ลำดับ รูป ชื่อ ดาว โจมตี ป้องกัน
1
7 Colored Fish 4 1800 800
2
Abyss Flower 2 750 400
3
Aitsu 5 100 100
4
Alexandrite Dragon 4 2000 100
5
Alien Shocktrooper 4 1900 800
6
Alligator's Sword 4 1500 1200
7
Ally of Justice Clausolas 6 2300 1200
8
Alpha The Magnet Warrior 4 1400 1700
9
Ancient Brain 3 1000 700
10
Ancient Elf 4 1450 1200
11
Ancient Jar 1 400 200
12
Ancient Lizard Warrior 4 1400 1100
13
Anthrosaurus 3 1000 850
14
Archfiend Marmot of Nefariousness 2 400 600
15
Archfiend Mirror 2 700 600
16
Archfiend Soldier 4 1900 1500
17
Armored Lizard 4 1500 1200
18
Armored Zombie 3 1500 0
19
Atlantean Pikeman 2 1400 0
20
Axe Raider 4 1700 1150
21
Baby Dragon 3 1200 700
22
Basic Insect 2 500 700
23
Bat 1 300 350
24
Battle Ox 4 1700 1000
25
Battle Steer 5 1800 1300
26
Battle Warrior 3 700 1000
27
Beast of Talwar 6 2400 2150
28
Beaver Warrior 4 1200 1500
29
Beta The Magnet Warrior 4 1700 1600
30
Bickuribox 7 2300 2000
31
Big Insect 4 1200 1500
32
Big Koala 7 2700 2000
33
Bio Plant 3 600 1300
34
Black Luster Soldier 8 3000 2500
35
Blackland Fire Dragon 4 1500 800
36
Blazing Inpachi 4 1850 0
37
Blue-Eyed Silver Zombie 3 900 700
38
Blue-Eyes Ultimate Dragon 12 4500 3800
39
Blue-Eyes White Dragon 8 3000 2500
40
Bokoichi the Freightening Car 2 500 500
41
Bottom Dweller 5 1650 1700
42
Bracchio-raidus 6 2200 2000
43
Candle Of Fate 2 600 600
44
Celtic Guardian 4 1400 1200
45
Chu-Ske the Mouse Fighter 3 1200 0
46
Claw Reacher 3 1000 800
47
Cloudian - Smoke Ball 1 200 600
48
Clown Zombie 2 1350 0
49
Cosmo Queen 8 2900 2450
50
Crawling Dragon 5 1600 1400
51
Crawling Dragon #2 4 1600 1200
52
Crimson Sunbird 6 2300 1800
53
Curse of Dragon 5 2000 1500
54
Curtain of the Dark Ones 2 600 500
55
Cyber Falcon 4 1400 1200
56
Cyber Soldier 5 1500 1700
57
Cyber Soldier of Darkworld 4 1400 1200
58
Dark Blade 4 1800 1500
59
Dark Chimera 5 1610 1460
60
Dark Magician 7 2500 2100
61
Dark Rabbit 4 1100 1500
62
Dark Witch 5 1800 1700
63
Darkfire Dragon 4 1500 1250
64
Darkfire Soldier #1 4 1700 1150
65
Darkfire Soldier #2 4 1700 1100
66
Darkworld Thorns 3 1200 900
67
Deepsea Shark 5 1900 1600
68
Destroyer Golem 4 1500 1000
69
Dig Beak 2 500 800
70
Dissolverock 3 900 1000
71
Divine Dragon Ragnarok 4 1500 1000
72
Djinn the Watcher of the Wind 3 700 900
73
Dokurorider 6 1900 1850
74
Doma The Angel of Silence 5 1600 1400
75
Doriado 4 1200 1400
76
Doron 2 900 500
77
Dragon Zombie 3 1600 0
78
Droll Bird 2 600 500
79
Drooling Lizard 3 900 800
80
Dunames Dark Witch 4 1800 1050
81
Dungeon Worm 5 1800 1500
82
Elemental HERO Avian 3 1000 1000
83
Elemental HERO Burstinatrix 3 1200 800
84
Elemental HERO Clayman 4 800 2000
85
Elemental HERO Neos 7 2500 2000
86
Elemental HERO Sparkman 4 1600 1400
87
Empress Mantis 6 2200 1400
88
Enchanting Mermaid 3 1200 900
89
Eyearmor 2 600 500
90
Fairywitch 3 800 1000
91
Faith Bird 4 1500 1100
92
Feral Imp 4 1300 1400
93
Fiend Kraken 4 1200 1400
94
Fiend's Hand 2 600 600
95
Firegrass 2 700 600
96
Fireyarou 4 1300 1000
97
Flame Manipulator 3 900 1000
98
Flame Swordsman 5 1800 1600
99
Flame Viper 2 400 450
100
Flying Fish 4 800 500
101
Flying Kamakiri #2 4 1500 800
102
Gadget Soldier 6 1800 2000
103
Gagagigo 4 1850 1000
104
Gaia the Dragon Champion 7 2600 2100
105
Gaia The Fierce Knight 7 2300 2100
106
Gamma The Magnet Warrior 4 1500 1800
107
Garoozis 5 1800 1500
108
Gazelle the King of Mythical Beasts 4 1500 1200
109
Gem-Knight Crystal 7 2450 1950
110
Gem-Knight Garnet 4 1900 0
111
Gem-Knight Tourmaline 4 1600 1800
112
Gemini Elf 4 1900 900
113
Giant Flea 4 1500 1200
114
Giant Soldier of Stone 3 1300 2000
115
Giant Turtle Who Feeds on Flames 5 1400 1800
116
Giga Gagagigo 5 2450 1500
117
Giga-Tech Wolf 4 1200 1400
118
Gil Garth 4 1800 1200
119
Giltia the D. Knight 5 1850 1500
120
Gladiator Beast Andal 4 1900 1500
121
Goblin Calligrapher 1 400 400
122
Gogiga Gagagigo 8 2950 2800
123
Gokibore 4 1200 1400
124
Gorgon Egg 3 300 1300
125
Gradius 4 1200 800
126
Grand Tiki Elder 4 1500 800
127
Graveyard and the Hand of Invitation 3 700 900
128
Great Angus 4 1800 600
129
Great Mammoth of Goldfine 6 2200 1800
130
Great White 4 1600 800
131
Ground Attacker Bugroth 4 1500 1000
132
Guardian of the Labyrinth 4 1000 1200
133
Guardian of the Throne Room 4 1650 1600
134
Gyakutenno Megami 6 1800 2000
135
Haniwa 2 500 500
136
Happy Lover 2 800 500
137
Harpie Girl 2 500 500
138
Harpie Lady 4 1300 1400
139
Headless Knight 4 1450 1700
140
Hercules Beetle 5 1500 2000
141
Hero of the East 3 1100 1000
142
Hieratic Seal of the Sun Dragon Overlord 8 0 0
143
High Tide Gyojin 4 1650 1300
144
Hitodenchak 2 600 700
145
Hitotsu-Me Giant 4 1200 1000
146
Holograh 3 1100 700
147
Horn Imp 4 1300 1000
148
Hunter Dragon 3 1700 100
149
Hunter Spider 5 1600 1400
150
Hurricail 2 900 200
151
Hyozanryu 7 2100 2800
152
Ice Water 3 1150 900
153
Insect Knight 4 1900 1500
154
Jack's Knight 5 1900 1000
155
Javelin Beetle 8 2450 2550
156
Jellyfish 4 1200 1500
157
Jerry Beans Man 3 1750 0
158
Judge Man 6 2200 1500
159
Kabazauls 4 1700 1500
160
Kagemusha of the Blue Flame 2 800 400
161
Kairyu-Shin 5 1800 1500
162
Kamakiriman 4 1150 1400
163
Kattapillar 1 250 300
164
Killer Needle 4 1200 1000
165
King of Yamimakai 5 2000 1530
166
Kojikocy 4 1500 1200
167
Koumori Dragon 4 1500 1200
168
Kurama 3 800 800
169
La Jinn the Mystical Genie of the Lamp 4 1800 1000
170
Labyrinth Tank 7 2400 2400
171
Labyrinth Wall 5 0 3000
172
Lady of Faith 3 1100 800
173
LaLa Li-Oon 2 600 600
174
Launcher Spider 7 2200 2500
175
Left Arm of the Forbidden One 1 200 300
176
Left Leg of the Forbidden One 1 200 300
177
Luster Dragon 4 1900 1600
178
Luster Dragon 4 1900 1600
179
Luster Dragon #2 6 2400 1400
180
M-Warrior #1 3 1000 500
181
M-Warrior #2 3 500 1000
182
Mad Dog of Darkness 4 1900 1400
183
Magician of Black Chaos 8 2800 2600
184
Maiden of the Moonlight 4 1500 1300
185
Mammoth Graveyard 3 1200 800
186
Man Eater 2 800 600
187
Man-Eating Plant 2 800 600
188
Man-Eating Treasure Chest 4 1600 1000
189
Masaki the Legendary Swordsman 4 1100 1100
190
Master Kyonshee 4 1750 1000
191
Master of Oz 9 4200 3700
192
Mavelus 4 1300 900
193
Mechanicalchaser 4 1850 800
194
Meda Bat 2 800 400
195
Mega Thunderball 2 750 600
196
Megasonic Eye 5 1500 1800
197
Megazowler 6 1800 2000
198
Melchid the Four-Face Beast 4 1500 1200
199
Meotoko 2 700 600
200
Metal Armored Bug 8 2800 1500
201
Meteor B. Dragon 8 3500 2000
202
Meteor Dragon 6 1800 2000
203
Mist Valley Watcher 4 1500 1900
204
Mokey Mokey 1 300 100
205
Monster Tamer 5 1800 1600
206
Mystery Hand 2 500 500
207
Mystic Horseman 4 1300 1550
208
Mystical Capture Chain 2 700 700
209
Mystical Elf 4 800 2000
210
Mystical Shine Ball 2 500 500
211
Necrolancer the Timelord 3 800 900
212
Nemuriko 3 800 700
213
Neo Aqua Madoor 6 1200 3000
214
Neo Bug 4 1800 1700
215
Nightmare Scorpion 3 900 800
216
Nin-Ken Dog 4 1800 1000
217
Ojama Black 2 0 1000
218
Ojama Green 2 0 1000
219
Ojama Yellow 2 0 1000
220
One Who Hunts Souls 4 1100 1000
221
One-Eyed Shield Dragon 3 700 1300
222
Oni Tank T-34 4 1400 1700
223
Opticlops 4 1800 1700
224
Overdrive 4 1600 1500
225
Parrot Dragon 5 2000 1300
226
Peacock 5 1700 1500
227
Pendulum Machine 6 1750 2000
228
Petit Angel 3 600 900
229
Petit Dragon 2 600 700
230
Petit Moth 1 300 200
231
Pharaoh's Servant 2 900 0
232
Pharaonic Protector 2 900 0
233
Pragtical 5 1900 1500
234
Protector of the Throne 4 800 1500
235
Queen's Knight 4 1500 1600
236
Rabid Horseman 6 2000 1700
237
Rabidragon 8 2950 2900
238
Red Archery Girl 4 1400 1500
239
Red-Eyes B. Dragon 7 2400 2000
240
Right Arm of the Forbidden One 1 200 300
241
Right Leg of the Forbidden One 1 200 300
242
Rock Spirit 5 1650 1900
243
Rogue Doll 4 1600 1000
244
Root Water 3 900 800
245
Rude Kaiser 5 1800 1600
246
Ryu-Kishin 3 1000 500
247
Ryu-Kishin Powered 4 1600 1200
248
Sabersaurus 4 1900 500
249
Saggi the Dark Clown 3 600 1500
250
Sealmaster Meisei 3 1100 900
251
Sentinel of the Seas 4 1300 1000
252
Serpent Marauder 2 700 600
253
Serpent Night Dragon 7 2350 2400
254
Shining Friendship 4 1300 1100
255
Silver Fang 3 1200 800
256
Skelgon 6 1700 1900
257
Skull Knight 7 2650 2250
258
Skull Mariner 4 1600 900
259
Skull Red Bird 4 1550 1200
260
Skull Servant 1 300 200
261
Sky Scout 4 1800 600
262
Slot Machine 7 2000 2300
263
Snakeyashi 4 1000 1200
264
Soitsu 3 0 0
265
Solitude 3 1050 1000
266
Sonic Duck 3 1700 700
267
Souls of the Forgotten 2 900 200
268
Space Mambo 4 1700 1000
269
Spike Seadra 5 1600 1300
270
Spiral Serpent 8 2900 2900
271
Spirit of the Books 4 1400 1200
272
Spirit of the Mountain 5 1300 1800
273
Spirit of the Winds 5 1700 1400
274
Steam Gyroid 6 2200 1600
275
Stone Armadiller 3 800 1200
276
Stone Dragon 7 2000 2300
277
Summoned Skull 6 2500 1200
278
Super War-Lion 7 2300 2100
279
Supporter In The Shadows 3 1000 1000
280
Sword Arm of Dragon 6 1750 1030
281
Swordsman of Landstar 3 500 1200
282
Swordstalker 6 2000 1600
283
Synchar 3 800 900
284
Takriminos 4 1500 1200
285
Tao the Chanter 3 1200 900
286
Tatsunootoshigo 5 1350 1600
287
Tenderness 3 700 1400
288
Tentacle Plant 2 500 600
289
Terrorking Salmon 5 2400 1000
290
The Earl of Demise 5 2000 700
291
The Furious Sea King 3 800 700
292
The Gross Ghost of Fled Dreams 4 1300 1800
293
The Illusory Gentleman 4 1500 1600
294
The Melting Red Shadow 2 500 700
295
The Snake Hair 4 1500 1200
296
The Statue of Easter Island 4 1100 1400
297
Thousand Dragon 7 2400 2000
298
Three-Headed Geedo 4 1200 1400
299
Thunder Kid 2 700 600
300
Tomozaurus 2 500 400
301
Tongyo 4 1350 800
302
Toon Alligator 4 800 1600
303
Trakodon 3 1300 800
304
Trance the Magic Swordsman 6 2600 200
305
Turu-Purun 2 450 500
306
Twin Long Rods #1 3 900 700
307
Twin Long Rods #2 3 850 700
308
Twin-Headed Fire Dragon 6 2200 1700
309
Twin-Headed Thunder Dragon 7 2800 2100
310
Two-Headed King Rex 4 1600 1200
311
Two-Mouth Darkruler 3 900 700
312
Tyhone 4 1200 1400
313
Uraby 4 1500 800
314
V-Tiger Jet 4 1600 1800
315
Volcanic Rat 1 500 500
316
Vorse Raider 4 1900 1200
317
Warrior Dai Grepher 4 1700 1600
318
Warrior of Zera 4 1600 1600
319
Water Girl 4 1250 1000
320
Wattaildragon 6 2500 1000
321
Wattkid 3 1000 500
322
Weather Control 2 600 400
323
Whiptail Crow 4 1650 1600
324
White Dolphin 2 500 400
325
Winged Dragon, Guardian of the Fortress #1 4 1400 1200
326
Wings of Wicked Flame 2 700 600
327
Wingweaver 7 2750 2400
328
Woodborg Inpachi 5 500 2500
329
Worm Drake 4 1400 1500
330
X-Head Cannon 4 1800 1500
331
X-Saber Anu Piranha 4 1800 1100
332
Yaiba Robo 4 1000 1300
333
Yormungarde 3 1200 900
334
Zoa 7 2600 1900
335
Zure, Knight of Dark World 4 1800 1500