ลำดับ รูป ชื่อ ดาว โจมตี ป้องกัน
1
Abyss Flower 2 750 400
2
Alexandrite Dragon 4 2000 100
3
Alligator's Sword 4 1500 1200
4
Ally of Justice Clausolas 6 2300 1200
5
Alpha The Magnet Warrior 4 1400 1700
6
Ancient Brain 3 1000 700
7
Ancient Elf 4 1450 1200
8
Ancient Jar 1 400 200
9
Ancient Lizard Warrior 4 1400 1100
10
Anthrosaurus 3 1000 850
11
Archfiend Marmot of Nefariousness 2 400 600
12
Archfiend Mirror 2 700 600
13
Axe Raider 4 1700 1150
14
Baby Dragon 3 1200 700
15
Basic Insect 2 500 700
16
Bat 1 300 350
17
Battle Ox 4 1700 1000
18
Battle Steer 5 1800 1300
19
Battle Warrior 3 700 1000
20
Beast of Talwar 6 2400 2150
21
Beaver Warrior 4 1200 1500
22
Beta The Magnet Warrior 4 1700 1600
23
Bickuribox 7 2300 2000
24
Big Insect 4 1200 1500
25
Big Koala 7 2700 2000
26
Bio Plant 3 600 1300
27
Black Luster Soldier 8 3000 2500
28
Blackland Fire Dragon 4 1500 800
29
Blazing Inpachi 4 1850 0
30
Blue-Eyed Silver Zombie 3 900 700
31
Blue-Eyes Ultimate Dragon 12 4500 3800
32
Blue-Eyes White Dragon 8 3000 2500
33
Bokoichi the Freightening Car 2 500 500
34
Bottom Dweller 5 1650 1700
35
Bracchio-raidus 6 2200 2000
36
Candle Of Fate 2 600 600
37
Celtic Guardian 4 1400 1200
38
Chu-Ske the Mouse Fighter 3 1200 0
39
Claw Reacher 3 1000 800
40
Clown Zombie 2 1350 0
41
Cosmo Queen 8 2900 2450
42
Crawling Dragon 5 1600 1400
43
Crawling Dragon #2 4 1600 1200
44
Crimson Sunbird 6 2300 1800
45
Curse of Dragon 5 2000 1500
46
Curtain of the Dark Ones 2 600 500
47
Cyber Falcon 4 1400 1200
48
Dark Blade 4 1800 1500
49
Dark Chimera 5 1610 1460
50
Dark Magician 7 2500 2100
51
Dark Rabbit 4 1100 1500
52
Dark Witch 5 1800 1700
53
Darkfire Dragon 4 1500 1250
54
Darkfire Soldier #1 4 1700 1150
55
Darkfire Soldier #2 4 1700 1100
56
Darkworld Thorns 3 1200 900
57
Deepsea Shark 5 1900 1600
58
Dig Beak 2 500 800
59
Dissolverock 3 900 1000
60
Divine Dragon Ragnarok 4 1500 1000
61
Djinn the Watcher of the Wind 3 700 900
62
Doma The Angel of Silence 5 1600 1400
63
Doriado 4 1200 1400
64
Doron 2 900 500
65
Dragon Zombie 3 1600 0
66
Droll Bird 2 600 500
67
Drooling Lizard 3 900 800
68
Dunames Dark Witch 4 1800 1050
69
Dungeon Worm 5 1800 1500
70
Empress Mantis 6 2200 1400
71
Enchanting Mermaid 3 1200 900
72
Eyearmor 2 600 500
73
Fairywitch 3 800 1000
74
Faith Bird 4 1500 1100
75
Feral Imp 4 1300 1400
76
Fiend Kraken 4 1200 1400
77
Fiend's Hand 2 600 600
78
Firegrass 2 700 600
79
Fireyarou 4 1300 1000
80
Flame Manipulator 3 900 1000
81
Flame Swordsman 5 1800 1600
82
Flame Viper 2 400 450
83
Flying Fish 4 800 500
84
Flying Kamakiri #2 4 1500 800
85
Gagagigo 4 1850 1000
86
Gaia the Dragon Champion 7 2600 2100
87
Gaia The Fierce Knight 7 2300 2100
88
Gamma The Magnet Warrior 4 1500 1800
89
Gazelle the King of Mythical Beasts 4 1500 1200
90
Giant Flea 4 1500 1200
91
Giant Soldier of Stone 3 1300 2000
92
Giant Turtle Who Feeds on Flames 5 1400 1800
93
Giga-Tech Wolf 4 1200 1400
94
Gil Garth 4 1800 1200
95
Giltia the D. Knight 5 1850 1500
96
Goblin Calligrapher 1 400 400
97
Gokibore 4 1200 1400
98
Gorgon Egg 3 300 1300
99
Gradius 4 1200 800
100
Grand Tiki Elder 4 1500 800
101
Graveyard and the Hand of Invitation 3 700 900
102
Great Angus 4 1800 600
103
Great Mammoth of Goldfine 6 2200 1800
104
Great White 4 1600 800
105
Ground Attacker Bugroth 4 1500 1000
106
Guardian of the Labyrinth 4 1000 1200
107
Guardian of the Throne Room 4 1650 1600
108
Gyakutenno Megami 6 1800 2000
109
Haniwa 2 500 500
110
Happy Lover 2 800 500
111
Harpie Girl 2 500 500
112
Harpie Lady 4 1300 1400
113
Headless Knight 4 1450 1700
114
Hercules Beetle 5 1500 2000
115
Hero of the East 3 1100 1000
116
High Tide Gyojin 4 1650 1300
117
Hitodenchak 2 600 700
118
Hitotsu-Me Giant 4 1200 1000
119
Holograh 3 1100 700
120
Horn Imp 4 1300 1000
121
Hunter Dragon 3 1700 100
122
Hunter Spider 5 1600 1400
123
Hurricail 2 900 200
124
Javelin Beetle 8 2450 2550
125
Jellyfish 4 1200 1500
126
Jerry Beans Man 3 1750 0
127
Judge Man 6 2200 1500
128
Kabazauls 4 1700 1500
129
Kagemusha of the Blue Flame 2 800 400
130
Kamakiriman 4 1150 1400
131
Kattapillar 1 250 300
132
Killer Needle 4 1200 1000
133
King of Yamimakai 5 2000 1530
134
Koumori Dragon 4 1500 1200
135
Kurama 3 800 800
136
La Jinn the Mystical Genie of the Lamp 4 1800 1000
137
Labyrinth Tank 7 2400 2400
138
Labyrinth Wall 5 0 3000
139
Lady of Faith 3 1100 800
140
LaLa Li-Oon 2 600 600
141
Launcher Spider 7 2200 2500
142
Luster Dragon 4 1900 1600
143
Luster Dragon #2 6 2400 1400
144
M-Warrior #1 3 1000 500
145
M-Warrior #2 3 500 1000
146
Magician of Black Chaos 8 2800 2600
147
Maiden of the Moonlight 4 1500 1300
148
Mammoth Graveyard 3 1200 800
149
Man Eater 2 800 600
150
Man-Eating Plant 2 800 600
151
Man-Eating Treasure Chest 4 1600 1000
152
Masaki the Legendary Swordsman 4 1100 1100
153
Master Kyonshee 4 1750 1000
154
Master of Oz 9 4200 3700
155
Mavelus 4 1300 900
156
Meda Bat 2 800 400
157
Mega Thunderball 2 750 600
158
Megasonic Eye 5 1500 1800
159
Megazowler 6 1800 2000
160
Melchid the Four-Face Beast 4 1500 1200
161
Meotoko 2 700 600
162
Metal Armored Bug 8 2800 1500
163
Meteor B. Dragon 8 3500 2000
164
Meteor Dragon 6 1800 2000
165
Monster Tamer 5 1800 1600
166
Mystery Hand 2 500 500
167
Mystic Horseman 4 1300 1550
168
Mystical Capture Chain 2 700 700
169
Mystical Elf 4 800 2000
170
Mystical Shine Ball 2 500 500
171
Necrolancer the Timelord 3 800 900
172
Nemuriko 3 800 700
173
Neo Aqua Madoor 6 1200 3000
174
Nightmare Scorpion 3 900 800
175
One Who Hunts Souls 4 1100 1000
176
One-Eyed Shield Dragon 3 700 1300
177
Oni Tank T-34 4 1400 1700
178
Overdrive 4 1600 1500
179
Parrot Dragon 5 2000 1300
180
Peacock 5 1700 1500
181
Pendulum Machine 6 1750 2000
182
Petit Angel 3 600 900
183
Petit Dragon 2 600 700
184
Petit Moth 1 300 200
185
Pharaoh's Servant 2 900 0
186
Pharaonic Protector 2 900 0
187
Pragtical 5 1900 1500
188
Protector of the Throne 4 800 1500
189
Rabid Horseman 6 2000 1700
190
Red Archery Girl 4 1400 1500
191
Red-Eyes B. Dragon 7 2400 2000
192
Rock Spirit 5 1650 1900
193
Rogue Doll 4 1600 1000
194
Root Water 3 900 800
195
Ryu-Kishin 3 1000 500
196
Ryu-Kishin Powered 4 1600 1200
197
Saggi the Dark Clown 3 600 1500
198
Sealmaster Meisei 3 1100 900
199
Sentinel of the Seas 4 1300 1000
200
Serpent Marauder 2 700 600
201
Serpent Night Dragon 7 2350 2400
202
Shining Friendship 4 1300 1100
203
Silver Fang 3 1200 800
204
Skelgon 6 1700 1900
205
Skull Knight 7 2650 2250
206
Skull Mariner 4 1600 900
207
Skull Red Bird 4 1550 1200
208
Slot Machine 7 2000 2300
209
Snakeyashi 4 1000 1200
210
Solitude 3 1050 1000
211
Sonic Duck 3 1700 700
212
Souls of the Forgotten 2 900 200
213
Spike Seadra 5 1600 1300
214
Spiral Serpent 8 2900 2900
215
Spirit of the Books 4 1400 1200
216
Spirit of the Mountain 5 1300 1800
217
Spirit of the Winds 5 1700 1400
218
Stone Armadiller 3 800 1200
219
Summoned Skull 6 2500 1200
220
Super War-Lion 7 2300 2100
221
Supporter In The Shadows 3 1000 1000
222
Sword Arm of Dragon 6 1750 1030
223
Swordstalker 6 2000 1600
224
Synchar 3 800 900
225
Tao the Chanter 3 1200 900
226
Tatsunootoshigo 5 1350 1600
227
Tentacle Plant 2 500 600
228
The Earl of Demise 5 2000 700
229
The Furious Sea King 3 800 700
230
The Gross Ghost of Fled Dreams 4 1300 1800
231
The Illusory Gentleman 4 1500 1600
232
The Melting Red Shadow 2 500 700
233
The Snake Hair 4 1500 1200
234
Thousand Dragon 7 2400 2000
235
Thunder Kid 2 700 600
236
Tomozaurus 2 500 400
237
Tongyo 4 1350 800
238
Toon Alligator 4 800 1600
239
Trakodon 3 1300 800
240
Trance the Magic Swordsman 6 2600 200
241
Turu-Purun 2 450 500
242
Twin Long Rods #1 3 900 700
243
Twin Long Rods #2 3 850 700
244
Twin-Headed Fire Dragon 6 2200 1700
245
Twin-Headed Thunder Dragon 7 2800 2100
246
Two-Headed King Rex 4 1600 1200
247
Two-Mouth Darkruler 3 900 700
248
Tyhone 4 1200 1400
249
Uraby 4 1500 800
250
Vorse Raider 4 1900 1200
251
Warrior Dai Grepher 4 1700 1600
252
Warrior of Zera 4 1600 1600
253
Wattaildragon 6 2500 1000
254
Wattkid 3 1000 500
255
Weather Control 2 600 400
256
Whiptail Crow 4 1650 1600
257
White Dolphin 2 500 400
258
Winged Dragon, Guardian of the Fortress #1 4 1400 1200
259
Wings of Wicked Flame 2 700 600
260
Woodborg Inpachi 5 500 2500
261
X-Head Cannon 4 1800 1500
262
Yaiba Robo 4 1000 1300
263
Yormungarde 3 1200 900
264
Zoa 7 2600 1900