ลำดับ รูป ชื่อ ระดับ ประเภท
1
A Feint Plan N Normal
2
A Hero Emerges R Normal
3
A Major Upset N Normal
4
A Rival Appears! R Normal
5
Absolute End N Normal
6
Accumulated Fortune N Normal
7
Adhesion Trap Hole SR Normal
8
Aegis of Gaia N Continuous
9
Alchemy Cycle N Normal
10
Altar for Tribute N Normal
11
Amazoness Archers SR Normal
12
Amazoness Onslaught R Continuous
13
Amazoness Shamanism R Normal
14
Amazoness Willpower SR Continuous
15
Anti-Magic Prism R Normal
16
Anti-Spell N Counter
17
Appointer of the Red Lotus N Normal
18
Aqua Chorus R Continuous
19
Aquamirror Cycle N Normal
20
Aquamirror Illusion N Normal
21
Aquamirror Meditation N Normal
22
Archfiend's Roar R Normal
23
Armageddon Designator N Normal
24
Armor Break N Counter
25
Arsenal Robber N Normal
26
Assault on GHQ R Normal
27
Assault Spirits N Normal
28
Astral Barrier R Continuous
29
Attack and Receive R Normal
30
Attack Reflector Unit R Normal
31
Backup Soldier R Normal
32
Bad Reaction to Simochi SR Continuous
33
Bamboo Scrap N Normal
34
Battle Mania none Normal
35
Beast Rising R Continuous
36
Beckoning Light R Normal
37
Beginning of Heaven and Earth R Normal
38
Birthright SR Continuous
39
Blast Held by a Tribute UR Normal
40
Blast with Chain SR Normal
41
Bonding - DHO N Normal
42
Bone Temple Block R Normal
43
Booby Trap E R Normal
44
Bottomless Shifting Sand N Continuous
45
Brain Hazard R Continuous
46
Brainwashing Beam R Continuous
47
Bright Future N Normal
48
Bujin Regalia - The Sword R Normal
49
Burst Breath SR Normal
50
Burst Rebirth R Normal
51
By Order of the Emperor SR Continuous
52
Call of the Archfiend SR Continuous
53
Call of the Earthbound R Normal
54
Call of the Haunted none Continuous
55
Card of Sacrifice N Normal
56
Cash Back N Counter
57
Castle of Dragon Souls R Continuous
58
Castle Walls R Normal
59
Chain Destruction R Normal
60
Chain Healing N Normal
61
Chain Ignition N Continuous
62
Champion's Vigilance SR Counter
63
Chivalry R Counter
64
Chthonian Blast none Normal
65
Chthonian Polymer R Normal
66
Cloning R Normal
67
Coffin Seller N Continuous
68
Collected Power SR Normal
69
Commander of Swords N Normal
70
Common Charity R Normal
71
Conscription N Normal
72
Copy Knight N Continuous
73
Counter Counter N Counter
74
Counter Gem none Normal
75
Covering Fire R Normal
76
Crevice Into the Different Dimension R Normal
77
Crop Circles N Normal
78
Cry Havoc! R Continuous
79
Crystal Pair none Normal
80
Curse of Aging R Normal
81
Curse of Anubis R Normal
82
Curse of Royal R Counter
83
Cursed Seal of the Forbidden Spell SR Counter
84
Cyber Network none Continuous
85
D - Chain R Normal
86
D - Counter none Normal
87
D - Fortune R Normal
88
D-Fusion R Normal
89
D. Tribe N Normal
90
D.D. Trap Hole N Normal
91
Damage = Reptile SR Continuous
92
Damage Diet R Normal
93
Damage Gate SR Normal
94
Damage Translation N Normal
95
Damage Vaccine ? MAX N Normal
96
Dark Coffin R Normal
97
Dark Mirror Force R Normal
98
Dark Renewal none Normal
99
Dark Smog R Continuous
100
Dark Spirit Art - Greed R Normal
101
Dark Spirit of the Silent SR Normal
102
Darklight R Normal
103
Deal of Phantom R Normal
104
Defenders Intersect N Normal
105
Defense Draw SR Normal
106
Des Counterblow R Continuous
107
Desert Sunlight R Normal
108
Destiny Mirage R Normal
109
Destiny Signal SR Normal
110
Destruct Potion SR Normal
111
Destruction Jammer N Counter
112
Destruction of Destiny R Normal
113
Destruction Punch N Normal
114
Destruction Ring none Normal
115
Destructive Draw R Continuous
116
Dice Re-Roll R Normal
117
Dice Try! N Counter
118
Dice-nied N Continuous
119
Different Dimension Ground R Normal
120
Dimension Gate SR Continuous
121
Dimensional Inversion R Normal
122
Disappear N Normal
123
Disarm N Counter
124
Disarmament N Normal
125
Disturbance Strategy N Normal
126
Divine Punishment SR Counter
127
Divine Wrath UR Counter
128
DNA Checkup SR Normal
129
DNA Surgery SR Continuous
130
DNA Transplant SR Continuous
131
Doble Passe none Normal
132
Double Magical Arm Bind SR Normal
133
Double Payback R Continuous
134
Dragon's Rage R Continuous
135
Dragon's Rebirth R Normal
136
Dragoncarnation R Normal
137
Draining Shield SR Normal
138
Dramatic Rescue N Normal
139
Earthshaker N Normal
140
Eatgaboon N Normal
141
Elemental Recharge R Normal
142
Eliminating the League UR Normal
143
Embodiment of Apophis UR Continuous
144
Enchanted Javelin N Normal
145
Energy Drain N Normal
146
Energy-Absorbing Monolith N Normal
147
Enervating Mist N Continuous
148
Escape from the Dark Dimension UR Continuous
149
Eternal Dread none Normal
150
Evil Blast N Normal
151
Exchange of Night and Day N Continuous
152
Exhausting Spell N Normal
153
Exterio's Fang N Counter
154
Extinction on Schedule N Normal
155
Extra Buck N Continuous
156
Face-Off N Counter
157
Fairy's Hand Mirror R Normal
158
Fake Trap R Normal
159
Fatal Abacus N Continuous
160
Feather Wind N Counter
161
Fiend Griefing R Normal
162
Fiend's Hand Mirror N Normal
163
Fine N Normal
164
Fire Formation - Tenken R Continuous
165
First-Aid Squad SR Normal
166
Fish Depth Charge UR Normal
167
Fish Rain N Normal
168
Five Brothers Explosion N Continuous
169
Flashbang R Normal
170
Floodgate Trap Hole UR Normal
171
Foolish Revival N Normal
172
Forced Ceasefire N Normal
173
Forgotten Temple of the Deep SR Continuous
174
Fossil Excavation SR Continuous
175
Fragment Fusion N Normal
176
Fruits of Kozaky's Studies N Normal
177
Fuh-Rin-Ka-Zan N Normal
178
Full House N Normal
179
Fusion Reserve SR Normal
180
Gamble R Normal
181
Gamushara SR Normal
182
Gemini Booster SR Normal
183
Gemini Counter N Normal
184
Gemini Trap Hole UR Normal
185
Generation Shift N Normal
186
Ghost of a Grudge R Normal
187
Ghostrick Break SR Normal
188
Ghostrick Scare R Normal
189
Ghostrick Vanish R Normal
190
Ghosts From the Past SR Normal
191
Gift of The Mystical Elf none Normal
192
Gift of The Mystical Elf N Normal
193
Give and Take N Normal
194
Gladiator Lash N Normal
195
Goblin Out of the Frying Pan N Counter
196
Good Goblin Housekeeping R Normal
197
Gorgon's Eye SR Normal
198
Graceful Tear N Normal
199
Grave Lure N Normal
200
Gravelstorm N Normal
201
Graverobber R Normal
202
Graverobber's Retribution N Continuous
203
Gust N Normal
204
Half Counter R Normal
205
Hallowed Life Barrier R Normal
206
Hard-sellin' Goblin R Continuous
207
Hard-sellin' Zombie N Continuous
208
Hazy Glory N Continuous
209
Hero Barrier R Normal
210
Hero Medal N Normal
211
Hero's Rule 2 N Counter
212
Heroic Gift R Normal
213
Hidden Soldiers R Normal
214
Hidden Spellbook N Normal
215
Hieratic Seal From the Ashes N Continuous
216
High Tide on Fire Island N Normal
217
House of Adhesive Tape R Normal
218
Hunting Instinct SR Normal
219
Hysteric Party none Continuous
220
Impenetrable Attack SR Normal
221
Infinite Dismissal R Continuous
222
Inspiration SR Normal
223
Interdimensional Matter Transporter R Normal
224
Inverse Universe SR Normal
225
Jam Defender N Continuous
226
Jar of Avarice R Normal
227
Jar of Greed R Normal
228
Judgment of Anubis R Counter
229
Judgment of Thunder SR Normal
230
Jurrac Impact none Normal
231
Kickfire N Continuous
232
Kunai with Chain None Normal
233
Labyrinth of Nightmare N Continuous
234
Legacy of Yata-Garasu SR Normal
235
Life Absorbing Machine N Continuous
236
Light of Destruction N Continuous
237
Light Spiral N Continuous
238
Lightforce Sword R Normal
239
Limit Impulse N Normal
240
Limit Reverse SR Continuous
241
Lineage of Destruction R Normal
242
Localized Tornado N Normal
243
Lucky Punch N Continuous
244
Machine King - 3000 B.C. N Continuous
245
Magic Cylinder none Normal
246
Magic Deflector R Normal
247
Magic Drain UR Counter
248
Magic Jammer UR Counter
249
Magical Arm Shield UR Normal
250
Magical Hats SR Normal
251
Magician's Circle SR Normal
252
Magnet Force N Normal
253
Malfunction N Counter
254
Mask of Weakness R Normal
255
Massivemorph N Normal
256
Memory Loss SR Normal
257
Metalmorph SR Normal
258
Meteorain N Normal
259
Michizure UR Normal
260
Micro Ray R Normal
261
Mind Haxorz R Normal
262
Miracle Restoring N Normal
263
Mirror Mail N Normal
264
Mirror Wall UR Continuous
265
Monster Rebone SR Continuous
266
Muko R Normal
267
Mythical Bestiamorph N Continuous
268
Nature's Reflection N Normal
269
Needle Ceiling UR Normal
270
Needlebug Nest R Normal
271
Negate Attack none Counter
272
Next to be Lost N Normal
273
Nightmare Wheel none Continuous
274
Ninjitsu Art of Duplication N Continuous
275
Ninjitsu Art of Shadow Sealing N Continuous
276
Ninjitsu Art of Transformation UR Continuous
277
Nitwit Outwit N Normal
278
No Entry!! none Normal
279
Numinous Healer R Normal
280
Nutrient Z N Normal
281
Oath of Companionship R Normal
282
Onikuji SR Continuous
283
Oops! N Normal
284
Option Hunter N Normal
285
Orbital Bombardment N Normal
286
Order to Smash R Normal
287
Over Capacity R Normal
288
Over Limit N Normal
289
Overwhelm N Counter
290
Painful Escape N Normal
291
Paleozoic Canadia UR Normal
292
Paleozoic Eldonia N Normal
293
Paleozoic Leanchoilia N Normal
294
Paleozoic Marrella N Normal
295
Paleozoic Pikaia R Normal
296
Parry N Counter
297
Physical Double R Normal
298
Pikeru's Circle of Enchantment SR Normal
299
Pineapple Blast R Normal
300
Pitch-Black Power Stone R Continuous
301
Plant Food Chain R Normal
302
Power Wall none Normal
303
Powerful Rebirth SR Continuous
304
Premature Return R Normal
305
Prepare to Strike Back N Continuous
306
Psychic Reactor N Normal
307
Psychic Rejuvenation N Normal
308
Psychic Shockwave SR Normal
309
Pulse Mines SR Normal
310
Puzzle Reborn R Normal
311
Pyramid of Light N Continuous
312
Pyroxene Fusion N Normal
313
Queen's Pawn SR Normal
314
Radiant Mirror Force N Normal
315
Raigeki Bottle N Continuous
316
Rain Storm N Normal
317
Rainbow Life SR Normal
318
Rainbow Path R Normal
319
Rare Metalmorph SR Continuous
320
Ray of Hope N Normal
321
Ready for Intercepting R Normal
322
Rebound N Counter
323
Red-Eyes Spirit SR Normal
324
Regretful Rebirth SR Normal
325
Reinforcements SR Normal
326
Release from Stone SR Continuous
327
Release from Stone none Continuous
328
Relieve Monster N Normal
329
Remove Brainwashing N Continuous
330
Retort N Counter
331
Return N Normal
332
Return Soul N Normal
333
Reverse Glasses R Normal
334
Reverse Reuse N Normal
335
Reverse Trap SR Normal
336
Riryoku Field N Counter
337
Rising Energy SR Normal
338
Rite of Spirit none Normal
339
Ritual Buster N Normal
340
Ritual Sealing R Normal
341
Roaring Earth N Continuous
342
Roll Out! R Normal
343
Rope of Life R Normal
344
Royal Command R Continuous
345
Royal Surrender N Counter
346
Sakuretsu Armor none Normal
347
Sanguine Swamp N Continuous
348
Sea Stealth Attack SR Continuous
349
Seal of Wickedness R Continuous
350
Sealing Ceremony of Katon R Continuous
351
Sealing Ceremony of Mokuton N Continuous
352
Sealing Ceremony of Raiton N Continuous
353
Sealing Ceremony of Suiton N Continuous
354
Secrets of the Gallant R Normal
355
Security Orb R Normal
356
Seismic Shockwave R Continuous
357
Seven Tools of the Bandit UR Counter
358
Shadow of Eyes R Normal
359
Shattered Axe R Continuous
360
Shield Spear R Normal
361
Shien's Scheme N Normal
362
Shining Silver Force N Counter
363
Showdown of the Secret Sense Scroll Techniques R Counter
364
Simultaneous Loss N Normal
365
Sinister Seeds N Normal
366
Six Strike - Thunder Blast N Normal
367
Skill Successor SR Normal
368
Skull Dice SR Normal
369
Skull Invitation SR Continuous
370
Skull Lair R Continuous
371
Slip Summon N Normal
372
Snake Fang N Normal
373
Snake Whistle N Normal
374
Solemn Scolding SR Counter
375
Solemn Wishes SR Continuous
376
Soul Demolition N Continuous
377
Soul Resurrection UR Continuous
378
Soul Rope R Normal
379
Soul Transition SR Normal
380
Sound the Retreat! N Normal
381
Spatial Collapse N Continuous
382
Spell Purification N Normal
383
Spell Reclamation N Normal
384
Spell Shield Type-8 SR Counter
385
Spell Vanishing N Counter
386
Spider Egg R Normal
387
Spikeshield with Chain R Normal
388
Spirit Barrier R Continuous
389
Spirit's Invitation N Continuous
390
Spiritual Earth Art - Kurogane SR Normal
391
Spiritual Light Art - Hijiri R Normal
392
Spiritual Wind Art - Miyabi None Normal
393
Statue of the Wicked R Normal
394
Staunch Defender R Normal
395
Straight Flush N Normal
396
Stygian Dirge R Continuous
397
Summon Gate R Continuous
398
Supercharge R Normal
399
Survival Instinct R Normal
400
Swamp Mirrorer UR Continuous
401
Swiftstrike Armor N Continuous
402
Sylvan Waterslide N Continuous
403
Synthetic Seraphim N Continuous
404
Talisman Of Spell sealing N Continuous
405
Taunt N Normal
406
Terra Firma Gravity N Normal
407
Terrible Deal R Normal
408
The Dragon's Bead N Continuous
409
The Emperor's Holiday N Continuous
410
The Eye of Truth R Continuous
411
The Forces of Darkness R Normal
412
The Golden Apples SR Normal
413
The Grave of Enkindling R Normal
414
The League of Uniform Nomenclature R Normal
415
The Regulation of Tribe SR Continuous
416
The Spell Absorbing Life N Normal
417
Three of a Kind N Normal
418
Tiki Curse SR Continuous
419
Tiki Soul UR Continuous
420
Time Machine SR Normal
421
Toon Defense N Continuous
422
Tornado Wall none Continuous
423
Tragedy R Normal
424
Transmigration Break N Continuous
425
Trap Jammer R Counter
426
Trap of Board Eraser N Counter
427
Trap Reclamation N Normal
428
Treasure Map N Normal
429
Treaty on Uniform Nomenclature N Normal
430
Triamid Pulse SR Continuous
431
Triggered Summon R Normal
432
Trojan Blast N Normal
433
Trojan Gladiator Beast N Normal
434
Turnabout N Normal
435
Tutan Mask N Counter
436
Two-Pronged attack N Normal
437
Type Zero Magic Crusher R Continuous
438
Typhoon SR Normal
439
Tyrant Wing R Normal
440
Tyrant's Tirade N Continuous
441
Ultimate Providence R Counter
442
Underworld Egg Clutch N Normal
443
Unified Front R Normal
444
Union Scramble SR Normal
445
United Front R Counter
446
Urgent Ritual Art R Normal
447
Vanity's Call N Counter
448
Virus Cannon N Normal
449
Void Trap Hole SR Normal
450
Volcanic Recharge N Normal
451
Wall of Disruption SR Normal
452
Weed Out R Normal
453
Widespread Ruin none Normal
454
Wild Tornado SR Normal
455
Windstorm of Etaqua R Normal
456
Wolf in Sheep's Clothing N Normal
457
Xing Zhen Hu SR Continuous
458
Zero Gravity none Normal
459
Zoma the Spirit none Continuous