ลำดับ รูป ชื่อ ระดับ ประเภท
1
"A" Cell Breeding Device R Continuous
2
"A" Cell Incubator N Continuous
3
"A" Cell Recombination Device R Quick-Play
4
"A" Cell Scatter Burst N Quick-Play
5
7 N Continuous
6
7 Completed SR Equip
7
A Deal with Dark Ruler N Quick-Play
8
A Feather of the Phoenix R Normal
9
A Legendary Ocean SR Field
10
A Wingbeat of Giant Dragon SR Normal
11
Abyssal Designator N Normal
12
Acid Rain R Normal
13
Acidic Downpour N Field
14
Advance Draw SR Normal
15
Advance Force R Continuous
16
Advance Zone R Continuous
17
After the Storm N Normal
18
After the Struggle N Normal
19
Air Cracking Storm N Equip
20
Amazoness Fighting Spirit R Continuous
21
Amazoness Heirloom SR Equip
22
Amazoness Spellcaster R Normal
23
Amazoness Village none Field
24
Amplifier none Equip
25
Amulet of Ambition SR Equip
26
Ancient Gear Castle SR Continuous
27
Ancient Gear Drill R Normal
28
Ancient Gear Explosive R Normal
29
Ancient Gear Factory R Normal
30
Ancient Gear Fist SR Equip
31
Ancient Gear Tank SR Equip
32
Ancient Gear Workshop SR Normal
33
Ancient Leaf N Normal
34
Ancient Rules R Normal
35
Ancient Telescope N Normal
36
Ante SR Normal
37
Anti-Magic Arrows SR Quick-Play
38
Arcane Barrier N Continuous
39
Archfiend Palabyrinth SR Field
40
Armed Changer R Equip
41
Armor Ninjitsu Art of Alchemy SR Normal
42
Aroma Garden N Field
43
Array of Revealing Light R Field
44
Arrivalrivals R Quick-Play
45
Ascending Soul N Continuous
46
Assault Armor R Equip
47
Attack Pheromones N Continuous
48
Attack the Moon! R Continuous
49
Autonomous Action Unit UR Equip
50
Axe of Despair SR Equip
51
Axe of Fools SR Equip
52
Back-Up Rider SR Normal
53
Backup Squad R Continuous
54
Ballista of Rampart Smashing N Equip
55
Banner of Courage R Continuous
56
Barkion's Bark N Normal
57
Bashing Shield SR Equip
58
Battery Charger R Normal
59
Beacon of White SR Equip
60
Beast Fangs R Equip
61
Beast Rage N Normal
62
Beastly Mirror Ritual N Ritual
63
Berserk Scales R Quick-Play
64
Berserker Crush R Quick-Play
65
Big Bang Shot SR Equip
66
Big Evolution Pill SR Normal
67
Big Wave Small Wave R Normal
68
Black Illusion Ritual R Ritual
69
Black Luster Ritual N Ritual
70
Black Magic Ritual N Ritual
71
Black Pendant UR Equip
72
Blaze Accelerator R Continuous
73
Blessings of the Nile N Continuous
74
Blind Spot Strike N Quick-Play
75
Block Attack R Normal
76
Blue Medicine N Normal
77
Blustering Winds R Normal
78
Bonding - D2O R Normal
79
Bonding - H2O R Normal
80
Book of Life none Normal
81
Book of Moon none Quick-Play
82
Book of Secret Arts R Equip
83
Book of Taiyou UR Normal
84
Bound Wand none Equip
85
Brain Control none Normal
86
Brain Research Lab UR Field
87
Branch! SR Continuous
88
Break! Draw! R Equip
89
Breath of Light R Normal
90
Broken Bamboo Sword N Equip
91
Bujin Regalia - The Mirror N Normal
92
Bujintervention N Normal
93
Bujinunity R Normal
94
Burning Land SR Continuous
95
Burning Spear R Equip
96
Burst Stream of Destruction SR Normal
97
Buster Rancher N Equip
98
Call of the Mummy SR Continuous
99
Calming Magic N Normal
100
Canyon N Field
101
Card Advance N Normal
102
Card of Safe Return none Continuous
103
Card of Sanctity SR Normal
104
Card of the Soul N Normal
105
Card Rotator N Normal
106
Card Shuffle N Continuous
107
Card Trader SR Continuous
108
Cards from the Sky R Normal
109
Cards of the Red Stone R Normal
110
Celestial Transformation N Quick-Play
111
Centrifugal Field N Field
112
Cestus of Dagla SR Equip
113
Chain Summoning N Quick-Play
114
Chaos End N Normal
115
Chaos Greed N Normal
116
Chaos Seed N Normal
117
Chaos Zone N Field
118
Checkmate N Normal
119
Chosen One N Normal
120
Chthonian Alliance R Equip
121
Clock Tower Prison none Field
122
Closed Forest SR Field
123
Cloudian Squall N Continuous
124
Cocoon of Ultra Evolution SR Quick-Play
125
Cold Feet N Quick-Play
126
Colosseum - Cage of the Gladiator Beasts R Field
127
Commencement Dance R Ritual
128
Constellar Belt R Continuous
129
Contact Out N Quick-Play
130
Contact with Gusto N Normal
131
Contact with the Aquamirror N Normal
132
Continuous Destruction Punch N Continuous
133
Contract with Exodia N Normal
134
Contract with the Abyss R Ritual
135
Contract with the Dark Master none Ritual
136
Corruption Cell "A" N Normal
137
Cosmic Cyclone UR Quick-Play
138
Cost Down SR Normal
139
Counter Cleaner N Normal
140
Court of Justice R Continuous
141
Crashbug Road N Quick-Play
142
Creature Seizure SR Normal
143
Creeping Darkness SR Normal
144
Cross Attack N Normal
145
Cross Breed N Normal
146
Crystal Beacon SR Normal
147
Crystal Blessing R Normal
148
Crystal Bond UR Normal
149
Crystal Promise none Normal
150
Crystal Release none Equip
151
Crystal Tree R Continuous
152
Cunning of the Six Samurai N Quick-Play
153
Cup of Ace N Normal
154
Curse of the Masked Beast R Ritual
155
Cursed Bamboo Sword N Equip
156
Cyber Repair Plant SR Normal
157
Cyber Shield R Equip
158
Cyberdark Impact! SR Normal
159
Cybernetic Fusion Support SR Quick-Play
160
Cybernetic Zone R Quick-Play
161
Cyclon Laser N Equip
162
Cyclone Blade R Equip
163
D - Formation R Continuous
164
D - Spirit R Normal
165
D.D.R. - Different Dimension Reincarnation UR Equip
166
Dangerous Machine Type-6 R Continuous
167
Dark Burning Attack SR Normal
168
Dark City SR Field
169
Dark Core SR Normal
170
Dark Dragon Ritual N Ritual
171
Dark Energy R Equip
172
Dark Factory of Mass Production none Normal
173
Dark Magic Attack SR Normal
174
Dark Magic Curtain R Normal
175
Dark Magic Expanded none Quick-Play
176
Dark Magic Inheritance SR Quick-Play
177
Dark Mambele R Normal
178
Dark Room of Nightmare none Continuous
179
Dark World Dealings UR Normal
180
Dark World Grimoire N Continuous
181
Dark World Lightning UR Normal
182
Dark-Piercing Light R Normal
183
Darkness Approaches N Normal
184
De-Fusion UR Quick-Play
185
De-Spell R Normal
186
Dedication through Light and Darkness N Quick-Play
187
Degenerate Circuit R Continuous
188
Delta Attacker N Normal
189
Demise of the Land N Quick-Play
190
Demotion N Equip
191
Des Croaking N Normal
192
Destiny Draw SR Normal
193
Detonate N Quick-Play
194
Diamond-Dust Cyclone N Quick-Play
195
Dian Keto the Cure Master SR Normal
196
Dicephoon N Quick-Play
197
Different Dimension Capsule R Normal
198
Different Dimension Deepsea Trench N Continuous
199
Different Dimension Gate R Continuous
200
Diffusion Wave-Motion SR Normal
201
Dimension Distortion N Normal
202
Dimension Explosion N Quick-Play
203
Dimensionhole R Normal
204
Divine Sword - Phoenix Blade SR Equip
205
Domino Effect N Continuous
206
Doriado's Blessing N Ritual
207
Double Attack R Normal
208
Double Cyclone SR Quick-Play
209
Double Defender N Continuous
210
Double Snare N Normal
211
Double Summon SR Normal
212
Downbeat R Normal
213
Draconnection N Normal
214
Dragged Down into the Grave SR Normal
215
Dragon Laser N Quick-Play
216
Dragon Treasure R Equip
217
Dragon's Gunfire SR Normal
218
Dragoroar N Quick-Play
219
Dust Barrier R Continuous
220
E - Emergency Call none Normal
221
Earth Chant R Ritual
222
Earthquake R Normal
223
Earthshattering Event N Continuous
224
Ectoplasmer none Continuous
225
Electro-Whip R Equip
226
Elegant Egotist R Normal
227
Elf's Light R Equip
228
Emblem of Dragon Destroyer R Normal
229
Emblem Of The Awakening N Ritual
230
Emergency Provisions SR Quick-Play
231
Enchanting Fitting Room SR Normal
232
Enemy Controller SR Quick-Play
233
Eradicating Aerosol R Normal
234
ESP Amplifier N Quick-Play
235
Eternal Drought R Normal
236
Eternal Rest SR Normal
237
Evolution Burst none Normal
238
Exchange R Normal
239
Exile of the Wicked R Normal
240
Extra Gate SR Quick-Play
241
Extra Net N Normal
242
Fairy Meteor Crush R Equip
243
Fairy Of The Spring R Normal
244
Fake Hero N Normal
245
Feast of the Wild LV5 SR Normal
246
Feather Shot N Normal
247
Field Barrier R Continuous
248
Fifth Hope N Normal
249
Final Destiny N Normal
250
Final Inzektion N Normal
251
Finite Cards N Continuous
252
Fire Formation - Gyokkou SR Continuous
253
Fire Formation - Tensu R Continuous
254
Fire King Island R Field
255
Fires of Doomsday UR Quick-Play
256
First Step Towards Infestation N Quick-Play
257
Fish and Kicks R Normal
258
Fish and Swaps R Normal
259
Flash Fusion R Quick-Play
260
Flash of the Forbidden Spell SR Normal
261
Fog Control N Quick-Play
262
Follow Wind R Equip
263
Foolish Return N Quick-Play
264
Forbidden Arts of the Gishki R Ritual
265
Forbidden Chalice SR Quick-Play
266
Forbidden Dress UR Quick-Play
267
Forbidden Graveyard SR Quick-Play
268
Forest R Field
269
Fortress Whale's Oath N Ritual
270
Fossil Dig UR Normal
271
Fragrance Storm R Normal
272
Frontline Base R Continuous
273
Frost Blast of the Monarchs N Normal
274
Fulfillment of the Contract R Equip
275
Fusion Gate UR Field
276
Fusion Recovery R Normal
277
Fusion Recycling Plant SR Field
278
Fusion Sage UR Normal
279
Fusion Substitute SR Normal
280
Fusion Sword Murasame Blade SR Equip
281
Fusion Tag N Normal
282
Fusion Weapon R Equip
283
Future Fusion UR Continuous
284
Gaia Power SR Field
285
Garma Sword Oath N Ritual
286
Gateway to Chaos SR Field
287
Gather Your Mind N Normal
288
Gem-Knight Fusion SR Normal
289
Germ Infection N Equip
290
Gift Exchange N Normal
291
Gift of the Martyr N Normal
292
Gishki Aquamirror SR Ritual
293
Gishki Photomirror N Ritual
294
Gladiator Beast's Battle Gladius N Equip
295
Gladiator Beast's Battle Halberd N Equip
296
Gladiator Beast's Respite R Normal
297
Gladiator Taming R Quick-Play
298
Gladiator's Return N Normal
299
Glory of the Noble Knights R Quick-Play
300
Goblin Circus N Continuous
301
Goblin Thief R Normal
302
Goblin's Secret Remedy R Normal
303
Gold Sarcophagus UR Normal
304
Golden Bamboo Sword N Normal
305
Golden Gearbox N Quick-Play
306
Graceful Dice SR Quick-Play
307
Gravedigger Ghoul N Normal
308
Gravekeeper's Stele SR Normal
309
Gravity Axe-Grarl SR Equip
310
Gravity Blaster SR Equip
311
Gravity Lash R Quick-Play
312
Gryphon's Feather Duster N Normal
313
Guard Penalty R Quick-Play
314
Guarded Treasure N Continuous
315
Gust Fan R Equip
316
H - Heated Heart R Normal
317
Half Shut UR Quick-Play
318
Hamburger Recipe N Ritual
319
Harpie Lady Phoenix Formation SR Normal
320
Harpie's Feather Duster none Normal
321
Harpies' Hunting Ground none Field
322
Heart of the Underdog SR Continuous
323
Heat Wave R Normal
324
Herculean Power R Continuous
325
Hero Heart N Normal
326
Hero Mask N Normal
327
HERO's Bond R Normal
328
Hey, Trunade! SR Normal
329
Hidden Temples of Necrovalley R Continuous
330
Hieratic Seal of Supremacy N Normal
331
Hieroglyph Lithograph N
332
Hinotama R Normal
333
Horn of the Unicorn SR Equip
334
Hydro Pressure Cannon R Equip
335
Hymn of Light R Ritual
336
Hysteric Sign none Continuous
337
Illusion Magic SR Quick-Play
338
Impenetrable Formation N Continuous
339
Incandescent Ordeal N Ritual
340
Infected Mail none Continuous
341
Inferno Tempest R Quick-Play
342
Infinite Cards N Continuous
343
Insect Armor with Laser Cannon SR Equip
344
Insect Imitation SR Normal
345
Inspection R Continuous
346
Instant Neo Space N Equip
347
Into the Void UR Normal
348
Invigoration R Equip
349
Inzektor Sword - Zektkaliber R Equip
350
Iron Call none Normal
351
Jade Insect Whistle N Normal
352
Jam Breeding Machine R Continuous
353
Javelin Beetle Pact N Ritual
354
Jurassic World SR Field
355
Kaminote Blow N Normal
356
Karakuri Anatomy N Continuous
357
Karakuri Gold Dust N Quick-Play
358
Karakuri Showdown Castle N Field
359
Karma of the Destruction Swordsman N Quick-Play
360
Knight's Title N Normal
361
Landoise's Luminous Moss N Normal
362
Laser Cannon Armor R Equip
363
Last Chapter of the Noble Knights N Normal
364
Last Day of Witch R Normal
365
Leeching the Light N Normal
366
Legacy of a HERO N Normal
367
Legendary Black Belt N Equip
368
Legendary Ebon Steed N Equip
369
Legendary Sword R Equip
370
Lemuria, the Forgotten City N Field
371
Level Down!? N Quick-Play
372
Level Modulation N Normal
373
Level Up! R Normal
374
Light Laser R Equip
375
Light of Redemption N Normal
376
Lighten the Load N Continuous
377
Lightning Blade none Equip
378
Lightning Vortex none Normal
379
Lightsworn Sabre N Equip
380
Lightsworn Sanctuary R Continuous
381
Lucky Cloud N Normal
382
Lucky Iron Axe R Equip
383
Luminous Spark SR Field
384
Machina Armored Unit none Continuous
385
Machine Angel Absolute Ritual SR Ritual
386
Machine Angel Ritual R Ritual
387
Machine Assembly Line R Continuous
388
Machine Conversion Factory R Equip
389
Machine Duplication SR Normal
390
Madolche Chateau R Field
391
Madolche Ticket R Continuous
392
Mage Power SR Equip
393
Magic Formula SR Equip
394
Magic Planter SR Normal
395
Magic Reflector N Normal
396
Magic Triangle of the Ice Barrier N Normal
397
Magical Blast SR Normal
398
Magical Citadel of Endymion SR Field
399
Magical Labyrinth N Equip
400
Magical Mallet R Normal
401
Magical Stone Excavation SR Normal
402
Magicians Unite N Normal
403
Magnet Circle LV2 R Normal
404
Magnet Reverse SR Quick-Play
405
Magnum Shield none Equip
406
Majesty with Eyes of Blue SR Quick-Play
407
Makiu, the Magical Mist SR Normal
408
Malice Dispersion N Quick-Play
409
Mask Change SR Quick-Play
410
Mask Charge R Normal
411
Mask of Brutality SR Equip
412
Mask of Dispel R Continuous
413
Mask of the Accursed SR Equip
414
Mausoleum of the Emperor SR Field
415
Mayhem Fur Hire R Quick-Play
416
Mega Ton Magical Cannon N Normal
417
Megamorph none Equip
418
Mesmeric Control R Normal
419
Meteor of Destruction none Normal
420
Mimicat SR Normal
421
Mind Control none Normal
422
Mind Wipe N Quick-Play
423
Miracle Contact UR Normal
424
Miracle Dig N Normal
425
Miraculous Rebirth N Quick-Play
426
Mirror of Yata SR Equip
427
Mistaken Accusation SR Quick-Play
428
Mistaken Arrest R Quick-Play
429
Mokey Mokey Smackdown N Continuous
430
Molten Destruction SR Field
431
Molting Escape R Equip
432
Monster Gate SR Normal
433
Monster Reborn none Normal
434
Monster Reborn Reborn UR Normal
435
Monster Recovery N Quick-Play
436
Monster Reincarnation SR Normal
437
Mooyan Curry N Normal
438
Morale Boost N Continuous
439
Moray of Greed SR Normal
440
Mountain R Field
441
Multiplication of Ants R Normal
442
Multiply N Quick-Play
443
Murmur of the Forest R Normal
444
My Body as a Shield R Quick-Play
445
Mysterious Triangle SR Quick-Play
446
Mystic Box SR Normal
447
Mystic Plasma Zone SR Field
448
Mystical Moon R Equip
449
Mystical Wind Typhoon N Quick-Play
450
Mystik Wok SR Quick-Play
451
Necklace of Command R Equip
452
Necrovalley none Field
453
Neo Space R Field
454
NEX N Normal
455
Nightmare's Steelcage none Normal
456
Ninjitsu Art Notebook R Continuous
457
Noble Arms - Arfeudutyr R Equip
458
Noble Arms - Caliburn R Equip
459
Noble Arms - Gallatin R Equip
460
Noble Arms of Destiny R Equip
461
Nobleman of Crossout UR Normal
462
Nobleman of Extermination UR Normal
463
Non-Spellcasting Area N Continuous
464
Novox's Prayer N Ritual
465
O - Oversoul SR Normal
466
Obedience Schooled SR Normal
467
Offerings to the Doomed SR Quick-Play
468
Ojama Country R Field
469
Ojama Delta Hurricane!! SR Normal
470
Ojamandala SR Normal
471
Ojamassimilation SR Normal
472
Ojamatch UR Quick-Play
473
Ojamuscle R Normal
474
Omega Goggles R Equip
475
One-Shot Wand SR Equip
476
Orb of Yasaka N Equip
477
Order to Charge SR Quick-Play
478
Otherworld - The "A" Zone N Field
479
Out of the Blue N Continuous
480
Over Destiny R Normal
481
Overdone Burial UR Equip
482
Overpowering Eye none Normal
483
Owner's Seal N Normal
484
Painful Decision SR Normal
485
Painful Return N Normal
486
Pandemonium R Field
487
Parallel Twister SR Normal
488
Parallel World Fusion R Normal
489
Paralyzing Potion R Equip
490
Particle Fusion N Normal
491
Peeking Goblin SR Normal
492
Phalanx Pike none Equip
493
Phalanx Pike SR Equip
494
Photon Booster R Normal
495
Photon Generator Unit R Quick-Play
496
Photon Lead R Quick-Play
497
Photon Veil N Normal
498
Poison Fangs N Continuous
499
Poison of the Old Man none Quick-Play
500
Poisonous Winds N Continuous
501
Polymerization SR Normal
502
Pop-Up R Quick-Play
503
Pot of Acquisitiveness R Quick-Play
504
Pot of Benevolence N Normal
505
Pot of Dichotomy SR Normal
506
Pot of Generosity N Normal
507
Power Bond none Normal
508
Power Capsule N Normal
509
Power of Kaishin R Equip
510
Pre-Preparation of Rites none Normal
511
Precious Cards from Beyond SR Continuous
512
Preparation of Rites none Normal
513
Primal Cry R Ritual
514
Pseudo Space N Field
515
Psi-Station R Continuous
516
Psychic Path N Normal
517
Psychokinesis R Normal
518
Pyramid Energy R Quick-Play
519
Pyramid of Wonders R Continuous
520
Quarantine R Continuous
521
Quick Booster SR Quick-Play
522
Quick Charger N Quick-Play
523
Quill Pen of Gulldos R Normal
524
R - Righteous Justice SR Normal
525
Raging Mad Plants SR Quick-Play
526
Raimei N Normal
527
Rain of Mercy SR Normal
528
Rainbow Veil R Equip
529
Raise Body Heat R Equip
530
Rare Value none Normal
531
Re-Fusion R Equip
532
Realm of Light N Field
533
Recurring Nightmare SR Normal
534
Recycle N Continuous
535
Recycling Batteries N Normal
536
Red Medicine N Normal
537
Red-Eyes Insight SR Normal
538
Release Restraint N Normal
539
Release Restraint Wave R Normal
540
Reload SR Quick-Play
541
Remove Trap R Normal
542
Restructer Revolution N Normal
543
Resurrection of Chakra N Ritual
544
Return of the Doomed SR Normal
545
Revival of Dokurorider N Ritual
546
Revoke Fusion R Normal
547
Ring of Defense N Quick-Play
548
Ring of Magnetism N Equip
549
Riryoku UR Normal
550
Rising Air Current SR Field
551
Ritual Cage N Continuous
552
Ritual Foregone N Normal
553
Ritual Of Destruction N Ritual
554
Ritual of Grace N Ritual
555
Ritual Sanctuary none Field
556
Ritual Weapon R Equip
557
Rocket Pilder N Equip
558
Rod of the Mind's Eye N Equip
559
Ruins of the Divine Dragon Lords R Continuous
560
Runaway Karakuri N Quick-Play
561
Rush Recklessly SR Quick-Play
562
Ruthless Denial R Normal
563
Sage's Stone SR Normal
564
Salamandra SR Equip
565
Salvage UR Normal
566
Samsara N Continuous
567
Scramble!! Scramble!! N Quick-Play
568
Scroll of Bewitchment R Equip
569
Sea Lord's Amulet N Continuous
570
Seal of the Ancients N Normal
571
Searing Fire Wall N Quick-Play
572
Sebek's Blessing R Quick-Play
573
Second Coin Toss SR Continuous
574
Secret Pass to the Treasures N Normal
575
Secret Skills of the Six Samurai N Quick-Play
576
Seed of Deception N Quick-Play
577
Senri Eye R Continuous
578
Shard of Greed SR Continuous
579
Shared Ride N Quick-Play
580
Shield & Sword SR Normal
581
Shield Crush none Normal
582
Shien's Castle of Mist R Field
583
Shien's Dojo N Continuous
584
Shien's Spy N Normal
585
Shinato's Ark N Ritual
586
Shine Palace SR Equip
587
Shinobird Power Spot SR Continuous
588
Shooting Star Bow - Ceal SR Equip
589
Shrine of Mist Valley R Field
590
Silent Burning R Quick-Play
591
Silent Doom UR Normal
592
Silent Sword Slash R Quick-Play
593
Silver Bow and Arrow R Equip
594
Single Purchase N Normal
595
Six Strike - Triple Impact N Normal
596
Skyscraper SR Field
597
Smoke Grenade of the Thief R Equip
598
Sogen R Field
599
Solidarity none Continuous
600
Sorcerous Spell Wall SR Field
601
Soul Absorption R Continuous
602
Soul Exchange UR Normal
603
Soul of the Pure R Normal
604
Soul Release SR Normal
605
Soul Reversal N Quick-Play
606
Spacetime Transcendence R Normal
607
Spark Blaster R Equip
608
Sparks N Normal
609
Special Hurricane SR Normal
610
Spell Absorption R Continuous
611
Spell Calling N Normal
612
Spell Economics N Continuous
613
Spell Gear SR Normal
614
Spell of Pain R Quick-Play
615
Spell Power Grasp SR Normal
616
Spell Reproduction R Normal
617
Spell Wall R Normal
618
Spellbook Library of the Crescent R Normal
619
Spellbook Library of the Heliosphere N Normal
620
Spellbook of Eternity N Normal
621
Spellbook of Fate R Quick-Play
622
Spellbook of Life SR Equip
623
Spellbook of Power R Normal
624
Spellbook of Secrets SR Normal
625
Spellbook of the Master N Normal
626
Spellbook Organization N Quick-Play
627
Spiral Spear Strike R Continuous
628
Spiritualism SR Normal
629
Sprite's Blessing R Ritual
630
Stamping Destruction UR Normal
631
Steel Shell R Equip
632
Stim-Pack SR Equip
633
Stop Defense R Normal
634
Storm R Normal
635
Stray Lambs SR Normal
636
Strike of the Monarchs R Quick-Play
637
Summon Cloud R Continuous
638
Summoning Curse N Continuous
639
Super Double Summon N Normal
640
Super Rush Headlong SR Quick-Play
641
Super Solar Nutrient SR Continuous
642
Super Soldier Synthesis R Ritual
643
Supervise UR Equip
644
Supremacy Berry SR Normal
645
Swing of Memories SR Normal
646
Sword of Dark Destruction R Equip
647
Sword of Dark Rites SR Equip
648
Sword of Deep-Seated R Equip
649
Sword of Dragon's Soul R Equip
650
Sword of Kusanagi N Equip
651
Sword of Sparkles R Equip
652
Sword of the Soul-Eater N Equip
653
Swords at Dawn SR Quick-Play
654
Symbol of Friendship none Normal
655
Symbol of Heritage none Equip
656
Symbols of Duty UR Equip
657
Synchro Boost R Equip
658
Synthesis Spell N Ritual
659
System Down R Normal
660
Tailor of the Fickle R Quick-Play
661
Talisman of Trap Sealing N Continuous
662
Teleport R Continuous
663
Temple of the Kings SR Continuous
664
Temple of the Mind's Eye N Field
665
Temple of the Six N Field
666
Temple of the Sun N Continuous
667
That Grass Looks Greener SR Normal
668
That Wacky Magic! R Normal
669
The A. Forces R Continuous
670
The Beginning Of The End N Normal
671
The Big Cattle Drive UR Normal
672
The Big March of Animals N Quick-Play
673
The Cheerful Coffin N Normal
674
The Dark Door none Continuous
675
The Flute of Summoning Dragon R Normal
676
The Flute of Summoning Kuriboh SR Quick-Play
677
The Fountain in the Sky N Continuous
678
The Graveyard in the Fourth Dimension N Normal
679
The Humble Sentry N Normal
680
The Inexperienced Spy N Normal
681
The Mask of Remnants R Normal
682
The Melody of Awakening Dragon SR Normal
683
The Puppet Magic Of Dark Ruler N Normal
684
The Reliable Guardian R Quick-Play
685
The Sanctuary in the Sky R Field
686
The Secret of the Bandit R Normal
687
The Shallow Grave SR Normal
688
The Warrior Returning Alive SR Normal
689
The World Tree R Continuous
690
Thousand Knives R Normal
691
Thunder Crash N Normal
692
Ties of the Brethren UR Normal
693
Timidity R Normal
694
Token Thanksgiving R Normal
695
Tokkosho of Ghost Destroying N Equip
696
Toon Kingdom UR Field
697
Toon Rollback R Normal
698
Toon Table of Contents SR Normal
699
Toon World SR Continuous
700
Tornado N Quick-Play
701
Transmodify R Normal
702
Tri-Blaze Accelerator R Continuous
703
Tri-Wight R Normal
704
Trial and Tribulation R Normal
705
Triangle Ecstasy Spark R Normal
706
Tribute Burial SR Normal
707
Tribute Doll R Normal
708
Tribute to The Doomed UR Normal
709
Tricky Spell 4 N Quick-Play
710
Turtle Oath N Ritual
711
Twin Swords of Flashing Light - Tryce R Equip
712
Twister SR Quick-Play
713
Two-Man Cell Battle R Continuous
714
Ultra Evolution Pill R Normal
715
Umi R Field
716
Umiiruka SR Field
717
Unicorn Beacon R Normal
718
Union Attack SR Normal
719
Unity UR Quick-Play
720
Vampire Kingdom SR Field
721
Vampire's Desire R Normal
722
Vampire's Domain N Continuous
723
Vehicroid Connection Zone none Normal
724
Veil of Darkness R Continuous
725
Vertical Landing N Quick-Play
726
Vile Germs R Equip
727
Violet Crystal R Equip
728
Vylon Component N Equip
729
Vylon Material N Equip
730
Vylon Matter N Normal
731
Vylon Polytope N Quick-Play
732
War-Lion Ritual N Ritual
733
Warrior Elimination R Normal
734
Wasteland R Field
735
Water Hazard SR Continuous
736
Wattcine N Continuous
737
Wattcube R Normal
738
Weapon Change N Continuous
739
Wetlands SR Field
740
Where Arf Thou? R Normal
741
White Dragon Ritual N Ritual
742
White Elephant's Gift R Normal
743
Wicked-Breaking Flamberge - Baou SR Equip
744
Wild Nature's Release R Normal
745
Wonder Balloons SR Continuous
746
Wonder Clover N Normal
747
Wonder Wand SR Equip
748
Worm Bait N Normal
749
Worm Call N Continuous
750
Yami R Field
751
Yellow Luster Shield R Continuous
752
Yu-Jo Friendship UR Normal
753
Zera Ritual N Ritual
754
Zombie World SR Field