ลำดับ รูป ชื่อ ระดับ ประเภท
1
"A" Cell Breeding Device R Continuous
2
"A" Cell Incubator N Continuous
3
"A" Cell Recombination Device R Quick-Play
4
"A" Cell Scatter Burst N Quick-Play
5
7 N Continuous
6
7 Completed SR Equip
7
A Deal with Dark Ruler N Quick-Play
8
A Feather of the Phoenix R Normal
9
A Legendary Ocean SR Field
10
A Wingbeat of Giant Dragon SR Normal
11
Abyssal Designator N Normal
12
Acid Rain R Normal
13
Acidic Downpour N Field
14
Advance Draw SR Normal
15
Advance Force R Continuous
16
Advance Zone R Continuous
17
After the Storm N Normal
18
After the Struggle N Normal
19
Air Cracking Storm N Equip
20
Amazoness Fighting Spirit none Continuous
21
Amazoness Spellcaster R Normal
22
Amazoness Village none Field
23
Amplifier none Equip
24
Amulet of Ambition SR Equip
25
Ancient Gear Castle SR Continuous
26
Ancient Gear Drill R Normal
27
Ancient Gear Explosive R Normal
28
Ancient Gear Factory R Normal
29
Ancient Gear Fist SR Equip
30
Ancient Gear Tank SR Equip
31
Ancient Gear Workshop SR Normal
32
Ancient Leaf N Normal
33
Ancient Rules R Normal
34
Ancient Telescope N Normal
35
Ante SR Normal
36
Anti-Magic Arrows SR Quick-Play
37
Arcane Barrier N Continuous
38
Archfiend Palabyrinth SR Field
39
Armed Changer R Equip
40
Armor Ninjitsu Art of Alchemy SR Normal
41
Array of Revealing Light R Field
42
Arrivalrivals R Quick-Play
43
Ascending Soul N Continuous
44
Assault Armor R Equip
45
Attack Pheromones N Continuous
46
Attack the Moon! R Continuous
47
Autonomous Action Unit UR Equip
48
Axe of Fools SR Equip
49
Backup Squad R Continuous
50
Ballista of Rampart Smashing N Equip
51
Banner of Courage R Continuous
52
Barkion's Bark N Normal
53
Beacon of White SR Equip
54
Beast Fangs R Equip
55
Beast Rage N Normal
56
Beastly Mirror Ritual N Ritual
57
Berserker Crush R Quick-Play
58
Big Bang Shot SR Equip
59
Big Evolution Pill SR Normal
60
Big Wave Small Wave R Normal
61
Black Illusion Ritual R Ritual
62
Black Luster Ritual N Ritual
63
Black Magic Ritual N Ritual
64
Black Pendant UR Equip
65
Blaze Accelerator R Continuous
66
Blessings of the Nile N Continuous
67
Blind Spot Strike N Quick-Play
68
Block Attack R Normal
69
Blue Medicine N Normal
70
Blustering Winds R Normal
71
Bonding - D2O R Normal
72
Bonding - H2O R Normal
73
Book of Life none Normal
74
Book of Moon none Quick-Play
75
Book of Secret Arts R Equip
76
Book of Taiyou UR Normal
77
Bound Wand none Equip
78
Brain Control none Normal
79
Brain Research Lab UR Field
80
Branch! SR Continuous
81
Break! Draw! R Equip
82
Breath of Light R Normal
83
Broken Bamboo Sword N Equip
84
Bujin Regalia - The Mirror N Normal
85
Burning Land SR Continuous
86
Burning Spear R Equip
87
Burst Stream of Destruction SR Normal
88
Buster Rancher N Equip
89
Call of the Mummy SR Continuous
90
Calming Magic N Normal
91
Canyon N Field
92
Card of Safe Return none Continuous
93
Card of Sanctity SR Normal
94
Card of the Soul N Normal
95
Card Rotator N Normal
96
Card Shuffle N Continuous
97
Card Trader SR Continuous
98
Cards from the Sky R Normal
99
Cards of the Red Stone R Normal
100
Celestial Transformation N Quick-Play
101
Centrifugal Field N Field
102
Cestus of Dagla SR Equip
103
Chaos End N Normal
104
Chaos Greed N Normal
105
Chaos Seed N Normal
106
Chaos Zone N Field
107
Checkmate N Normal
108
Chosen One N Normal
109
Chthonian Alliance R Equip
110
Clock Tower Prison none Field
111
Closed Forest SR Field
112
Cloudian Squall N Continuous
113
Cocoon of Ultra Evolution SR Quick-Play
114
Colosseum - Cage of the Gladiator Beasts R Field
115
Commencement Dance R Ritual
116
Contact Out N Quick-Play
117
Contact with the Aquamirror N Normal
118
Continuous Destruction Punch N Continuous
119
Contract with the Abyss R Ritual
120
Contract with the Dark Master none Ritual
121
Corruption Cell "A" N Normal
122
Cosmic Cyclone UR Quick-Play
123
Cost Down SR Normal
124
Counter Cleaner N Normal
125
Court of Justice R Continuous
126
Crashbug Road N Quick-Play
127
Creature Seizure SR Normal
128
Creeping Darkness SR Normal
129
Cross Attack N Normal
130
Crystal Beacon SR Normal
131
Crystal Release none Equip
132
Crystal Tree R Continuous
133
Cup of Ace N Normal
134
Curse of the Masked Beast R Ritual
135
Cursed Bamboo Sword N Equip
136
Cyber Repair Plant SR Normal
137
Cyber Shield R Equip
138
Cybernetic Fusion Support SR Quick-Play
139
Cyclon Laser N Equip
140
Cyclone Blade R Equip
141
D - Formation R Continuous
142
D - Spirit R Normal
143
Dangerous Machine Type-6 R Continuous
144
Dark Burning Attack SR Normal
145
Dark City SR Field
146
Dark Core SR Normal
147
Dark Dragon Ritual N Ritual
148
Dark Energy R Equip
149
Dark Factory of Mass Production none Normal
150
Dark Magic Attack SR Normal
151
Dark Magic Curtain R Normal
152
Dark Magic Expanded none Quick-Play
153
Dark Mambele R Normal
154
Dark Room of Nightmare none Continuous
155
Dark World Dealings UR Normal
156
Dark World Grimoire N Continuous
157
Dark World Lightning UR Normal
158
Dark-Piercing Light R Normal
159
De-Fusion UR Quick-Play
160
De-Spell R Normal
161
Dedication through Light and Darkness N Quick-Play
162
Degenerate Circuit R Continuous
163
Delta Attacker N Normal
164
Demise of the Land N Quick-Play
165
Demotion N Equip
166
Des Croaking N Normal
167
Destiny Draw SR Normal
168
Detonate N Quick-Play
169
Diamond-Dust Cyclone N Quick-Play
170
Dian Keto the Cure Master SR Normal
171
Dicephoon N Quick-Play
172
Different Dimension Capsule R Normal
173
Different Dimension Deepsea Trench N Continuous
174
Different Dimension Gate R Continuous
175
Diffusion Wave-Motion SR Normal
176
Dimension Distortion N Normal
177
Dimension Explosion N Quick-Play
178
Dimensionhole R Normal
179
Divine Sword - Phoenix Blade SR Equip
180
Domino Effect N Continuous
181
Doriado's Blessing N Ritual
182
Double Cyclone SR Quick-Play
183
Double Defender N Continuous
184
Double Snare N Normal
185
Double Summon SR Normal
186
Downbeat R Normal
187
Draconnection N Normal
188
Dragged Down into the Grave SR Normal
189
Dragon Laser N Quick-Play
190
Dragon Treasure R Equip
191
Dragon's Gunfire SR Normal
192
Dragoroar N Quick-Play
193
Dust Barrier R Continuous
194
E - Emergency Call none Normal
195
Earth Chant R Ritual
196
Earthquake R Normal
197
Earthshattering Event N Continuous
198
Ectoplasmer none Continuous
199
Electro-Whip R Equip
200
Elegant Egotist R Normal
201
Elf's Light R Equip
202
Emblem of Dragon Destroyer R Normal
203
Emblem Of The Awakening N Ritual
204
Emergency Provisions SR Quick-Play
205
Enchanting Fitting Room SR Normal
206
Enemy Controller SR Quick-Play
207
Eradicating Aerosol R Normal
208
ESP Amplifier N Quick-Play
209
Eternal Drought R Normal
210
Evolution Burst none Normal
211
Exchange R Normal
212
Exile of the Wicked R Normal
213
Extra Gate SR Quick-Play
214
Fairy Meteor Crush R Equip
215
Fairy Of The Spring R Normal
216
Feast of the Wild LV5 SR Normal
217
Feather Shot N Normal
218
Field Barrier R Continuous
219
Final Destiny N Normal
220
Finite Cards N Continuous
221
Fire Formation - Gyokkou SR Continuous
222
Fire Formation - Tensu R Continuous
223
Fire King Island R Field
224
Fish and Kicks R Normal
225
Fish and Swaps R Normal
226
Flash Fusion R Quick-Play
227
Fog Control N Quick-Play
228
Follow Wind R Equip
229
Foolish Return N Quick-Play
230
Forbidden Arts of the Gishki R Ritual
231
Forbidden Chalice SR Quick-Play
232
Forbidden Dress UR Quick-Play
233
Forbidden Graveyard SR Quick-Play
234
Forest R Field
235
Fortress Whale's Oath N Ritual
236
Fossil Dig UR Normal
237
Fragrance Storm R Normal
238
Frontline Base R Continuous
239
Fulfillment of the Contract R Equip
240
Fusion Gate UR Field
241
Fusion Recovery R Normal
242
Fusion Recycling Plant SR Field
243
Fusion Sage UR Normal
244
Fusion Substitute SR Normal
245
Fusion Tag N Normal
246
Fusion Weapon R Equip
247
Gaia Power SR Field
248
Garma Sword Oath N Ritual
249
Gateway to Chaos SR Field
250
Gather Your Mind N Normal
251
Germ Infection N Equip
252
Gift Exchange N Normal
253
Gift of the Martyr N Normal
254
Gishki Aquamirror SR Ritual
255
Gishki Photomirror N Ritual
256
Gladiator Beast's Battle Gladius N Equip
257
Gladiator Beast's Battle Halberd N Equip
258
Gladiator Beast's Respite R Normal
259
Gladiator's Return N Normal
260
Goblin Circus N Continuous
261
Goblin Thief R Normal
262
Goblin's Secret Remedy R Normal
263
Golden Bamboo Sword N Normal
264
Graceful Dice SR Quick-Play
265
Gravedigger Ghoul N Normal
266
Gravekeeper's Stele SR Normal
267
Gravity Axe-Grarl SR Equip
268
Gravity Blaster SR Equip
269
Gravity Lash R Quick-Play
270
Gryphon's Feather Duster N Normal
271
Guard Penalty R Quick-Play
272
Guarded Treasure N Continuous
273
Gust Fan R Equip
274
H - Heated Heart R Normal
275
Half Shut UR Quick-Play
276
Hamburger Recipe N Ritual
277
Harpie Lady Phoenix Formation SR Normal
278
Harpie's Feather Duster none Normal
279
Harpies' Hunting Ground none Field
280
Heart of the Underdog SR Continuous
281
Heat Wave R Normal
282
Herculean Power R Continuous
283
Hero Mask N Normal
284
HERO's Bond R Normal
285
Hey, Trunade! SR Normal
286
Hidden Temples of Necrovalley R Continuous
287
Hieroglyph Lithograph N
288
Hinotama R Normal
289
Horn of the Unicorn SR Equip
290
Hydro Pressure Cannon R Equip
291
Hymn of Light R Ritual
292
Hysteric Sign none Continuous
293
Illusion Magic SR Quick-Play
294
Impenetrable Formation N Continuous
295
Incandescent Ordeal N Ritual
296
Infected Mail none Continuous
297
Inferno Tempest R Quick-Play
298
Infinite Cards N Continuous
299
Insect Armor with Laser Cannon SR Equip
300
Insect Imitation SR Normal
301
Inspection R Continuous
302
Instant Neo Space N Equip
303
Into the Void UR Normal
304
Invigoration R Equip
305
Iron Call none Normal
306
Jade Insect Whistle N Normal
307
Jam Breeding Machine R Continuous
308
Javelin Beetle Pact N Ritual
309
Jurassic World SR Field
310
Kaminote Blow N Normal
311
Karma of the Destruction Swordsman N Quick-Play
312
Knight's Title N Normal
313
Landoise's Luminous Moss N Normal
314
Laser Cannon Armor R Equip
315
Last Day of Witch R Normal
316
Leeching the Light N Normal
317
Legacy of a HERO N Normal
318
Legendary Black Belt N Equip
319
Legendary Ebon Steed N Equip
320
Legendary Sword R Equip
321
Lemuria, the Forgotten City N Field
322
Level Down!? N Quick-Play
323
Level Modulation N Normal
324
Level Up! R Normal
325
Light Laser R Equip
326
Light of Redemption N Normal
327
Lighten the Load N Continuous
328
Lightning Blade none Equip
329
Lightning Vortex none Normal
330
Lucky Cloud N Normal
331
Lucky Iron Axe R Equip
332
Luminous Spark SR Field
333
Machina Armored Unit none Continuous
334
Machine Angel Absolute Ritual SR Ritual
335
Machine Angel Ritual R Ritual
336
Machine Assembly Line R Continuous
337
Machine Conversion Factory R Equip
338
Machine Duplication SR Normal
339
Magic Formula SR Equip
340
Magic Planter SR Normal
341
Magic Reflector N Normal
342
Magic Triangle of the Ice Barrier N Normal
343
Magical Blast SR Normal
344
Magical Citadel of Endymion SR Field
345
Magical Labyrinth N Equip
346
Magical Mallet R Normal
347
Magical Stone Excavation SR Normal
348
Magicians Unite N Normal
349
Magnet Circle LV2 R Normal
350
Magnet Reverse SR Quick-Play
351
Magnum Shield none Equip
352
Majesty with Eyes of Blue SR Quick-Play
353
Makiu, the Magical Mist SR Normal
354
Malice Dispersion N Quick-Play
355
Mask of Brutality SR Equip
356
Mask of Dispel R Continuous
357
Mask of the Accursed SR Equip
358
Mausoleum of the Emperor SR Field
359
Mega Ton Magical Cannon N Normal
360
Megamorph none Equip
361
Mesmeric Control R Normal
362
Meteor of Destruction none Normal
363
Mimicat SR Normal
364
Mind Control none Normal
365
Mind Wipe N Quick-Play
366
Miracle Contact UR Normal
367
Miracle Dig N Normal
368
Miraculous Rebirth N Quick-Play
369
Mirror of Yata SR Equip
370
Mistaken Arrest R Quick-Play
371
Mokey Mokey Smackdown N Continuous
372
Molten Destruction SR Field
373
Molting Escape R Equip
374
Monster Gate SR Normal
375
Monster Reborn none Normal
376
Monster Recovery N Quick-Play
377
Monster Reincarnation SR Normal
378
Mooyan Curry N Normal
379
Morale Boost N Continuous
380
Moray of Greed SR Normal
381
Mountain R Field
382
Multiplication of Ants R Normal
383
Multiply N Quick-Play
384
Murmur of the Forest R Normal
385
My Body as a Shield R Quick-Play
386
Mysterious Triangle SR Quick-Play
387
Mystic Box SR Normal
388
Mystic Plasma Zone SR Field
389
Mystical Moon R Equip
390
Mystical Wind Typhoon N Quick-Play
391
Mystik Wok SR Quick-Play
392
Necrovalley none Field
393
Neo Space R Field
394
NEX N Normal
395
Nightmare's Steelcage none Normal
396
Ninjitsu Art Notebook R Continuous
397
Nobleman of Extermination UR Normal
398
Novox's Prayer N Ritual
399
O - Oversoul SR Normal
400
Obedience Schooled SR Normal
401
Ojama Country R Field
402
Ojama Delta Hurricane!! SR Normal
403
Ojamuscle R Normal
404
Omega Goggles R Equip
405
One-Shot Wand SR Equip
406
Orb of Yasaka N Equip
407
Order to Charge SR Quick-Play
408
Otherworld - The "A" Zone N Field
409
Over Destiny R Normal
410
Overdone Burial UR Equip
411
Overpowering Eye none Normal
412
Owner's Seal N Normal
413
Painful Decision SR Normal
414
Painful Return N Normal
415
Pandemonium R Field
416
Parallel Twister SR Normal
417
Paralyzing Potion R Equip
418
Particle Fusion N Normal
419
Peeking Goblin SR Normal
420
Phalanx Pike none Equip
421
Phalanx Pike SR Equip
422
Photon Generator Unit R Quick-Play
423
Photon Lead R Quick-Play
424
Photon Veil N Normal
425
Poison Fangs N Continuous
426
Poison of the Old Man none Quick-Play
427
Poisonous Winds N Continuous
428
Polymerization SR Normal
429
Pop-Up R Quick-Play
430
Pot of Benevolence N Normal
431
Pot of Dichotomy SR Normal
432
Pot of Generosity N Normal
433
Power Bond none Normal
434
Power Capsule N Normal
435
Power of Kaishin R Equip
436
Pre-Preparation of Rites none Normal
437
Precious Cards from Beyond SR Continuous
438
Preparation of Rites none Normal
439
Primal Cry R Ritual
440
Pseudo Space N Field
441
Psi-Station R Continuous
442
Psychic Path N Normal
443
Psychokinesis R Normal
444
Pyramid Energy R Quick-Play
445
Quick Booster SR Quick-Play
446
Quill Pen of Gulldos R Normal
447
R - Righteous Justice SR Normal
448
Raging Mad Plants SR Quick-Play
449
Raimei N Normal
450
Rain of Mercy SR Normal
451
Rainbow Veil R Equip
452
Raise Body Heat R Equip
453
Rare Value none Normal
454
Re-Fusion R Equip
455
Realm of Light N Field
456
Red Medicine N Normal
457
Red-Eyes Insight SR Normal
458
Release Restraint N Normal
459
Release Restraint Wave R Normal
460
Reload SR Quick-Play
461
Remove Trap R Normal
462
Restructer Revolution N Normal
463
Resurrection of Chakra N Ritual
464
Return of the Doomed SR Normal
465
Revival of Dokurorider N Ritual
466
Ring of Defense N Quick-Play
467
Ring of Magnetism N Equip
468
Riryoku UR Normal
469
Rising Air Current SR Field
470
Ritual Cage N Continuous
471
Ritual Foregone N Normal
472
Ritual Of Destruction N Ritual
473
Ritual of Grace N Ritual
474
Ritual Sanctuary none Field
475
Ritual Weapon R Equip
476
Rocket Pilder N Equip
477
Rod of the Mind's Eye N Equip
478
Ruins of the Divine Dragon Lords R Continuous
479
Rush Recklessly SR Quick-Play
480
Sage's Stone SR Normal
481
Salamandra SR Equip
482
Salvage UR Normal
483
Samsara N Continuous
484
Scroll of Bewitchment R Equip
485
Sea Lord's Amulet N Continuous
486
Seal of the Ancients N Normal
487
Sebek's Blessing R Quick-Play
488
Second Coin Toss SR Continuous
489
Secret Pass to the Treasures N Normal
490
Seed of Deception N Quick-Play
491
Senri Eye R Continuous
492
Shard of Greed SR Continuous
493
Shared Ride N Quick-Play
494
Shield & Sword SR Normal
495
Shield Crush none Normal
496
Shien's Castle of Mist R Field
497
Shien's Dojo N Continuous
498
Shien's Spy N Normal
499
Shinato's Ark N Ritual
500
Shine Palace SR Equip
501
Shinobird Power Spot SR Continuous
502
Shooting Star Bow - Ceal SR Equip
503
Shrine of Mist Valley R Field
504
Silent Burning R Quick-Play
505
Silver Bow and Arrow R Equip
506
Single Purchase N Normal
507
Six Strike - Triple Impact N Normal
508
Skyscraper SR Field
509
Smoke Grenade of the Thief R Equip
510
Sogen R Field
511
Solidarity none Continuous
512
Sorcerous Spell Wall SR Field
513
Soul Absorption R Continuous
514
Soul Exchange UR Normal
515
Soul of the Pure R Normal
516
Soul Release SR Normal
517
Soul Reversal N Quick-Play
518
Spacetime Transcendence R Normal
519
Spark Blaster R Equip
520
Sparks N Normal
521
Spell Absorption R Continuous
522
Spell Economics N Continuous
523
Spell Gear SR Normal
524
Spell of Pain R Quick-Play
525
Spell Power Grasp SR Normal
526
Spell Reproduction R Normal
527
Spell Wall R Normal
528
Spellbook Organization N Quick-Play
529
Spiral Spear Strike R Continuous
530
Spiritualism SR Normal
531
Sprite's Blessing R Ritual
532
Stamping Destruction UR Normal
533
Steel Shell R Equip
534
Stim-Pack SR Equip
535
Stop Defense R Normal
536
Storm R Normal
537
Stray Lambs SR Normal
538
Summon Cloud R Continuous
539
Summoning Curse N Continuous
540
Super Double Summon N Normal
541
Super Rush Headlong SR Quick-Play
542
Super Soldier Synthesis R Ritual
543
Supervise UR Equip
544
Supremacy Berry SR Normal
545
Swing of Memories SR Normal
546
Sword of Dark Destruction R Equip
547
Sword of Dark Rites SR Equip
548
Sword of Deep-Seated R Equip
549
Sword of Dragon's Soul R Equip
550
Sword of Kusanagi N Equip
551
Sword of Sparkles R Equip
552
Sword of the Soul-Eater N Equip
553
Swords at Dawn SR Quick-Play
554
Symbol of Friendship none Normal
555
Symbol of Heritage none Equip
556
Symbols of Duty UR Equip
557
Synthesis Spell N Ritual
558
System Down R Normal
559
Tailor of the Fickle R Quick-Play
560
Talisman of Trap Sealing N Continuous
561
Temple of the Kings SR Continuous
562
Temple of the Mind's Eye N Field
563
Temple of the Six N Field
564
Temple of the Sun N Continuous
565
That Wacky Magic! R Normal
566
The A. Forces R Continuous
567
The Beginning Of The End N Normal
568
The Big Cattle Drive UR Normal
569
The Big March of Animals N Quick-Play
570
The Cheerful Coffin N Normal
571
The Dark Door none Continuous
572
The Flute of Summoning Dragon R Normal
573
The Flute of Summoning Kuriboh SR Quick-Play
574
The Fountain in the Sky N Continuous
575
The Graveyard in the Fourth Dimension N Normal
576
The Humble Sentry N Normal
577
The Inexperienced Spy N Normal
578
The Mask of Remnants R Normal
579
The Puppet Magic Of Dark Ruler N Normal
580
The Reliable Guardian R Quick-Play
581
The Sanctuary in the Sky R Field
582
The Secret of the Bandit R Normal
583
The Shallow Grave SR Normal
584
The Warrior Returning Alive SR Normal
585
The World Tree R Continuous
586
Thousand Knives R Normal
587
Thunder Crash N Normal
588
Ties of the Brethren UR Normal
589
Timidity R Normal
590
Tokkosho of Ghost Destroying N Equip
591
Toon Kingdom UR Field
592
Toon Rollback R Normal
593
Toon Table of Contents SR Normal
594
Toon World SR Continuous
595
Tornado N Quick-Play
596
Transmodify R Normal
597
Tri-Blaze Accelerator R Continuous
598
Tri-Wight R Normal
599
Trial and Tribulation R Normal
600
Triangle Ecstasy Spark R Normal
601
Tribute Doll R Normal
602
Tribute to The Doomed UR Normal
603
Turtle Oath N Ritual
604
Twin Swords of Flashing Light - Tryce R Equip
605
Twister SR Quick-Play
606
Two-Man Cell Battle R Continuous
607
Ultra Evolution Pill R Normal
608
Umi R Field
609
Umiiruka SR Field
610
Unicorn Beacon R Normal
611
Union Attack SR Normal
612
Unity UR Quick-Play
613
Vehicroid Connection Zone none Normal
614
Veil of Darkness R Continuous
615
Vile Germs R Equip
616
Violet Crystal R Equip
617
War-Lion Ritual N Ritual
618
Warrior Elimination R Normal
619
Wasteland R Field
620
Water Hazard SR Continuous
621
Wattcine N Continuous
622
Weapon Change N Continuous
623
Wetlands SR Field
624
Where Arf Thou? R Normal
625
White Dragon Ritual N Ritual
626
White Elephant's Gift R Normal
627
Wicked-Breaking Flamberge - Baou SR Equip
628
Wild Nature's Release R Normal
629
Wonder Balloons SR Continuous
630
Wonder Clover N Normal
631
Wonder Wand SR Equip
632
Worm Bait N Normal
633
Worm Call N Continuous
634
Yami R Field
635
Yellow Luster Shield R Continuous
636
Zera Ritual N Ritual
637
Zombie World SR Field