ลำดับ รูป ชื่อ ดาว โจมตี ป้องกัน
1
Abyss Flower 2 750 400
2
Aitsu 5 100 100
3
Alexandrite Dragon 4 2000 100
4
Alligator's Sword 4 1500 1200
5
Ally of Justice Clausolas 6 2300 1200
6
Alpha The Magnet Warrior 4 1400 1700
7
Ancient Brain 3 1000 700
8
Ancient Elf 4 1450 1200
9
Ancient Jar 1 400 200
10
Ancient Lizard Warrior 4 1400 1100
11
Anthrosaurus 3 1000 850
12
Archfiend Marmot of Nefariousness 2 400 600
13
Archfiend Mirror 2 700 600
14
Armored Lizard 4 1500 1200
15
Armored Zombie 3 1500 0
16
Atlantean Pikeman 2 1400 0
17
Axe Raider 4 1700 1150
18
Baby Dragon 3 1200 700
19
Basic Insect 2 500 700
20
Bat 1 300 350
21
Battle Ox 4 1700 1000
22
Battle Steer 5 1800 1300
23
Battle Warrior 3 700 1000
24
Beast of Talwar 6 2400 2150
25
Beaver Warrior 4 1200 1500
26
Beta The Magnet Warrior 4 1700 1600
27
Bickuribox 7 2300 2000
28
Big Insect 4 1200 1500
29
Big Koala 7 2700 2000
30
Bio Plant 3 600 1300
31
Black Luster Soldier 8 3000 2500
32
Blackland Fire Dragon 4 1500 800
33
Blazing Inpachi 4 1850 0
34
Blue-Eyed Silver Zombie 3 900 700
35
Blue-Eyes Ultimate Dragon 12 4500 3800
36
Blue-Eyes White Dragon 8 3000 2500
37
Bokoichi the Freightening Car 2 500 500
38
Bottom Dweller 5 1650 1700
39
Bracchio-raidus 6 2200 2000
40
Candle Of Fate 2 600 600
41
Celtic Guardian 4 1400 1200
42
Chu-Ske the Mouse Fighter 3 1200 0
43
Claw Reacher 3 1000 800
44
Cloudian - Smoke Ball 1 200 600
45
Clown Zombie 2 1350 0
46
Cosmo Queen 8 2900 2450
47
Crawling Dragon 5 1600 1400
48
Crawling Dragon #2 4 1600 1200
49
Crimson Sunbird 6 2300 1800
50
Curse of Dragon 5 2000 1500
51
Curtain of the Dark Ones 2 600 500
52
Cyber Falcon 4 1400 1200
53
Cyber Soldier 5 1500 1700
54
Cyber Soldier of Darkworld 4 1400 1200
55
Dark Blade 4 1800 1500
56
Dark Chimera 5 1610 1460
57
Dark Magician 7 2500 2100
58
Dark Rabbit 4 1100 1500
59
Dark Witch 5 1800 1700
60
Darkfire Dragon 4 1500 1250
61
Darkfire Soldier #1 4 1700 1150
62
Darkfire Soldier #2 4 1700 1100
63
Darkworld Thorns 3 1200 900
64
Deepsea Shark 5 1900 1600
65
Destroyer Golem 4 1500 1000
66
Dig Beak 2 500 800
67
Dissolverock 3 900 1000
68
Divine Dragon Ragnarok 4 1500 1000
69
Djinn the Watcher of the Wind 3 700 900
70
Doma The Angel of Silence 5 1600 1400
71
Doriado 4 1200 1400
72
Doron 2 900 500
73
Dragon Zombie 3 1600 0
74
Droll Bird 2 600 500
75
Drooling Lizard 3 900 800
76
Dunames Dark Witch 4 1800 1050
77
Dungeon Worm 5 1800 1500
78
Elemental HERO Avian 3 1000 1000
79
Elemental HERO Burstinatrix 3 1200 800
80
Elemental HERO Clayman 4 800 2000
81
Elemental HERO Neos 7 2500 2000
82
Elemental HERO Sparkman 4 1600 1400
83
Empress Mantis 6 2200 1400
84
Enchanting Mermaid 3 1200 900
85
Eyearmor 2 600 500
86
Fairywitch 3 800 1000
87
Faith Bird 4 1500 1100
88
Feral Imp 4 1300 1400
89
Fiend Kraken 4 1200 1400
90
Fiend's Hand 2 600 600
91
Firegrass 2 700 600
92
Fireyarou 4 1300 1000
93
Flame Manipulator 3 900 1000
94
Flame Swordsman 5 1800 1600
95
Flame Viper 2 400 450
96
Flying Fish 4 800 500
97
Flying Kamakiri #2 4 1500 800
98
Gadget Soldier 6 1800 2000
99
Gagagigo 4 1850 1000
100
Gaia the Dragon Champion 7 2600 2100
101
Gaia The Fierce Knight 7 2300 2100
102
Gamma The Magnet Warrior 4 1500 1800
103
Garoozis 5 1800 1500
104
Gazelle the King of Mythical Beasts 4 1500 1200
105
Gem-Knight Crystal 7 2450 1950
106
Gem-Knight Garnet 4 1900 0
107
Gem-Knight Tourmaline 4 1600 1800
108
Gemini Elf 4 1900 900
109
Giant Flea 4 1500 1200
110
Giant Soldier of Stone 3 1300 2000
111
Giant Turtle Who Feeds on Flames 5 1400 1800
112
Giga Gagagigo 5 2450 1500
113
Giga-Tech Wolf 4 1200 1400
114
Gil Garth 4 1800 1200
115
Giltia the D. Knight 5 1850 1500
116
Gladiator Beast Andal 4 1900 1500
117
Goblin Calligrapher 1 400 400
118
Gogiga Gagagigo 8 2950 2800
119
Gokibore 4 1200 1400
120
Gorgon Egg 3 300 1300
121
Gradius 4 1200 800
122
Grand Tiki Elder 4 1500 800
123
Graveyard and the Hand of Invitation 3 700 900
124
Great Angus 4 1800 600
125
Great Mammoth of Goldfine 6 2200 1800
126
Great White 4 1600 800
127
Ground Attacker Bugroth 4 1500 1000
128
Guardian of the Labyrinth 4 1000 1200
129
Guardian of the Throne Room 4 1650 1600
130
Gyakutenno Megami 6 1800 2000
131
Haniwa 2 500 500
132
Happy Lover 2 800 500
133
Harpie Girl 2 500 500
134
Harpie Lady 4 1300 1400
135
Headless Knight 4 1450 1700
136
Hercules Beetle 5 1500 2000
137
Hero of the East 3 1100 1000
138
High Tide Gyojin 4 1650 1300
139
Hitodenchak 2 600 700
140
Hitotsu-Me Giant 4 1200 1000
141
Holograh 3 1100 700
142
Horn Imp 4 1300 1000
143
Hunter Dragon 3 1700 100
144
Hunter Spider 5 1600 1400
145
Hurricail 2 900 200
146
Hyozanryu 7 2100 2800
147
Ice Water 3 1150 900
148
Jack's Knight 5 1900 1000
149
Javelin Beetle 8 2450 2550
150
Jellyfish 4 1200 1500
151
Jerry Beans Man 3 1750 0
152
Judge Man 6 2200 1500
153
Kabazauls 4 1700 1500
154
Kagemusha of the Blue Flame 2 800 400
155
Kairyu-Shin 5 1800 1500
156
Kamakiriman 4 1150 1400
157
Kattapillar 1 250 300
158
Killer Needle 4 1200 1000
159
King of Yamimakai 5 2000 1530
160
Kojikocy 4 1500 1200
161
Koumori Dragon 4 1500 1200
162
Kurama 3 800 800
163
La Jinn the Mystical Genie of the Lamp 4 1800 1000
164
Labyrinth Tank 7 2400 2400
165
Labyrinth Wall 5 0 3000
166
Lady of Faith 3 1100 800
167
LaLa Li-Oon 2 600 600
168
Launcher Spider 7 2200 2500
169
Left Arm of the Forbidden One 1 200 300
170
Left Leg of the Forbidden One 1 200 300
171
Luster Dragon 4 1900 1600
172
Luster Dragon 4 1900 1600
173
Luster Dragon #2 6 2400 1400
174
M-Warrior #1 3 1000 500
175
M-Warrior #2 3 500 1000
176
Magician of Black Chaos 8 2800 2600
177
Maiden of the Moonlight 4 1500 1300
178
Mammoth Graveyard 3 1200 800
179
Man Eater 2 800 600
180
Man-Eating Plant 2 800 600
181
Man-Eating Treasure Chest 4 1600 1000
182
Masaki the Legendary Swordsman 4 1100 1100
183
Master Kyonshee 4 1750 1000
184
Master of Oz 9 4200 3700
185
Mavelus 4 1300 900
186
Mechanicalchaser 4 1850 800
187
Meda Bat 2 800 400
188
Mega Thunderball 2 750 600
189
Megasonic Eye 5 1500 1800
190
Megazowler 6 1800 2000
191
Melchid the Four-Face Beast 4 1500 1200
192
Meotoko 2 700 600
193
Metal Armored Bug 8 2800 1500
194
Meteor B. Dragon 8 3500 2000
195
Meteor Dragon 6 1800 2000
196
Monster Tamer 5 1800 1600
197
Mystery Hand 2 500 500
198
Mystic Horseman 4 1300 1550
199
Mystical Capture Chain 2 700 700
200
Mystical Elf 4 800 2000
201
Mystical Shine Ball 2 500 500
202
Necrolancer the Timelord 3 800 900
203
Nemuriko 3 800 700
204
Neo Aqua Madoor 6 1200 3000
205
Neo Bug 4 1800 1700
206
Nightmare Scorpion 3 900 800
207
Nin-Ken Dog 4 1800 1000
208
Ojama Black 2 0 1000
209
Ojama Green 2 0 1000
210
Ojama Yellow 2 0 1000
211
One Who Hunts Souls 4 1100 1000
212
One-Eyed Shield Dragon 3 700 1300
213
Oni Tank T-34 4 1400 1700
214
Opticlops 4 1800 1700
215
Overdrive 4 1600 1500
216
Parrot Dragon 5 2000 1300
217
Peacock 5 1700 1500
218
Pendulum Machine 6 1750 2000
219
Petit Angel 3 600 900
220
Petit Dragon 2 600 700
221
Petit Moth 1 300 200
222
Pharaoh's Servant 2 900 0
223
Pharaonic Protector 2 900 0
224
Pragtical 5 1900 1500
225
Protector of the Throne 4 800 1500
226
Queen's Knight 4 1500 1600
227
Rabid Horseman 6 2000 1700
228
Red Archery Girl 4 1400 1500
229
Red-Eyes B. Dragon 7 2400 2000
230
Right Arm of the Forbidden One 1 200 300
231
Right Leg of the Forbidden One 1 200 300
232
Rock Spirit 5 1650 1900
233
Rogue Doll 4 1600 1000
234
Root Water 3 900 800
235
Rude Kaiser 5 1800 1600
236
Ryu-Kishin 3 1000 500
237
Ryu-Kishin Powered 4 1600 1200
238
Sabersaurus 4 1900 500
239
Saggi the Dark Clown 3 600 1500
240
Sealmaster Meisei 3 1100 900
241
Sentinel of the Seas 4 1300 1000
242
Serpent Marauder 2 700 600
243
Serpent Night Dragon 7 2350 2400
244
Shining Friendship 4 1300 1100
245
Silver Fang 3 1200 800
246
Skelgon 6 1700 1900
247
Skull Knight 7 2650 2250
248
Skull Mariner 4 1600 900
249
Skull Red Bird 4 1550 1200
250
Skull Servant 1 300 200
251
Sky Scout 4 1800 600
252
Slot Machine 7 2000 2300
253
Snakeyashi 4 1000 1200
254
Soitsu 3 0 0
255
Solitude 3 1050 1000
256
Sonic Duck 3 1700 700
257
Souls of the Forgotten 2 900 200
258
Spike Seadra 5 1600 1300
259
Spiral Serpent 8 2900 2900
260
Spirit of the Books 4 1400 1200
261
Spirit of the Mountain 5 1300 1800
262
Spirit of the Winds 5 1700 1400
263
Stone Armadiller 3 800 1200
264
Stone Dragon 7 2000 2300
265
Summoned Skull 6 2500 1200
266
Super War-Lion 7 2300 2100
267
Supporter In The Shadows 3 1000 1000
268
Sword Arm of Dragon 6 1750 1030
269
Swordsman of Landstar 3 500 1200
270
Swordstalker 6 2000 1600
271
Synchar 3 800 900
272
Takriminos 4 1500 1200
273
Tao the Chanter 3 1200 900
274
Tatsunootoshigo 5 1350 1600
275
Tentacle Plant 2 500 600
276
The Earl of Demise 5 2000 700
277
The Furious Sea King 3 800 700
278
The Gross Ghost of Fled Dreams 4 1300 1800
279
The Illusory Gentleman 4 1500 1600
280
The Melting Red Shadow 2 500 700
281
The Snake Hair 4 1500 1200
282
Thousand Dragon 7 2400 2000
283
Three-Headed Geedo 4 1200 1400
284
Thunder Kid 2 700 600
285
Tomozaurus 2 500 400
286
Tongyo 4 1350 800
287
Toon Alligator 4 800 1600
288
Trakodon 3 1300 800
289
Trance the Magic Swordsman 6 2600 200
290
Turu-Purun 2 450 500
291
Twin Long Rods #1 3 900 700
292
Twin Long Rods #2 3 850 700
293
Twin-Headed Fire Dragon 6 2200 1700
294
Twin-Headed Thunder Dragon 7 2800 2100
295
Two-Headed King Rex 4 1600 1200
296
Two-Mouth Darkruler 3 900 700
297
Tyhone 4 1200 1400
298
Uraby 4 1500 800
299
V-Tiger Jet 4 1600 1800
300
Volcanic Rat 1 500 500
301
Vorse Raider 4 1900 1200
302
Warrior Dai Grepher 4 1700 1600
303
Warrior of Zera 4 1600 1600
304
Water Girl 4 1250 1000
305
Wattaildragon 6 2500 1000
306
Wattkid 3 1000 500
307
Weather Control 2 600 400
308
Whiptail Crow 4 1650 1600
309
White Dolphin 2 500 400
310
Winged Dragon, Guardian of the Fortress #1 4 1400 1200
311
Wings of Wicked Flame 2 700 600
312
Woodborg Inpachi 5 500 2500
313
Worm Drake 4 1400 1500
314
X-Head Cannon 4 1800 1500
315
X-Saber Anu Piranha 4 1800 1100
316
Yaiba Robo 4 1000 1300
317
Yormungarde 3 1200 900
318
Zoa 7 2600 1900
319
Zure, Knight of Dark World 4 1800 1500