ลำดับ รูป ชื่อ ระดับ ประเภท
1
A Feint Plan N Normal
2
A Hero Emerges R Normal
3
A Major Upset N Normal
4
A Rival Appears! R Normal
5
Absolute End N Normal
6
Abyss-squall R Normal
7
Accumulated Fortune N Normal
8
Adhesion Trap Hole SR Normal
9
Aegis of Gaia N Continuous
10
Aegis of the Ocean Dragon Lord SR Normal
11
Aerial Recharge R Continuous
12
Alchemy Cycle N Normal
13
Altar for Tribute N Normal
14
Amazoness Archers SR Normal
15
Amazoness Onslaught R Continuous
16
Amazoness Shamanism R Normal
17
Amazoness Willpower SR Continuous
18
Anti-Magic Prism R Normal
19
Anti-Spell N Counter
20
Appointer of the Red Lotus N Normal
21
Aqua Chorus R Continuous
22
Aquamirror Cycle N Normal
23
Aquamirror Illusion N Normal
24
Aquamirror Meditation N Normal
25
Archfiend's Roar R Normal
26
Armageddon Designator N Normal
27
Armor Break N Counter
28
Armored Glass N Normal
29
Arsenal Robber N Normal
30
Asleep at the Switch R Normal
31
Assault on GHQ R Normal
32
Assault Spirits N Normal
33
Astral Barrier R Continuous
34
Attack and Receive R Normal
35
Attack Reflector Unit R Normal
36
Avalon N Normal
37
Backup Soldier R Normal
38
Bad Reaction to Simochi SR Continuous
39
Bamboo Scrap N Normal
40
Battle Mania none Normal
41
Battle of the Elements SR Normal
42
Battleguard Rage SR Continuous
43
Beast Rising R Continuous
44
Beckoning Light R Normal
45
Beginning of Heaven and Earth R Normal
46
Big Burn R Normal
47
Birthright SR Continuous
48
Blast Held by a Tribute UR Normal
49
Blast with Chain SR Normal
50
Bonding - DHO N Normal
51
Bone Temple Block R Normal
52
Booby Trap E R Normal
53
Bottomless Shifting Sand N Continuous
54
Brain Hazard R Continuous
55
Brainwashing Beam R Continuous
56
Bright Future N Normal
57
Brutal Potion N Normal
58
Bujin Regalia - The Sword R Normal
59
Bujinfidel N Normal
60
Burgeoning Whirlflame R Counter
61
Burst Breath SR Normal
62
Burst Rebirth R Normal
63
By Order of the Emperor SR Continuous
64
Byroad Sacrifice N Normal
65
Call of the Archfiend SR Continuous
66
Call of the Earthbound R Normal
67
Call of the Haunted none Continuous
68
Card of Sacrifice N Normal
69
Cash Back N Counter
70
Castle of Dragon Souls R Continuous
71
Castle Walls R Normal
72
Chain Destruction R Normal
73
Chain Dispel N Normal
74
Chain Healing N Normal
75
Chain Ignition N Continuous
76
Chain Whirlwind N Normal
77
Champion's Vigilance SR Counter
78
Chivalry R Counter
79
Chthonian Blast none Normal
80
Chthonian Polymer R Normal
81
Clay Charge N Normal
82
Cloning R Normal
83
Coffin Seller N Continuous
84
Collected Power SR Normal
85
Commander of Swords N Normal
86
Common Charity R Normal
87
Conscription N Normal
88
Copy Knight N Continuous
89
Counter Counter N Counter
90
Counter Gem none Normal
91
Covering Fire R Normal
92
Crevice Into the Different Dimension R Normal
93
Crop Circles N Normal
94
Cry Havoc! R Continuous
95
Crystal Pair none Normal
96
Crystal Raigeki SR Normal
97
Curse of Aging R Normal
98
Curse of Anubis R Normal
99
Curse of Royal R Counter
100
Cursed Seal of the Forbidden Spell SR Counter
101
Cyber Network none Continuous
102
Cyber Shadow Gardna R Continuous
103
D - Chain R Normal
104
D - Counter none Normal
105
D - Fortune R Normal
106
D-Fusion R Normal
107
D. Tribe N Normal
108
D.D. Trap Hole N Normal
109
Damage = Reptile SR Continuous
110
Damage Diet R Normal
111
Damage Gate SR Normal
112
Damage Polarizer R Counter
113
Damage Translation N Normal
114
Damage Vaccine ? MAX N Normal
115
Dark Coffin R Normal
116
Dark Mirror Force R Normal
117
Dark Renewal none Normal
118
Dark Smog R Continuous
119
Dark Spirit Art - Greed R Normal
120
Dark Spirit of the Silent SR Normal
121
Darklight R Normal
122
Deal of Phantom R Normal
123
Debunk SR Counter
124
Defenders Intersect N Normal
125
Defense Draw SR Normal
126
Des Counterblow R Continuous
127
Desert Sunlight R Normal
128
Destiny Mirage R Normal
129
Destiny Signal SR Normal
130
Destruct Potion SR Normal
131
Destruction Jammer N Counter
132
Destruction of Destiny R Normal
133
Destruction Punch N Normal
134
Destruction Ring none Normal
135
Destructive Draw R Continuous
136
Dice Re-Roll R Normal
137
Dice Try! N Counter
138
Dice-nied N Continuous
139
Different Dimension Ground R Normal
140
Dimension Gate SR Continuous
141
Dimensional Inversion R Normal
142
Disappear N Normal
143
Disarm N Counter
144
Disarmament N Normal
145
Disturbance Strategy N Normal
146
Divine Punishment SR Counter
147
Divine Wrath UR Counter
148
DNA Checkup SR Normal
149
DNA Surgery SR Continuous
150
DNA Transplant SR Continuous
151
Do a Barrel Roll N Counter
152
Doble Passe none Normal
153
Doppelganger N Continuous
154
Double Magical Arm Bind SR Normal
155
Double Payback R Continuous
156
Double Trap Hole N Normal
157
Dragon's Rage R Continuous
158
Dragon's Rebirth R Normal
159
Dragoncarnation R Normal
160
Draining Shield SR Normal
161
Dramatic Rescue N Normal
162
Driving Snow N Normal
163
Drowning Mirror Force UR Normal
164
Dust Tornado UR Normal
165
Earthshaker N Normal
166
Eatgaboon N Normal
167
Elemental Recharge R Normal
168
Eliminating the League UR Normal
169
Embodiment of Apophis UR Continuous
170
Enchanted Javelin N Normal
171
Energy Drain N Normal
172
Energy-Absorbing Monolith N Normal
173
Enervating Mist N Continuous
174
Escalation of the Monarchs SR Continuous
175
Escape from the Dark Dimension UR Continuous
176
Eternal Dread none Normal
177
Evil Blast N Normal
178
Exchange of Night and Day N Continuous
179
Exhausting Spell N Normal
180
Exterio's Fang N Counter
181
Extinction on Schedule N Normal
182
Extra Buck N Continuous
183
Face-Off N Counter
184
Fairy's Hand Mirror R Normal
185
Fake Trap R Normal
186
Fatal Abacus N Continuous
187
Feather Wind N Counter
188
Fiend Griefing R Normal
189
Fiend's Hand Mirror N Normal
190
Fine N Normal
191
Fire Formation - Kaiyo N Continuous
192
Fire Formation - Tenken R Continuous
193
Fire Formation - Tensen R Continuous
194
First-Aid Squad SR Normal
195
Fish Depth Charge UR Normal
196
Fish Rain N Normal
197
Five Brothers Explosion N Continuous
198
Flashbang R Normal
199
Floodgate Trap Hole UR Normal
200
Foolish Revival N Normal
201
Forced Ceasefire N Normal
202
Forgotten Temple of the Deep SR Continuous
203
Formation Union N Normal
204
Fossil Excavation SR Continuous
205
Fragment Fusion N Normal
206
Fruits of Kozaky's Studies N Normal
207
Fuh-Rin-Ka-Zan N Normal
208
Full House N Normal
209
Fusion Guard N Counter
210
Fusion Reserve SR Normal
211
Gamble R Normal
212
Gamushara SR Normal
213
Gem-Enhancement N Normal
214
Gemini Booster SR Normal
215
Gemini Counter N Normal
216
Gemini Trap Hole UR Normal
217
Generation Shift N Normal
218
Ghost of a Grudge R Normal
219
Ghostrick Break SR Normal
220
Ghostrick Scare R Normal
221
Ghostrick Vanish R Normal
222
Ghosts From the Past SR Normal
223
Gift of The Mystical Elf none Normal
224
Gift of The Mystical Elf N Normal
225
Give and Take N Normal
226
Gladiator Lash N Normal
227
Glorious Illusion R Continuous
228
Goblin Fan N Continuous
229
Goblin Out of the Frying Pan N Counter
230
Good Goblin Housekeeping R Normal
231
Gorgon's Eye SR Normal
232
Graceful Tear N Normal
233
Grave Lure N Normal
234
Gravelstorm N Normal
235
Graverobber R Normal
236
Graverobber's Retribution N Continuous
237
Gust N Normal
238
Half Counter R Normal
239
Hallowed Life Barrier R Normal
240
Hard-sellin' Goblin R Continuous
241
Hard-sellin' Zombie N Continuous
242
Hazy Glory N Continuous
243
Heartless Drop Off SR Counter
244
Heavy Slump R Normal
245
Hero Barrier R Normal
246
Hero Medal N Normal
247
Hero Signal N Normal
248
Hero Spirit N Normal
249
Hero's Rule 2 N Counter
250
Heroic Gift R Normal
251
Hidden Soldiers R Normal
252
Hidden Spellbook N Normal
253
Hieratic Seal From the Ashes N Continuous
254
High Tide on Fire Island N Normal
255
Horn of the Phantom Beast UR Normal
256
House of Adhesive Tape R Normal
257
Hunting Instinct SR Normal
258
Hysteric Party none Continuous
259
Impenetrable Attack SR Normal
260
Infestation Ripples N Normal
261
Infestation Tool N Normal
262
Infestation Wave N Normal
263
Infinite Dismissal R Continuous
264
Inspiration SR Normal
265
Interdimensional Matter Transporter R Normal
266
Intrigue Shield SR Normal
267
Inverse Universe SR Normal
268
Inzektor Orb R Normal
269
Iron Core Luster R Counter
270
Jam Defender N Continuous
271
Jar of Avarice R Normal
272
Jar of Greed R Normal
273
Judgment of Anubis R Counter
274
Judgment of Thunder SR Normal
275
Jurrac Impact none Normal
276
Kickfire N Continuous
277
Kid Guard N Normal
278
Koa'ki Meiru Shield R Normal
279
Kunai with Chain UR Normal
280
Labyrinth of Nightmare N Continuous
281
Legacy of Yata-Garasu SR Normal
282
Life Absorbing Machine N Continuous
283
Light of Destruction N Continuous
284
Light of Judgment N Normal
285
Light Spiral N Continuous
286
Lightforce Sword R Normal
287
Limit Impulse N Normal
288
Limit Reverse SR Continuous
289
Lineage of Destruction R Normal
290
Localized Tornado N Normal
291
Lucky Punch N Continuous
292
Machine King - 3000 B.C. N Continuous
293
Madolche Lesson N Normal
294
Madolche Nights N Counter
295
Madolche Tea Break N Counter
296
Madolche Waltz N Continuous
297
Madolchepalooza N Normal
298
Magic Cylinder none Normal
299
Magic Deflector R Normal
300
Magic Drain UR Counter
301
Magic Jammer UR Counter
302
Magical Arm Shield UR Normal
303
Magical Hats SR Normal
304
Magician's Circle SR Normal
305
Magnet Force N Normal
306
Malfunction N Counter
307
Mask of Weakness R Normal
308
Massivemorph N Normal
309
Memory Loss SR Normal
310
Metal Detector N Normal
311
Metalmorph SR Normal
312
Meteorain N Normal
313
Michizure UR Normal
314
Micro Ray R Normal
315
Mind Haxorz R Normal
316
Miracle Kids N Normal
317
Miracle Restoring N Normal
318
Miraculous Descent SR Continuous
319
Mirror Mail N Normal
320
Mirror of Oaths R Normal
321
Mirror Wall UR Continuous
322
Molten Whirlwind Wall N Continuous
323
Monster Rebone SR Continuous
324
Muko R Normal
325
Mystic Probe N Normal
326
Mythical Bestiamorph N Continuous
327
Nature's Reflection N Normal
328
Needle Ceiling UR Normal
329
Needlebug Nest R Normal
330
Nega-Ton Corepanel R Counter
331
Negate Attack none Counter
332
Next to be Lost N Normal
333
Nightmare Wheel none Continuous
334
Ninjitsu Art of Duplication N Continuous
335
Ninjitsu Art of Shadow Sealing N Continuous
336
Ninjitsu Art of Transformation UR Continuous
337
Nitwit Outwit N Normal
338
No Entry!! none Normal
339
Numinous Healer R Normal
340
Nutrient Z N Normal
341
Oath of Companionship R Normal
342
Onikuji SR Continuous
343
Oops! N Normal
344
Option Hunter N Normal
345
Orbital Bombardment N Normal
346
Order to Smash R Normal
347
Over Capacity R Normal
348
Over Limit N Normal
349
Overwhelm N Counter
350
Painful Escape N Normal
351
Paleozoic Canadia UR Normal
352
Paleozoic Eldonia N Normal
353
Paleozoic Hallucigenia UR Normal
354
Paleozoic Leanchoilia N Normal
355
Paleozoic Marrella N Normal
356
Paleozoic Pikaia R Normal
357
Paradox Fusion N Counter
358
Parry N Counter
359
Physical Double R Normal
360
Pikeru's Circle of Enchantment SR Normal
361
Pineapple Blast R Normal
362
Pitch-Black Power Stone R Continuous
363
Plant Food Chain R Normal
364
Power Wall none Normal
365
Powerful Rebirth SR Continuous
366
Premature Return R Normal
367
Prepare to Strike Back N Continuous
368
Proton Blast SR Continuous
369
Psychic Reactor N Normal
370
Psychic Rejuvenation N Normal
371
Psychic Shockwave SR Normal
372
Psychic Soul N Normal
373
Pulling the Rug N Counter
374
Pulse Mines SR Normal
375
Puzzle Reborn R Normal
376
Pyramid of Light N Continuous
377
Pyroxene Fusion N Normal
378
Quantum Cat SR Continuous
379
Queen's Pawn SR Normal
380
Radiant Mirror Force N Normal
381
Raging Cloudian N Normal
382
Raigeki Bottle N Continuous
383
Rain Storm N Normal
384
Rainbow Gravity R Normal
385
Rainbow Life SR Normal
386
Rainbow Path R Normal
387
Rare Metalmorph SR Continuous
388
Ray of Hope N Normal
389
Ready for Intercepting R Normal
390
Rebound N Counter
391
Red-Eyes Spirit SR Normal
392
Regretful Rebirth SR Normal
393
Reinforcements SR Normal
394
Release from Stone SR Continuous
395
Release from Stone none Continuous
396
Relieve Monster N Normal
397
Remote Revenge N Normal
398
Remove Brainwashing N Continuous
399
Retort N Counter
400
Return N Normal
401
Return of the Six Samurai R Normal
402
Return Soul N Normal
403
Reverse Glasses R Normal
404
Reverse Reuse N Normal
405
Reverse Trap SR Normal
406
Riryoku Field N Counter
407
Rising Energy SR Normal
408
Rite of Spirit none Normal
409
Ritual Buster N Normal
410
Ritual Sealing R Normal
411
Roaring Earth N Continuous
412
Roll Out! R Normal
413
Rope of Life R Normal
414
Royal Command R Continuous
415
Royal Surrender N Counter
416
Sakuretsu Armor none Normal
417
Sanguine Swamp N Continuous
418
Sea Stealth Attack SR Continuous
419
Seal of Wickedness R Continuous
420
Sealing Ceremony of Katon R Continuous
421
Sealing Ceremony of Mokuton N Continuous
422
Sealing Ceremony of Raiton N Continuous
423
Sealing Ceremony of Suiton N Continuous
424
Secrets of the Gallant R Normal
425
Security Orb R Normal
426
Seismic Shockwave R Continuous
427
Seven Tools of the Bandit UR Counter
428
Shadow of Eyes R Normal
429
Shattered Axe R Continuous
430
Shield Spear R Normal
431
Shien's Scheme N Normal
432
Shining Silver Force N Counter
433
Showdown of the Secret Sense Scroll Techniques R Counter
434
Simultaneous Loss N Normal
435
Sinister Seeds N Normal
436
Six Strike - Thunder Blast N Normal
437
Skill Successor SR Normal
438
Skull Dice SR Normal
439
Skull Invitation SR Continuous
440
Skull Lair R Continuous
441
Slip Summon N Normal
442
Snake Fang N Normal
443
Snake Whistle N Normal
444
Solemn Scolding SR Counter
445
Solemn Wishes SR Continuous
446
Sonic Boom R Normal
447
Soul Demolition N Continuous
448
Soul Resurrection UR Continuous
449
Soul Rope R Normal
450
Soul Transition SR Normal
451
Sound the Retreat! N Normal
452
Spatial Collapse N Continuous
453
Spell Purification N Normal
454
Spell Reclamation N Normal
455
Spell Shield Type-8 SR Counter
456
Spell Vanishing N Counter
457
Spell-Stopping Statute N Counter
458
Spider Egg R Normal
459
Spikeshield with Chain R Normal
460
Spirit Barrier R Continuous
461
Spirit's Invitation N Continuous
462
Spiritual Earth Art - Kurogane SR Normal
463
Spiritual Light Art - Hijiri R Normal
464
Spiritual Wind Art - Miyabi None Normal
465
Statue of the Wicked R Normal
466
Staunch Defender R Normal
467
Straight Flush N Normal
468
Stygian Dirge R Continuous
469
Summon Gate R Continuous
470
Super Junior Confrontation R Normal
471
Supercharge R Normal
472
Supernatural Regeneration N Normal
473
Survival Instinct R Normal
474
Swamp Mirrorer UR Continuous
475
Swiftstrike Armor N Continuous
476
Sylvan Waterslide N Continuous
477
Synthetic Seraphim N Continuous
478
Talisman Of Spell sealing N Continuous
479
Taunt N Normal
480
Terra Firma Gravity N Normal
481
Terrible Deal R Normal
482
That Wacky Alchemy! SR Normal
483
The Dragon's Bead N Continuous
484
The Emperor's Holiday N Continuous
485
The Eye of Truth R Continuous
486
The Forces of Darkness R Normal
487
The Golden Apples SR Normal
488
The Grave of Enkindling R Normal
489
The League of Uniform Nomenclature R Normal
490
The Regulation of Tribe SR Continuous
491
The Spell Absorbing Life N Normal
492
Three of a Kind N Normal
493
Tiki Curse SR Continuous
494
Tiki Soul UR Continuous
495
Time Machine SR Normal
496
Toon Defense N Continuous
497
Tornado Wall none Continuous
498
Tragedy R Normal
499
Training Fur Hire, Fur All Your Training Needs N Continuous
500
Transmigration Break N Continuous
501
Trap Jammer R Counter
502
Trap of Board Eraser N Counter
503
Trap Reclamation N Normal
504
Treacherous Trap Hole SR Normal
505
Treasure Map N Normal
506
Treaty on Uniform Nomenclature N Normal
507
Triamid Pulse SR Continuous
508
Triggered Summon R Normal
509
Trojan Blast N Normal
510
Trojan Gladiator Beast N Normal
511
Turnabout N Normal
512
Tutan Mask N Counter
513
Two-Pronged attack N Normal
514
Type Zero Magic Crusher R Continuous
515
Typhoon SR Normal
516
Tyrant Wing R Normal
517
Tyrant's Tirade N Continuous
518
U.A. Penalty Box SR Continuous
519
Ultimate Fire Formation - Seito R Normal
520
Ultimate Providence R Counter
521
Underworld Egg Clutch N Normal
522
Unified Front R Normal
523
Union Scramble SR Normal
524
United Front R Counter
525
Urgent Ritual Art R Normal
526
Vampire Takeover R Normal
527
Vanity's Call N Counter
528
Variable Form N Continuous
529
Virus Cannon N Normal
530
Void Trap Hole SR Normal
531
Volcanic Recharge N Normal
532
W Nebula Meteorite SR Normal
533
Wall of Disruption SR Normal
534
Weed Out R Normal
535
Widespread Ruin UR Normal
536
Wild Tornado SR Normal
537
Windstorm of Etaqua R Normal
538
Wolf in Sheep's Clothing N Normal
539
World Suppression N Normal
540
Xing Zhen Hu SR Continuous
541
Xing Zhen Hu Replica UR Continuous
542
Zero Gravity none Normal
543
Zoma the Spirit none Continuous