ลำดับ รูป ชื่อ ระดับ ประเภท
1
7 N Continuous
2
7 Completed SR Equip
3
A Deal with Dark Ruler N Quick-Play
4
A Feather of the Phoenix R Normal
5
A Legendary Ocean SR Field
6
A Wingbeat of Giant Dragon SR Normal
7
Abyssal Designator N Normal
8
Acid Rain R Normal
9
Acidic Downpour N Field
10
Advance Draw SR Normal
11
Advance Force R Continuous
12
Advance Zone R Continuous
13
After the Storm N Normal
14
After the Struggle N Normal
15
Air Cracking Storm N Equip
16
Amazoness Fighting Spirit none Continuous
17
Amazoness Spellcaster R Normal
18
Amazoness Village none Field
19
Amplifier none Equip
20
Amulet of Ambition SR Equip
21
Ancient Gear Castle SR Continuous
22
Ancient Gear Drill R Normal
23
Ancient Gear Explosive R Normal
24
Ancient Gear Factory R Normal
25
Ancient Gear Fist SR Equip
26
Ancient Gear Tank SR Equip
27
Ancient Gear Workshop SR Normal
28
Ancient Leaf N Normal
29
Ancient Rules R Normal
30
Ancient Telescope N Normal
31
Ante SR Normal
32
Anti-Magic Arrows SR Quick-Play
33
Arcane Barrier N Continuous
34
Archfiend Palabyrinth SR Field
35
Armed Changer R Equip
36
Armor Ninjitsu Art of Alchemy SR Normal
37
Array of Revealing Light R Field
38
Ascending Soul N Continuous
39
Assault Armor R Equip
40
Attack Pheromones N Continuous
41
Attack the Moon! R Continuous
42
Autonomous Action Unit UR Equip
43
Backup Squad R Continuous
44
Ballista of Rampart Smashing N Equip
45
Banner of Courage R Continuous
46
Barkion's Bark N Normal
47
Beacon of White SR Equip
48
Beast Fangs R Equip
49
Beast Rage N Normal
50
Berserker Crush R Quick-Play
51
Big Bang Shot SR Equip
52
Big Evolution Pill SR Normal
53
Big Wave Small Wave R Normal
54
Black Illusion Ritual R Ritual
55
Black Luster Ritual N Ritual
56
Black Magic Ritual N Ritual
57
Black Pendant UR Equip
58
Blaze Accelerator R Continuous
59
Blind Spot Strike N Quick-Play
60
Block Attack R Normal
61
Blue Medicine N Normal
62
Blustering Winds R Normal
63
Bonding - H2O R Normal
64
Book of Life none Normal
65
Book of Moon none Quick-Play
66
Book of Secret Arts R Equip
67
Book of Taiyou UR Normal
68
Bound Wand none Equip
69
Brain Control none Normal
70
Brain Research Lab UR Field
71
Branch! SR Continuous
72
Breath of Light R Normal
73
Broken Bamboo Sword N Equip
74
Burning Land SR Continuous
75
Burning Spear R Equip
76
Burst Stream of Destruction SR Normal
77
Buster Rancher N Equip
78
Call of the Mummy SR Continuous
79
Calming Magic N Normal
80
Canyon N Field
81
Card of Safe Return none Continuous
82
Card of Sanctity SR Normal
83
Card of the Soul N Normal
84
Card Rotator N Normal
85
Card Shuffle N Continuous
86
Card Trader SR Continuous
87
Cards from the Sky R Normal
88
Cards of the Red Stone R Normal
89
Celestial Transformation N Quick-Play
90
Centrifugal Field N Field
91
Cestus of Dagla SR Equip
92
Chaos End N Normal
93
Chaos Greed N Normal
94
Chaos Seed N Normal
95
Chaos Zone N Field
96
Chosen One N Normal
97
Chthonian Alliance R Equip
98
Clock Tower Prison none Field
99
Closed Forest SR Field
100
Cloudian Squall N Continuous
101
Colosseum - Cage of the Gladiator Beasts R Field
102
Commencement Dance R Ritual
103
Contact Out N Quick-Play
104
Contact with the Aquamirror N Normal
105
Continuous Destruction Punch N Continuous
106
Contract with the Abyss R Ritual
107
Contract with the Dark Master none Ritual
108
Cosmic Cyclone UR Quick-Play
109
Cost Down SR Normal
110
Counter Cleaner N Normal
111
Court of Justice R Continuous
112
Creature Seizure SR Normal
113
Creeping Darkness SR Normal
114
Cross Attack N Normal
115
Crystal Beacon SR Normal
116
Crystal Release none Equip
117
Crystal Tree R Continuous
118
Cup of Ace N Normal
119
Curse of the Masked Beast R Ritual
120
Cursed Bamboo Sword N Equip
121
Cyber Repair Plant SR Normal
122
Cyber Shield R Equip
123
Cybernetic Fusion Support SR Quick-Play
124
Cyclon Laser N Equip
125
D - Formation R Continuous
126
D - Spirit R Normal
127
Dangerous Machine Type-6 R Continuous
128
Dark Burning Attack SR Normal
129
Dark City SR Field
130
Dark Energy R Equip
131
Dark Factory of Mass Production none Normal
132
Dark Magic Attack SR Normal
133
Dark Magic Curtain R Normal
134
Dark Magic Expanded none Quick-Play
135
Dark Mambele R Normal
136
Dark Room of Nightmare none Continuous
137
Dark World Dealings UR Normal
138
Dark World Grimoire N Continuous
139
Dark World Lightning UR Normal
140
Dark-Piercing Light R Normal
141
De-Fusion UR Quick-Play
142
De-Spell R Normal
143
Dedication through Light and Darkness N Quick-Play
144
Degenerate Circuit R Continuous
145
Delta Attacker N Normal
146
Demise of the Land N Quick-Play
147
Des Croaking N Normal
148
Destiny Draw SR Normal
149
Detonate N Quick-Play
150
Diamond-Dust Cyclone N Quick-Play
151
Dian Keto the Cure Master SR Normal
152
Dicephoon N Quick-Play
153
Different Dimension Capsule R Normal
154
Different Dimension Gate R Continuous
155
Diffusion Wave-Motion SR Normal
156
Dimension Distortion N Normal
157
Dimension Explosion N Quick-Play
158
Dimensionhole R Normal
159
Divine Sword - Phoenix Blade SR Equip
160
Domino Effect N Continuous
161
Doriado's Blessing N Ritual
162
Double Cyclone SR Quick-Play
163
Double Defender N Continuous
164
Double Snare N Normal
165
Double Summon SR Normal
166
Draconnection N Normal
167
Dragged Down into the Grave SR Normal
168
Dragon Laser N Quick-Play
169
Dragon Treasure R Equip
170
Dragon's Gunfire SR Normal
171
Dragoroar N Quick-Play
172
Dust Barrier R Continuous
173
E - Emergency Call none Normal
174
Earth Chant R Ritual
175
Earthquake R Normal
176
Earthshattering Event N Continuous
177
Ectoplasmer none Continuous
178
Electro-Whip R Equip
179
Elegant Egotist R Normal
180
Elf's Light R Equip
181
Emblem of Dragon Destroyer R Normal
182
Emblem Of The Awakening N Ritual
183
Emergency Provisions SR Quick-Play
184
Enchanting Fitting Room SR Normal
185
Enemy Controller SR Quick-Play
186
Eradicating Aerosol R Normal
187
ESP Amplifier N Quick-Play
188
Eternal Drought R Normal
189
Evolution Burst none Normal
190
Exchange R Normal
191
Exile of the Wicked R Normal
192
Extra Gate SR Quick-Play
193
Fairy Meteor Crush R Equip
194
Fairy Of The Spring R Normal
195
Feast of the Wild LV5 SR Normal
196
Feather Shot N Normal
197
Field Barrier R Continuous
198
Final Destiny N Normal
199
Finite Cards N Continuous
200
Fire Formation - Gyokkou SR Continuous
201
Fire Formation - Tensu R Continuous
202
Fire King Island R Field
203
Fish and Kicks R Normal
204
Flash Fusion R Quick-Play
205
Fog Control N Quick-Play
206
Follow Wind R Equip
207
Foolish Return N Quick-Play
208
Forbidden Chalice SR Quick-Play
209
Forbidden Dress UR Quick-Play
210
Forbidden Graveyard SR Quick-Play
211
Forest R Field
212
Fortress Whale's Oath N Ritual
213
Fossil Dig UR Normal
214
Fragrance Storm R Normal
215
Frontline Base R Continuous
216
Fulfillment of the Contract R Equip
217
Fusion Gate UR Field
218
Fusion Recovery R Normal
219
Fusion Recycling Plant SR Field
220
Fusion Sage UR Normal
221
Fusion Substitute SR Normal
222
Fusion Tag N Normal
223
Fusion Weapon R Equip
224
Gaia Power SR Field
225
Garma Sword Oath N Ritual
226
Gateway to Chaos SR Field
227
Gather Your Mind N Normal
228
Germ Infection N Equip
229
Gift Exchange N Normal
230
Gift of the Martyr N Normal
231
Gladiator Beast's Battle Gladius N Equip
232
Gladiator Beast's Battle Halberd N Equip
233
Gladiator Beast's Respite R Normal
234
Gladiator's Return N Normal
235
Goblin Circus N Continuous
236
Goblin Thief R Normal
237
Goblin's Secret Remedy R Normal
238
Golden Bamboo Sword N Normal
239
Graceful Dice SR Quick-Play
240
Gravedigger Ghoul N Normal
241
Gravekeeper's Stele SR Normal
242
Gravity Axe-Grarl SR Equip
243
Gravity Blaster SR Equip
244
Gryphon's Feather Duster N Normal
245
Guard Penalty R Quick-Play
246
Guarded Treasure N Continuous
247
Gust Fan R Equip
248
H - Heated Heart R Normal
249
Half Shut UR Quick-Play
250
Hamburger Recipe N Ritual
251
Harpie Lady Phoenix Formation SR Normal
252
Harpie's Feather Duster none Normal
253
Harpies' Hunting Ground none Field
254
Heart of the Underdog SR Continuous
255
Heat Wave R Normal
256
Herculean Power R Continuous
257
Hero Mask N Normal
258
HERO's Bond R Normal
259
Hidden Temples of Necrovalley R Continuous
260
Hieroglyph Lithograph N
261
Hinotama R Normal
262
Horn of the Unicorn SR Equip
263
Hydro Pressure Cannon R Equip
264
Hymn of Light R Ritual
265
Hysteric Sign none Continuous
266
Illusion Magic SR Quick-Play
267
Impenetrable Formation N Continuous
268
Incandescent Ordeal N Ritual
269
Infected Mail none Continuous
270
Inferno Tempest R Quick-Play
271
Infinite Cards N Continuous
272
Insect Armor with Laser Cannon SR Equip
273
Insect Imitation SR Normal
274
Inspection R Continuous
275
Instant Neo Space N Equip
276
Into the Void UR Normal
277
Invigoration R Equip
278
Iron Call none Normal
279
Jade Insect Whistle N Normal
280
Jam Breeding Machine R Continuous
281
Javelin Beetle Pact N Ritual
282
Jurassic World SR Field
283
Kaminote Blow N Normal
284
Karma of the Destruction Swordsman N Quick-Play
285
Knight's Title N Normal
286
Landoise's Luminous Moss N Normal
287
Laser Cannon Armor R Equip
288
Last Day of Witch R Normal
289
Leeching the Light N Normal
290
Legacy of a HERO N Normal
291
Legendary Black Belt N Equip
292
Legendary Ebon Steed N Equip
293
Legendary Sword R Equip
294
Level Down!? N Quick-Play
295
Level Modulation N Normal
296
Level Up! R Normal
297
Light Laser R Equip
298
Light of Redemption N Normal
299
Lighten the Load N Continuous
300
Lightning Blade none Equip
301
Lightning Vortex none Normal
302
Lucky Cloud N Normal
303
Lucky Iron Axe R Equip
304
Luminous Spark SR Field
305
Machina Armored Unit none Continuous
306
Machine Angel Absolute Ritual SR Ritual
307
Machine Angel Ritual R Ritual
308
Machine Assembly Line R Continuous
309
Machine Conversion Factory R Equip
310
Machine Duplication SR Normal
311
Magic Formula SR Equip
312
Magic Planter SR Normal
313
Magic Reflector N Normal
314
Magic Triangle of the Ice Barrier N Normal
315
Magical Blast SR Normal
316
Magical Citadel of Endymion SR Field
317
Magical Labyrinth N Equip
318
Magical Mallet R Normal
319
Magical Stone Excavation SR Normal
320
Magicians Unite N Normal
321
Magnet Circle LV2 R Normal
322
Magnet Reverse SR Quick-Play
323
Magnum Shield none Equip
324
Majesty with Eyes of Blue SR Quick-Play
325
Makiu, the Magical Mist SR Normal
326
Malice Dispersion N Quick-Play
327
Mask of Brutality SR Equip
328
Mask of Dispel R Continuous
329
Mask of the Accursed SR Equip
330
Mausoleum of the Emperor SR Field
331
Mega Ton Magical Cannon N Normal
332
Megamorph none Equip
333
Mesmeric Control R Normal
334
Meteor of Destruction none Normal
335
Mimicat SR Normal
336
Mind Control none Normal
337
Mind Wipe N Quick-Play
338
Miracle Contact UR Normal
339
Miracle Dig N Normal
340
Miraculous Rebirth N Quick-Play
341
Mirror of Yata SR Equip
342
Molten Destruction SR Field
343
Molting Escape R Equip
344
Monster Gate SR Normal
345
Monster Reborn none Normal
346
Monster Recovery N Quick-Play
347
Monster Reincarnation SR Normal
348
Mooyan Curry N Normal
349
Morale Boost N Continuous
350
Moray of Greed SR Normal
351
Mountain R Field
352
Multiplication of Ants R Normal
353
Multiply N Quick-Play
354
Murmur of the Forest R Normal
355
My Body as a Shield R Quick-Play
356
Mystic Box SR Normal
357
Mystic Plasma Zone SR Field
358
Mystical Moon R Equip
359
Mystical Wind Typhoon N Quick-Play
360
Mystik Wok SR Quick-Play
361
Necrovalley none Field
362
Neo Space R Field
363
NEX N Normal
364
Nightmare's Steelcage none Normal
365
Ninjitsu Art Notebook R Continuous
366
Nobleman of Extermination UR Normal
367
Novox's Prayer N Ritual
368
O - Oversoul SR Normal
369
Obedience Schooled SR Normal
370
Ojama Country R Field
371
Ojama Delta Hurricane!! SR Normal
372
Ojamuscle R Normal
373
Omega Goggles R Equip
374
One-Shot Wand SR Equip
375
Orb of Yasaka N Equip
376
Order to Charge SR Quick-Play
377
Over Destiny R Normal
378
Overdone Burial UR Equip
379
Overpowering Eye none Normal
380
Owner's Seal N Normal
381
Painful Decision SR Normal
382
Painful Return N Normal
383
Parallel Twister SR Normal
384
Paralyzing Potion R Equip
385
Particle Fusion N Normal
386
Peeking Goblin SR Normal
387
Phalanx Pike none Equip
388
Photon Generator Unit R Quick-Play
389
Photon Veil N Normal
390
Poison Fangs N Continuous
391
Poison of the Old Man none Quick-Play
392
Poisonous Winds N Continuous
393
Polymerization SR Normal
394
Pop-Up R Quick-Play
395
Pot of Benevolence N Normal
396
Pot of Dichotomy SR Normal
397
Pot of Generosity N Normal
398
Power Bond none Normal
399
Power Capsule N Normal
400
Power of Kaishin R Equip
401
Pre-Preparation of Rites none Normal
402
Precious Cards from Beyond SR Continuous
403
Preparation of Rites none Normal
404
Primal Cry R Ritual
405
Pseudo Space N Field
406
Psi-Station R Continuous
407
Psychic Path N Normal
408
Psychokinesis R Normal
409
Quick Booster SR Quick-Play
410
Quill Pen of Gulldos R Normal
411
R - Righteous Justice SR Normal
412
Raging Mad Plants SR Quick-Play
413
Raimei N Normal
414
Rain of Mercy SR Normal
415
Raise Body Heat R Equip
416
Rare Value none Normal
417
Re-Fusion R Equip
418
Realm of Light N Field
419
Red Medicine N Normal
420
Red-Eyes Insight SR Normal
421
Release Restraint N Normal
422
Release Restraint Wave R Normal
423
Reload SR Quick-Play
424
Remove Trap R Normal
425
Restructer Revolution N Normal
426
Resurrection of Chakra N Ritual
427
Return of the Doomed SR Normal
428
Ring of Defense N Quick-Play
429
Ring of Magnetism N Equip
430
Riryoku UR Normal
431
Rising Air Current SR Field
432
Ritual Cage N Continuous
433
Ritual Foregone N Normal
434
Ritual Of Destruction N Ritual
435
Ritual of Grace N Ritual
436
Ritual Sanctuary none Field
437
Ritual Weapon R Equip
438
Rod of the Mind's Eye N Equip
439
Ruins of the Divine Dragon Lords R Continuous
440
Rush Recklessly SR Quick-Play
441
Sage's Stone SR Normal
442
Salamandra SR Equip
443
Samsara N Continuous
444
Scroll of Bewitchment R Equip
445
Sea Lord's Amulet N Continuous
446
Seal of the Ancients N Normal
447
Sebek's Blessing R Quick-Play
448
Second Coin Toss SR Continuous
449
Secret Pass to the Treasures N Normal
450
Seed of Deception N Quick-Play
451
Senri Eye R Continuous
452
Shard of Greed SR Continuous
453
Shared Ride N Quick-Play
454
Shield & Sword SR Normal
455
Shien's Castle of Mist R Field
456
Shien's Dojo N Continuous
457
Shien's Spy N Normal
458
Shinato's Ark N Ritual
459
Shine Palace SR Equip
460
Shinobird Power Spot SR Continuous
461
Shooting Star Bow - Ceal SR Equip
462
Shrine of Mist Valley R Field
463
Silent Burning R Quick-Play
464
Silver Bow and Arrow R Equip
465
Single Purchase N Normal
466
Six Strike - Triple Impact N Normal
467
Skyscraper SR Field
468
Smoke Grenade of the Thief R Equip
469
Sogen R Field
470
Solidarity none Continuous
471
Sorcerous Spell Wall SR Field
472
Soul Absorption R Continuous
473
Soul Exchange UR Normal
474
Soul of the Pure R Normal
475
Soul Release SR Normal
476
Soul Reversal N Quick-Play
477
Spacetime Transcendence R Normal
478
Spark Blaster R Equip
479
Sparks N Normal
480
Spell Absorption R Continuous
481
Spell Economics N Continuous
482
Spell Gear SR Normal
483
Spell of Pain R Quick-Play
484
Spell Power Grasp SR Normal
485
Spell Reproduction R Normal
486
Spell Wall R Normal
487
Spellbook Organization N Quick-Play
488
Spiral Spear Strike R Continuous
489
Spiritualism SR Normal
490
Sprite's Blessing R Ritual
491
Stamping Destruction UR Normal
492
Steel Shell R Equip
493
Stim-Pack SR Equip
494
Stop Defense R Normal
495
Storm R Normal
496
Stray Lambs SR Normal
497
Summon Cloud R Continuous
498
Summoning Curse N Continuous
499
Super Double Summon N Normal
500
Super Rush Headlong SR Quick-Play
501
Super Soldier Synthesis R Ritual
502
Supervise UR Equip
503
Supremacy Berry SR Normal
504
Swing of Memories SR Normal
505
Sword of Dark Destruction R Equip
506
Sword of Dark Rites SR Equip
507
Sword of Deep-Seated R Equip
508
Sword of Dragon's Soul R Equip
509
Sword of Kusanagi N Equip
510
Sword of Sparkles R Equip
511
Sword of the Soul-Eater N Equip
512
Symbol of Friendship none Normal
513
Symbol of Heritage none Equip
514
Symbols of Duty UR Equip
515
Synthesis Spell N Ritual
516
System Down R Normal
517
Tailor of the Fickle R Quick-Play
518
Talisman of Trap Sealing N Continuous
519
Temple of the Kings SR Continuous
520
Temple of the Mind's Eye N Field
521
Temple of the Six N Field
522
Temple of the Sun N Continuous
523
That Wacky Magic! R Normal
524
The A. Forces R Continuous
525
The Beginning Of The End N Normal
526
The Big Cattle Drive UR Normal
527
The Big March of Animals N Quick-Play
528
The Cheerful Coffin N Normal
529
The Dark Door none Continuous
530
The Flute of Summoning Dragon R Normal
531
The Flute of Summoning Kuriboh SR Quick-Play
532
The Fountain in the Sky N Continuous
533
The Graveyard in the Fourth Dimension N Normal
534
The Humble Sentry N Normal
535
The Inexperienced Spy N Normal
536
The Mask of Remnants R Normal
537
The Puppet Magic Of Dark Ruler N Normal
538
The Reliable Guardian R Quick-Play
539
The Sanctuary in the Sky R Field
540
The Secret of the Bandit R Normal
541
The Shallow Grave SR Normal
542
The Warrior Returning Alive SR Normal
543
The World Tree R Continuous
544
Thousand Knives R Normal
545
Thunder Crash N Normal
546
Timidity R Normal
547
Tokkosho of Ghost Destroying N Equip
548
Toon Kingdom UR Field
549
Toon Rollback R Normal
550
Toon Table of Contents SR Normal
551
Toon World SR Continuous
552
Tornado N Quick-Play
553
Transmodify R Normal
554
Tri-Blaze Accelerator R Continuous
555
Tri-Wight R Normal
556
Triangle Ecstasy Spark R Normal
557
Tribute Doll R Normal
558
Tribute to The Doomed UR Normal
559
Turtle Oath N Ritual
560
Twin Swords of Flashing Light - Tryce R Equip
561
Twister SR Quick-Play
562
Two-Man Cell Battle R Continuous
563
Ultra Evolution Pill R Normal
564
Umi R Field
565
Umiiruka SR Field
566
Unicorn Beacon R Normal
567
Union Attack SR Normal
568
Veil of Darkness R Continuous
569
Vile Germs R Equip
570
Violet Crystal R Equip
571
War-Lion Ritual N Ritual
572
Warrior Elimination R Normal
573
Wasteland R Field
574
Water Hazard SR Continuous
575
Wattcine N Continuous
576
Weapon Change N Continuous
577
Wetlands SR Field
578
Where Arf Thou? R Normal
579
White Dragon Ritual N Ritual
580
White Elephant's Gift R Normal
581
Wicked-Breaking Flamberge - Baou SR Equip
582
Wild Nature's Release R Normal
583
Wonder Balloons SR Continuous
584
Wonder Clover N Normal
585
Wonder Wand SR Equip
586
Worm Bait N Normal
587
Worm Call N Continuous
588
Yami R Field
589
Yellow Luster Shield R Continuous
590
Zera Ritual N Ritual
591
Zombie World SR Field