skull 4 1700 0
1016
Sand Gambler 3 300 1600
1017
Sanga of the Thunder 7 2600 2200
1018
Sangan 3 1000 600
1019
Sasuke Samurai 2 500 800
1020
Sasuke Samurai #2 1 200 300
1021
Sasuke Samurai #3 3 1000 1000
1022
Scanner 1
1023
Scarr, Scout of Dark World 2 500 500
1024
Scary Moth 6 1800 2300
1025
Scrap Recycler 3 900 1200
1026
Sea Lancer 5 1300 1000
1027
Second Booster 3 1000 500
1028
Secret Guards of the Ice Barrier 2 100 1600
1029
Seed of Flame 3 1600 1200
1030
Seismic Crasher 3 1400 300
1031
Senior Silver Ninja 6 2300 2200
1032
Senju of the Thousand Hands 4 1400 1000
1033
Serene Psychic Witch 3 1400 1200
1034
Sergeant Electro 4 1600 1300
1035
Servant of Catabolism 3 700 500
1036
Shadow Ghoul 5 1600 1300
1037
Shadowknight Archfiend 4 2000 1600
1038
Shadowslayer 4 1400 200
1039
Shark Cruiser 5 1800 2200
1040
Shien's Daredevil 4 1600 1000
1041
Shien's Footsoldier 2 700 300
1042
Shinato, King of a Higher Plane 8 3300 3000
1043
Shinobird Crane 4 1500 1500
1044
Shinobird Crow 4 0 0
1045
Shire, Lightsworn Spirit 3 400 1400
1046
Shogi Knight 3 800 400
1047
Shore Knight 4 1400 1200
1048
Silent Abyss 7 2000 1500
1049
Silent Insect 2 200 300
1050
Silent Magician LV4 4 1000 1000
1051
Silent Magician LV8 8 3500 1000
1052
Silver Sentinel 4 1500 1300
1053
Simorgh, Bird of Divinity 7 2700 1000
1054
Sinister Serpent 1 300 250
1055
Sirenorca 5 2200 1000
1056
Sishunder 4 900 400
1057
Skelengel 2 900 400
1058
Skelesaurus 4 1700 1400
1059
Skilled Dark Magician 4 1900 1700
1060
Skilled Red Magician 4 1600 1600
1061
Skreech 4 1500 400
1062
Skull Archfiend of Lightning 6 2500 1200
1063
Skull Conductor 4 2000 0
1064
Skull Guardian 7 2050 2500
1065
Skull Knight #2 3 1000 1200
1066
Skull-Mark Ladybug 4 500 1500
1067
Sky Galloping Gaia the Dragon Champion 7 2600 2100
1068
Sky Scourge Enrise 8 2400 1500
1069
Skystarray 3 600 300
1070
Slate Warrior 4 1900 400
1071
Slifer the Sky Dragon 10 ? ?
1072
Slushy 2 0 0
1073
Snipe Hunter 4 1500 600
1074
Snow Dragon 4 1400 900
1075
Snowdust Dragon 8 2800 1800
1076
Snowman Creator 4 1600 1000
1077
Snoww, Unlight of Dark World 4 1700 0
1078
Sonic Bird 4 1400 1000
1079
Sonic Jammer 2 350 650
1080
Sonic Shooter 4 1300 600
1081
Sorcerer of Dark Magic 9 3200 2800
1082
Space-Time Police 5 2300 1500
1083
Spawn Alligator 5 2200 1000
1084
Spear Dragon 4 1900 0
1085
Speed Bird 4 1200 1000
1086
Spell Striker 3 600 200
1087
Sphere Kuriboh 1 300 200
1088
Sphinx Teleia 10 2500 3000
1089
Spined Gillman 3 1300 0
1090
Spirit Caller 3 1000 1000
1091
Spirit of the Breeze 3 0 1800
1092
Spirit Ryu 4 1000 1000
1093
Star Boy 2 550 500
1094
Steamroid 4 1800 1800
1095
Storm Caller 6 2300 2000
1096
Storming Wynn 4 800 1500
1097
Strategist of the Ice Barrier 4 1600 1600
1098
Stray Asmodian 3 1300 1700
1099
Submarine Frog 2 1200 600
1100
Submarineroid 4 800 1800
1101
Suijin 7 2500 2400
1102
Summoner of Illusions 3 800 900
1103
Super Conductor Tyranno 8 3300 1400
1104
Super Vehicroid Jumbo Drill 8 3000 2000
1105
Super-Ancient Dinobeast 8 2700 1400
1106
Superalloy Beast Raptinus 8 2200 2200
1107
Supply 4 1300 800
1108
Susa Soldier 4 2000 1600
1109
Swamp Battleguard 5 1800 1500
1110
Swarm of Crows 5 1200 1800
1111
Swarm of Locusts 3 1000 500
1112
Swift Birdman Joe 6 2300 1400
1113
Swift Gaia the Fierce Knight 7 2300 2100
1114
Sword Hunter 7 2450 1700
1115
Sylvan Bladefender 4 1900 700
1116
Sylvan Flowerknight 4 1800 1000
1117
Sylvan Guardioak 6 2400 1500
1118
Sylvan Hermitree 8 2700 1800
1119
Sylvan Komushroomo 2 100 2000
1120
Sylvan Lotuswain 5 2300 1100
1121
Sylvan Marshalleaf 3 1500 1200
1122
Sylvan Mikorange 3 400 1100
1123
Sylvan Peaskeeper 1 400 100
1124
Sylvan Snapdrassinagon 1 900 400
1125
T.A.D.P.O.L.E. 1 0 0
1126
Tackle Crusader 4 1500 1800
1127
Tactical Espionage Expert 3 1300 1200
1128
Tainted Wisdom 3 1250 800
1129
Talaya, Princess of Cherry Blossoms 8 2800 1200
1130
Telekinetic Shocker 4 1700 700
1131
Tenkabito Shien 4 1500 1000
1132
Tenmataitei 5 2400 1000
1133
Tenshin 2 800 100
1134
Terratiger, the Empowered Warrior 4 1800 1200
1135
Terrene Toothed Tsuchinoko 3 1600 500
1136
Terrorking Archfiend 4 2000 1500
1137
Test Ape 2 700 300
1138
Teva 5 2000 1500
1139
The Agent of Creation - Venus 3 1600 0
1140
The Agent of Wisdom - Mercury 4 0 1700
1141
The Atmosphere 8 1000 800
1142
The Bistro Butcher 4 1800 1000
1143
The Calculator 2 0 0
1144
The Creator 8 2300 3000
1145
The Creator Incarnate 4 1600 1500
1146
The Dark - Hex-Sealed Fusion 3 1000 1600
1147
The Despair Uranus 8 2900 2300
1148
The Earth - Hex-Sealed Fusion 3 1000 1600
1149
The Fiend Megacyber 6 2200 1200
1150
The Grand Jupiter 8 2500 2000
1151
The Hunter with 7 Weapons 3 1000 600
1152
The Immortal Bushi 3 1200 600
1153
The Immortal of Thunder 4 1500 1300
1154
The Kick Man 3 1300 300
1155
The Legendary Fisherman 5 1850 1600
1156
The Legendary Fisherman II 5 2200 1800
1157
The Light - Hex-Sealed Fusion 3 1000 1600
1158
The Masked Beast 8 3200 1800
1159
The Rock Spirit 4 1700 1000
1160
The Rock Spirit 4 1700 1000
1161
The Six Samurai - Irou 4 1700 1200
1162
The Six Samurai - Kamon 3 1500 1000
1163
The Six Samurai - Nisashi 4 1400 700
1164
The Six Samurai - Yaichi 3 1300 800
1165
The Six Samurai - Zanji 4 1800 1300
1166
The Stern Mystic 4 1500 1200
1167
The Thing in the Crater 4 1000 1200
1168
The Trojan Horse 4 1600 1200
1169
The Unfriendly Amazon 4 2000 1000
1170
The Unhappy Girl 2 400 300
1171
The Wicked Worm Beast 3 1400 700
1172
The Winged Dragon of Ra 10 0 0
1173
The Winged Dragon of Ra - Sphere Mode 10 0 0
1174
Theban Nightmare 4 1500 500
1175
Theinen the Great Sphinx 10 3500 3000
1176
Thestalos the Firestorm Monarch 6 2400 1000
1177
Thunder Dragon 5 1600 1500
1178
Thunder Nyan Nyan 4 1900 800
1179
Time Escaper 2 500 100
1180
Time Wizard 2 500 400
1181
Toon Barrel Dragon 7 2600 2200
1182
Toon Buster Blader 7 2600 2300
1183
Toon Cannon Soldier 4 1400 1300
1184
Toon Dark Magician Girl 6 2000 1700
1185
Toon Gemini Elf 4 1900 900
1186
Toon Goblin Attack Force 4 2300 0
1187
Toon Masked Sorcerer 4 900 1400
1188
Toon Mermaid 4 1400 1500
1189
Toon Summoned Skull 6 2500 1200
1190
Tornado Bird 4 1100 1000
1191
Torpedo Fish 3 1000 1000
1192
Totem Dragon 2 400 200
1193
Tour Bus From the Underworld 3 1000 1000
1194
Tour Bus To Forbidden Realms 3 600 1000
1195
Toy Magician 4 1600 1500
1196
Trance Archfiend 4 1500 500
1197
Transforming Sphere 3 100 100
1198
Trap Master 3 500 1100
1199
Treeborn Frog 1 100 100
1200
Tribe-Shocking Virus 4 1700 1000
1201
Trifortressops 6 1600 2800
1202
Trigon 3 500 1700
1203
Triple Star Trion 1 100 100
1204
Troop Dragon 2 700 800
1205
Truckroid 4 1000 2000
1206
Twin-Barrel Dragon 4 1700 200
1207
Twin-Headed Behemoth 3 1500 1200
1208
Twin-Headed Wolf 4 1500 1000
1209
Tyranno Infinity 4 0 0
1210
Tyrant Dragon 8 2900 2500
1211
UFOroid 6 1200 1200
1212
UFOroid Fighter 10 0 0
1213
Ultimate Ancient Gear Golem 10 4400 3400
1214
Ultimate Insect LV1 1 0 0
1215
Ultimate Insect LV3 3 1400 900
1216
Ultimate Insect LV5 5 2300 900
1217
Ultimate Insect LV7 7 2600 1200
1218
Umbral Soul 7 2000 1500
1219
Uminotaurus 4 1700 1000
1220
Uniflora, Mystical Beast of the Forest 1 700 500
1221
Unifrog 2 400 400
1222
Unshaven Angler 4 1500 1600
1223
Upstart Golden Ninja 4 500 1800
1224
Valkyrion the Magna Warrior 8 3500 3850
1225
Vampire Baby 3 700 1000
1226
Vampire Dragon 5 2400 0
1227
Vampire Genesis 8 3000 2100
1228
Vampire Grace 6 2000 1200
1229
Vampire Koala 4 1800 1500
1230
Vampire Lady 4 1550 1550
1231
Vampire Lord 5 2000 1500
1232
Vampire's Curse 6 2000 800
1233
Van'Dalgyon the Dark Dragon Lord 8 2800 2500
1234
Vanguard of the Dragon 4 1700 1300
1235
Vengeful Shinobi 2 400 800
1236
Vennu, Bright Bird of Divinity 8 2800 2000
1237
Versago the Destroyer 3 1100 900
1238
Victory Viper XX03 4 1200 1000
1239
Vilepawn Archfiend 2 1200 200
1240
Viser Des 4 500 1200
1241
Vision HERO Trinity 8 2500 2000
1242
Vision HERO Vyon 4 1000 1200
1243
Vivid Knight 4 1700 800
1244
Volcanic Blaster 3 1200 600
1245
Volcanic Doomfire 8 3000 1800
1246
Volcanic Hammerer 5 2400 1500
1247
Volcanic Rocket 4 1900 1400
1248
Volcanic Shell 1 100 0
1249
Vortex Trooper 3 0 600
1250
VW-Tiger Catapult 6 2000 2100
1251
VWXYZ-Dragon Catapult Cannon 8 3000 2800
1252
Vylon Charger 4 1000 1000
1253
Vylon Ohm 4 1500 200
1254
W-Wing Catapult 4 1300 1500
1255
Wall Shadow 7 1600 3000
1256
Warm Worm 3 600 1400
1257
Warrior of Atlantis 4 1900 1200
1258
Watapon 1 200 300
1259
Water Dragon 8 2800 2600
1260
Water Dragon Cluster 10 2800 2600
1261
Wattsychic Fighter 3 1500 300
1262
Whirlwind Prodigy 4 1500 1600
1263
Whirlwind Weasel 3 500 1500
1264
White Magical Hat 3 1000 700
1265
White Magician Pikeru 2 1200 0
1266
White Night Queen 7 2100 800
1267
White Ninja 4 1500 800
1268
White Tiger Summoner 3 1000 1700
1269
White-Horned Dragon 6 2200 1400
1270
Winged Kuriboh 1 300 200
1271
Winged Minion 2 700 700
1272
Winged Rhynos 4 1800 500
1273
Wingtortoise 3 1500 1400
1274
Witch Doctor of Chaos 2 500 500
1275
Wizard Buster Destruction Sword 3 1200 900
1276
Woodland Archer 3 1400 1300
1277
Woodland Sprite 3 900 400
1278
World Carrotweight Champion 4 1900 0
1279
Worm Apocalypse 1 300 200
1280
Worm Barses 3 1400 1500
1281
Worm Cartaros 4 1200 500
1282
Worm Dimikles 4 1700 1400
1283
Worm Erokin 6 2400 1200
1284
Worm Falco 2 500 800
1285
Worm Jetelikpse 3 1200 0
1286
Worm Linx 2 300 1000
1287
Worm Millidith 4 400 1600
1288
Worm Noble 6 1500 2400
1289
Worm Opera 2 400 800
1290
Worm Solid 4 1000 1600
1291
Worm Tentacles 4 1700 700
1292
Worm Ugly 1 100 100
1293
Worm Zero 10 0 0
1294
Wrecker Panda 2 800 800
1295
Wroughtweiler 3 800 1200
1296
Wynn the Wind Charmer 3 500 1500
1297
X-Saber Galahad 4 1800 800
1298
XY-Dragon Cannon 6 2200 1900
1299
XYZ-Dragon Cannon 8 2800 2600
1300
XZ-Tank Cannon 6 2400 2100
1301
Y-Dragon Head 4 1500 1600
1302
Yamata Dragon 7 2600 3100
1303
Yellow Baboon, Archer of the Forest 7 2600 1800
1304
Yomi Ship 3 800 1400
1305
YZ-Tank Dragon 6 2100 2200
1306
Z-Metal Tank 4 1500 1300
1307
Zera the Mant 8 2800 2300
1308
Zeta Reticulant 7 2400 2100
1309
Zolga 4 1700 1200
1310
Zombie Master 4 1800 0
1311
Zombie Tiger 3 1400 1600
1312
Zombyra the Dark 4 2100 500