ลำดับ รูป ชื่อ ระดับ ประเภท
1
"A" Cell Breeding Device R Continuous
2
"A" Cell Incubator N Continuous
3
"A" Cell Recombination Device R Quick-Play
4
"A" Cell Scatter Burst N Quick-Play
5
7 N Continuous
6
7 Completed SR Equip
7
A Deal with Dark Ruler N Quick-Play
8
A Feather of the Phoenix R Normal
9
A Legendary Ocean SR Field
10
A Wingbeat of Giant Dragon SR Normal
11
Abyss-scale OF Cetus N Equip
12
Abyss-scale OF The Mizuchi R Equip
13
Abyssal Designator N Normal
14
Acid Rain R Normal
15
Acidic Downpour N Field
16
Advance Draw SR Normal
17
Advance Force R Continuous
18
Advance Zone R Continuous
19
After the Storm N Normal
20
After the Struggle N Normal
21
Air Cracking Storm N Equip
22
Amazoness Fighting Spirit R Continuous
23
Amazoness Heirloom SR Equip
24
Amazoness Spellcaster R Normal
25
Amazoness Village none Field
26
Amplifier none Equip
27
Amulet of Ambition SR Equip
28
Ancient Gear Castle SR Continuous
29
Ancient Gear Drill R Normal
30
Ancient Gear Explosive R Normal
31
Ancient Gear Factory R Normal
32
Ancient Gear Fist SR Equip
33
Ancient Gear Tank SR Equip
34
Ancient Gear Workshop SR Normal
35
Ancient Leaf N Normal
36
Ancient Rules R Normal
37
Ancient Telescope N Normal
38
Ante SR Normal
39
Anti-Magic Arrows SR Quick-Play
40
Aquarium Lighting R Continuous
41
Aquarium Set R Continuous
42
Arcane Barrier N Continuous
43
Archfiend Palabyrinth SR Field
44
Armed Changer R Equip
45
Armor Ninjitsu Art of Alchemy SR Normal
46
Aroma Garden N Field
47
Array of Revealing Light R Field
48
Arrivalrivals R Quick-Play
49
Ascending Soul N Continuous
50
Assault Armor R Equip
51
Attack Pheromones N Continuous
52
Attack the Moon! R Continuous
53
Autonomous Action Unit UR Equip
54
Axe of Despair SR Equip
55
Axe of Fools SR Equip
56
Back-Up Rider SR Normal
57
Backup Squad R Continuous
58
Ballista of Rampart Smashing N Equip
59
Banner of Courage R Continuous
60
Barkion's Bark N Normal
61
Bashing Shield SR Equip
62
Battery Charger R Normal
63
Beacon of White SR Equip
64
Beast Fangs R Equip
65
Beast Rage N Normal
66
Beastly Mirror Ritual N Ritual
67
Berserk Scales R Quick-Play
68
Berserker Crush R Quick-Play
69
Big Bang Shot SR Equip
70
Big Evolution Pill SR Normal
71
Big Wave Small Wave R Normal
72
Black Illusion Ritual R Ritual
73
Black Luster Ritual N Ritual
74
Black Magic Ritual N Ritual
75
Black Pendant UR Equip
76
Blaze Accelerator R Continuous
77
Blessings of the Nile N Continuous
78
Blind Spot Strike N Quick-Play
79
Block Attack R Normal
80
Blue Medicine N Normal
81
Blustering Winds R Normal
82
Bonding - D2O R Normal
83
Bonding - H2O R Normal
84
Book of Life none Normal
85
Book of Moon none Quick-Play
86
Book of Secret Arts R Equip
87
Book of Taiyou UR Normal
88
Bound Wand none Equip
89
Brain Control none Normal
90
Brain Research Lab UR Field
91
Branch! SR Continuous
92
Break! Draw! R Equip
93
Breath of Light R Normal
94
Broken Bamboo Sword N Equip
95
Bubble Blaster N Equip
96
Bubble Illusion N Quick-Play
97
Bubble Shuffle N Quick-Play
98
Bujin Regalia - The Mirror N Normal
99
Bujintervention N Normal
100
Bujinunity R Normal
101
Burning Land SR Continuous
102
Burning Spear R Equip
103
Burst Return N Normal
104
Burst Stream of Destruction SR Normal
105
Buster Rancher N Equip
106
Call of the Mummy SR Continuous
107
Calming Magic N Normal
108
Canyon N Field
109
Card Advance N Normal
110
Card of Safe Return none Continuous
111
Card of Sanctity SR Normal
112
Card of the Soul N Normal
113
Card Rotator N Normal
114
Card Shuffle N Continuous
115
Card Trader SR Continuous
116
Cards from the Sky R Normal
117
Cards of the Red Stone R Normal
118
Celestial Transformation N Quick-Play
119
Centrifugal Field N Field
120
Cestus of Dagla SR Equip
121
Chain Summoning N Quick-Play
122
Chaos End N Normal
123
Chaos Greed N Normal
124
Chaos Seed N Normal
125
Chaos Zone N Field
126
Checkmate N Normal
127
Chosen One N Normal
128
Chthonian Alliance R Equip
129
Clock Tower Prison none Field
130
Closed Forest SR Field
131
Cloudian Squall N Continuous
132
Cocoon of Ultra Evolution SR Quick-Play
133
Cold Feet N Quick-Play
134
Colosseum - Cage of the Gladiator Beasts R Field
135
Commencement Dance R Ritual
136
Constellar Belt R Continuous
137
Contact Out N Quick-Play
138
Contact with Gusto N Normal
139
Contact with the Aquamirror N Normal
140
Continuous Destruction Punch N Continuous
141
Contract with Exodia N Normal
142
Contract with the Abyss R Ritual
143
Contract with the Dark Master N Ritual
144
Contract with the Dark Master none Ritual
145
Core Blaster N Equip
146
Core Compression N Normal
147
Core Transport Unit N Continuous
148
Corruption Cell "A" N Normal
149
Cosmic Cyclone UR Quick-Play
150
Cost Down SR Normal
151
Counter Cleaner N Normal
152
Court of Justice R Continuous
153
Crashbug Road N Quick-Play
154
Creature Seizure SR Normal
155
Creeping Darkness SR Normal
156
Cross Attack N Normal
157
Cross Breed N Normal
158
Crystal Beacon SR Normal
159
Crystal Blessing R Normal
160
Crystal Bond UR Normal
161
Crystal Promise none Normal
162
Crystal Release none Equip
163
Crystal Tree R Continuous
164
Cunning of the Six Samurai N Quick-Play
165
Cup of Ace N Normal
166
Curse of the Masked Beast R Ritual
167
Cursed Bamboo Sword N Equip
168
Cyber Repair Plant SR Normal
169
Cyber Shield R Equip
170
Cyberdark Impact! SR Normal
171
Cybernetic Fusion Support SR Quick-Play
172
Cybernetic Zone R Quick-Play
173
Cyclon Laser N Equip
174
Cyclone Blade R Equip
175
Cyclone Boomerang N Equip
176
D - Formation R Continuous
177
D - Spirit R Normal
178
D.D.R. - Different Dimension Reincarnation UR Equip
179
Dangerous Machine Type-6 R Continuous
180
Dark Burning Attack SR Normal
181
Dark City SR Field
182
Dark Core SR Normal
183
Dark Dragon Ritual N Ritual
184
Dark Energy R Equip
185
Dark Factory of Mass Production none Normal
186
Dark Magic Attack SR Normal
187
Dark Magic Curtain R Normal
188
Dark Magic Expanded none Quick-Play
189
Dark Magic Inheritance SR Quick-Play
190
Dark Mambele R Normal
191
Dark Room of Nightmare none Continuous
192
Dark World Dealings UR Normal
193
Dark World Grimoire N Continuous
194
Dark World Lightning UR Normal
195
Dark-Piercing Light R Normal
196
Darkness Approaches N Normal
197
De-Fusion UR Quick-Play
198
De-Spell R Normal
199
Dedication through Light and Darkness N Quick-Play
200
Degenerate Circuit R Continuous
201
Delta Attacker N Normal
202
Demise of the Land N Quick-Play
203
Demotion N Equip
204
Des Croaking N Normal
205
Destiny Draw SR Normal
206
Detonate N Quick-Play
207
Diamond-Dust Cyclone N Quick-Play
208
Dian Keto the Cure Master SR Normal
209
Dicephoon N Quick-Play
210
Different Dimension Capsule R Normal
211
Different Dimension Deepsea Trench N Continuous
212
Different Dimension Gate R Continuous
213
Diffusion Wave-Motion SR Normal
214
Dimension Distortion N Normal
215
Dimension Explosion N Quick-Play
216
Dimensionhole R Normal
217
Divine Sword - Phoenix Blade SR Equip
218
Domino Effect N Continuous
219
Doriado's Blessing N Ritual
220
Double Attack R Normal
221
Double Cyclone SR Quick-Play
222
Double Defender N Continuous
223
Double Snare N Normal
224
Double Summon SR Normal
225
Downbeat R Normal
226
Draconnection N Normal
227
Dragged Down into the Grave SR Normal
228
Dragon Laser N Quick-Play
229
Dragon Treasure R Equip
230
Dragon's Gunfire SR Normal
231
Dragoroar N Quick-Play
232
Dust Barrier R Continuous
233
E - Emergency Call none Normal
234
Earth Chant R Ritual
235
Earthquake R Normal
236
Earthshattering Event N Continuous
237
Ectoplasmer none Continuous
238
Electro-Whip R Equip
239
Elegant Egotist R Normal
240
Elf's Light R Equip
241
Emblem of Dragon Destroyer R Normal
242
Emblem Of The Awakening N Ritual
243
Emergency Provisions SR Quick-Play
244
Enchanting Fitting Room SR Normal
245
Enemy Controller SR Quick-Play
246
Eradicating Aerosol R Normal
247
ESP Amplifier N Quick-Play
248
Eternal Drought R Normal
249
Eternal Rest SR Normal
250
Evolution Burst none Normal
251
Exchange R Normal
252
Exile of the Wicked R Normal
253
Extra Gate SR Quick-Play
254
Extra Net N Normal
255
Fairy Meteor Crush R Equip
256
Fairy Of The Spring R Normal
257
Fake Hero N Normal
258
Feast of the Wild LV5 SR Normal
259
Feather Shot N Normal
260
Field Barrier R Continuous
261
Fifth Hope N Normal
262
Final Destiny N Normal
263
Final Inzektion N Normal
264
Finite Cards N Continuous
265
Fire Formation - Gyokkou SR Continuous
266
Fire Formation - Tensu R Continuous
267
Fire King Island R Field
268
Fires of Doomsday UR Quick-Play
269
First Step Towards Infestation N Quick-Play
270
Fish and Kicks R Normal
271
Fish and Swaps R Normal
272
Flash Fusion R Quick-Play
273
Flash of the Forbidden Spell SR Normal
274
Fog Control N Quick-Play
275
Follow Wind R Equip
276
Foolish Return N Quick-Play
277
Forbidden Arts of the Gishki R Ritual
278
Forbidden Chalice SR Quick-Play
279
Forbidden Dress UR Quick-Play
280
Forbidden Graveyard SR Quick-Play
281
Forest R Field
282
Fortress Whale's Oath N Ritual
283
Fossil Dig UR Normal
284
Fragrance Storm R Normal
285
Frontline Base R Continuous
286
Frost Blast of the Monarchs N Normal
287
Fulfillment of the Contract R Equip
288
Fusion Gate UR Field
289
Fusion Recovery R Normal
290
Fusion Recycling Plant SR Field
291
Fusion Sage UR Normal
292
Fusion Substitute SR Normal
293
Fusion Sword Murasame Blade SR Equip
294
Fusion Tag N Normal
295
Fusion Weapon R Equip
296
Future Fusion UR Continuous
297
Gaia Power SR Field
298
Galaxy Cyclone UR Normal
299
Garma Sword Oath N Ritual
300
Gateway to Chaos SR Field
301
Gather Your Mind N Normal
302
Gem-Knight Fusion SR Normal
303
Gemini Spark UR Quick-Play
304
Germ Infection N Equip
305
Gift Exchange N Normal
306
Gift of the Martyr N Normal
307
Gishki Aquamirror SR Ritual
308
Gishki Photomirror N Ritual
309
Gladiator Beast's Battle Gladius N Equip
310
Gladiator Beast's Battle Halberd N Equip
311
Gladiator Beast's Respite R Normal
312
Gladiator Taming R Quick-Play
313
Gladiator's Return N Normal
314
Glory of the Noble Knights R Quick-Play
315
Goblin Circus N Continuous
316
Goblin Thief R Normal
317
Goblin's Secret Remedy R Normal
318
Gold Sarcophagus UR Normal
319
Golden Bamboo Sword N Normal
320
Golden Gearbox N Quick-Play
321
Graceful Dice SR Quick-Play
322
Gravedigger Ghoul N Normal
323
Gravekeeper's Stele SR Normal
324
Gravity Axe-Grarl SR Equip
325
Gravity Blaster SR Equip
326
Gravity Lash R Quick-Play
327
Gryphon's Feather Duster N Normal
328
Guard Penalty R Quick-Play
329
Guarded Treasure N Continuous
330
Gust Fan R Equip
331
H - Heated Heart R Normal
332
Half Shut UR Quick-Play
333
Hamburger Recipe N Ritual
334
Harpie Lady Phoenix Formation SR Normal
335
Harpie's Feather Duster none Normal
336
Harpies' Hunting Ground none Field
337
Heart of the Underdog SR Continuous
338
Heat Wave R Normal
339
Herculean Power R Continuous
340
Hero Heart N Normal
341
Hero Mask N Normal
342
HERO's Bond R Normal
343
Hey, Trunade! SR Normal
344
Hidden Temples of Necrovalley R Continuous
345
Hieratic Seal of Supremacy N Normal
346
Hieroglyph Lithograph N
347
Hinotama R Normal
348
Horn of the Unicorn SR Equip
349
Hydro Pressure Cannon R Equip
350
Hymn of Light R Ritual
351
Hysteric Sign none Continuous
352
Illusion Magic SR Quick-Play
353
Impenetrable Formation N Continuous
354
Incandescent Ordeal N Ritual
355
Infected Mail none Continuous
356
Inferno Tempest R Quick-Play
357
Infinite Cards N Continuous
358
Insect Armor with Laser Cannon SR Equip
359
Insect Imitation SR Normal
360
Inspection R Continuous
361
Instant Neo Space N Equip
362
Into the Void UR Normal
363
Invigoration R Equip
364
Inzektor Sword - Zektkaliber R Equip
365
Iron Call none Normal
366
Iron Core Armor N Equip
367
Iron Core Immediate Disposal N Normal
368
Iron Core OF koa'ki Meiru N Normal
369
Iron Core Specimen Lab N Field
370
Jade Insect Whistle N Normal
371
Jam Breeding Machine R Continuous
372
Javelin Beetle Pact N Ritual
373
Jurassic World SR Field
374
Kaminote Blow N Normal
375
Karakuri Anatomy N Continuous
376
Karakuri Gold Dust N Quick-Play
377
Karakuri Showdown Castle N Field
378
Karma of the Destruction Swordsman N Quick-Play
379
Knight's Title N Normal
380
Koa'ki Meiru Initialize! N Quick-Play
381
Landoise's Luminous Moss N Normal
382
Laser Cannon Armor R Equip
383
Last Chapter of the Noble Knights N Normal
384
Last Day of Witch R Normal
385
Leeching the Light N Normal
386
Legacy of a HERO N Normal
387
Legendary Black Belt N Equip
388
Legendary Ebon Steed N Equip
389
Legendary Sword R Equip
390
Lemuria, the Forgotten City N Field
391
Level Down!? N Quick-Play
392
Level Modulation N Normal
393
Level Up! R Normal
394
Light Laser R Equip
395
Light of Redemption N Normal
396
Lighten the Load N Continuous
397
Lightning Blade none Equip
398
Lightning Vortex none Normal
399
Lightsworn Sabre N Equip
400
Lightsworn Sanctuary R Continuous
401
Lucky Cloud N Normal
402
Lucky Iron Axe R Equip
403
Luminous Spark SR Field
404
Machina Armored Unit none Continuous
405
Machine Angel Absolute Ritual SR Ritual
406
Machine Angel Ritual R Ritual
407
Machine Assembly Line R Continuous
408
Machine Conversion Factory R Equip
409
Machine Duplication SR Normal
410
Madolche Chateau R Field
411
Madolche Ticket R Continuous
412
Mage Power SR Equip
413
Magic Formula SR Equip
414
Magic Planter SR Normal
415
Magic Reflector N Normal
416
Magic Triangle of the Ice Barrier N Normal
417
Magical Blast SR Normal
418
Magical Citadel of Endymion SR Field
419
Magical Labyrinth N Equip
420
Magical Mallet R Normal
421
Magical Stone Excavation SR Normal
422
Magicians Unite N Normal
423
Magnet Circle LV2 R Normal
424
Magnet Reverse SR Quick-Play
425
Magnum Shield none Equip
426
Majesty with Eyes of Blue SR Quick-Play
427
Makiu, the Magical Mist SR Normal
428
Malice Dispersion N Quick-Play
429
Mask Change SR Quick-Play
430
Mask Charge R Normal
431
Mask of Brutality SR Equip
432
Mask of Dispel R Continuous
433
Mask of the Accursed SR Equip
434
Mausoleum of the Emperor SR Field
435
Mayhem Fur Hire R Quick-Play
436
Mega Ton Magical Cannon N Normal
437
Megamorph none Equip
438
Mesmeric Control R Normal
439
Meteor of Destruction none Normal
440
Mimicat SR Normal
441
Mind Control none Normal
442
Mind Wipe N Quick-Play
443
Miracle Contact UR Normal
444
Miracle Dig N Normal
445
Miraculous Rebirth N Quick-Play
446
Mirror of the Ice Barrier N Quick-Play
447
Mirror of Yata SR Equip
448
Mistaken Accusation SR Quick-Play
449
Mistaken Arrest R Quick-Play
450
Mokey Mokey Smackdown N Continuous
451
Molten Destruction SR Field
452
Molting Escape R Equip
453
Monster Gate SR Normal
454
Monster Reborn none Normal
455
Monster Reborn Reborn UR Normal
456
Monster Recovery N Quick-Play
457
Monster Reincarnation SR Normal
458
Mooyan Curry N Normal
459
Morale Boost N Continuous
460
Moray of Greed SR Normal
461
Mountain R Field
462
Multiplication of Ants R Normal
463
Multiply N Quick-Play
464
Murmur of the Forest R Normal
465
My Body as a Shield R Quick-Play
466
Mysterious Triangle SR Quick-Play
467
Mystic Box SR Normal
468
Mystic Plasma Zone SR Field
469
Mystical Moon R Equip
470
Mystical Wind Typhoon N Quick-Play
471
Mystik Wok SR Quick-Play
472
Necklace of Command R Equip
473
Necrovalley none Field
474
Neo Space R Field
475
NEX N Normal
476
Nightmare's Steelcage none Normal
477
Ninjitsu Art Notebook R Continuous
478
Noble Arms - Arfeudutyr R Equip
479
Noble Arms - Caliburn R Equip
480
Noble Arms - Gallatin R Equip
481
Noble Arms of Destiny R Equip
482
Nobleman of Crossout UR Normal
483
Nobleman of Extermination UR Normal
484
Non-Spellcasting Area N Continuous
485
Novox's Prayer N Ritual
486
O - Oversoul SR Normal
487
Obedience Schooled SR Normal
488
Offerings to the Doomed SR Quick-Play
489
Ojama Country R Field
490
Ojama Delta Hurricane!! SR Normal
491
Ojamandala SR Normal
492
Ojamassimilation SR Normal
493
Ojamatch UR Quick-Play
494
Ojamuscle R Normal
495
Omega Goggles R Equip
496
One-Shot Wand SR Equip
497
Orb of Yasaka N Equip
498
Order to Charge SR Quick-Play
499
Otherworld - The "A" Zone N Field
500
Out of the Blue N Continuous
501
Over Destiny R Normal
502
Overdone Burial UR Equip
503
Overpowering Eye none Normal
504
Owner's Seal N Normal
505
Painful Decision SR Normal
506
Painful Return N Normal
507
Pandemonium R Field
508
Parallel Twister SR Normal
509
Parallel World Fusion R Normal
510
Paralyzing Potion R Equip
511
Particle Fusion N Normal
512
Peeking Goblin SR Normal
513
Phalanx Pike none Equip
514
Phalanx Pike SR Equip
515
Photon Booster R Normal
516
Photon Generator Unit R Quick-Play
517
Photon Lead R Quick-Play
518
Photon Veil N Normal
519
Poison Fangs N Continuous
520
Poison of the Old Man none Quick-Play
521
Poisonous Winds N Continuous
522
Polymerization SR Normal
523
Pop-Up R Quick-Play
524
Pot of Acquisitiveness R Quick-Play
525
Pot of Benevolence N Normal
526
Pot of Dichotomy SR Normal
527
Pot of Generosity N Normal
528
Power Bond none Normal
529
Power Capsule N Normal
530
Power of Kaishin R Equip
531
Pre-Preparation of Rites none Normal
532
Precious Cards from Beyond SR Continuous
533
Preparation of Rites none Normal
534
Primal Cry R Ritual
535
Pseudo Space N Field
536
Psi-Station R Continuous
537
Psychic Path N Normal
538
Psychokinesis R Normal
539
Pyramid Energy R Quick-Play
540
Pyramid of Wonders R Continuous
541
Quarantine R Continuous
542
Quick Booster SR Quick-Play
543
Quick Charger N Quick-Play
544
Quill Pen of Gulldos R Normal
545
R - Righteous Justice SR Normal
546
Raging Mad Plants SR Quick-Play
547
Raimei N Normal
548
Rain of Mercy SR Normal
549
Rainbow Veil R Equip
550
Raise Body Heat R Equip
551
Rare Value none Normal
552
Re-Fusion R Equip
553
Realm of Light N Field
554
Recurring Nightmare SR Normal
555
Recycle N Continuous
556
Recycling Batteries N Normal
557
Red Medicine N Normal
558
Red-Eyes Insight SR Normal
559
Release Restraint N Normal
560
Release Restraint Wave R Normal
561
Reload SR Quick-Play
562
Remove Trap R Normal
563
Restructer Revolution N Normal
564
Resurrection of Chakra N Ritual
565
Return of the Doomed SR Normal
566
Revival of Dokurorider N Ritual
567
Revoke Fusion R Normal
568
Ring of Defense N Quick-Play
569
Ring of Magnetism N Equip
570
Riryoku UR Normal
571
Rising Air Current SR Field
572
Ritual Cage N Continuous
573
Ritual Foregone N Normal
574
Ritual Of Destruction N Ritual
575
Ritual of Grace N Ritual
576
Ritual Sanctuary none Field
577
Ritual Weapon R Equip
578
Rocket Pilder N Equip
579
Rod of the Mind's Eye N Equip
580
Ruins of the Divine Dragon Lords R Continuous
581
Runaway Karakuri N Quick-Play
582
Rush Recklessly SR Quick-Play
583
Ruthless Denial R Normal
584
Sage's Stone SR Normal
585
Salamandra SR Equip
586
Salvage UR Normal
587
Samsara N Continuous
588
Scramble!! Scramble!! N Quick-Play
589
Scroll of Bewitchment R Equip
590
Sea Lord's Amulet N Continuous
591
Seal of the Ancients N Normal
592
Searing Fire Wall N Quick-Play
593
Sebek's Blessing R Quick-Play
594
Second Coin Toss SR Continuous
595
Secret Pass to the Treasures N Normal
596
Secret Skills of the Six Samurai N Quick-Play
597
Seed of Deception N Quick-Play
598
Senri Eye R Continuous
599
Shard of Greed SR Continuous
600
Shared Ride N Quick-Play
601
Shield & Sword SR Normal
602
Shield Crush none Normal
603
Shien's Castle of Mist R Field
604
Shien's Dojo N Continuous
605
Shien's Spy N Normal
606
Shinato's Ark N Ritual
607
Shine Palace SR Equip
608
Shinobird Power Spot SR Continuous
609
Shooting Star Bow - Ceal SR Equip
610
Shrine of Mist Valley R Field
611
Silent Burning R Quick-Play
612
Silent Doom UR Normal
613
Silent Sword Slash R Quick-Play
614
Silver Bow and Arrow R Equip
615
Single Purchase N Normal
616
Six Strike - Triple Impact N Normal
617
Skyscraper SR Field
618
Smoke Grenade of the Thief R Equip
619
Sogen R Field
620
Solidarity none Continuous
621
Sorcerous Spell Wall SR Field
622
Soul Absorption R Continuous
623
Soul Exchange UR Normal
624
Soul of the Pure R Normal
625
Soul Release SR Normal
626
Soul Reversal N Quick-Play
627
Spacetime Transcendence R Normal
628
Spark Blaster R Equip
629
Sparks N Normal
630
Special Hurricane SR Normal
631
Spell Absorption R Continuous
632
Spell Calling N Normal
633
Spell Economics N Continuous
634
Spell Gear SR Normal
635
Spell of Pain R Quick-Play
636
Spell Power Grasp SR Normal
637
Spell Reproduction R Normal
638
Spell Wall R Normal
639
Spellbook Library of the Crescent R Normal
640
Spellbook Library of the Heliosphere N Normal
641
Spellbook of Eternity N Normal
642
Spellbook of Fate R Quick-Play
643
Spellbook of Life SR Equip
644
Spellbook of Power R Normal
645
Spellbook of Secrets SR Normal
646
Spellbook of the Master N Normal
647
Spellbook Organization N Quick-Play
648
Spiral Spear Strike R Continuous
649
Spiritualism SR Normal
650
Sprite's Blessing R Ritual
651
Stamping Destruction UR Normal
652
Steel Shell R Equip
653
Stim-Pack SR Equip
654
Stop Defense R Normal
655
Storm R Normal
656
Stray Lambs SR Normal
657
Strike of the Monarchs R Quick-Play
658
Summon Cloud R Continuous
659
Summoning Curse N Continuous
660
Super Double Summon N Normal
661
Super Rush Headlong SR Quick-Play
662
Super Solar Nutrient SR Continuous
663
Super Soldier Synthesis R Ritual
664
Supervise UR Equip
665
Supremacy Berry SR Normal
666
Swing of Memories SR Normal
667
Sword of Dark Destruction R Equip
668
Sword of Dark Rites SR Equip
669
Sword of Deep-Seated R Equip
670
Sword of Dragon's Soul R Equip
671
Sword of Kusanagi N Equip
672
Sword of Sparkles R Equip
673
Sword of the Soul-Eater N Equip
674
Swords at Dawn SR Quick-Play
675
Symbol of Friendship none Normal
676
Symbol of Heritage none Equip
677
Symbols of Duty UR Equip
678
Synchro Boost R Equip
679
Synthesis Spell N Ritual
680
System Down R Normal
681
Tailor of the Fickle R Quick-Play
682
Talisman of Trap Sealing N Continuous
683
Teleport R Continuous
684
Temple of the Kings SR Continuous
685
Temple of the Mind's Eye N Field
686
Temple of the Six N Field
687
Temple of the Sun N Continuous
688
That Grass Looks Greener SR Normal
689
That Wacky Magic! R Normal
690
The A. Forces R Continuous
691
The Beginning Of The End N Normal
692
The Big Cattle Drive UR Normal
693
The Big March of Animals N Quick-Play
694
The Cheerful Coffin N Normal
695
The Dark Door none Continuous
696
The Flute of Summoning Dragon R Normal
697
The Flute of Summoning Kuriboh SR Quick-Play
698
The Fountain in the Sky N Continuous
699
The Gates OF Dark World UR Field
700
The Graveyard in the Fourth Dimension N Normal
701
The Humble Sentry N Normal
702
The Inexperienced Spy N Normal
703
The Mask of Remnants R Normal
704
The Melody of Awakening Dragon SR Normal
705
The Puppet Magic Of Dark Ruler N Normal
706
The Reliable Guardian R Quick-Play
707
The Sanctuary in the Sky R Field
708
The Secret of the Bandit R Normal
709
The Shallow Grave SR Normal
710
The Warrior Returning Alive SR Normal
711
The World Tree R Continuous
712
Thousand Knives R Normal
713
Thunder Crash N Normal
714
Ties of the Brethren UR Normal
715
Timidity R Normal
716
Token Thanksgiving R Normal
717
Tokkosho of Ghost Destroying N Equip
718
Toon Kingdom UR Field
719
Toon Rollback R Normal
720
Toon Table of Contents SR Normal
721
Toon World SR Continuous
722
Tornado N Quick-Play
723
Transmodify R Normal
724
Tri-Blaze Accelerator R Continuous
725
Tri-Wight R Normal
726
Trial and Tribulation R Normal
727
Triangle Ecstasy Spark R Normal
728
Tribute Burial SR Normal
729
Tribute Doll R Normal
730
Tribute to The Doomed UR Normal
731
Tricky Spell 4 N Quick-Play
732
Turtle Oath N Ritual
733
Twin Swords of Flashing Light - Tryce R Equip
734
Twister SR Quick-Play
735
Two-Man Cell Battle R Continuous
736
U.A. Stadium SR Field
737
Ultra Evolution Pill R Normal
738
Umi R Field
739
Umiiruka SR Field
740
Unicorn Beacon R Normal
741
Union Attack SR Normal
742
Unity UR Quick-Play
743
Urgent Synthesis N Normal
744
Vampire Kingdom SR Field
745
Vampire's Desire R Normal
746
Vampire's Domain N Continuous
747
Vehicroid Connection Zone none Normal
748
Veil of Darkness R Continuous
749
Vertical Landing N Quick-Play
750
Vile Germs R Equip
751
Violet Crystal R Equip
752
Vylon Component N Equip
753
Vylon Material N Equip
754
Vylon Matter N Normal
755
Vylon Polytope N Quick-Play
756
War-Lion Ritual N Ritual
757
Warrior Elimination R Normal
758
Wasteland R Field
759
Water Hazard SR Continuous
760
Wattcine N Continuous
761
Wattcube R Normal
762
Weapon Change N Continuous
763
Wetlands SR Field
764
Where Arf Thou? R Normal
765
White Dragon Ritual N Ritual
766
White Elephant's Gift R Normal
767
Wicked-Breaking Flamberge - Baou SR Equip
768
Wild Nature's Release R Normal
769
Wonder Balloons SR Continuous
770
Wonder Clover N Normal
771
Wonder Wand SR Equip
772
Worm Bait N Normal
773
Worm Call N Continuous
774
Yami R Field
775
Yellow Luster Shield R Continuous
776
Yu-Jo Friendship UR Normal
777
Zera Ritual N Ritual
778
Zombie World SR Field