ลำดับ รูป ชื่อ ระดับ ประเภท
1
7 N Continuous
2
7 Completed SR Equip
3
A Deal with Dark Ruler N Quick-Play
4
A Feather of the Phoenix R Normal
5
A Legendary Ocean SR Field
6
A Wingbeat of Giant Dragon SR Normal
7
Abyssal Designator N Normal
8
Acid Rain R Normal
9
Acidic Downpour N Field
10
Advance Draw SR Normal
11
Advance Force R Continuous
12
Advance Zone R Continuous
13
After the Storm N Normal
14
After the Struggle N Normal
15
Air Cracking Storm N Equip
16
Amazoness Fighting Spirit none Continuous
17
Amazoness Spellcaster R Normal
18
Amazoness Village none Field
19
Amulet of Ambition SR Equip
20
Ancient Gear Castle SR Continuous
21
Ancient Gear Drill R Normal
22
Ancient Gear Explosive R Normal
23
Ancient Gear Factory R Normal
24
Ancient Gear Fist SR Equip
25
Ancient Gear Tank SR Equip
26
Ancient Gear Workshop SR Normal
27
Ancient Leaf N Normal
28
Ancient Rules R Normal
29
Ancient Telescope N Normal
30
Ante SR Normal
31
Anti-Magic Arrows SR Quick-Play
32
Arcane Barrier N Continuous
33
Archfiend Palabyrinth SR Field
34
Armed Changer R Equip
35
Armor Ninjitsu Art of Alchemy SR Normal
36
Array of Revealing Light R Field
37
Ascending Soul N Continuous
38
Assault Armor R Equip
39
Attack Pheromones N Continuous
40
Attack the Moon! R Continuous
41
Autonomous Action Unit UR Equip
42
Backup Squad R Continuous
43
Ballista of Rampart Smashing N Equip
44
Banner of Courage R Continuous
45
Barkion's Bark N Normal
46
Beacon of White SR Equip
47
Beast Fangs R Equip
48
Beast Rage N Normal
49
Big Bang Shot SR Equip
50
Big Evolution Pill SR Normal
51
Big Wave Small Wave R Normal
52
Black Illusion Ritual R Ritual
53
Black Luster Ritual N Ritual
54
Black Magic Ritual N Ritual
55
Black Pendant UR Equip
56
Blind Spot Strike N Quick-Play
57
Block Attack R Normal
58
Blue Medicine N Normal
59
Blustering Winds R Normal
60
Bonding - H2O R Normal
61
Book of Life none Normal
62
Book of Moon none Quick-Play
63
Book of Secret Arts R Equip
64
Book of Taiyou UR Normal
65
Bound Wand none Equip
66
Brain Research Lab UR Field
67
Branch! SR Continuous
68
Breath of Light R Normal
69
Burning Land SR Continuous
70
Burning Spear R Equip
71
Burst Stream of Destruction SR Normal
72
Buster Rancher N Equip
73
Call of the Mummy SR Continuous
74
Calming Magic N Normal
75
Canyon N Field
76
Card of Sanctity SR Normal
77
Card of the Soul N Normal
78
Card Rotator N Normal
79
Card Shuffle N Continuous
80
Card Trader SR Continuous
81
Cards from the Sky R Normal
82
Cards of the Red Stone R Normal
83
Celestial Transformation N Quick-Play
84
Centrifugal Field N Field
85
Cestus of Dagla SR Equip
86
Chaos End N Normal
87
Chaos Greed N Normal
88
Chaos Seed N Normal
89
Chaos Zone N Field
90
Chosen One N Normal
91
Chthonian Alliance R Equip
92
Clock Tower Prison none Field
93
Colosseum - Cage of the Gladiator Beasts R Field
94
Commencement Dance R Ritual
95
Contact with the Aquamirror N Normal
96
Continuous Destruction Punch N Continuous
97
Contract with the Abyss R Ritual
98
Contract with the Dark Master none Ritual
99
Cosmic Cyclone UR Quick-Play
100
Cost Down SR Normal
101
Counter Cleaner N Normal
102
Court of Justice R Continuous
103
Creature Seizure SR Normal
104
Creeping Darkness SR Normal
105
Cross Attack N Normal
106
Crystal Beacon SR Normal
107
Crystal Release none Equip
108
Crystal Tree R Continuous
109
Cup of Ace N Normal
110
Cyber Shield R Equip
111
Cyclon Laser N Equip
112
D - Formation R Continuous
113
D - Spirit R Normal
114
Dangerous Machine Type-6 R Continuous
115
Dark Burning Attack SR Normal
116
Dark City SR Field
117
Dark Energy R Equip
118
Dark Factory of Mass Production none Normal
119
Dark Magic Attack SR Normal
120
Dark Mambele R Normal
121
Dark Room of Nightmare none Continuous
122
Dark-Piercing Light R Normal
123
De-Fusion UR Quick-Play
124
De-Spell R Normal
125
Dedication through Light and Darkness N Quick-Play
126
Degenerate Circuit R Continuous
127
Delta Attacker N Normal
128
Demise of the Land N Quick-Play
129
Des Croaking N Normal
130
Destiny Draw SR Normal
131
Detonate N Quick-Play
132
Dian Keto the Cure Master SR Normal
133
Dicephoon N Quick-Play
134
Different Dimension Capsule R Normal
135
Different Dimension Gate R Continuous
136
Diffusion Wave-Motion SR Normal
137
Dimension Distortion N Normal
138
Dimension Explosion N Quick-Play
139
Dimensionhole R Normal
140
Divine Sword - Phoenix Blade SR Equip
141
Domino Effect N Continuous
142
Doriado's Blessing N Ritual
143
Double Defender N Continuous
144
Double Snare N Normal
145
Double Summon SR Normal
146
Draconnection N Normal
147
Dragged Down into the Grave SR Normal
148
Dragon Laser N Quick-Play
149
Dragon Treasure R Equip
150
Dragon's Gunfire SR Normal
151
Dragoroar N Quick-Play
152
Dust Barrier R Continuous
153
E - Emergency Call none Normal
154
Earth Chant R Ritual
155
Earthquake R Normal
156
Earthshattering Event N Continuous
157
Ectoplasmer none Continuous
158
Electro-Whip R Equip
159
Elegant Egotist R Normal
160
Elf's Light R Equip
161
Emblem of Dragon Destroyer R Normal
162
Emblem Of The Awakening N Ritual
163
Emergency Provisions SR Quick-Play
164
Enchanting Fitting Room SR Normal
165
Enemy Controller SR Quick-Play
166
Eradicating Aerosol R Normal
167
ESP Amplifier N Quick-Play
168
Eternal Drought R Normal
169
Exchange R Normal
170
Exile of the Wicked R Normal
171
Extra Gate SR Quick-Play
172
Fairy Meteor Crush R Equip
173
Fairy Of The Spring R Normal
174
Feast of the Wild LV5 SR Normal
175
Field Barrier R Continuous
176
Final Destiny N Normal
177
Finite Cards N Continuous
178
Fire Formation - Tensu R Continuous
179
Fire King Island R Field
180
Fish and Kicks R Normal
181
Flash Fusion R Quick-Play
182
Follow Wind R Equip
183
Foolish Return N Quick-Play
184
Forbidden Chalice SR Quick-Play
185
Forbidden Graveyard SR Quick-Play
186
Forest R Field
187
Fortress Whale's Oath N Ritual
188
Fossil Dig UR Normal
189
Fragrance Storm R Normal
190
Frontline Base R Continuous
191
Fulfillment of the Contract R Equip
192
Fusion Gate UR Field
193
Fusion Recovery R Normal
194
Fusion Recycling Plant SR Field
195
Fusion Sage UR Normal
196
Fusion Substitute SR Normal
197
Fusion Tag N Normal
198
Fusion Weapon R Equip
199
Gaia Power SR Field
200
Garma Sword Oath N Ritual
201
Gateway to Chaos SR Field
202
Gather Your Mind N Normal
203
Germ Infection N Equip
204
Gift Exchange N Normal
205
Gift of the Martyr N Normal
206
Gladiator Beast's Battle Gladius N Equip
207
Gladiator Beast's Battle Halberd N Equip
208
Gladiator Beast's Respite R Normal
209
Gladiator's Return N Normal
210
Goblin Circus N Continuous
211
Goblin Thief R Normal
212
Goblin's Secret Remedy R Normal
213
Graceful Dice SR Quick-Play
214
Gravedigger Ghoul N Normal
215
Gravekeeper's Stele SR Normal
216
Gravity Axe-Grarl SR Equip
217
Gravity Blaster SR Equip
218
Gryphon's Feather Duster N Normal
219
Guard Penalty R Quick-Play
220
Guarded Treasure N Continuous
221
Gust Fan R Equip
222
H - Heated Heart R Normal
223
Half Shut UR Quick-Play
224
Hamburger Recipe N Ritual
225
Harpie Lady Phoenix Formation SR Normal
226
Harpie's Feather Duster none Normal
227
Harpies' Hunting Ground none Field
228
Heart of the Underdog SR Continuous
229
Heat Wave R Normal
230
Herculean Power R Continuous
231
HERO's Bond R Normal
232
Hidden Temples of Necrovalley R Continuous
233
Hieroglyph Lithograph N
234
Hinotama R Normal
235
Horn of the Unicorn SR Equip
236
Hydro Pressure Cannon R Equip
237
Hymn of Light R Ritual
238
Hysteric Sign none Continuous
239
Impenetrable Formation N Continuous
240
Incandescent Ordeal N Ritual
241
Infected Mail none Continuous
242
Inferno Tempest R Quick-Play
243
Infinite Cards N Continuous
244
Insect Armor with Laser Cannon SR Equip
245
Insect Imitation SR Normal
246
Instant Neo Space N Equip
247
Into the Void UR Normal
248
Invigoration R Equip
249
Jade Insect Whistle N Normal
250
Jam Breeding Machine R Continuous
251
Javelin Beetle Pact N Ritual
252
Jurassic World SR Field
253
Kaminote Blow N Normal
254
Karma of the Destruction Swordsman N Quick-Play
255
Knight's Title N Normal
256
Landoise's Luminous Moss N Normal
257
Laser Cannon Armor R Equip
258
Last Day of Witch R Normal
259
Leeching the Light N Normal
260
Legendary Black Belt N Equip
261
Legendary Sword R Equip
262
Level Down!? N Quick-Play
263
Level Modulation N Normal
264
Level Up! R Normal
265
Light of Redemption N Normal
266
Lighten the Load N Continuous
267
Lightning Vortex none Normal
268
Lucky Iron Axe R Equip
269
Luminous Spark SR Field
270
Machine Angel Absolute Ritual SR Ritual
271
Machine Angel Ritual R Ritual
272
Machine Assembly Line R Continuous
273
Machine Conversion Factory R Equip
274
Machine Duplication SR Normal
275
Magic Formula SR Equip
276
Magic Planter SR Normal
277
Magic Reflector N Normal
278
Magic Triangle of the Ice Barrier N Normal
279
Magical Blast SR Normal
280
Magical Citadel of Endymion SR Field
281
Magical Labyrinth N Equip
282
Magical Mallet R Normal
283
Magicians Unite N Normal
284
Magnet Circle LV2 R Normal
285
Magnet Reverse SR Quick-Play
286
Magnum Shield none Equip
287
Majesty with Eyes of Blue SR Quick-Play
288
Makiu, the Magical Mist SR Normal
289
Malice Dispersion N Quick-Play
290
Mask of Brutality SR Equip
291
Mask of Dispel R Continuous
292
Mask of the Accursed SR Equip
293
Mausoleum of the Emperor SR Field
294
Mega Ton Magical Cannon N Normal
295
Megamorph none Equip
296
Mesmeric Control R Normal
297
Mimicat SR Normal
298
Mind Wipe N Quick-Play
299
Miracle Dig N Normal
300
Miraculous Rebirth N Quick-Play
301
Mirror of Yata SR Equip
302
Molten Destruction SR Field
303
Molting Escape R Equip
304
Monster Gate SR Normal
305
Monster Reborn none Normal
306
Monster Recovery N Quick-Play
307
Monster Reincarnation SR Normal
308
Mooyan Curry N Normal
309
Morale Boost N Continuous
310
Moray of Greed SR Normal
311
Mountain R Field
312
Multiplication of Ants R Normal
313
Multiply N Quick-Play
314
Murmur of the Forest R Normal
315
My Body as a Shield R Quick-Play
316
Mystic Box SR Normal
317
Mystic Plasma Zone SR Field
318
Mystical Moon R Equip
319
Mystical Wind Typhoon N Quick-Play
320
Mystik Wok SR Quick-Play
321
Necrovalley none Field
322
Neo Space R Field
323
NEX N Normal
324
Nightmare's Steelcage none Normal
325
Ninjitsu Art Notebook R Continuous
326
Nobleman of Extermination UR Normal
327
Novox's Prayer N Ritual
328
O - Oversoul SR Normal
329
Obedience Schooled SR Normal
330
Ojama Country R Field
331
Ojama Delta Hurricane!! SR Normal
332
Ojamuscle R Normal
333
Orb of Yasaka N Equip
334
Order to Charge SR Quick-Play
335
Over Destiny R Normal
336
Overpowering Eye none Normal
337
Owner's Seal N Normal
338
Painful Decision SR Normal
339
Painful Return N Normal
340
Paralyzing Potion R Equip
341
Peeking Goblin SR Normal
342
Phalanx Pike none Equip
343
Photon Veil N Normal
344
Poison Fangs N Continuous
345
Poison of the Old Man none Quick-Play
346
Poisonous Winds N Continuous
347
Polymerization SR Normal
348
Pop-Up R Quick-Play
349
Pot of Benevolence N Normal
350
Pot of Dichotomy SR Normal
351
Pot of Generosity N Normal
352
Power Capsule N Normal
353
Power of Kaishin R Equip
354
Pre-Preparation of Rites none Normal
355
Precious Cards from Beyond SR Continuous
356
Preparation of Rites none Normal
357
Primal Cry R Ritual
358
Pseudo Space N Field
359
Psi-Station R Continuous
360
Psychic Path N Normal
361
Psychokinesis R Normal
362
Quill Pen of Gulldos R Normal
363
R - Righteous Justice SR Normal
364
Raging Mad Plants SR Quick-Play
365
Raimei N Normal
366
Rain of Mercy SR Normal
367
Raise Body Heat R Equip
368
Rare Value none Normal
369
Re-Fusion R Equip
370
Red Medicine N Normal
371
Red-Eyes Insight SR Normal
372
Release Restraint N Normal
373
Release Restraint Wave R Normal
374
Reload SR Quick-Play
375
Remove Trap R Normal
376
Restructer Revolution N Normal
377
Resurrection of Chakra N Ritual
378
Return of the Doomed SR Normal
379
Ring of Defense N Quick-Play
380
Ring of Magnetism N Equip
381
Riryoku UR Normal
382
Rising Air Current SR Field
383
Ritual Cage N Continuous
384
Ritual Foregone N Normal
385
Ritual Of Destruction N Ritual
386
Ritual of Grace N Ritual
387
Ritual Sanctuary none Field
388
Ritual Weapon R Equip
389
Rod of the Mind's Eye N Equip
390
Ruins of the Divine Dragon Lords R Continuous
391
Rush Recklessly SR Quick-Play
392
Sage's Stone SR Normal
393
Salamandra SR Equip
394
Samsara N Continuous
395
Scroll of Bewitchment R Equip
396
Sea Lord's Amulet N Continuous
397
Seal of the Ancients N Normal
398
Sebek's Blessing R Quick-Play
399
Second Coin Toss SR Continuous
400
Secret Pass to the Treasures N Normal
401
Seed of Deception N Quick-Play
402
Shard of Greed SR Continuous
403
Shared Ride N Quick-Play
404
Shield & Sword SR Normal
405
Shien's Spy N Normal
406
Shinato's Ark N Ritual
407
Shine Palace SR Equip
408
Shinobird Power Spot SR Continuous
409
Shooting Star Bow - Ceal SR Equip
410
Shrine of Mist Valley R Field
411
Silent Burning R Quick-Play
412
Silver Bow and Arrow R Equip
413
Single Purchase N Normal
414
Skyscraper SR Field
415
Smoke Grenade of the Thief R Equip
416
Sogen R Field
417
Solidarity none Continuous
418
Sorcerous Spell Wall SR Field
419
Soul Absorption R Continuous
420
Soul Exchange UR Normal
421
Soul of the Pure R Normal
422
Soul Reversal N Quick-Play
423
Spacetime Transcendence R Normal
424
Spark Blaster R Equip
425
Sparks N Normal
426
Spell Absorption R Continuous
427
Spell Economics N Continuous
428
Spell Gear SR Normal
429
Spell of Pain R Quick-Play
430
Spell Power Grasp SR Normal
431
Spell Reproduction R Normal
432
Spell Wall R Normal
433
Spellbook Organization N Quick-Play
434
Spiral Spear Strike R Continuous
435
Spiritualism SR Normal
436
Sprite's Blessing R Ritual
437
Stamping Destruction UR Normal
438
Steel Shell R Equip
439
Stim-Pack SR Equip
440
Stop Defense R Normal
441
Storm R Normal
442
Stray Lambs SR Normal
443
Summoning Curse N Continuous
444
Super Double Summon N Normal
445
Super Rush Headlong SR Quick-Play
446
Super Soldier Synthesis R Ritual
447
Supervise UR Equip
448
Supremacy Berry SR Normal
449
Swing of Memories SR Normal
450
Sword of Dark Destruction R Equip
451
Sword of Dark Rites SR Equip
452
Sword of Deep-Seated R Equip
453
Sword of Dragon's Soul R Equip
454
Sword of Kusanagi N Equip
455
Sword of Sparkles R Equip
456
Sword of the Soul-Eater N Equip
457
Symbol of Friendship none Normal
458
Symbol of Heritage none Equip
459
Symbols of Duty UR Equip
460
Synthesis Spell N Ritual
461
System Down R Normal
462
Tailor of the Fickle R Quick-Play
463
Talisman of Trap Sealing N Continuous
464
Temple of the Kings SR Continuous
465
Temple of the Sun N Continuous
466
That Wacky Magic! R Normal
467
The A. Forces R Continuous
468
The Beginning Of The End N Normal
469
The Big March of Animals N Quick-Play
470
The Cheerful Coffin N Normal
471
The Dark Door none Continuous
472
The Flute of Summoning Dragon R Normal
473
The Flute of Summoning Kuriboh SR Quick-Play
474
The Fountain in the Sky N Continuous
475
The Graveyard in the Fourth Dimension N Normal
476
The Humble Sentry N Normal
477
The Inexperienced Spy N Normal
478
The Mask of Remnants R Normal
479
The Puppet Magic Of Dark Ruler N Normal
480
The Reliable Guardian R Quick-Play
481
The Sanctuary in the Sky R Field
482
The Secret of the Bandit R Normal
483
The Shallow Grave SR Normal
484
The Warrior Returning Alive SR Normal
485
The World Tree R Continuous
486
Thousand Knives R Normal
487
Thunder Crash N Normal
488
Timidity R Normal
489
Tokkosho of Ghost Destroying N Equip
490
Toon Kingdom UR Field
491
Toon Rollback R Normal
492
Toon Table of Contents SR Normal
493
Toon World SR Continuous
494
Tornado N Quick-Play
495
Transmodify R Normal
496
Tri-Wight R Normal
497
Triangle Ecstasy Spark R Normal
498
Tribute Doll R Normal
499
Tribute to The Doomed UR Normal
500
Turtle Oath N Ritual
501
Twin Swords of Flashing Light - Tryce R Equip
502
Twister SR Quick-Play
503
Two-Man Cell Battle R Continuous
504
Ultra Evolution Pill R Normal
505
Umi R Field
506
Umiiruka SR Field
507
Unicorn Beacon R Normal
508
Union Attack SR Normal
509
Veil of Darkness R Continuous
510
Vile Germs R Equip
511
Violet Crystal R Equip
512
War-Lion Ritual N Ritual
513
Warrior Elimination R Normal
514
Wasteland R Field
515
Water Hazard SR Continuous
516
Wattcine N Continuous
517
Weapon Change N Continuous
518
Wetlands SR Field
519
Where Arf Thou? R Normal
520
White Dragon Ritual N Ritual
521
White Elephant's Gift R Normal
522
Wicked-Breaking Flamberge - Baou SR Equip
523
Wonder Balloons SR Continuous
524
Wonder Clover N Normal
525
Wonder Wand SR Equip
526
Worm Bait N Normal
527
Worm Call N Continuous
528
Yami R Field
529
Yellow Luster Shield R Continuous
530
Zera Ritual N Ritual