ลำดับ รูป ชื่อ ระดับ ประเภท
1
7 N Continuous
2
7 Completed SR Equip
3
A Feather of the Phoenix R Normal
4
A Legendary Ocean SR Field
5
A Wingbeat of Giant Dragon SR Normal
6
Abyssal Designator N Normal
7
Acid Rain R Normal
8
Acidic Downpour N Field
9
Advance Draw SR Normal
10
Advance Force R Continuous
11
Advance Zone R Continuous
12
After the Storm N Normal
13
After the Struggle N Normal
14
Amazoness Fighting Spirit none Continuous
15
Amazoness Spellcaster R Normal
16
Amazoness Village none Field
17
Ancient Leaf N Normal
18
Ancient Telescope N Normal
19
Ante SR Normal
20
Anti-Magic Arrows SR Quick-Play
21
Arcane Barrier N Continuous
22
Archfiend Palabyrinth SR Field
23
Array of Revealing Light R Field
24
Ascending Soul N Continuous
25
Attack Pheromones N Continuous
26
Attack the Moon! R Continuous
27
Autonomous Action Unit UR Equip
28
Banner of Courage R Continuous
29
Barkion's Bark N Normal
30
Beacon of White SR Equip
31
Beast Fangs R Equip
32
Beast Rage N Normal
33
Big Bang Shot SR Equip
34
Big Evolution Pill SR Normal
35
Big Wave Small Wave R Normal
36
Black Illusion Ritual R Ritual
37
Black Luster Ritual N Ritual
38
Black Magic Ritual N Ritual
39
Black Pendant UR Equip
40
Block Attack R Normal
41
Blue Medicine N Normal
42
Book of Life none Normal
43
Book of Moon none Quick-Play
44
Book of Secret Arts R Equip
45
Bound Wand none Equip
46
Brain Research Lab UR Field
47
Branch! SR Continuous
48
Breath of Light R Normal
49
Burning Land SR Continuous
50
Burning Spear R Equip
51
Burst Stream of Destruction SR Normal
52
Buster Rancher N Equip
53
Calming Magic N Normal
54
Canyon N Field
55
Card of Sanctity SR Normal
56
Card of the Soul N Normal
57
Card Rotator N Normal
58
Card Shuffle N Continuous
59
Card Trader SR Continuous
60
Cards from the Sky R Normal
61
Cards of the Red Stone R Normal
62
Celestial Transformation N Quick-Play
63
Centrifugal Field N Field
64
Cestus of Dagla SR Equip
65
Chaos End N Normal
66
Chaos Greed N Normal
67
Chaos Seed N Normal
68
Chaos Zone N Field
69
Chosen One N Normal
70
Chthonian Alliance R Equip
71
Contact with the Aquamirror N Normal
72
Continuous Destruction Punch N Continuous
73
Contract with the Abyss R Ritual
74
Contract with the Dark Master none Ritual
75
Cost Down SR Normal
76
Counter Cleaner N Normal
77
Court of Justice R Continuous
78
Creeping Darkness SR Normal
79
Cross Attack N Normal
80
Cup of Ace N Normal
81
Cyber Shield R Equip
82
Cyclon Laser N Equip
83
Dangerous Machine Type-6 R Continuous
84
Dark Burning Attack SR Normal
85
Dark Energy R Equip
86
Dark Magic Attack SR Normal
87
Dark Mambele R Normal
88
Dark Room of Nightmare none Continuous
89
Dark-Piercing Light R Normal
90
De-Spell R Normal
91
Degenerate Circuit R Continuous
92
Delta Attacker N Normal
93
Demise of the Land N Quick-Play
94
Des Croaking N Normal
95
Detonate N Quick-Play
96
Dian Keto the Cure Master SR Normal
97
Dicephoon N Quick-Play
98
Different Dimension Capsule R Normal
99
Different Dimension Gate R Continuous
100
Diffusion Wave-Motion SR Normal
101
Dimension Distortion N Normal
102
Dimension Explosion N Quick-Play
103
Dimensionhole R Normal
104
Divine Sword - Phoenix Blade SR Equip
105
Domino Effect N Continuous
106
Doriado's Blessing N Ritual
107
Double Snare N Normal
108
Double Summon SR Normal
109
Dragged Down into the Grave SR Normal
110
Dragon Laser N Quick-Play
111
Dragon Treasure R Equip
112
Dragon's Gunfire SR Normal
113
Dragoroar N Quick-Play
114
Dust Barrier R Continuous
115
Earth Chant R Ritual
116
Earthquake R Normal
117
Ectoplasmer none Continuous
118
Electro-Whip R Equip
119
Elegant Egotist R Normal
120
Elf's Light R Equip
121
Emblem of Dragon Destroyer R Normal
122
Emblem Of The Awakening N Ritual
123
Emergency Provisions SR Quick-Play
124
Enemy Controller SR Quick-Play
125
Eradicating Aerosol R Normal
126
ESP Amplifier N Quick-Play
127
Eternal Drought R Normal
128
Exchange R Normal
129
Exile of the Wicked R Normal
130
Extra Gate SR Quick-Play
131
Fairy Meteor Crush R Equip
132
Fairy Of The Spring R Normal
133
Feast of the Wild LV5 SR Normal
134
Final Destiny N Normal
135
Fire King Island R Field
136
Fish and Kicks R Normal
137
Follow Wind R Equip
138
Foolish Return N Quick-Play
139
Forbidden Graveyard SR Quick-Play
140
Forest R Field
141
Fortress Whale's Oath N Ritual
142
Fossil Dig UR Normal
143
Fragrance Storm R Normal
144
Frontline Base R Continuous
145
Fulfillment of the Contract R Equip
146
Fusion Gate UR Field
147
Fusion Sage UR Normal
148
Fusion Substitute SR Normal
149
Fusion Weapon R Equip
150
Garma Sword Oath N Ritual
151
Gateway to Chaos SR Field
152
Gather Your Mind N Normal
153
Germ Infection N Equip
154
Gift Exchange N Normal
155
Gift of the Martyr N Normal
156
Goblin Thief R Normal
157
Goblin's Secret Remedy R Normal
158
Graceful Dice SR Quick-Play
159
Gravedigger Ghoul N Normal
160
Gravekeeper's Stele SR Normal
161
Gravity Axe-Grarl SR Equip
162
Gravity Blaster SR Equip
163
Gryphon's Feather Duster N Normal
164
Guarded Treasure N Continuous
165
Gust Fan R Equip
166
Half Shut UR Quick-Play
167
Hamburger Recipe N Ritual
168
Harpie Lady Phoenix Formation SR Normal
169
Harpies' Hunting Ground none Field
170
Heart of the Underdog SR Continuous
171
Heat Wave R Normal
172
Herculean Power R Continuous
173
Hidden Temples of Necrovalley R Continuous
174
Hieroglyph Lithograph N
175
Hinotama R Normal
176
Horn of the Unicorn SR Equip
177
Hydro Pressure Cannon R Equip
178
Hysteric Sign none Continuous
179
Incandescent Ordeal N Ritual
180
Infected Mail none Continuous
181
Inferno Tempest R Quick-Play
182
Insect Armor with Laser Cannon SR Equip
183
Insect Imitation SR Normal
184
Invigoration R Equip
185
Jade Insect Whistle N Normal
186
Jam Breeding Machine R Continuous
187
Javelin Beetle Pact N Ritual
188
Jurassic World SR Field
189
Kaminote Blow N Normal
190
Karma of the Destruction Swordsman N Quick-Play
191
Knight's Title N Normal
192
Landoise's Luminous Moss N Normal
193
Laser Cannon Armor R Equip
194
Last Day of Witch R Normal
195
Leeching the Light N Normal
196
Legendary Black Belt N Equip
197
Legendary Sword R Equip
198
Level Down!? N Quick-Play
199
Level Modulation N Normal
200
Level Up! R Normal
201
Light of Redemption N Normal
202
Lighten the Load N Continuous
203
Lucky Iron Axe R Equip
204
Luminous Spark SR Field
205
Machine Assembly Line R Continuous
206
Machine Conversion Factory R Equip
207
Machine Duplication SR Normal
208
Magic Formula SR Equip
209
Magic Planter SR Normal
210
Magic Reflector N Normal
211
Magic Triangle of the Ice Barrier N Normal
212
Magical Blast SR Normal
213
Magical Citadel of Endymion SR Field
214
Magical Labyrinth N Equip
215
Magical Mallet R Normal
216
Magicians Unite N Normal
217
Magnet Circle LV2 R Normal
218
Magnet Reverse SR Quick-Play
219
Magnum Shield none Equip
220
Majesty with Eyes of Blue SR Quick-Play
221
Makiu, the Magical Mist SR Normal
222
Malice Dispersion N Quick-Play
223
Mask of Dispel R Continuous
224
Mask of the Accursed SR Equip
225
Mausoleum of the Emperor SR Field
226
Mega Ton Magical Cannon N Normal
227
Mesmeric Control R Normal
228
Mimicat SR Normal
229
Mind Wipe N Quick-Play
230
Miracle Dig N Normal
231
Miraculous Rebirth N Quick-Play
232
Mirror of Yata SR Equip
233
Molten Destruction SR Field
234
Molting Escape R Equip
235
Monster Gate SR Normal
236
Monster Reborn none Normal
237
Monster Recovery N Quick-Play
238
Monster Reincarnation SR Normal
239
Mooyan Curry N Normal
240
Morale Boost N Continuous
241
Moray of Greed SR Normal
242
Mountain R Field
243
Multiplication of Ants R Normal
244
Multiply N Quick-Play
245
Murmur of the Forest R Normal
246
Mystic Box SR Normal
247
Mystic Plasma Zone SR Field
248
Mystical Moon R Equip
249
Mystical Wind Typhoon N Quick-Play
250
Mystik Wok SR Quick-Play
251
Nobleman of Extermination UR Normal
252
Novox's Prayer N Ritual
253
Obedience Schooled SR Normal
254
Orb of Yasaka N Equip
255
Order to Charge SR Quick-Play
256
Overpowering Eye none Normal
257
Owner's Seal N Normal
258
Painful Return N Normal
259
Paralyzing Potion R Equip
260
Peeking Goblin SR Normal
261
Phalanx Pike none Equip
262
Photon Veil N Normal
263
Poison Fangs N Continuous
264
Poison of the Old Man none Quick-Play
265
Polymerization SR Normal
266
Pop-Up R Quick-Play
267
Pot of Benevolence N Normal
268
Pot of Dichotomy SR Normal
269
Pot of Generosity N Normal
270
Power Capsule N Normal
271
Power of Kaishin R Equip
272
Pre-Preparation of Rites none Normal
273
Preparation of Rites none Normal
274
Primal Cry R Ritual
275
Psi-Station R Continuous
276
Psychic Path N Normal
277
Psychokinesis R Normal
278
Quill Pen of Gulldos R Normal
279
Raging Mad Plants SR Quick-Play
280
Raimei N Normal
281
Rain of Mercy SR Normal
282
Raise Body Heat R Equip
283
Red Medicine N Normal
284
Red-Eyes Insight SR Normal
285
Release Restraint N Normal
286
Release Restraint Wave R Normal
287
Reload SR Quick-Play
288
Remove Trap R Normal
289
Restructer Revolution N Normal
290
Resurrection of Chakra N Ritual
291
Return of the Doomed SR Normal
292
Ring of Magnetism N Equip
293
Riryoku UR Normal
294
Rising Air Current SR Field
295
Ritual Cage N Continuous
296
Ritual Foregone N Normal
297
Ritual Of Destruction N Ritual
298
Ritual of Grace N Ritual
299
Ritual Weapon R Equip
300
Rod of the Mind's Eye N Equip
301
Sage's Stone SR Normal
302
Samsara N Continuous
303
Scroll of Bewitchment R Equip
304
Sea Lord's Amulet N Continuous
305
Seal of the Ancients N Normal
306
Sebek's Blessing R Quick-Play
307
Second Coin Toss SR Continuous
308
Secret Pass to the Treasures N Normal
309
Seed of Deception N Quick-Play
310
Shard of Greed SR Continuous
311
Shield & Sword SR Normal
312
Shien's Spy N Normal
313
Shinato's Ark N Ritual
314
Shine Palace SR Equip
315
Shinobird Power Spot SR Continuous
316
Shooting Star Bow - Ceal SR Equip
317
Shrine of Mist Valley R Field
318
Silent Burning R Quick-Play
319
Silver Bow and Arrow R Equip
320
Single Purchase N Normal
321
Smoke Grenade of the Thief R Equip
322
Sogen R Field
323
Solidarity none Continuous
324
Sorcerous Spell Wall SR Field
325
Soul Absorption R Continuous
326
Soul Exchange UR Normal
327
Soul of the Pure R Normal
328
Soul Reversal N Quick-Play
329
Spacetime Transcendence R Normal
330
Sparks N Normal
331
Spell Absorption R Continuous
332
Spell of Pain R Quick-Play
333
Spell Power Grasp SR Normal
334
Spell Reproduction R Normal
335
Spell Wall R Normal
336
Spellbook Organization N Quick-Play
337
Spiral Spear Strike R Continuous
338
Spiritualism SR Normal
339
Sprite's Blessing R Ritual
340
Stamping Destruction UR Normal
341
Steel Shell R Equip
342
Stim-Pack SR Equip
343
Stop Defense R Normal
344
Storm R Normal
345
Stray Lambs SR Normal
346
Summoning Curse N Continuous
347
Super Double Summon N Normal
348
Super Rush Headlong SR Quick-Play
349
Super Soldier Synthesis R Ritual
350
Supervise UR Equip
351
Supremacy Berry SR Normal
352
Sword of Dark Destruction R Equip
353
Sword of Dark Rites SR Equip
354
Sword of Deep-Seated R Equip
355
Sword of Kusanagi N Equip
356
Sword of the Soul-Eater N Equip
357
Symbol of Friendship none Normal
358
Symbol of Heritage none Equip
359
Symbols of Duty UR Equip
360
Synthesis Spell N Ritual
361
Tailor of the Fickle R Quick-Play
362
Talisman of Trap Sealing N Continuous
363
Temple of the Kings SR Continuous
364
That Wacky Magic! R Normal
365
The A. Forces R Continuous
366
The Beginning Of The End N Normal
367
The Big March of Animals N Quick-Play
368
The Cheerful Coffin N Normal
369
The Dark Door none Continuous
370
The Flute of Summoning Dragon R Normal
371
The Fountain in the Sky N Continuous
372
The Graveyard in the Fourth Dimension N Normal
373
The Humble Sentry N Normal
374
The Inexperienced Spy N Normal
375
The Mask of Remnants R Normal
376
The Puppet Magic Of Dark Ruler N Normal
377
The Reliable Guardian R Quick-Play
378
The Sanctuary in the Sky R Field
379
The Secret of the Bandit R Normal
380
The Shallow Grave SR Normal
381
The Warrior Returning Alive SR Normal
382
The World Tree R Continuous
383
Thousand Knives R Normal
384
Thunder Crash N Normal
385
Timidity R Normal
386
Tokkosho of Ghost Destroying N Equip
387
Toon Kingdom UR Field
388
Toon Rollback R Normal
389
Toon Table of Contents SR Normal
390
Toon World SR Continuous
391
Tornado N Quick-Play
392
Tri-Wight R Normal
393
Triangle Ecstasy Spark R Normal
394
Tribute Doll R Normal
395
Tribute to The Doomed UR Normal
396
Turtle Oath N Ritual
397
Twin Swords of Flashing Light - Tryce R Equip
398
Twister SR Quick-Play
399
Two-Man Cell Battle R Continuous
400
Ultra Evolution Pill R Normal
401
Umi R Field
402
Umiiruka SR Field
403
Unicorn Beacon R Normal
404
Union Attack SR Normal
405
Veil of Darkness R Continuous
406
Vile Germs R Equip
407
Violet Crystal R Equip
408
War-Lion Ritual N Ritual
409
Warrior Elimination R Normal
410
Wasteland R Field
411
Water Hazard SR Continuous
412
Wattcine N Continuous
413
Weapon Change N Continuous
414
Where Arf Thou? R Normal
415
White Dragon Ritual N Ritual
416
White Elephant's Gift R Normal
417
Wicked-Breaking Flamberge - Baou SR Equip
418
Wonder Balloons SR Continuous
419
Wonder Clover N Normal
420
Wonder Wand SR Equip
421
Worm Bait N Normal
422
Yami R Field
423
Yellow Luster Shield R Continuous
424
Zera Ritual N Ritual