ลำดับ รูป ชื่อ ระดับ ประเภท
1
A Feint Plan N Normal
2
A Hero Emerges R Normal
3
A Major Upset N Normal
4
A Rival Appears! R Normal
5
Accumulated Fortune N Normal
6
Adhesion Trap Hole SR Normal
7
Aegis of Gaia N Continuous
8
Altar for Tribute N Normal
9
Amazoness Archers SR Normal
10
Amazoness Shamanism R Normal
11
Amazoness Willpower SR Continuous
12
Anti-Magic Prism R Normal
13
Anti-Spell N Counter
14
Appointer of the Red Lotus N Normal
15
Aqua Chorus R Continuous
16
Aquamirror Cycle N Normal
17
Armageddon Designator N Normal
18
Armor Break N Counter
19
Assault on GHQ R Normal
20
Assault Spirits N Normal
21
Astral Barrier R Continuous
22
Attack and Receive R Normal
23
Backup Soldier R Normal
24
Bad Reaction to Simochi SR Continuous
25
Bamboo Scrap N Normal
26
Battle Mania none Normal
27
Beast Rising R Continuous
28
Beckoning Light R Normal
29
Beginning of Heaven and Earth R Normal
30
Birthright SR Continuous
31
Blast Held by a Tribute UR Normal
32
Bone Temple Block R Normal
33
Booby Trap E R Normal
34
Bottomless Shifting Sand N Continuous
35
Brain Hazard R Continuous
36
Bright Future N Normal
37
Burst Breath SR Normal
38
Burst Rebirth R Normal
39
Call of the Earthbound R Normal
40
Call of the Haunted none Continuous
41
Cash Back N Counter
42
Castle Walls R Normal
43
Chain Destruction R Normal
44
Chain Healing N Normal
45
Chain Ignition N Continuous
46
Champion's Vigilance SR Counter
47
Chivalry R Counter
48
Chthonian Blast none Normal
49
Chthonian Polymer R Normal
50
Cloning R Normal
51
Coffin Seller N Continuous
52
Collected Power SR Normal
53
Common Charity R Normal
54
Conscription N Normal
55
Counter Counter N Counter
56
Covering Fire R Normal
57
Crevice Into the Different Dimension R Normal
58
Cry Havoc! R Continuous
59
Crystal Pair none Normal
60
Curse of Aging R Normal
61
Curse of Anubis R Normal
62
Curse of Royal R Counter
63
Cursed Seal of the Forbidden Spell SR Counter
64
D - Chain R Normal
65
D - Counter none Normal
66
D. Tribe N Normal
67
D.D. Trap Hole N Normal
68
Damage = Reptile SR Continuous
69
Damage Gate SR Normal
70
Damage Translation N Normal
71
Dark Coffin R Normal
72
Dark Mirror Force R Normal
73
Dark Renewal none Normal
74
Dark Spirit Art - Greed R Normal
75
Dark Spirit of the Silent SR Normal
76
Deal of Phantom R Normal
77
Defenders Intersect N Normal
78
Des Counterblow R Continuous
79
Desert Sunlight R Normal
80
Destiny Mirage R Normal
81
Destiny Signal SR Normal
82
Destruct Potion SR Normal
83
Destruction Jammer N Counter
84
Destruction of Destiny R Normal
85
Destruction Ring none Normal
86
Destructive Draw R Continuous
87
Dice Re-Roll R Normal
88
Dice Try! N Counter
89
Dice-nied N Continuous
90
Different Dimension Ground R Normal
91
Dimension Gate SR Continuous
92
Dimensional Inversion R Normal
93
Disappear N Normal
94
Disarm N Counter
95
Disarmament N Normal
96
Disturbance Strategy N Normal
97
Divine Wrath UR Counter
98
DNA Checkup SR Normal
99
DNA Surgery SR Continuous
100
DNA Transplant SR Continuous
101
Doble Passe none Normal
102
Double Magical Arm Bind SR Normal
103
Dragon's Rage R Continuous
104
Dragon's Rebirth R Normal
105
Dragoncarnation R Normal
106
Draining Shield SR Normal
107
Dramatic Rescue N Normal
108
Earthshaker N Normal
109
Eatgaboon N Normal
110
Elemental Recharge R Normal
111
Eliminating the League UR Normal
112
Embodiment of Apophis UR Continuous
113
Enchanted Javelin N Normal
114
Energy Drain N Normal
115
Energy-Absorbing Monolith N Normal
116
Escape from the Dark Dimension UR Continuous
117
Eternal Dread none Normal
118
Evil Blast N Normal
119
Exchange of Night and Day N Continuous
120
Exhausting Spell N Normal
121
Exterio's Fang N Counter
122
Extinction on Schedule N Normal
123
Extra Buck N Continuous
124
Fairy's Hand Mirror R Normal
125
Fake Trap R Normal
126
Fatal Abacus N Continuous
127
Feather Wind N Counter
128
Fiend Griefing R Normal
129
Fiend's Hand Mirror N Normal
130
Fire Formation - Tenken R Continuous
131
First-Aid Squad SR Normal
132
Fish Depth Charge UR Normal
133
Floodgate Trap Hole UR Normal
134
Forced Ceasefire N Normal
135
Forgotten Temple of the Deep SR Continuous
136
Fossil Excavation SR Continuous
137
Fruits of Kozaky's Studies N Normal
138
Fuh-Rin-Ka-Zan N Normal
139
Gamushara SR Normal
140
Gemini Booster SR Normal
141
Gemini Counter N Normal
142
Generation Shift N Normal
143
Gift of The Mystical Elf none Normal
144
Gift of The Mystical Elf N Normal
145
Give and Take N Normal
146
Gladiator Lash N Normal
147
Goblin Out of the Frying Pan N Counter
148
Good Goblin Housekeeping R Normal
149
Gorgon's Eye SR Normal
150
Graceful Tear N Normal
151
Grave Lure N Normal
152
Gravelstorm N Normal
153
Graverobber R Normal
154
Graverobber's Retribution N Continuous
155
Gust N Normal
156
Half Counter R Normal
157
Hallowed Life Barrier R Normal
158
Hard-sellin' Goblin R Continuous
159
Hard-sellin' Zombie N Continuous
160
Hero Barrier R Normal
161
Hero Medal N Normal
162
Heroic Gift R Normal
163
Hidden Soldiers R Normal
164
Hidden Spellbook N Normal
165
High Tide on Fire Island N Normal
166
House of Adhesive Tape R Normal
167
Hunting Instinct SR Normal
168
Hysteric Party none Continuous
169
Impenetrable Attack SR Normal
170
Infinite Dismissal R Continuous
171
Inspiration SR Normal
172
Interdimensional Matter Transporter R Normal
173
Jam Defender N Continuous
174
Jar of Avarice R Normal
175
Jar of Greed R Normal
176
Judgment of Anubis R Counter
177
Judgment of Thunder SR Normal
178
Jurrac Impact none Normal
179
Kickfire N Continuous
180
Kunai with Chain None Normal
181
Labyrinth of Nightmare N Continuous
182
Legacy of Yata-Garasu SR Normal
183
Life Absorbing Machine N Continuous
184
Light of Destruction N Continuous
185
Lightforce Sword R Normal
186
Limit Impulse N Normal
187
Limit Reverse SR Continuous
188
Lineage of Destruction R Normal
189
Localized Tornado N Normal
190
Lucky Punch N Continuous
191
Machine King - 3000 B.C. N Continuous
192
Magic Cylinder none Normal
193
Magic Deflector R Normal
194
Magic Drain UR Counter
195
Magic Jammer UR Counter
196
Magical Arm Shield UR Normal
197
Magical Hats SR Normal
198
Magician's Circle SR Normal
199
Magnet Force N Normal
200
Malfunction N Counter
201
Mask of Weakness R Normal
202
Massivemorph N Normal
203
Metalmorph SR Normal
204
Meteorain N Normal
205
Michizure UR Normal
206
Micro Ray R Normal
207
Mind Haxorz R Normal
208
Miracle Restoring N Normal
209
Mirror Wall UR Continuous
210
Monster Rebone SR Continuous
211
Muko R Normal
212
Nature's Reflection N Normal
213
Needlebug Nest R Normal
214
Negate Attack none Counter
215
Next to be Lost N Normal
216
Nightmare Wheel none Continuous
217
Ninjitsu Art of Duplication N Continuous
218
Ninjitsu Art of Shadow Sealing N Continuous
219
Ninjitsu Art of Transformation UR Continuous
220
Nitwit Outwit N Normal
221
Numinous Healer R Normal
222
Nutrient Z N Normal
223
Oath of Companionship R Normal
224
Option Hunter N Normal
225
Order to Smash R Normal
226
Over Capacity R Normal
227
Over Limit N Normal
228
Overwhelm N Counter
229
Painful Escape N Normal
230
Parry N Counter
231
Physical Double R Normal
232
Pikeru's Circle of Enchantment SR Normal
233
Pineapple Blast R Normal
234
Pitch-Black Power Stone R Continuous
235
Plant Food Chain R Normal
236
Premature Return R Normal
237
Prepare to Strike Back N Continuous
238
Psychic Reactor N Normal
239
Psychic Rejuvenation N Normal
240
Puzzle Reborn R Normal
241
Pyramid of Light N Continuous
242
Queen's Pawn SR Normal
243
Radiant Mirror Force N Normal
244
Raigeki Bottle N Continuous
245
Rainbow Life SR Normal
246
Rare Metalmorph SR Continuous
247
Ray of Hope N Normal
248
Ready for Intercepting R Normal
249
Rebound N Counter
250
Red-Eyes Spirit SR Normal
251
Regretful Rebirth SR Normal
252
Reinforcements SR Normal
253
Release from Stone none Continuous
254
Relieve Monster N Normal
255
Remove Brainwashing N Continuous
256
Retort N Counter
257
Return N Normal
258
Return Soul N Normal
259
Reverse Reuse N Normal
260
Reverse Trap SR Normal
261
Riryoku Field N Counter
262
Rising Energy SR Normal
263
Rite of Spirit none Normal
264
Ritual Buster N Normal
265
Ritual Sealing R Normal
266
Roaring Earth N Continuous
267
Roll Out! R Normal
268
Rope of Life R Normal
269
Royal Surrender N Counter
270
Sakuretsu Armor none Normal
271
Sanguine Swamp N Continuous
272
Seal of Wickedness R Continuous
273
Sealing Ceremony of Katon R Continuous
274
Sealing Ceremony of Mokuton N Continuous
275
Sealing Ceremony of Raiton N Continuous
276
Sealing Ceremony of Suiton N Continuous
277
Secrets of the Gallant R Normal
278
Security Orb R Normal
279
Seismic Shockwave R Continuous
280
Seven Tools of the Bandit UR Counter
281
Shadow of Eyes R Normal
282
Shattered Axe R Continuous
283
Shield Spear R Normal
284
Shining Silver Force N Counter
285
Simultaneous Loss N Normal
286
Sinister Seeds N Normal
287
Skull Dice SR Normal
288
Skull Invitation SR Continuous
289
Skull Lair R Continuous
290
Slip Summon N Normal
291
Snake Fang N Normal
292
Snake Whistle N Normal
293
Solemn Scolding SR Counter
294
Solemn Wishes SR Continuous
295
Soul Demolition N Continuous
296
Soul Resurrection UR Continuous
297
Soul Rope R Normal
298
Soul Transition SR Normal
299
Spell Purification N Normal
300
Spell Reclamation N Normal
301
Spell Shield Type-8 SR Counter
302
Spell Vanishing N Counter
303
Spider Egg R Normal
304
Spirit Barrier R Continuous
305
Spirit's Invitation N Continuous
306
Spiritual Earth Art - Kurogane SR Normal
307
Spiritual Light Art - Hijiri R Normal
308
Spiritual Wind Art - Miyabi None Normal
309
Statue of the Wicked R Normal
310
Staunch Defender R Normal
311
Straight Flush N Normal
312
Summon Gate R Continuous
313
Survival Instinct R Normal
314
Synthetic Seraphim N Continuous
315
Talisman Of Spell sealing N Continuous
316
Taunt N Normal
317
Terra Firma Gravity N Normal
318
Terrible Deal R Normal
319
The Dragon's Bead N Continuous
320
The Emperor's Holiday N Continuous
321
The Eye of Truth R Continuous
322
The Golden Apples SR Normal
323
The Grave of Enkindling R Normal
324
The League of Uniform Nomenclature R Normal
325
The Regulation of Tribe SR Continuous
326
The Spell Absorbing Life N Normal
327
Tiki Soul UR Continuous
328
Time Machine SR Normal
329
Toon Defense N Continuous
330
Tornado Wall none Continuous
331
Tragedy R Normal
332
Transmigration Break N Continuous
333
Trap Jammer R Counter
334
Trap of Board Eraser N Counter
335
Trap Reclamation N Normal
336
Treasure Map N Normal
337
Treaty on Uniform Nomenclature N Normal
338
Triggered Summon R Normal
339
Trojan Blast N Normal
340
Trojan Gladiator Beast N Normal
341
Turnabout N Normal
342
Tutan Mask N Counter
343
Two-Pronged attack N Normal
344
Type Zero Magic Crusher R Continuous
345
Typhoon SR Normal
346
Tyrant Wing R Normal
347
Tyrant's Tirade N Continuous
348
Ultimate Providence R Counter
349
Unified Front R Normal
350
Union Scramble SR Normal
351
Urgent Ritual Art R Normal
352
Vanity's Call N Counter
353
Wall of Disruption SR Normal
354
Weed Out R Normal
355
Widespread Ruin none Normal
356
Wild Tornado SR Normal
357
Windstorm of Etaqua R Normal
358
Wolf in Sheep's Clothing N Normal
359
Xing Zhen Hu SR Continuous
360
Zero Gravity none Normal
361
Zoma the Spirit none Continuous