ลำดับ รูป ชื่อ ระดับ ประเภท
1
"A" Cell Breeding Device R Continuous
2
"A" Cell Incubator N Continuous
3
"A" Cell Recombination Device R Quick-Play
4
"A" Cell Scatter Burst N Quick-Play
5
7 N Continuous
6
7 Completed SR Equip
7
A Deal with Dark Ruler N Quick-Play
8
A Feather of the Phoenix R Normal
9
A Legendary Ocean SR Field
10
A Wingbeat of Giant Dragon SR Normal
11
Abyssal Designator N Normal
12
Acid Rain R Normal
13
Acidic Downpour N Field
14
Advance Draw SR Normal
15
Advance Force R Continuous
16
Advance Zone R Continuous
17
After the Storm N Normal
18
After the Struggle N Normal
19
Air Cracking Storm N Equip
20
Amazoness Fighting Spirit R Continuous
21
Amazoness Heirloom SR Equip
22
Amazoness Spellcaster R Normal
23
Amazoness Village none Field
24
Amplifier none Equip
25
Amulet of Ambition SR Equip
26
Ancient Gear Castle SR Continuous
27
Ancient Gear Drill R Normal
28
Ancient Gear Explosive R Normal
29
Ancient Gear Factory R Normal
30
Ancient Gear Fist SR Equip
31
Ancient Gear Tank SR Equip
32
Ancient Gear Workshop SR Normal
33
Ancient Leaf N Normal
34
Ancient Rules R Normal
35
Ancient Telescope N Normal
36
Ante SR Normal
37
Anti-Magic Arrows SR Quick-Play
38
Arcane Barrier N Continuous
39
Archfiend Palabyrinth SR Field
40
Armed Changer R Equip
41
Armor Ninjitsu Art of Alchemy SR Normal
42
Aroma Garden N Field
43
Array of Revealing Light R Field
44
Arrivalrivals R Quick-Play
45
Ascending Soul N Continuous
46
Assault Armor R Equip
47
Attack Pheromones N Continuous
48
Attack the Moon! R Continuous
49
Autonomous Action Unit UR Equip
50
Axe of Fools SR Equip
51
Back-Up Rider SR Normal
52
Backup Squad R Continuous
53
Ballista of Rampart Smashing N Equip
54
Banner of Courage R Continuous
55
Barkion's Bark N Normal
56
Beacon of White SR Equip
57
Beast Fangs R Equip
58
Beast Rage N Normal
59
Beastly Mirror Ritual N Ritual
60
Berserker Crush R Quick-Play
61
Big Bang Shot SR Equip
62
Big Evolution Pill SR Normal
63
Big Wave Small Wave R Normal
64
Black Illusion Ritual R Ritual
65
Black Luster Ritual N Ritual
66
Black Magic Ritual N Ritual
67
Black Pendant UR Equip
68
Blaze Accelerator R Continuous
69
Blessings of the Nile N Continuous
70
Blind Spot Strike N Quick-Play
71
Block Attack R Normal
72
Blue Medicine N Normal
73
Blustering Winds R Normal
74
Bonding - D2O R Normal
75
Bonding - H2O R Normal
76
Book of Life none Normal
77
Book of Moon none Quick-Play
78
Book of Secret Arts R Equip
79
Book of Taiyou UR Normal
80
Bound Wand none Equip
81
Brain Control none Normal
82
Brain Research Lab UR Field
83
Branch! SR Continuous
84
Break! Draw! R Equip
85
Breath of Light R Normal
86
Broken Bamboo Sword N Equip
87
Bujin Regalia - The Mirror N Normal
88
Burning Land SR Continuous
89
Burning Spear R Equip
90
Burst Stream of Destruction SR Normal
91
Buster Rancher N Equip
92
Call of the Mummy SR Continuous
93
Calming Magic N Normal
94
Canyon N Field
95
Card of Safe Return none Continuous
96
Card of Sanctity SR Normal
97
Card of the Soul N Normal
98
Card Rotator N Normal
99
Card Shuffle N Continuous
100
Card Trader SR Continuous
101
Cards from the Sky R Normal
102
Cards of the Red Stone R Normal
103
Celestial Transformation N Quick-Play
104
Centrifugal Field N Field
105
Cestus of Dagla SR Equip
106
Chaos End N Normal
107
Chaos Greed N Normal
108
Chaos Seed N Normal
109
Chaos Zone N Field
110
Checkmate N Normal
111
Chosen One N Normal
112
Chthonian Alliance R Equip
113
Clock Tower Prison none Field
114
Closed Forest SR Field
115
Cloudian Squall N Continuous
116
Cocoon of Ultra Evolution SR Quick-Play
117
Colosseum - Cage of the Gladiator Beasts R Field
118
Commencement Dance R Ritual
119
Constellar Belt R Continuous
120
Contact Out N Quick-Play
121
Contact with the Aquamirror N Normal
122
Continuous Destruction Punch N Continuous
123
Contract with the Abyss R Ritual
124
Contract with the Dark Master none Ritual
125
Corruption Cell "A" N Normal
126
Cosmic Cyclone UR Quick-Play
127
Cost Down SR Normal
128
Counter Cleaner N Normal
129
Court of Justice R Continuous
130
Crashbug Road N Quick-Play
131
Creature Seizure SR Normal
132
Creeping Darkness SR Normal
133
Cross Attack N Normal
134
Crystal Beacon SR Normal
135
Crystal Blessing R Normal
136
Crystal Promise none Normal
137
Crystal Release none Equip
138
Crystal Tree R Continuous
139
Cup of Ace N Normal
140
Curse of the Masked Beast R Ritual
141
Cursed Bamboo Sword N Equip
142
Cyber Repair Plant SR Normal
143
Cyber Shield R Equip
144
Cybernetic Fusion Support SR Quick-Play
145
Cyclon Laser N Equip
146
Cyclone Blade R Equip
147
D - Formation R Continuous
148
D - Spirit R Normal
149
Dangerous Machine Type-6 R Continuous
150
Dark Burning Attack SR Normal
151
Dark City SR Field
152
Dark Core SR Normal
153
Dark Dragon Ritual N Ritual
154
Dark Energy R Equip
155
Dark Factory of Mass Production none Normal
156
Dark Magic Attack SR Normal
157
Dark Magic Curtain R Normal
158
Dark Magic Expanded none Quick-Play
159
Dark Mambele R Normal
160
Dark Room of Nightmare none Continuous
161
Dark World Dealings UR Normal
162
Dark World Grimoire N Continuous
163
Dark World Lightning UR Normal
164
Dark-Piercing Light R Normal
165
De-Fusion UR Quick-Play
166
De-Spell R Normal
167
Dedication through Light and Darkness N Quick-Play
168
Degenerate Circuit R Continuous
169
Delta Attacker N Normal
170
Demise of the Land N Quick-Play
171
Demotion N Equip
172
Des Croaking N Normal
173
Destiny Draw SR Normal
174
Detonate N Quick-Play
175
Diamond-Dust Cyclone N Quick-Play
176
Dian Keto the Cure Master SR Normal
177
Dicephoon N Quick-Play
178
Different Dimension Capsule R Normal
179
Different Dimension Deepsea Trench N Continuous
180
Different Dimension Gate R Continuous
181
Diffusion Wave-Motion SR Normal
182
Dimension Distortion N Normal
183
Dimension Explosion N Quick-Play
184
Dimensionhole R Normal
185
Divine Sword - Phoenix Blade SR Equip
186
Domino Effect N Continuous
187
Doriado's Blessing N Ritual
188
Double Attack R Normal
189
Double Cyclone SR Quick-Play
190
Double Defender N Continuous
191
Double Snare N Normal
192
Double Summon SR Normal
193
Downbeat R Normal
194
Draconnection N Normal
195
Dragged Down into the Grave SR Normal
196
Dragon Laser N Quick-Play
197
Dragon Treasure R Equip
198
Dragon's Gunfire SR Normal
199
Dragoroar N Quick-Play
200
Dust Barrier R Continuous
201
E - Emergency Call none Normal
202
Earth Chant R Ritual
203
Earthquake R Normal
204
Earthshattering Event N Continuous
205
Ectoplasmer none Continuous
206
Electro-Whip R Equip
207
Elegant Egotist R Normal
208
Elf's Light R Equip
209
Emblem of Dragon Destroyer R Normal
210
Emblem Of The Awakening N Ritual
211
Emergency Provisions SR Quick-Play
212
Enchanting Fitting Room SR Normal
213
Enemy Controller SR Quick-Play
214
Eradicating Aerosol R Normal
215
ESP Amplifier N Quick-Play
216
Eternal Drought R Normal
217
Evolution Burst none Normal
218
Exchange R Normal
219
Exile of the Wicked R Normal
220
Extra Gate SR Quick-Play
221
Fairy Meteor Crush R Equip
222
Fairy Of The Spring R Normal
223
Fake Hero N Normal
224
Feast of the Wild LV5 SR Normal
225
Feather Shot N Normal
226
Field Barrier R Continuous
227
Final Destiny N Normal
228
Finite Cards N Continuous
229
Fire Formation - Gyokkou SR Continuous
230
Fire Formation - Tensu R Continuous
231
Fire King Island R Field
232
Fires of Doomsday UR Quick-Play
233
Fish and Kicks R Normal
234
Fish and Swaps R Normal
235
Flash Fusion R Quick-Play
236
Fog Control N Quick-Play
237
Follow Wind R Equip
238
Foolish Return N Quick-Play
239
Forbidden Arts of the Gishki R Ritual
240
Forbidden Chalice SR Quick-Play
241
Forbidden Dress UR Quick-Play
242
Forbidden Graveyard SR Quick-Play
243
Forest R Field
244
Fortress Whale's Oath N Ritual
245
Fossil Dig UR Normal
246
Fragrance Storm R Normal
247
Frontline Base R Continuous
248
Fulfillment of the Contract R Equip
249
Fusion Gate UR Field
250
Fusion Recovery R Normal
251
Fusion Recycling Plant SR Field
252
Fusion Sage UR Normal
253
Fusion Substitute SR Normal
254
Fusion Tag N Normal
255
Fusion Weapon R Equip
256
Gaia Power SR Field
257
Garma Sword Oath N Ritual
258
Gateway to Chaos SR Field
259
Gather Your Mind N Normal
260
Germ Infection N Equip
261
Gift Exchange N Normal
262
Gift of the Martyr N Normal
263
Gishki Aquamirror SR Ritual
264
Gishki Photomirror N Ritual
265
Gladiator Beast's Battle Gladius N Equip
266
Gladiator Beast's Battle Halberd N Equip
267
Gladiator Beast's Respite R Normal
268
Gladiator's Return N Normal
269
Goblin Circus N Continuous
270
Goblin Thief R Normal
271
Goblin's Secret Remedy R Normal
272
Golden Bamboo Sword N Normal
273
Golden Gearbox N Quick-Play
274
Graceful Dice SR Quick-Play
275
Gravedigger Ghoul N Normal
276
Gravekeeper's Stele SR Normal
277
Gravity Axe-Grarl SR Equip
278
Gravity Blaster SR Equip
279
Gravity Lash R Quick-Play
280
Gryphon's Feather Duster N Normal
281
Guard Penalty R Quick-Play
282
Guarded Treasure N Continuous
283
Gust Fan R Equip
284
H - Heated Heart R Normal
285
Half Shut UR Quick-Play
286
Hamburger Recipe N Ritual
287
Harpie Lady Phoenix Formation SR Normal
288
Harpie's Feather Duster none Normal
289
Harpies' Hunting Ground none Field
290
Heart of the Underdog SR Continuous
291
Heat Wave R Normal
292
Herculean Power R Continuous
293
Hero Mask N Normal
294
HERO's Bond R Normal
295
Hey, Trunade! SR Normal
296
Hidden Temples of Necrovalley R Continuous
297
Hieratic Seal of Supremacy N Normal
298
Hieroglyph Lithograph N
299
Hinotama R Normal
300
Horn of the Unicorn SR Equip
301
Hydro Pressure Cannon R Equip
302
Hymn of Light R Ritual
303
Hysteric Sign none Continuous
304
Illusion Magic SR Quick-Play
305
Impenetrable Formation N Continuous
306
Incandescent Ordeal N Ritual
307
Infected Mail none Continuous
308
Inferno Tempest R Quick-Play
309
Infinite Cards N Continuous
310
Insect Armor with Laser Cannon SR Equip
311
Insect Imitation SR Normal
312
Inspection R Continuous
313
Instant Neo Space N Equip
314
Into the Void UR Normal
315
Invigoration R Equip
316
Iron Call none Normal
317
Jade Insect Whistle N Normal
318
Jam Breeding Machine R Continuous
319
Javelin Beetle Pact N Ritual
320
Jurassic World SR Field
321
Kaminote Blow N Normal
322
Karakuri Anatomy N Continuous
323
Karakuri Gold Dust N Quick-Play
324
Karakuri Showdown Castle N Field
325
Karma of the Destruction Swordsman N Quick-Play
326
Knight's Title N Normal
327
Landoise's Luminous Moss N Normal
328
Laser Cannon Armor R Equip
329
Last Day of Witch R Normal
330
Leeching the Light N Normal
331
Legacy of a HERO N Normal
332
Legendary Black Belt N Equip
333
Legendary Ebon Steed N Equip
334
Legendary Sword R Equip
335
Lemuria, the Forgotten City N Field
336
Level Down!? N Quick-Play
337
Level Modulation N Normal
338
Level Up! R Normal
339
Light Laser R Equip
340
Light of Redemption N Normal
341
Lighten the Load N Continuous
342
Lightning Blade none Equip
343
Lightning Vortex none Normal
344
Lucky Cloud N Normal
345
Lucky Iron Axe R Equip
346
Luminous Spark SR Field
347
Machina Armored Unit none Continuous
348
Machine Angel Absolute Ritual SR Ritual
349
Machine Angel Ritual R Ritual
350
Machine Assembly Line R Continuous
351
Machine Conversion Factory R Equip
352
Machine Duplication SR Normal
353
Magic Formula SR Equip
354
Magic Planter SR Normal
355
Magic Reflector N Normal
356
Magic Triangle of the Ice Barrier N Normal
357
Magical Blast SR Normal
358
Magical Citadel of Endymion SR Field
359
Magical Labyrinth N Equip
360
Magical Mallet R Normal
361
Magical Stone Excavation SR Normal
362
Magicians Unite N Normal
363
Magnet Circle LV2 R Normal
364
Magnet Reverse SR Quick-Play
365
Magnum Shield none Equip
366
Majesty with Eyes of Blue SR Quick-Play
367
Makiu, the Magical Mist SR Normal
368
Malice Dispersion N Quick-Play
369
Mask Change SR Quick-Play
370
Mask Charge R Normal
371
Mask of Brutality SR Equip
372
Mask of Dispel R Continuous
373
Mask of the Accursed SR Equip
374
Mausoleum of the Emperor SR Field
375
Mega Ton Magical Cannon N Normal
376
Megamorph none Equip
377
Mesmeric Control R Normal
378
Meteor of Destruction none Normal
379
Mimicat SR Normal
380
Mind Control none Normal
381
Mind Wipe N Quick-Play
382
Miracle Contact UR Normal
383
Miracle Dig N Normal
384
Miraculous Rebirth N Quick-Play
385
Mirror of Yata SR Equip
386
Mistaken Arrest R Quick-Play
387
Mokey Mokey Smackdown N Continuous
388
Molten Destruction SR Field
389
Molting Escape R Equip
390
Monster Gate SR Normal
391
Monster Reborn none Normal
392
Monster Recovery N Quick-Play
393
Monster Reincarnation SR Normal
394
Mooyan Curry N Normal
395
Morale Boost N Continuous
396
Moray of Greed SR Normal
397
Mountain R Field
398
Multiplication of Ants R Normal
399
Multiply N Quick-Play
400
Murmur of the Forest R Normal
401
My Body as a Shield R Quick-Play
402
Mysterious Triangle SR Quick-Play
403
Mystic Box SR Normal
404
Mystic Plasma Zone SR Field
405
Mystical Moon R Equip
406
Mystical Wind Typhoon N Quick-Play
407
Mystik Wok SR Quick-Play
408
Necklace of Command R Equip
409
Necrovalley none Field
410
Neo Space R Field
411
NEX N Normal
412
Nightmare's Steelcage none Normal
413
Ninjitsu Art Notebook R Continuous
414
Nobleman of Extermination UR Normal
415
Novox's Prayer N Ritual
416
O - Oversoul SR Normal
417
Obedience Schooled SR Normal
418
Ojama Country R Field
419
Ojama Delta Hurricane!! SR Normal
420
Ojamuscle R Normal
421
Omega Goggles R Equip
422
One-Shot Wand SR Equip
423
Orb of Yasaka N Equip
424
Order to Charge SR Quick-Play
425
Otherworld - The "A" Zone N Field
426
Over Destiny R Normal
427
Overdone Burial UR Equip
428
Overpowering Eye none Normal
429
Owner's Seal N Normal
430
Painful Decision SR Normal
431
Painful Return N Normal
432
Pandemonium R Field
433
Parallel Twister SR Normal
434
Parallel World Fusion R Normal
435
Paralyzing Potion R Equip
436
Particle Fusion N Normal
437
Peeking Goblin SR Normal
438
Phalanx Pike none Equip
439
Phalanx Pike SR Equip
440
Photon Booster R Normal
441
Photon Generator Unit R Quick-Play
442
Photon Lead R Quick-Play
443
Photon Veil N Normal
444
Poison Fangs N Continuous
445
Poison of the Old Man none Quick-Play
446
Poisonous Winds N Continuous
447
Polymerization SR Normal
448
Pop-Up R Quick-Play
449
Pot of Benevolence N Normal
450
Pot of Dichotomy SR Normal
451
Pot of Generosity N Normal
452
Power Bond none Normal
453
Power Capsule N Normal
454
Power of Kaishin R Equip
455
Pre-Preparation of Rites none Normal
456
Precious Cards from Beyond SR Continuous
457
Preparation of Rites none Normal
458
Primal Cry R Ritual
459
Pseudo Space N Field
460
Psi-Station R Continuous
461
Psychic Path N Normal
462
Psychokinesis R Normal
463
Pyramid Energy R Quick-Play
464
Quick Booster SR Quick-Play
465
Quill Pen of Gulldos R Normal
466
R - Righteous Justice SR Normal
467
Raging Mad Plants SR Quick-Play
468
Raimei N Normal
469
Rain of Mercy SR Normal
470
Rainbow Veil R Equip
471
Raise Body Heat R Equip
472
Rare Value none Normal
473
Re-Fusion R Equip
474
Realm of Light N Field
475
Red Medicine N Normal
476
Red-Eyes Insight SR Normal
477
Release Restraint N Normal
478
Release Restraint Wave R Normal
479
Reload SR Quick-Play
480
Remove Trap R Normal
481
Restructer Revolution N Normal
482
Resurrection of Chakra N Ritual
483
Return of the Doomed SR Normal
484
Revival of Dokurorider N Ritual
485
Ring of Defense N Quick-Play
486
Ring of Magnetism N Equip
487
Riryoku UR Normal
488
Rising Air Current SR Field
489
Ritual Cage N Continuous
490
Ritual Foregone N Normal
491
Ritual Of Destruction N Ritual
492
Ritual of Grace N Ritual
493
Ritual Sanctuary none Field
494
Ritual Weapon R Equip
495
Rocket Pilder N Equip
496
Rod of the Mind's Eye N Equip
497
Ruins of the Divine Dragon Lords R Continuous
498
Runaway Karakuri N Quick-Play
499
Rush Recklessly SR Quick-Play
500
Sage's Stone SR Normal
501
Salamandra SR Equip
502
Salvage UR Normal
503
Samsara N Continuous
504
Scroll of Bewitchment R Equip
505
Sea Lord's Amulet N Continuous
506
Seal of the Ancients N Normal
507
Sebek's Blessing R Quick-Play
508
Second Coin Toss SR Continuous
509
Secret Pass to the Treasures N Normal
510
Seed of Deception N Quick-Play
511
Senri Eye R Continuous
512
Shard of Greed SR Continuous
513
Shared Ride N Quick-Play
514
Shield & Sword SR Normal
515
Shield Crush none Normal
516
Shien's Castle of Mist R Field
517
Shien's Dojo N Continuous
518
Shien's Spy N Normal
519
Shinato's Ark N Ritual
520
Shine Palace SR Equip
521
Shinobird Power Spot SR Continuous
522
Shooting Star Bow - Ceal SR Equip
523
Shrine of Mist Valley R Field
524
Silent Burning R Quick-Play
525
Silver Bow and Arrow R Equip
526
Single Purchase N Normal
527
Six Strike - Triple Impact N Normal
528
Skyscraper SR Field
529
Smoke Grenade of the Thief R Equip
530
Sogen R Field
531
Solidarity none Continuous
532
Sorcerous Spell Wall SR Field
533
Soul Absorption R Continuous
534
Soul Exchange UR Normal
535
Soul of the Pure R Normal
536
Soul Release SR Normal
537
Soul Reversal N Quick-Play
538
Spacetime Transcendence R Normal
539
Spark Blaster R Equip
540
Sparks N Normal
541
Spell Absorption R Continuous
542
Spell Calling N Normal
543
Spell Economics N Continuous
544
Spell Gear SR Normal
545
Spell of Pain R Quick-Play
546
Spell Power Grasp SR Normal
547
Spell Reproduction R Normal
548
Spell Wall R Normal
549
Spellbook Organization N Quick-Play
550
Spiral Spear Strike R Continuous
551
Spiritualism SR Normal
552
Sprite's Blessing R Ritual
553
Stamping Destruction UR Normal
554
Steel Shell R Equip
555
Stim-Pack SR Equip
556
Stop Defense R Normal
557
Storm R Normal
558
Stray Lambs SR Normal
559
Strike of the Monarchs R Quick-Play
560
Summon Cloud R Continuous
561
Summoning Curse N Continuous
562
Super Double Summon N Normal
563
Super Rush Headlong SR Quick-Play
564
Super Solar Nutrient SR Continuous
565
Super Soldier Synthesis R Ritual
566
Supervise UR Equip
567
Supremacy Berry SR Normal
568
Swing of Memories SR Normal
569
Sword of Dark Destruction R Equip
570
Sword of Dark Rites SR Equip
571
Sword of Deep-Seated R Equip
572
Sword of Dragon's Soul R Equip
573
Sword of Kusanagi N Equip
574
Sword of Sparkles R Equip
575
Sword of the Soul-Eater N Equip
576
Swords at Dawn SR Quick-Play
577
Symbol of Friendship none Normal
578
Symbol of Heritage none Equip
579
Symbols of Duty UR Equip
580
Synchro Boost R Equip
581
Synthesis Spell N Ritual
582
System Down R Normal
583
Tailor of the Fickle R Quick-Play
584
Talisman of Trap Sealing N Continuous
585
Temple of the Kings SR Continuous
586
Temple of the Mind's Eye N Field
587
Temple of the Six N Field
588
Temple of the Sun N Continuous
589
That Grass Looks Greener SR Normal
590
That Wacky Magic! R Normal
591
The A. Forces R Continuous
592
The Beginning Of The End N Normal
593
The Big Cattle Drive UR Normal
594
The Big March of Animals N Quick-Play
595
The Cheerful Coffin N Normal
596
The Dark Door none Continuous
597
The Flute of Summoning Dragon R Normal
598
The Flute of Summoning Kuriboh SR Quick-Play
599
The Fountain in the Sky N Continuous
600
The Graveyard in the Fourth Dimension N Normal
601
The Humble Sentry N Normal
602
The Inexperienced Spy N Normal
603
The Mask of Remnants R Normal
604
The Puppet Magic Of Dark Ruler N Normal
605
The Reliable Guardian R Quick-Play
606
The Sanctuary in the Sky R Field
607
The Secret of the Bandit R Normal
608
The Shallow Grave SR Normal
609
The Warrior Returning Alive SR Normal
610
The World Tree R Continuous
611
Thousand Knives R Normal
612
Thunder Crash N Normal
613
Ties of the Brethren UR Normal
614
Timidity R Normal
615
Tokkosho of Ghost Destroying N Equip
616
Toon Kingdom UR Field
617
Toon Rollback R Normal
618
Toon Table of Contents SR Normal
619
Toon World SR Continuous
620
Tornado N Quick-Play
621
Transmodify R Normal
622
Tri-Blaze Accelerator R Continuous
623
Tri-Wight R Normal
624
Trial and Tribulation R Normal
625
Triangle Ecstasy Spark R Normal
626
Tribute Doll R Normal
627
Tribute to The Doomed UR Normal
628
Turtle Oath N Ritual
629
Twin Swords of Flashing Light - Tryce R Equip
630
Twister SR Quick-Play
631
Two-Man Cell Battle R Continuous
632
Ultra Evolution Pill R Normal
633
Umi R Field
634
Umiiruka SR Field
635
Unicorn Beacon R Normal
636
Union Attack SR Normal
637
Unity UR Quick-Play
638
Vehicroid Connection Zone none Normal
639
Veil of Darkness R Continuous
640
Vile Germs R Equip
641
Violet Crystal R Equip
642
War-Lion Ritual N Ritual
643
Warrior Elimination R Normal
644
Wasteland R Field
645
Water Hazard SR Continuous
646
Wattcine N Continuous
647
Weapon Change N Continuous
648
Wetlands SR Field
649
Where Arf Thou? R Normal
650
White Dragon Ritual N Ritual
651
White Elephant's Gift R Normal
652
Wicked-Breaking Flamberge - Baou SR Equip
653
Wild Nature's Release R Normal
654
Wonder Balloons SR Continuous
655
Wonder Clover N Normal
656
Wonder Wand SR Equip
657
Worm Bait N Normal
658
Worm Call N Continuous
659
Yami R Field
660
Yellow Luster Shield R Continuous
661
Zera Ritual N Ritual
662
Zombie World SR Field