Lava Battleguard

ระดับ N
ธาตุ EARTH
ประเภท Warrior
จำนวนดาว 5
โจมตี 1550
ป้องกัน 1800
หาได้จาก

ไม่มีข้อมูล

จัดกลุ่มเอฟเฟค

ไม่มีข้อมูล

คำอธิบายทั้งหมด

This card gains 500 ATK for each "Swamp Battleguard" you control.

แปลการ์ด

การ์ดนี้จะได้รับพลังโจมตี 500 ตามจำนวน "Swamp Battleguard" ที่เราควบคุมอยู่

คำอธิบายเพิ่มเติม

ไม่มีคำอธิบายเพิ่มเติม

หากพบว่าแปลผิดหรือมีข้อสงสัยการใช้การ์ดใบนี้สอบถามมาทาง inbox ใน Facebook ได้เลยครับ