ลำดับ รูป ชื่อ ระดับ ประเภท
1
A Feint Plan N Normal
2
A Hero Emerges R Normal
3
A Major Upset N Normal
4
A Rival Appears! R Normal
5
Accumulated Fortune N Normal
6
Adhesion Trap Hole SR Normal
7
Aegis of Gaia N Continuous
8
Alchemy Cycle N Normal
9
Altar for Tribute N Normal
10
Amazoness Archers SR Normal
11
Amazoness Shamanism R Normal
12
Amazoness Willpower SR Continuous
13
Anti-Magic Prism R Normal
14
Anti-Spell N Counter
15
Appointer of the Red Lotus N Normal
16
Aqua Chorus R Continuous
17
Aquamirror Cycle N Normal
18
Armageddon Designator N Normal
19
Armor Break N Counter
20
Assault on GHQ R Normal
21
Assault Spirits N Normal
22
Astral Barrier R Continuous
23
Attack and Receive R Normal
24
Attack Reflector Unit R Normal
25
Backup Soldier R Normal
26
Bad Reaction to Simochi SR Continuous
27
Bamboo Scrap N Normal
28
Battle Mania none Normal
29
Beast Rising R Continuous
30
Beckoning Light R Normal
31
Beginning of Heaven and Earth R Normal
32
Birthright SR Continuous
33
Blast Held by a Tribute UR Normal
34
Bone Temple Block R Normal
35
Booby Trap E R Normal
36
Bottomless Shifting Sand N Continuous
37
Brain Hazard R Continuous
38
Bright Future N Normal
39
Bujin Regalia - The Sword R Normal
40
Burst Breath SR Normal
41
Burst Rebirth R Normal
42
By Order of the Emperor SR Continuous
43
Call of the Earthbound R Normal
44
Call of the Haunted none Continuous
45
Card of Sacrifice N Normal
46
Cash Back N Counter
47
Castle Walls R Normal
48
Chain Destruction R Normal
49
Chain Healing N Normal
50
Chain Ignition N Continuous
51
Champion's Vigilance SR Counter
52
Chivalry R Counter
53
Chthonian Blast none Normal
54
Chthonian Polymer R Normal
55
Cloning R Normal
56
Coffin Seller N Continuous
57
Collected Power SR Normal
58
Commander of Swords N Normal
59
Common Charity R Normal
60
Conscription N Normal
61
Copy Knight N Continuous
62
Counter Counter N Counter
63
Covering Fire R Normal
64
Crevice Into the Different Dimension R Normal
65
Cry Havoc! R Continuous
66
Crystal Pair none Normal
67
Curse of Aging R Normal
68
Curse of Anubis R Normal
69
Curse of Royal R Counter
70
Cursed Seal of the Forbidden Spell SR Counter
71
Cyber Network none Continuous
72
D - Chain R Normal
73
D - Counter none Normal
74
D. Tribe N Normal
75
D.D. Trap Hole N Normal
76
Damage = Reptile SR Continuous
77
Damage Gate SR Normal
78
Damage Translation N Normal
79
Dark Coffin R Normal
80
Dark Mirror Force R Normal
81
Dark Renewal none Normal
82
Dark Smog R Continuous
83
Dark Spirit Art - Greed R Normal
84
Dark Spirit of the Silent SR Normal
85
Deal of Phantom R Normal
86
Defenders Intersect N Normal
87
Defense Draw SR Normal
88
Des Counterblow R Continuous
89
Desert Sunlight R Normal
90
Destiny Mirage R Normal
91
Destiny Signal SR Normal
92
Destruct Potion SR Normal
93
Destruction Jammer N Counter
94
Destruction of Destiny R Normal
95
Destruction Punch N Normal
96
Destruction Ring none Normal
97
Destructive Draw R Continuous
98
Dice Re-Roll R Normal
99
Dice Try! N Counter
100
Dice-nied N Continuous
101
Different Dimension Ground R Normal
102
Dimension Gate SR Continuous
103
Dimensional Inversion R Normal
104
Disappear N Normal
105
Disarm N Counter
106
Disarmament N Normal
107
Disturbance Strategy N Normal
108
Divine Wrath UR Counter
109
DNA Checkup SR Normal
110
DNA Surgery SR Continuous
111
DNA Transplant SR Continuous
112
Doble Passe none Normal
113
Double Magical Arm Bind SR Normal
114
Double Payback R Continuous
115
Dragon's Rage R Continuous
116
Dragon's Rebirth R Normal
117
Dragoncarnation R Normal
118
Draining Shield SR Normal
119
Dramatic Rescue N Normal
120
Earthshaker N Normal
121
Eatgaboon N Normal
122
Elemental Recharge R Normal
123
Eliminating the League UR Normal
124
Embodiment of Apophis UR Continuous
125
Enchanted Javelin N Normal
126
Energy Drain N Normal
127
Energy-Absorbing Monolith N Normal
128
Enervating Mist N Continuous
129
Escape from the Dark Dimension UR Continuous
130
Eternal Dread none Normal
131
Evil Blast N Normal
132
Exchange of Night and Day N Continuous
133
Exhausting Spell N Normal
134
Exterio's Fang N Counter
135
Extinction on Schedule N Normal
136
Extra Buck N Continuous
137
Fairy's Hand Mirror R Normal
138
Fake Trap R Normal
139
Fatal Abacus N Continuous
140
Feather Wind N Counter
141
Fiend Griefing R Normal
142
Fiend's Hand Mirror N Normal
143
Fine N Normal
144
Fire Formation - Tenken R Continuous
145
First-Aid Squad SR Normal
146
Fish Depth Charge UR Normal
147
Five Brothers Explosion N Continuous
148
Flashbang R Normal
149
Floodgate Trap Hole UR Normal
150
Foolish Revival N Normal
151
Forced Ceasefire N Normal
152
Forgotten Temple of the Deep SR Continuous
153
Fossil Excavation SR Continuous
154
Fragment Fusion N Normal
155
Fruits of Kozaky's Studies N Normal
156
Fuh-Rin-Ka-Zan N Normal
157
Gamble R Normal
158
Gamushara SR Normal
159
Gemini Booster SR Normal
160
Gemini Counter N Normal
161
Gemini Trap Hole UR Normal
162
Generation Shift N Normal
163
Ghost of a Grudge R Normal
164
Ghostrick Break SR Normal
165
Ghostrick Scare R Normal
166
Ghostrick Vanish R Normal
167
Ghosts From the Past SR Normal
168
Gift of The Mystical Elf none Normal
169
Gift of The Mystical Elf N Normal
170
Give and Take N Normal
171
Gladiator Lash N Normal
172
Goblin Out of the Frying Pan N Counter
173
Good Goblin Housekeeping R Normal
174
Gorgon's Eye SR Normal
175
Graceful Tear N Normal
176
Grave Lure N Normal
177
Gravelstorm N Normal
178
Graverobber R Normal
179
Graverobber's Retribution N Continuous
180
Gust N Normal
181
Half Counter R Normal
182
Hallowed Life Barrier R Normal
183
Hard-sellin' Goblin R Continuous
184
Hard-sellin' Zombie N Continuous
185
Hazy Glory N Continuous
186
Hero Barrier R Normal
187
Hero Medal N Normal
188
Hero's Rule 2 N Counter
189
Heroic Gift R Normal
190
Hidden Soldiers R Normal
191
Hidden Spellbook N Normal
192
High Tide on Fire Island N Normal
193
House of Adhesive Tape R Normal
194
Hunting Instinct SR Normal
195
Hysteric Party none Continuous
196
Impenetrable Attack SR Normal
197
Infinite Dismissal R Continuous
198
Inspiration SR Normal
199
Interdimensional Matter Transporter R Normal
200
Jam Defender N Continuous
201
Jar of Avarice R Normal
202
Jar of Greed R Normal
203
Judgment of Anubis R Counter
204
Judgment of Thunder SR Normal
205
Jurrac Impact none Normal
206
Kickfire N Continuous
207
Kunai with Chain None Normal
208
Labyrinth of Nightmare N Continuous
209
Legacy of Yata-Garasu SR Normal
210
Life Absorbing Machine N Continuous
211
Light of Destruction N Continuous
212
Light Spiral N Continuous
213
Lightforce Sword R Normal
214
Limit Impulse N Normal
215
Limit Reverse SR Continuous
216
Lineage of Destruction R Normal
217
Localized Tornado N Normal
218
Lucky Punch N Continuous
219
Machine King - 3000 B.C. N Continuous
220
Magic Cylinder none Normal
221
Magic Deflector R Normal
222
Magic Drain UR Counter
223
Magic Jammer UR Counter
224
Magical Arm Shield UR Normal
225
Magical Hats SR Normal
226
Magician's Circle SR Normal
227
Magnet Force N Normal
228
Malfunction N Counter
229
Mask of Weakness R Normal
230
Massivemorph N Normal
231
Metalmorph SR Normal
232
Meteorain N Normal
233
Michizure UR Normal
234
Micro Ray R Normal
235
Mind Haxorz R Normal
236
Miracle Restoring N Normal
237
Mirror Wall UR Continuous
238
Monster Rebone SR Continuous
239
Muko R Normal
240
Nature's Reflection N Normal
241
Needlebug Nest R Normal
242
Negate Attack none Counter
243
Next to be Lost N Normal
244
Nightmare Wheel none Continuous
245
Ninjitsu Art of Duplication N Continuous
246
Ninjitsu Art of Shadow Sealing N Continuous
247
Ninjitsu Art of Transformation UR Continuous
248
Nitwit Outwit N Normal
249
Numinous Healer R Normal
250
Nutrient Z N Normal
251
Oath of Companionship R Normal
252
Onikuji SR Continuous
253
Option Hunter N Normal
254
Order to Smash R Normal
255
Over Capacity R Normal
256
Over Limit N Normal
257
Overwhelm N Counter
258
Painful Escape N Normal
259
Parry N Counter
260
Physical Double R Normal
261
Pikeru's Circle of Enchantment SR Normal
262
Pineapple Blast R Normal
263
Pitch-Black Power Stone R Continuous
264
Plant Food Chain R Normal
265
Power Wall none Normal
266
Powerful Rebirth SR Continuous
267
Premature Return R Normal
268
Prepare to Strike Back N Continuous
269
Psychic Reactor N Normal
270
Psychic Rejuvenation N Normal
271
Psychic Shockwave SR Normal
272
Pulse Mines SR Normal
273
Puzzle Reborn R Normal
274
Pyramid of Light N Continuous
275
Pyroxene Fusion N Normal
276
Queen's Pawn SR Normal
277
Radiant Mirror Force N Normal
278
Raigeki Bottle N Continuous
279
Rain Storm N Normal
280
Rainbow Life SR Normal
281
Rare Metalmorph SR Continuous
282
Ray of Hope N Normal
283
Ready for Intercepting R Normal
284
Rebound N Counter
285
Red-Eyes Spirit SR Normal
286
Regretful Rebirth SR Normal
287
Reinforcements SR Normal
288
Release from Stone SR Continuous
289
Release from Stone none Continuous
290
Relieve Monster N Normal
291
Remove Brainwashing N Continuous
292
Retort N Counter
293
Return N Normal
294
Return Soul N Normal
295
Reverse Reuse N Normal
296
Reverse Trap SR Normal
297
Riryoku Field N Counter
298
Rising Energy SR Normal
299
Rite of Spirit none Normal
300
Ritual Buster N Normal
301
Ritual Sealing R Normal
302
Roaring Earth N Continuous
303
Roll Out! R Normal
304
Rope of Life R Normal
305
Royal Command R Continuous
306
Royal Surrender N Counter
307
Sakuretsu Armor none Normal
308
Sanguine Swamp N Continuous
309
Seal of Wickedness R Continuous
310
Sealing Ceremony of Katon R Continuous
311
Sealing Ceremony of Mokuton N Continuous
312
Sealing Ceremony of Raiton N Continuous
313
Sealing Ceremony of Suiton N Continuous
314
Secrets of the Gallant R Normal
315
Security Orb R Normal
316
Seismic Shockwave R Continuous
317
Seven Tools of the Bandit UR Counter
318
Shadow of Eyes R Normal
319
Shattered Axe R Continuous
320
Shield Spear R Normal
321
Shien's Scheme N Normal
322
Shining Silver Force N Counter
323
Simultaneous Loss N Normal
324
Sinister Seeds N Normal
325
Six Strike - Thunder Blast N Normal
326
Skill Successor SR Normal
327
Skull Dice SR Normal
328
Skull Invitation SR Continuous
329
Skull Lair R Continuous
330
Slip Summon N Normal
331
Snake Fang N Normal
332
Snake Whistle N Normal
333
Solemn Scolding SR Counter
334
Solemn Wishes SR Continuous
335
Soul Demolition N Continuous
336
Soul Resurrection UR Continuous
337
Soul Rope R Normal
338
Soul Transition SR Normal
339
Spell Purification N Normal
340
Spell Reclamation N Normal
341
Spell Shield Type-8 SR Counter
342
Spell Vanishing N Counter
343
Spider Egg R Normal
344
Spirit Barrier R Continuous
345
Spirit's Invitation N Continuous
346
Spiritual Earth Art - Kurogane SR Normal
347
Spiritual Light Art - Hijiri R Normal
348
Spiritual Wind Art - Miyabi None Normal
349
Statue of the Wicked R Normal
350
Staunch Defender R Normal
351
Straight Flush N Normal
352
Summon Gate R Continuous
353
Survival Instinct R Normal
354
Swiftstrike Armor N Continuous
355
Synthetic Seraphim N Continuous
356
Talisman Of Spell sealing N Continuous
357
Taunt N Normal
358
Terra Firma Gravity N Normal
359
Terrible Deal R Normal
360
The Dragon's Bead N Continuous
361
The Emperor's Holiday N Continuous
362
The Eye of Truth R Continuous
363
The Forces of Darkness R Normal
364
The Golden Apples SR Normal
365
The Grave of Enkindling R Normal
366
The League of Uniform Nomenclature R Normal
367
The Regulation of Tribe SR Continuous
368
The Spell Absorbing Life N Normal
369
Three of a Kind N Normal
370
Tiki Curse SR Continuous
371
Tiki Soul UR Continuous
372
Time Machine SR Normal
373
Toon Defense N Continuous
374
Tornado Wall none Continuous
375
Tragedy R Normal
376
Transmigration Break N Continuous
377
Trap Jammer R Counter
378
Trap of Board Eraser N Counter
379
Trap Reclamation N Normal
380
Treasure Map N Normal
381
Treaty on Uniform Nomenclature N Normal
382
Triamid Pulse SR Continuous
383
Triggered Summon R Normal
384
Trojan Blast N Normal
385
Trojan Gladiator Beast N Normal
386
Turnabout N Normal
387
Tutan Mask N Counter
388
Two-Pronged attack N Normal
389
Type Zero Magic Crusher R Continuous
390
Typhoon SR Normal
391
Tyrant Wing R Normal
392
Tyrant's Tirade N Continuous
393
Ultimate Providence R Counter
394
Unified Front R Normal
395
Union Scramble SR Normal
396
Urgent Ritual Art R Normal
397
Vanity's Call N Counter
398
Virus Cannon N Normal
399
Void Trap Hole SR Normal
400
Volcanic Recharge N Normal
401
Wall of Disruption SR Normal
402
Weed Out R Normal
403
Widespread Ruin none Normal
404
Wild Tornado SR Normal
405
Windstorm of Etaqua R Normal
406
Wolf in Sheep's Clothing N Normal
407
Xing Zhen Hu SR Continuous
408
Zero Gravity none Normal
409
Zoma the Spirit none Continuous