ลำดับ รูป ชื่อ ดาว โจมตี ป้องกัน
1
Abyss Flower 2 750 400
2
Alexandrite Dragon 4 2000 100
3
Alligator's Sword 4 1500 1200
4
Ally of Justice Clausolas 6 2300 1200
5
Alpha The Magnet Warrior 4 1400 1700
6
Ancient Brain 3 1000 700
7
Ancient Elf 4 1450 1200
8
Ancient Jar 1 400 200
9
Ancient Lizard Warrior 4 1400 1100
10
Anthrosaurus 3 1000 850
11
Archfiend Marmot of Nefariousness 2 400 600
12
Archfiend Mirror 2 700 600
13
Armored Lizard 4 1500 1200
14
Armored Zombie 3 1500 0
15
Axe Raider 4 1700 1150
16
Baby Dragon 3 1200 700
17
Basic Insect 2 500 700
18
Bat 1 300 350
19
Battle Ox 4 1700 1000
20
Battle Steer 5 1800 1300
21
Battle Warrior 3 700 1000
22
Beast of Talwar 6 2400 2150
23
Beaver Warrior 4 1200 1500
24
Beta The Magnet Warrior 4 1700 1600
25
Bickuribox 7 2300 2000
26
Big Insect 4 1200 1500
27
Big Koala 7 2700 2000
28
Bio Plant 3 600 1300
29
Black Luster Soldier 8 3000 2500
30
Blackland Fire Dragon 4 1500 800
31
Blazing Inpachi 4 1850 0
32
Blue-Eyed Silver Zombie 3 900 700
33
Blue-Eyes Ultimate Dragon 12 4500 3800
34
Blue-Eyes White Dragon 8 3000 2500
35
Bokoichi the Freightening Car 2 500 500
36
Bottom Dweller 5 1650 1700
37
Bracchio-raidus 6 2200 2000
38
Candle Of Fate 2 600 600
39
Celtic Guardian 4 1400 1200
40
Chu-Ske the Mouse Fighter 3 1200 0
41
Claw Reacher 3 1000 800
42
Clown Zombie 2 1350 0
43
Cosmo Queen 8 2900 2450
44
Crawling Dragon 5 1600 1400
45
Crawling Dragon #2 4 1600 1200
46
Crimson Sunbird 6 2300 1800
47
Curse of Dragon 5 2000 1500
48
Curtain of the Dark Ones 2 600 500
49
Cyber Falcon 4 1400 1200
50
Dark Blade 4 1800 1500
51
Dark Chimera 5 1610 1460
52
Dark Magician 7 2500 2100
53
Dark Rabbit 4 1100 1500
54
Dark Witch 5 1800 1700
55
Darkfire Dragon 4 1500 1250
56
Darkfire Soldier #1 4 1700 1150
57
Darkfire Soldier #2 4 1700 1100
58
Darkworld Thorns 3 1200 900
59
Deepsea Shark 5 1900 1600
60
Dig Beak 2 500 800
61
Dissolverock 3 900 1000
62
Divine Dragon Ragnarok 4 1500 1000
63
Djinn the Watcher of the Wind 3 700 900
64
Doma The Angel of Silence 5 1600 1400
65
Doriado 4 1200 1400
66
Doron 2 900 500
67
Dragon Zombie 3 1600 0
68
Droll Bird 2 600 500
69
Drooling Lizard 3 900 800
70
Dunames Dark Witch 4 1800 1050
71
Dungeon Worm 5 1800 1500
72
Elemental HERO Avian 3 1000 1000
73
Elemental HERO Burstinatrix 3 1200 800
74
Elemental HERO Clayman 4 800 2000
75
Elemental HERO Neos 7 2500 2000
76
Elemental HERO Sparkman 4 1600 1400
77
Empress Mantis 6 2200 1400
78
Enchanting Mermaid 3 1200 900
79
Eyearmor 2 600 500
80
Fairywitch 3 800 1000
81
Faith Bird 4 1500 1100
82
Feral Imp 4 1300 1400
83
Fiend Kraken 4 1200 1400
84
Fiend's Hand 2 600 600
85
Firegrass 2 700 600
86
Fireyarou 4 1300 1000
87
Flame Manipulator 3 900 1000
88
Flame Swordsman 5 1800 1600
89
Flame Viper 2 400 450
90
Flying Fish 4 800 500
91
Flying Kamakiri #2 4 1500 800
92
Gagagigo 4 1850 1000
93
Gaia the Dragon Champion 7 2600 2100
94
Gaia The Fierce Knight 7 2300 2100
95
Gamma The Magnet Warrior 4 1500 1800
96
Gazelle the King of Mythical Beasts 4 1500 1200
97
Gemini Elf 4 1900 900
98
Giant Flea 4 1500 1200
99
Giant Soldier of Stone 3 1300 2000
100
Giant Turtle Who Feeds on Flames 5 1400 1800
101
Giga Gagagigo 5 2450 1500
102
Giga-Tech Wolf 4 1200 1400
103
Gil Garth 4 1800 1200
104
Giltia the D. Knight 5 1850 1500
105
Gladiator Beast Andal 4 1900 1500
106
Goblin Calligrapher 1 400 400
107
Gogiga Gagagigo 8 2950 2800
108
Gokibore 4 1200 1400
109
Gorgon Egg 3 300 1300
110
Gradius 4 1200 800
111
Grand Tiki Elder 4 1500 800
112
Graveyard and the Hand of Invitation 3 700 900
113
Great Angus 4 1800 600
114
Great Mammoth of Goldfine 6 2200 1800
115
Great White 4 1600 800
116
Ground Attacker Bugroth 4 1500 1000
117
Guardian of the Labyrinth 4 1000 1200
118
Guardian of the Throne Room 4 1650 1600
119
Gyakutenno Megami 6 1800 2000
120
Haniwa 2 500 500
121
Happy Lover 2 800 500
122
Harpie Girl 2 500 500
123
Harpie Lady 4 1300 1400
124
Headless Knight 4 1450 1700
125
Hercules Beetle 5 1500 2000
126
Hero of the East 3 1100 1000
127
High Tide Gyojin 4 1650 1300
128
Hitodenchak 2 600 700
129
Hitotsu-Me Giant 4 1200 1000
130
Holograh 3 1100 700
131
Horn Imp 4 1300 1000
132
Hunter Dragon 3 1700 100
133
Hunter Spider 5 1600 1400
134
Hurricail 2 900 200
135
Hyozanryu 7 2100 2800
136
Jack's Knight 5 1900 1000
137
Javelin Beetle 8 2450 2550
138
Jellyfish 4 1200 1500
139
Jerry Beans Man 3 1750 0
140
Judge Man 6 2200 1500
141
Kabazauls 4 1700 1500
142
Kagemusha of the Blue Flame 2 800 400
143
Kamakiriman 4 1150 1400
144
Kattapillar 1 250 300
145
Killer Needle 4 1200 1000
146
King of Yamimakai 5 2000 1530
147
Koumori Dragon 4 1500 1200
148
Kurama 3 800 800
149
La Jinn the Mystical Genie of the Lamp 4 1800 1000
150
Labyrinth Tank 7 2400 2400
151
Labyrinth Wall 5 0 3000
152
Lady of Faith 3 1100 800
153
LaLa Li-Oon 2 600 600
154
Launcher Spider 7 2200 2500
155
Luster Dragon 4 1900 1600
156
Luster Dragon #2 6 2400 1400
157
M-Warrior #1 3 1000 500
158
M-Warrior #2 3 500 1000
159
Magician of Black Chaos 8 2800 2600
160
Maiden of the Moonlight 4 1500 1300
161
Mammoth Graveyard 3 1200 800
162
Man Eater 2 800 600
163
Man-Eating Plant 2 800 600
164
Man-Eating Treasure Chest 4 1600 1000
165
Masaki the Legendary Swordsman 4 1100 1100
166
Master Kyonshee 4 1750 1000
167
Master of Oz 9 4200 3700
168
Mavelus 4 1300 900
169
Mechanicalchaser 4 1850 800
170
Meda Bat 2 800 400
171
Mega Thunderball 2 750 600
172
Megasonic Eye 5 1500 1800
173
Megazowler 6 1800 2000
174
Melchid the Four-Face Beast 4 1500 1200
175
Meotoko 2 700 600
176
Metal Armored Bug 8 2800 1500
177
Meteor B. Dragon 8 3500 2000
178
Meteor Dragon 6 1800 2000
179
Monster Tamer 5 1800 1600
180
Mystery Hand 2 500 500
181
Mystic Horseman 4 1300 1550
182
Mystical Capture Chain 2 700 700
183
Mystical Elf 4 800 2000
184
Mystical Shine Ball 2 500 500
185
Necrolancer the Timelord 3 800 900
186
Nemuriko 3 800 700
187
Neo Aqua Madoor 6 1200 3000
188
Neo Bug 4 1800 1700
189
Nightmare Scorpion 3 900 800
190
Nin-Ken Dog 4 1800 1000
191
One Who Hunts Souls 4 1100 1000
192
One-Eyed Shield Dragon 3 700 1300
193
Oni Tank T-34 4 1400 1700
194
Overdrive 4 1600 1500
195
Parrot Dragon 5 2000 1300
196
Peacock 5 1700 1500
197
Pendulum Machine 6 1750 2000
198
Petit Angel 3 600 900
199
Petit Dragon 2 600 700
200
Petit Moth 1 300 200
201
Pharaoh's Servant 2 900 0
202
Pharaonic Protector 2 900 0
203
Pragtical 5 1900 1500
204
Protector of the Throne 4 800 1500
205
Queen's Knight 4 1500 1600
206
Rabid Horseman 6 2000 1700
207
Red Archery Girl 4 1400 1500
208
Red-Eyes B. Dragon 7 2400 2000
209
Rock Spirit 5 1650 1900
210
Rogue Doll 4 1600 1000
211
Root Water 3 900 800
212
Rude Kaiser 5 1800 1600
213
Ryu-Kishin 3 1000 500
214
Ryu-Kishin Powered 4 1600 1200
215
Saggi the Dark Clown 3 600 1500
216
Sealmaster Meisei 3 1100 900
217
Sentinel of the Seas 4 1300 1000
218
Serpent Marauder 2 700 600
219
Serpent Night Dragon 7 2350 2400
220
Shining Friendship 4 1300 1100
221
Silver Fang 3 1200 800
222
Skelgon 6 1700 1900
223
Skull Knight 7 2650 2250
224
Skull Mariner 4 1600 900
225
Skull Red Bird 4 1550 1200
226
Slot Machine 7 2000 2300
227
Snakeyashi 4 1000 1200
228
Solitude 3 1050 1000
229
Sonic Duck 3 1700 700
230
Souls of the Forgotten 2 900 200
231
Spike Seadra 5 1600 1300
232
Spiral Serpent 8 2900 2900
233
Spirit of the Books 4 1400 1200
234
Spirit of the Mountain 5 1300 1800
235
Spirit of the Winds 5 1700 1400
236
Stone Armadiller 3 800 1200
237
Stone Dragon 7 2000 2300
238
Summoned Skull 6 2500 1200
239
Super War-Lion 7 2300 2100
240
Supporter In The Shadows 3 1000 1000
241
Sword Arm of Dragon 6 1750 1030
242
Swordstalker 6 2000 1600
243
Synchar 3 800 900
244
Tao the Chanter 3 1200 900
245
Tatsunootoshigo 5 1350 1600
246
Tentacle Plant 2 500 600
247
The Earl of Demise 5 2000 700
248
The Furious Sea King 3 800 700
249
The Gross Ghost of Fled Dreams 4 1300 1800
250
The Illusory Gentleman 4 1500 1600
251
The Melting Red Shadow 2 500 700
252
The Snake Hair 4 1500 1200
253
Thousand Dragon 7 2400 2000
254
Thunder Kid 2 700 600
255
Tomozaurus 2 500 400
256
Tongyo 4 1350 800
257
Toon Alligator 4 800 1600
258
Trakodon 3 1300 800
259
Trance the Magic Swordsman 6 2600 200
260
Turu-Purun 2 450 500
261
Twin Long Rods #1 3 900 700
262
Twin Long Rods #2 3 850 700
263
Twin-Headed Fire Dragon 6 2200 1700
264
Twin-Headed Thunder Dragon 7 2800 2100
265
Two-Headed King Rex 4 1600 1200
266
Two-Mouth Darkruler 3 900 700
267
Tyhone 4 1200 1400
268
Uraby 4 1500 800
269
V-Tiger Jet 4 1600 1800
270
Vorse Raider 4 1900 1200
271
Warrior Dai Grepher 4 1700 1600
272
Warrior of Zera 4 1600 1600
273
Wattaildragon 6 2500 1000
274
Wattkid 3 1000 500
275
Weather Control 2 600 400
276
Whiptail Crow 4 1650 1600
277
White Dolphin 2 500 400
278
Winged Dragon, Guardian of the Fortress #1 4 1400 1200
279
Wings of Wicked Flame 2 700 600
280
Woodborg Inpachi 5 500 2500
281
X-Head Cannon 4 1800 1500
282
X-Saber Anu Piranha 4 1800 1100
283
Yaiba Robo 4 1000 1300
284
Yormungarde 3 1200 900
285
Zoa 7 2600 1900
286
Zure, Knight of Dark World 4 1800 1500