ลำดับ รูป ชื่อ ดาว โจมตี ป้องกัน
1
3-Hump Lacooda 3 500 1500
2
4-Starred Ladybug of Doom 3 800 1200
3
A Cat of Ill Omen 2 500 300
4
A Man with Wdjat 4 1600 1600
5
A-Team: Trap Disposal Unit 2 300 400
6
A/D Changer 1 100 100
7
Abare Ushioni 4 1200 1200
8
Absorbing Kid from the Sky 4 1300 1000
9
Abyss Warrior 4 1800 1300
10
Adhesive Explosive 3 1000 1000
11
Agido 4 1500 1300
12
Air Armor Ninja 4 1400 1400
13
Airknight Parshath 5 1900 1400
14
Akz, the Pumer 6 1500 1000
15
Alchemist of Black Spells 4 1200 1800
16
Alligator's Sword Dragon 5 1700 1500
17
Ally of Justice Cosmic Gateway 8 2400 1200
18
Ally of Justice Enemy Catcher 6 1800 1800
19
Ally of Justice Garadholg 4 1600 400
20
Ally of Justice Nullfier 4 1600 1200
21
Ally of Justice Reverse Break 4 1200 1200
22
Ally of Justice Searcher 3 1400 100
23
Ally of Justice Thunder Armor 8 2700 2200
24
Ally of Justice Unknown Crusher 3 1200 800
25
Ally of Justice Unlimiter 2 600 200
26
Altitude Knight 4 1400 1200
27
Amarylease 1 100 200
28
Amazoness Archer 4 1400 1100
29
Amazoness Blowpiper 3 800 1500
30
Amazoness Chain master 4 1500 1300
31
Amazoness Fighter 4 1500 1300
32
Amazoness Paladin 4 1700 300
33
amazoness sage 4 1400 700
34
Amazoness Scouts 2 500 1100
35
Amazoness Swords Woman 4 1500 1600
36
amazoness tiger 4 1100 1500
37
Amazoness Trainee 4 1500 1300
38
Amphibious Bugroth MK-3 4 1500 1300
39
An Owl of Luck 2 300 500
40
Ancient Crimson Ape 7 2600 1800
41
Ancient Dragon 4 1400 1300
42
Ancient Gear Beast 6 2000 2000
43
Ancient Gear Box 4 500 2000
44
Ancient Gear Cannon 2 500 500
45
Ancient Gear Engineer 5 1500 1500
46
Ancient Gear Golem 8 3000 3000
47
Ancient Gear Knight 4 1800 500
48
Ancient Gear Soldier 4 1300 1300
49
Andro Sphinx 10 3000 2500
50
Angel 07 7 2500 1500
51
Angmarl the Fiendish Monarch 6 2400 1000
52
Anteatereatingant 5 2000 500
53
Anti-Aircraft Flower 3 0 1600
54
Aqua Armor Ninja 4 800 1600
55
Arcana Knight Joker 9 3800 2500
56
Arcane Archer of the Forest 3 900 1400
57
Archfiend Empress 8 2900 2100
58
Armed Dragon LV3 3 1200 900
59
Armed Dragon LV5 5 2400 1700
60
Armed Dragon LV7 7 2800 1000
61
Armed Ninja 1 300 300
62
Armor Breaker 3 800 800
63
Armor Exe 4 2400 1400
64
Arsenal Bug 3 2000 2000
65
Arsenal Summoner 4 1600 1600
66
Asura Priest 4 1700 1200
67
Aurora Wing 4 1200 1600
68
Aussa the Earth Charmer 3 500 1500
69
Avalanching Aussa 4 800 1500
70
B. Skull Dragon 9 3200 2500
71
B.E.S. Big Core 6 2300 1100
72
B.E.S. Crystal Core 5 2100 1000
73
B.E.S. Tetran 6 1800 2300
74
Babycerasaurus 2 500 500
75
Bacon Saver 2 700 600
76
Barrel Dragon 7 2600 2200
77
Battleguard King 8 3000 1100
78
Bazoo the Soul-Eater 4 1600 900
79
Beastking of the Swamps 4 1000 1100
80
Beautunaful Princess 1 0 0
81
Bee List Soldier 1 500 400
82
Beelze Frog 3 1200 800
83
Beetron 4 1600 900
84
Behemoth the King of All Animals 7 2700 1500
85
Berfomet 5 1400 1800
86
Berserk Dragon 8 3500 0
87
Beta The Electromagnet Warrior 3 1500 1500
88
Big Shield Gardna 4 100 2600
89
Big-Tusked Mammoth 5 2000 1000
90
Birdface 4 1600 1600
91
Bite Shoes 2 500 300
92
Black Brachios 4 1800 1100
93
Black Dragon Ninja 7 2800 1600
94
Black Dragon's Chick 1 800 500
95
Black Luster Soldier - Sacred Soldier 8 3000 2500
96
Black Ptera 3 1000 500
97
Black Tyranno 7 2600 1800
98
Blade Knight 4 1600 1000
99
Blade Rabbit 2 400 300
100
Bladefly 2 600 700
101
Blast Asmodian 3 1000 300
102
Blast Magician 4 1400 1700
103
Blazewing Butterfly 4 1500 1500
104
Blazing Hiita 4 800 1500
105
Blizzard Warrior 3 1400 400
106
Blizzed, Defender of the Ice Barrier 1 300 500
107
Block Golem 3 1000 1500
108
Blockman 4 1000 1500
109
Blood Sucker 4 1300 1500
110
Blowback Dragon 6 2300 1200
111
Blue Dragon Ninja 5 2100 1200
112
Blue Dragon Summoner 4 1500 600
113
Blue Flame Swordsman 4 1800 1600
114
Blue-Eyes Shining Dragon 10 3000 2500
115
Blue-Eyes Toon Dragon 8 3000 2500
116
Boar Soldier 4 2000 500
117
Bombardment Beetle 2 400 900
118
Bone Crusher 4 1600 200
119
Bonfire Colossus 8 2600 2200
120
Botanical Girl 3 1300 1100
121
Bountiful Artemis 4 1600 1700
122
Bowganian 3 1300 1000
123
BOXer 4 1800 1000
124
Brain Crusher 7 2400 1500
125
Breaker the Magical Warrior 4 1600 1000
126
Brohunder 4 900 400
127
Brotherhood of the Fire Fist - Buffalo 4 1700 1000
128
Brotherhood of the Fire Fist - Coyote 5 2000 500
129
Brotherhood of the Fire Fist - Raven 3 200 1800
130
Brotherhood of the Fire Fist - Swallow 5 2000 800
131
Brushfire Knight 4 1400 1200
132
Bubonic Vermin 3 900 600
133
Burning Beast 4 1500 1000
134
Buster Blader 7 2600 2300
135
Buster Blader, the Destruction Swordmaster 7 2600 2300
136
Buster Blader, the Dragon Destroyer Swordsman 8 2800 2500
137
Byser Shock 5 800 600
138
Caligo Claw Crow 2 900 600
139
Caninetaur 3 1500 200
140
Cannon Soldier 4 1400 1300
141
Cannonball Spear Shellfish 2 1000 1000
142
Caravan of the Ice Barrier 1 500 200
143
Carboneddon 3 800 600
144
Card Breaker 2 100 900
145
Card Ejector 3 400 400
146
Card Guard 4 1600 500
147
Castle of Dark Illusions 4 920 1930
148
Cat's Ear Tribe 1 200 100
149
Catapult Turtle 5 1000 2000
150
Cave Dragon 4 2000 100
151
Chachaka Archer 6 1200 1800
152
Chain Thrasher 4 1000 600
153
Chakra 7 2450 2000
154
Chaos Command Magician 6 2400 1900
155
Chaos Hunter 7 2500 1600
156
Chaos Necromancer 1 0 0
157
Chaosrider Gustaph 4 1400 1500
158
Chemicritter Carbo Crab 2 700 1400
159
Chemicritter Hydron Hawk 2 1400 700
160
Chimera the Flying Mythical Beast 6 2100 1800
161
Chiron the Mage 4 1800 1000
162
Chopman The Desperate Outlaw 3 1100 500
163
Chthonian Soldier 4 1200 1400
164
Coach Goblin 4 1200 1500
165
Cobra Jar 2 600 300
166
Cobraman Sakuzy 3 800 1400
167
Cocoon of Evolution 3 0 2000
168
Combo Fighter 4 1600 800
169
Combo Master 5 2200 1500
170
Commander Gottoms, Swordmaster 6 2100 1600
171
Copycat 1 0 0
172
Cosmic Compass 1 100 300
173
Crab Turtle 8 2550 2500
174
Crass Clown 4 1350 1400
175
Crimson Ninja 1 300 300
176
Cross Porter 2 400 400
177
Crystal Beast Amber Mammoth 4 1700 1600
178
Crystal Beast Amethyst Cat 3 1200 400
179
Crystal Beast Cobalt Eagle 4 1400 800
180
Crystal Beast Ruby Carbuncle 3 300 300
181
Crystal Beast Sapphire Pegasus 4 1800 1200
182
Crystal Beast Topaz Tiger 4 1600 1000
183
Crystal Seer 1 100 100
184
Cú Chulainn the Awakened 4 500 1000
185
Cure Mermaid 4 1500 800
186
Cyber Angel Benten 6 1800 1500
187
Cyber Angel Dakini 8 2700 2400
188
Cyber Angel Idaten 6 1600 2000
189
Cyber Blader 7 2100 800
190
Cyber Dinosaur 7 2500 1900
191
Cyber Gymnast 4 800 1800
192
Cyber Petit Angel 2 300 200
193
Cyber Prima 6 2300 1600
194
Cyber Raider 4 1400 1000
195
Cyber-Stein 2 700 500
196
Cybernetic Cyclopean 4 1400 200
197
D.3.S. Frog 8 2500 2000
198
D.D. Crazy Beast 3 1400 1400
199
D.D. Scout Plane 2 800 1200
200
D.D. Survivor 4 1800 200
201
D.D. Warrior 4 1200 1000
202
Dai-sojo of the Ice Barrier 6 1600 2200
203
Dance Princess of the Ice Barrier 4 1700 900
204
Dark Balter the Terrible 5 2000 1200
205
Dark Blade the Captain of the Evil World 4 1800 1500
206
Dark Blade the Dragon Knight 6 2200 1500
207
Dark Cat with White Tail 2 800 500
208
Dark Desertapir 2 1100 300
209
Dark Driceratops 6 2400 1500
210
Dark Effigy 4 1500 0
211
Dark Eradicator Warlock 7 2500 2100
212
Dark Flare Knight 6 2200 800
213
Dark General Freed 5 2300 1700
214
Dark Jeroid 4 1200 1500
215
Dark Lucius LV4 4 1000 300
216
Dark Lucius LV6 6 1700 600
217
Dark Lucius LV8 8 2800 900
218
Dark Magician Girl 6 2000 1700
219
Dark Magician Knight 7 2500 2100
220
Dark Magician of Chaos 8 2800 2600
221
Dark Master - Zorc 8 2700 1500
222
Dark Mimic LV1 1 100 1000
223
Dark Mimic LV3 3 1000 1000
224
Dark Necrofear 8 2200 2800
225
Dark Paladin 8 2900 2400
226
Dark Red Enchanter 6 1700 2200
227
Dark Ruler Ha Des 6 2450 1600
228
Dark Voltanis 8 2800 1400
229
Dark-Eyes Illusionist 2 0 1400
230
Darkflare Dragon 5 2400 1200
231
Darklord Marie 5 1700 1200
232
Darkstorm Dragon 8 2700 2500
233
Dash Warrior 3 600 1200
234
Decayed Commander 4 1000 1500
235
Deep Diver 3 1000 1100
236
Deep Sweeper 4 1600 1300
237
Deepsea Macrotrema 1 600 100
238
Deepsea Warrior 5 1600 1800
239
Defender, the Magical Knight 4 1600 2000
240
Dekoichi the Battlechanted Locomotive 4 1400 1000
241
Delg the Dark Monarch 6 2400 1000
242
Delta The Magnet Warrior 4 1600 1400
243
Delta Tri 4 1200 1000
244
Des Feral Imp 4 1600 1800
245
Des Frog 5 1900 0
246
Des Kangaroo 4 1500 1700
247
Des Wombat 3 1600 300
248
Desert Twister 6 2300 2000
249
Desertapir 3 900 300
250
Despair from the Dark 8 2800 3000
251
Destiny End Dragoon 10 3000 3000
252
Destiny HERO - Blade Master 3 300 600
253
Destiny HERO - Captain Tenacious 3 800 800
254
Destiny HERO - Dasher 6 2100 1000
255
Destiny HERO - Departed 2 1000 0
256
Destiny HERO - Diamond Dude 4 1400 1600
257
Destiny HERO - Dogma 8 3400 2400
258
Destiny HERO - Doom Lord 3 600 800
259
Destiny HERO - Double Dude 6 1000 1000
260
Destiny HERO - Dread Servant 3 400 700
261
Destiny HERO - Dreadmaster 8 0 0
262
Destiny HERO - Drilldark 4 1600 1200
263
Destiny HERO - Dunker 4 1200 1700
264
Destiny HERO - Fear Monger 4 1000 1000
265
Destiny HERO - Malicious 6 800 800
266
Destiny HERO - Plasma 8 1900 600
267
Destroyersaurus 4 1800 1100
268
Destruction Cyclone 7 2000 1500
269
Destructotron 4 1600 400
270
Dharc the Dark Charmer 3 500 1500
271
Dimensional Alchemist 4 1300 200
272
Disc Fighter 4 1000 1000
273
Disciple of the Forbidden Spell 4 1700 800
274
Disenchanter 5 2000 2300
275
Diskblade Rider 4 1700 1500
276
Divine Dragon - Excelion 5 1500 900
277
Divine Dragon Apocralyph 4 1000 1500
278
Divine Grace - Northwemko 7 2700 1200
279
Divine Knight Ishzark 6 2300 1800
280
Djinn Disserere of Rituals 1 200 200
281
Djinn Prognosticator of Rituals 3 400 300
282
Doctor Cranium 1 100 100
283
Don Turtle 3 1100 1200
284
Doom Shaman 6 2400 2000
285
Doomdog Octhros 3 800 800
286
Doomsday Horror 4 0 0
287
Dotedotengu 3 0 800
288
Double Coston 4 1700 1650
289
Dragon Manipulator 3 700 800
290
Dragon Seeker 6 2000 2100
291
Dragonic Guard 4 1500 1800
292
Dragonic Knight 7 2800 2300
293
Dragunity Tribus 1 500 300
294
Dream Clown 3 1200 900
295
Dreamsprite 2 300 200
296
Drill Bug 2 1100 200
297
Drillago 4 1600 1100
298
Duck Fighter 3 1300 1400
299
DUCKER Mobile Cannon 3 500 500
300
Dust Knight 4 1400 1200
301
Dweller in the Depths 3 1500 700
302
Eagle Eye 3 1300 1200
303
Ebon Magician Curran 2 1200 0
304
Eco, Mystical Spirit of the Forest 4 1700 1000
305
Electric Lizard 3 850 800
306
Electromagnetic Bagworm 3 200 1400
307
Element Doom 4 1500 1200
308
Element Dragon 4 1500 1200
309
Element Magician 4 1500 1200
310
Element Saurus 4 1500 1200
311
Element Soldier 4 1500 1200
312
Element Valkyrie 4 1500 1200
313
Elemental HERO Aqua Neos 7 2500 2000
314
Elemental HERO Blazeman 4 1200 1800
315
Elemental HERO Bubbleman 4 800 1200
316
Elemental HERO Darkbright 6 2000 1000
317
Elemental HERO Flame Wingman 6 2100 1200
318
Elemental HERO Flare Neos 7 2500 2000
319
Elemental HERO Flash 4 1100 1600
320
Elemental HERO Glow Neos 7 2500 2000
321
Elemental HERO Heat 4 1600 1200
322
Elemental HERO Inferno 8 2300 1600
323
Elemental HERO Lady Heat 4 1300 1000
324
Elemental HERO Marine Neos 8 2800 2300
325
Elemental HERO Mariner 5 1400 1000
326
Elemental HERO Mudballman 6 1900 3000
327
Elemental HERO Necroid Shaman 6 1900 1800
328
Elemental HERO Necroshade 5 1600 1800
329
Elemental HERO Ocean 4 1500 1200
330
Elemental HERO Steam Healer 5 1800 1000
331
Elemental HERO Storm Neos 9 3000 2500
332
Elemental HERO Stratos 4 1800 300
333
Elemental HERO Tempest 8 2800 2800
334
Elemental HERO Terra Firma 8 2500 2000
335
Elemental HERO Thunder Giant 6 2400 1500
336
Elemental HERO Voltic 4 1000 1500
337
Elemental HERO Wild Wingman 8 1900 2300
338
Elemental HERO Wildheart 4 1500 1600
339
Elemental HERO Woodsman 4 1000 2000
340
Elemental Mistress Doriado 3 1200 1400
341
Elephant Statue of Blessing 3 1500 0
342
Elephant Statue of Disaster 3 1500 0
343
Emes the Infinity 7 2500 2000
344
Emissary of the Afterlife 4 1600 600
345
Emissary of the Oasis 3 600 400
346
Endymion, the Master Magician 7 2700 1700
347
Enraged Battle Ox 4 1700 1000
348
Enraged Muka Muka 5 1200 600
349
Eria the Water Charmer 3 500 1500
350
Escher the Frost Vassal 4 800 1000
351
Etoile Cyber 4 1200 1600
352
Evil Dragon Ananta 8 0 0
353
Exiled Force 4 1000 1000
354
Exploder Dragon 3 1000 0
355
Fabled Lurrie 1 200 400
356
Fabled Topi 1 500 200
357
Fairy Guardian 3 1000 1000
358
Fairy King Truesdale 6 2200 1500
359
Falchion? 4 1200 800
360
Familiar Knight 3 1200 1400
361
Fear from the Dark 4 1700 1500
362
Featherizer 2 700 1100
363
Felgrand Dragon 8 2800 2800
364
Fenghuang 6 2100 1800
365
Field-Commander Rahz 4 1600 1200
366
Final Psychic Ogre 5 2200 1700
367
Fire King Avatar Kirin 3 1000 200
368
Fire King Avatar Yaksha 4 1800 200
369
Fire Princess 4 1300 1500
370
Fire Sorcerer 4 1000 1500
371
Firebird 4 1000 800
372
Firestorm Prominence 7 2000 1500
373
Five-Headed Dragon 12 5000 5000
374
Flame Armor Ninja 4 1700 1000
375
Flame Ogre 7 2400 1700
376
Flame Ruler 4 1500 1600
377
Flame Spirit Ignis 4 1500 1200
378
Flame Tiger 4 1800 0
379
Flamvell Dragnov 2 1100 200
380
Flamvell Grunika 4 1700 200
381
Flash Assailant 4 2000 2000
382
Flowerbot 3 1500 800
383
Flying Kamakiri #1 4 1400 900
384
Fortress Whale 7 2350 2150
385
Freed the Matchless General 5 2300 1700
386
Freezing Beast 4 1500 1000
387
Freya, Spirit of Victory 1 100 100
388
Frontier Wiseman 3 1600 800
389
Frost and Flame Dragon 6 2300 2000
390
Fushi No Tori 4 1200 0
391
Fushioh Richie 7 2600 2900
392
Gaia Soul the Combustible Collective 4 2000 0
393
Gale Lizard 4 1400 700
394
Gandora the Dragon of Destruction 8 0 0
395
Garlandolf, King of Destruction 7 2500 1400
396
Garma Sword 7 2550 2150
397
Garuda the Wind Spirit 4 1600 1200
398
Gate Blocker 4 100 2000
399
Gate Guardian 11 3750 3400
400
Gearfried the Iron Knight 4 1800 1600
401
Gearfried the Swordmaster 7 2600 2200
402
Gemini Imps 4 1000 1000
403
Gemini Lancer 4 1800 1400
404
Gemini Scorpion 4 1600 400
405
Gemini Soldier 2 500 300
406
General Gantala of the Ice Barrier 7 2700 2000
407
General Grunard of the Ice Barrier 8 2800 1000
408
Genetic Woman 4 1700 1200
409
Genex Ally Changer 3 1200 1800
410
Genex Ally Powercell 4 1700 0
411
Genex Ally Reliever 5 2200 1000
412
Genex Ally Solid 2 500 1200
413
Genex Army 6 2300 1300
414
Genex Blastfan 4 1600 1300
415
Genex Power Planner 1 300 200
416
Genex Searcher 4 1600 400
417
Genex Turbine 4 1400 1300
418
Genex Worker 3 1200 1200
419
Gernia 4 1300 1200
420
Ghost Fairy Elfobia 3 900 500
421
Ghost Knight of Jackal 5 1700 1600
422
Ghostrick Ghoul 3 1100 1200
423
Ghostrick Mummy 3 1500 0
424
Ghostrick Skeleton 3 1200 1100
425
Giant Axe Mummy 5 1700 2000
426
Gilford the Legend 8 2600 2000
427
Gilford the Lightning 8 2800 1400
428
Gladiator Beast Alexander 6 2400 600
429
Gladiator Beast Augustus 8 2600 1000
430
Gladiator Beast Bestiari 4 1500 800
431
Gladiator Beast Dimacari 4 1600 1200
432
Gladiator Beast Essedarii 5 2500 1400
433
Gladiator Beast Heraklinos 8 3000 2800
434
Gladiator Beast Laquari 4 1800 400
435
Gladiator Beast Murmillo 3 800 400
436
Gladiator Beast Nerokius 8 2800 1900
437
Gladiator Beast Octavius 7 2500 1200
438
Gladiator Beast Secutor 4 400 300
439
Goblin Recon Squad 4 1700 0
440
Goblin Zombie 4 1100 1050
441
Goddess of Whim 3 950 700
442
Goddess with the Third Eye 4 1200 1000
443
Goe Goe the Gallant Ninja 4 1500 1000
444
Goggle Golem 4 1500 500
445
Goka, the Pyre of Malice 6 2200 1900
446
Gokipon 2 800 800
447
Golem Sentry 4 800 1800
448
Gonogo 3 1350 1600
449
Gora Turtle of Illusion 4 1200 1400
450
Gozuki 4 1700 800
451
Gradius' Option 1 0 0
452
Grass Phantom 3 1000 1000
453
Grasschopper 5 2350 1000
454
Grave Ohja 4 1600 1500
455
Gravekeeper's Assailant 4 1500 1500
456
Gravekeeper's Cannonholder 4 1400 1200
457
Gravekeeper's Chief 5 1900 1200
458
Gravekeeper's Curse 3 800 800
459
Gravekeeper's Oracle 10 2000 1500
460
Gravekeeper's Priestess 3 1000 1500
461
Gravekeeper's Recruiter 3 1200 1500
462
Gravekeeper's Shaman 6 1500 1500
463
Gravekeeper's Spear Soldier 4 1500 1000
464
Gravekeeper's Vassal 3 700 500
465
Gravekeeper's Visionary 8 2000 1800
466
Gravity Behemoth 6 2300 2000
467
Gray Wing 3 1300 700
468
Great Dezard 6 1900 2300
469
Great Long Nose 5 1900 1700
470
Great Moth 8 2600 2500
471
Green Baboon, Defender of the Forest 7 2600 1800
472
Greenkappa 3 650 900
473
Griggle 1 350 300
474
Guard Dog 3 1500 500
475
Guardian Angel Joan 7 2800 2000
476
Guardian Baou 4 800 400
477
Guardian Ceal 4 1700 1400
478
Guardian Grarl 5 2500 1000
479
Guardian of Felgrand 4 500 500
480
Guardian Sphinx 5 1700 2400
481
Guardian Statue 4 800 1400
482
Guardian Tryce 5 1900 1700
483
Gyaku-Gire Panda 3 800 1600
484
Hammer Shark 4 1700 1500
485
Hand of Nephthys 2 600 600
486
Hane-Hane 2 450 500
487
Harpie Harpist 4 1700 600
488
Harpie Lady 1 4 1300 1400
489
Harpie Lady 2 4 1300 1400
490
Harpie Lady 3 4 1300 1400
491
Harpie Lady Sisters 6 1950 2100
492
Harpie Queen 4 1900 1200
493
Harpie's Pet Dragon 7 2000 2500
494
Hazy Flame Hyppogrif 6 2100 200
495
Hazy Flame Sphynx 6 1900 1900
496
Heavy Knight of the Flame 4 1800 200
497
Heavy Mech Support Armor 3 500 500
498
Heavy Mech Support Platform 3 500 500
499
Helpoemer 5 2000 1400
500
Herald of Creation 4 1800 600
501
Hieratic Dragon of Nuit 4 1700 900
502
Hiita the Fire Charmer 4 500 1500
503
Hino-Kagu-Tsuchi 8 2800 2900
504
Hiro's Shadow Scout 2 650 500
505
Homunculus the Alchemic Being 4 1800 1600
506
Horus the Black Flame Dragon LV4 4 1600 1000
507
Horus the Black Flame Dragon LV6 6 2300 1600
508
Horus the Black Flame Dragon LV8 8 3000 1800
509
Hoshiningen 2 500 700
510
Hourglass of Courage 4 1100 1200
511
Humpty Grumpty 3 1400 0
512
Hungry Burger 6 2000 1850
513
Hydra Viper 4 1800 400
514
Hydrogeddon 4 1600 1000
515
Hysteric Fairy 4 1800 500
516
Il Blud 6 2100 800
517
Imairuka 2 1000 1000
518
Inaba White Rabbit 3 700 500
519
Infernal Flame Emperor 9 2700 1600
520
Inferno Hammer 6 2400 0
521
Infinity Dark 4 1500 1200
522
Insect Princess 6 1900 1200
523
Insect Queen 7 2200 2400
524
Insect Soldiers of the Sky 3 1000 800
525
Invader of Darkness 8 2900 2500
526
Invasion of Flames 3 1300 1200
527
Iron Blacksmith Kotetsu 2 500 500
528
Izanami 4 1100 1800
529
Jade Knight 4 1000 1800
530
Jigen Bakudan 2 200 1000
531
Jinzo #7 2 500 400
532
Jirai Gumo 4 2200 100
533
Jowls of Dark Demise 2 200 100
534
Jurrac Tyrannus 7 2500 1400
535
KA-2 Des Scissors 4 1000 1000
536
Kaibaman 3 200 700
537
Kaiser Sea Horse 4 1700 1650
538
Kalantosa, Mystical Beast of the Forest 2 200 1400
539
Kangaroo Champ 4 800 700
540
Karate Man 3 1000 1000
541
Kazejin 7 2400 2200
542
Keldo 4 1200 1600
543
Kidmodo Dragon 3 100 200
544
King of the Swamp 3 500 1100
545
King Pyron 5 1500 500
546
King's Knight 4 1600 1400
547
Kiryu 5 2000 1500
548
Kiseitai 2 300 800
549
Knight Day Grepher 4 1700 1600
550
Knight of the Red Lotus 6 2100 1800
551
Kujakujaku 3 1200 900
552
Kuriboh 1 300 200
553
Lady Assailant of Flames 4 1500 1000
554
Lady Ninja Yae 3 1100 200
555
Lady of D. 4 1500 1100
556
Larvae Moth 2 500 400
557
Lava Battleguard 5 1550 1800
558
Lava Dragon 4 1600 1200
559
Lava Golem 8 3000 2500
560
Legendary Fiend 6 1500 1800
561
Legendary Flame Lord 7 2400 2000
562
Leghul 1 300 350
563
Legion the Fiend Jester 4 1300 1500
564
Lekunga 4 1700 500
565
Leotaur 4 1500 1600
566
Levia-Dragon - Daedalus 7 2600 1500
567
Lifeforce Harmonizer 2 800 400
568
Light Effigy 4 1500 0
569
Lightray Grepher 4 1700 1600
570
Little Chimera 2 600 550
571
Lord British Space Fighter 4 1200 800
572
Lord of D. 4 1200 1100
573
Lord Poison 4 1500 1000
574
Lost Blue Breaker 3 1400 0
575
Lost Guardian 4 100 0
576
Lucky Pied Piper 4 1500 500
577
Luminous Soldier 5 2100 1400
578
Lycanthrope 6 2400 1800
579
Lyna the Light Charmer 4 500 1500
580
Machina Cannon 8 0 2200
581
Machina Peacekeeper 2 500 400
582
Machina Sniper 4 1800 800
583
Machina Soldier 4 1600 1500
584
Machine King 6 2200 2000
585
Machine King Prototype 3 1600 1500
586
Machine Lord Ür 4 1600 1500
587
Mad Sword Beast 4 1400 1200
588
Magical Exemplar 4 1700 1400
589
Magical Marionette 5 2000 1000
590
Magical Merchant 1 200 700
591
Magical Plant Mandragola 2 500 200
592
Magical Reflect Slime 3 700 1200
593
Magical Something 4 1800 1300
594
Magical Undertaker 2 400 400
595
Magna-Slash Dragon 6 2400 1200
596
Magnetic Mosquito 3 300 1000
597
Maha Vailo 4 1550 1400
598
Mahunder 4 1400 700
599
Maiden of Macabre 4 1700 0
600
Maji-Gire Panda 4 1000 800
601
Maju Garzett 7 0 0
602
Malice Ascendant 4 700 1000
603
Malice Doll of Demise 4 1600 1700
604
Man Beast of Ares 3 500 500
605
Man-Eater Bug 2 450 600
606
Man-Thro' Tro' 4 1000 1000
607
Manga Ryu-Ran 7 2200 2600
608
Maniacal Servant 3 600 1000
609
Mariña, Princess of Sunflowers 8 2800 1600
610
Marmiting Captain 3 1200 400
611
Maryokutai 3 900 900
612
Masked Beast Des Gardius 8 3300 2500
613
Masked Ninja Ebisu 4 1200 1800
614
Masked Sorcerer 4 900 1400
615
Master Monk 5 1900 1000
616
Mecha Phantom Beast Aerosguin 3 1600 400
617
Mecha Phantom Beast Hamstrat 3 1100 1600
618
Mecha Phantom Beast Harrliard 4 1800 800
619
Mecha Sea Dragon Plesion 5 2300 1800
620
Medusa Worm 2 500 600
621
Mefist the Infernal General 5 1800 1700
622
Megarock Dragon 7 0 0
623
Mei-Kou, Master Of Barriers 4 1700 600
624
Metalzoa 8 3000 2300
625
Meteor Dragon Red-Eyes Impact 6 1800 2000
626
Milla the Temporal Magician 4 1800 1000
627
Millennium Scorpion 5 2000 1800
628
Milus Radiant 1 300 250
629
Mind on Air 6 1000 1600
630
Minefieldriller 4 1500 1500
631
Minoan Centaur 6 1800 1000
632
Miracle Flipper 2 300 500
633
Mirage Dragon 4 1600 600
634
Mirage Knight 8 2800 2000
635
Mist Condor 4 1400 400
636
Mist Valley Executor 5 2100 1600
637
Mist Valley Thunderbird 3 1100 700
638
Mogmole 2 800 800
639
Moisture Creature 9 2800 2900
640
Molten Zombie 4 1600 400
641
Monk Fighter 3 1300 1000
642
Mormolith 4 1000 900
643
Mosaic Manticore 8 2800 2500
644
Mucus Yolk 3 0 100
645
Mudora 4 1500 1800
646
Muka Muka 2 600 300
647
Mushroom Man #2 3 1250 800
648
Mystic Swordsman LV2 2 900 0
649
Mystic Swordsman LV4 4 1900 1600
650
Mystic Swordsman LV6 6 2300 1700
651
Mystic Tomato 4 1400 1100
652
Mystical Beast of Serket 6 2500 2000
653
Mystical Sheep #1 3 1150 900
654
Mythical Beast Cerberus 4 1400 1400
655
Naturia Antjaw 2 400 200
656
Naturia Beetle 4 400 1800
657
Naturia Dragonfly 4 1200 400
658
Naturia Eggplant 2 1000 700
659
Naturia Guardian 4 1600 400
660
Naturia Hydrangea 5 1900 2000
661
Naturia Marron 3 1200 700
662
Naturia Pineapple 2 100 100
663
Naturia Pumpkin 4 1400 800
664
Naturia Rock 3 1200 1200
665
Naturia Stag Beetle 6 2200 1500
666
Naturia Strawberry 4 1600 1200
667
Naturia Sunflower 2 500 0
668
Needle Ball 2 750 700
669
Needle Sunfish 3 1500 100
670
Neko Mane King 1 0 0
671
Neo Flamvell Garuda 3 1200 1800
672
Neo Flamvell Sabre 4 1500 200
673
Neo Flamvell Shaman 3 1700 200
674
Neo Space Pathfinder 4 1800 800
675
Neo-Parshath, the Sky Paladin 7 2300 2000
676
Neo-Spacian Air Hummingbird 3 800 600
677
Neo-Spacian Aqua Dolphin 3 600 800
678
Neo-Spacian Flare Scarab 3 500 500
679
Neo-Spacian Glow Moss 3 300 900
680
Neo-Spacian Marine Dolphin 4 900 1100
681
Neo-Spacian Twinkle Moss 4 500 1100
682
Nimble Musasabi 2 800 100
683
Ninja Grandmaster Sasuke 4 1800 1000
684
Nobleman-Eater Bug 5 900 1200
685
Numen erat Testudo 5 1800 0
686
Obnoxious Celtic Guard 4 1400 1200
687
Ocean Dragon Lord - Neo-Daedalus 8 2900 1600
688
Oilman 2 400 400
689
Ojama Blue 2 0 1000
690
Ojama King 6 0 3000
691
Ojama Knight 5 0 2500
692
Ooguchi 1 300 250
693
Orca Mega-Fortress of Darkness 5 2100 1200
694
Otohime 3 0 100
695
Outstanding Dog Marron 1 100 100
696
Overdrive Teleporter 6 2100 1200
697
Oxygeddon 4 1800 800
698
Oyster Meister 3 1600 200
699
Pahunder 4 1300 600
700
Paladin of White Dragon 4 1900 1200
701
Panzer Dragon 5 1000 2600
702
Parasite Paracide 2 500 300
703
Parasitic Ticky 1 0 0
704
Patrol Robo 3 1100 900
705
Penumbral Soldier Lady 6 2100 1400
706
Perfect Machine King 8 2700 1500
707
Perfectly Ultimate Great Moth 8 3500 3000
708
Performance of Sword 6 1950 1850
709
Peten the Dark Clown 3 500 1200
710
Phantom Beast Cross-Wing 4 1300 1300
711
Phantom Beast Rock-Lizard 7 2200 2000
712
Phantom Beast Wild-Horn 4 1700 0
713
Phantom Cricket 2 300 1000
714
Phantom Dragonray Bronto 4 1500 1000
715
Phantom Skyblaster 4 1100 800
716
Phoenix Gearfried 8 2800 2200
717
Piercing Moray 4 1500 500
718
Pinch Hopper 4 1000 1200
719
Piranha Army 2 800 200
720
Pitch-Dark Dragon 3 900 600
721
Pixie Knight 2 1300 200
722
Planet Pathfinder 4 1000 1000
723
Playful Possum 2 800 600
724
Poison Draw Frog 2 100 100
725
Poki Draco 3 200 100
726
Poly-Chemicritter Dioxogre 8 2800 200
727
Poly-Chemicritter Hydragon 8 200 2800
728
Possessed Dark Soul 3 1200 800
729
Power Injector 4 1300 1400
730
Prime Material Falcon 5 2200 800
731
Prometheus, King of the Shadows 4 1200 800
732
Psychic Emperor 6 2400 1000
733
Pumpking the King of Ghosts 6 1800 2000
734
Pumprincess the Princess of Ghosts 3 900 1000
735
Puppet King 7 2800 2600
736
Puppet Master 6 0 0
737
Pyrorex the Elemental Lord 8 2800 2200
738
R-Genex Accelerator 4 1500 1900
739
R-Genex Crusher 2 800 800
740
R-Genex Magma 3 1000 200
741
R-Genex Ultimum 4 1800 1400
742
Radiant Spirit 7 2000 1500
743
Raging Earth 7 2000 1500
744
Raging Eria 4 800 1500
745
Raging Flame Sprite 3 100 200
746
Rai-Jin 4 1000
747
Rai-Mei 3 1400 1200
748
Rare Metal Dragon 4 2400 1200
749
Razor Lizard 3 1500 300
750
Reaper of the Cards 5 1380 1930
751
Reborn Zombie 4 1000 1600
752
Red Dragon Ninja 6 2400 1200
753
Red-Eyes Black Metal Dragon 8 2800 2400
754
Red-Eyes Wyvern 4 1800 1600
755
Red-Eyes Zombie Dragon 7 2400 2000
756
Reinforced Human Psychic Borg 4 1500 800
757
Relinkuriboh 1 300 200
758
Relinquished 1 0 0
759
Return Zombie 4 1000 1600
760
Revival Jam 4 1500 500
761
Rhinotaurus 4 1800 600
762
Rigorous Reaver 3 1600 100
763
Ritual Raven 1 300 300
764
Robot Buster Destruction Sword 4 1600 1200
765
Rocket Warrior 4 1500 1300
766
Rodenut 1 100 100
767
Rose Lover 1 800 800
768
Royal Firestorm Guards 4 1700 1200
769
Royal Knight 3 1300 800
770
Royal Knight of the Ice Barrier 5 2000 2000
771
Ryu Kokki 6 2400 2000
772
Ryu Senshi 6 2000 1200
773
Sacred Phoenix of Nephthys 8 2400 1600
774
Sacred Spirit of the Ice Barrier 4 1600 1200
775
Saffira, Queen of Dragons 6 2500 2400
776
Samsara Kaiser 2 200 100
777
Samurai of the Ice Barrier 4 1800 1500
778
Samurai Skull 4 1700 0
779
Sanga of the Thunder 7 2600 2200
780
Sangan 3 1000 600
781
Sasuke Samurai 2 500 800
782
Sasuke Samurai #2 1 200 300
783
Sasuke Samurai #3 3 1000 1000
784
Scanner 1
785
Scary Moth 6 1800 2300
786
Sea Lancer 5 1300 1000
787
Second Booster 3 1000 500
788
Secret Guards of the Ice Barrier 2 100 1600
789
Seed of Flame 3 1600 1200
790
Seismic Crasher 3 1400 300
791
Senior Silver Ninja 6 2300 2200
792
Senju of the Thousand Hands 4 1400 1000
793
Serene Psychic Witch 3 1400 1200
794
Sergeant Electro 4 1600 1300
795
Servant of Catabolism 3 700 500
796
Shadow Ghoul 5 1600 1300
797
Shadowslayer 4 1400 200
798
Shark Cruiser 5 1800 2200
799
Shinato, King of a Higher Plane 8 3300 3000
800
Shinobird Crane 4 1500 1500
801
Shinobird Crow 4 0 0
802
Shogi Knight 3 800 400
803
Shore Knight 4 1400 1200
804
Silent Abyss 7 2000 1500
805
Silent Insect 2 200 300
806
Silent Magician LV4 4 1000 1000
807
Silent Magician LV8 8 3500 1000
808
Silver Sentinel 4 1500 1300
809
Simorgh, Bird of Divinity 7 2700 1000
810
Sinister Serpent 1 300 250
811
Sishunder 4 900 400
812
Skelengel 2 900 400
813
Skelesaurus 4 1700 1400
814
Skilled Red Magician 4 1600 1600
815
Skreech 4 1500 400
816
Skull Conductor 4 2000 0
817
Skull Guardian 7 2050 2500
818
Skull Knight #2 3 1000 1200
819
Skull-Mark Ladybug 4 500 1500
820
Sky Scourge Enrise 8 2400 1500
821
Skystarray 3 600 300
822
Slushy 2 0 0
823
Snow Dragon 4 1400 900
824
Snowdust Dragon 8 2800 1800
825
Snowman Creator 4 1600 1000
826
Sonic Bird 4 1400 1000
827
Sonic Jammer 2 350 650
828
Sonic Shooter 4 1300 600
829
Sorcerer of Dark Magic 9 3200 2800
830
Space-Time Police 5 2300 1500
831
Spawn Alligator 5 2200 1000
832
Spear Dragon 4 1900 0
833
Speed Bird 4 1200 1000
834
Sphere Kuriboh 1 300 200
835
Sphinx Teleia 10 2500 3000
836
Spirit Caller 3 1000 1000
837
Spirit of the Breeze 3 0 1800
838
Spirit Ryu 4 1000 1000
839
Star Boy 2 550 500
840
Storm Caller 6 2300 2000
841
Storming Wynn 4 800 1500
842
Strategist of the Ice Barrier 4 1600 1600
843
Stray Asmodian 3 1300 1700
844
Submarine Frog 2 1200 600
845
Suijin 7 2500 2400
846
Summoner of Illusions 3 800 900
847
Super-Ancient Dinobeast 8 2700 1400
848
Superalloy Beast Raptinus 8 2200 2200
849
Supply 4 1300 800
850
Susa Soldier 4 2000 1600
851
Swamp Battleguard 5 1800 1500
852
Swarm of Crows 5 1200 1800
853
Swarm of Locusts 3 1000 500
854
Swift Birdman Joe 6 2300 1400
855
Swift Gaia the Fierce Knight 7 2300 2100
856
Sword Hunter 7 2450 1700
857
T.A.D.P.O.L.E. 1 0 0
858
Tactical Espionage Expert 3 1300 1200
859
Tainted Wisdom 3 1250 800
860
Talaya, Princess of Cherry Blossoms 8 2800 1200
861
Telekinetic Shocker 4 1700 700
862
Tenkabito Shien 4 1500 1000
863
Tenmataitei 5 2400 1000
864
Tenshin 2 800 100
865
Terratiger, the Empowered Warrior 4 1800 1200
866
Test Ape 2 700 300
867
Teva 5 2000 1500
868
The Agent of Creation - Venus 3 1600 0
869
The Agent of Wisdom - Mercury 4 0 1700
870
The Atmosphere 8 1000 800
871
The Bistro Butcher 4 1800 1000
872
The Calculator 2 0 0
873
The Creator 8 2300 3000
874
The Creator Incarnate 4 1600 1500
875
The Dark - Hex-Sealed Fusion 3 1000 1600
876
The Earth - Hex-Sealed Fusion 3 1000 1600
877
The Fiend Megacyber 6 2200 1200
878
The Grand Jupiter 8 2500 2000
879
The Hunter with 7 Weapons 3 1000 600
880
The Immortal of Thunder 4 1500 1300
881
The Kick Man 3 1300 300
882
The Legendary Fisherman 5 1850 1600
883
The Rock Spirit 4 1700 1000
884
The Stern Mystic 4 1500 1200
885
The Thing in the Crater 4 1000 1200
886
The Trojan Horse 4 1600 1200
887
The Unfriendly Amazon 4 2000 1000
888
The Unhappy Girl 2 400 300
889
Theban Nightmare 4 1500 500
890
Theinen the Great Sphinx 10 3500 3000
891
Thunder Dragon 5 1600 1500
892
Thunder Nyan Nyan 4 1900 800
893
Time Wizard 2 500 400
894
Toon Barrel Dragon 7 2600 2200
895
Toon Buster Blader 7 2600 2300
896
Toon Cannon Soldier 4 1400 1300
897
Toon Dark Magician Girl 6 2000 1700
898
Toon Gemini Elf 4 1900 900
899
Toon Goblin Attack Force 4 2300 0
900
Toon Masked Sorcerer 4 900 1400
901
Toon Mermaid 4 1400 1500
902
Toon Summoned Skull 6 2500 1200
903
Tornado Bird 4 1100 1000
904
Torpedo Fish 3 1000 1000
905
Totem Dragon 2 400 200
906
Tour Bus From the Underworld 3 1000 1000
907
Tour Bus To Forbidden Realms 3 600 1000
908
Toy Magician 4 1600 1500
909
Trance Archfiend 4 1500 500
910
Transforming Sphere 3 100 100
911
Trap Master 3 500 1100
912
Treeborn Frog 1 100 100
913
Tribe-Shocking Virus 4 1700 1000
914
Trifortressops 6 1600 2800
915
Trigon 3 500 1700
916
Triple Star Trion 1 100 100
917
Troop Dragon 2 700 800
918
Twin-Barrel Dragon 4 1700 200
919
Twin-Headed Behemoth 3 1500 1200
920
Twin-Headed Wolf 4 1500 1000
921
Tyrant Dragon 8 2900 2500
922
UFOroid 6 1200 1200
923
UFOroid Fighter 10 0 0
924
Ultimate Ancient Gear Golem 10 4400 3400
925
Ultimate Insect LV1 1 0 0
926
Ultimate Insect LV3 3 1400 900
927
Ultimate Insect LV5 5 2300 900
928
Ultimate Insect LV7 7 2600 1200
929
Umbral Soul 7 2000 1500
930
Uminotaurus 4 1700 1000
931
Uniflora, Mystical Beast of the Forest 1 700 500
932
Unifrog 2 400 400
933
Unshaven Angler 4 1500 1600
934
Upstart Golden Ninja 4 500 1800
935
Valkyrion the Magna Warrior 8 3500 3850
936
Vampire Baby 3 700 1000
937
Vampire Dragon 5 2400 0
938
Vampire Genesis 8 3000 2100
939
Vampire Koala 4 1800 1500
940
Vampire Lady 4 1550 1550
941
Vampire Lord 5 2000 1500
942
Van'Dalgyon the Dark Dragon Lord 8 2800 2500
943
Vanguard of the Dragon 4 1700 1300
944
Vennu, Bright Bird of Divinity 8 2800 2000
945
Versago the Destroyer 3 1100 900
946
Victory Viper XX03 4 1200 1000
947
Viser Des 4 500 1200
948
Vortex Trooper 3 0 600
949
VW-Tiger Catapult 6 2000 2100
950
Vylon Charger 4 1000 1000
951
Vylon Ohm 4 1500 200
952
W-Wing Catapult 4 1300 1500
953
Wall Shadow 7 1600 3000
954
Warm Worm 3 600 1400
955
Watapon 1 200 300
956
Water Dragon 8 2800 2600
957
Wattsychic Fighter 3 1500 300
958
Whirlwind Prodigy 4 1500 1600
959
Whirlwind Weasel 3 500 1500
960
White Magical Hat 3 1000 700
961
White Magician Pikeru 2 1200 0
962
White Night Queen 7 2100 800
963
White Ninja 4 1500 800
964
White Tiger Summoner 3 1000 1700
965
White-Horned Dragon 6 2200 1400
966
Winged Kuriboh 1 300 200
967
Winged Minion 2 700 700
968
Wingtortoise 3 1500 1400
969
Witch Doctor of Chaos 2 500 500
970
Wizard Buster Destruction Sword 3 1200 900
971
Woodland Archer 3 1400 1300
972
Woodland Sprite 3 900 400
973
Worm Apocalypse 1 300 200
974
Worm Barses 3 1400 1500
975
Worm Cartaros 4 1200 500
976
Worm Dimikles 4 1700 1400
977
Worm Erokin 6 2400 1200
978
Worm Falco 2 500 800
979
Worm Jetelikpse 3 1200 0
980
Worm Linx 2 300 1000
981
Worm Millidith 4 400 1600
982
Worm Noble 6 1500 2400
983
Worm Opera 2 400 800
984
Worm Solid 4 1000 1600
985
Worm Tentacles 4 1700 700
986
Worm Ugly 1 100 100
987
Worm Zero 10 0 0
988
Wrecker Panda 2 800 800
989
Wroughtweiler 3 800 1200
990
Wynn the Wind Charmer 3 500 1500
991
X-Saber Galahad 4 1800 800
992
XY-Dragon Cannon 6 2200 1900
993
XYZ-Dragon Cannon 8 2800 2600
994
XZ-Tank Cannon 6 2400 2100
995
Y-Dragon Head 4 1500 1600
996
Yamata Dragon 7 2600 3100
997
Yellow Baboon, Archer of the Forest 7 2600 1800
998
Yomi Ship 3 800 1400
999
YZ-Tank Dragon 6 2100 2200
1000
Z-Metal Tank 4 1500 1300
1001
Zera the Mant 8 2800 2300
1002
Zeta Reticulant 7 2400 2100
1003
Zolga 4 1700 1200
1004
Zombie Master 4 1800 0
1005
Zombie Tiger 3 1400 1600