Goblin Zombie

ระดับ SR
ธาตุ DARK
ประเภท Zombie
จำนวนดาว 4
โจมตี 1100
ป้องกัน 1050
หาได้จาก อัพเลเวล Yami Bakura
จัดกลุ่มเอฟเฟค

ไม่มีข้อมูล

คำอธิบายทั้งหมด

When this card inflicts battle damage to your opponent: Send the top card of their Deck to the Graveyard. When this card is sent from the field to the Graveyard: Add 1 Zombie-Type monster with 1200 or less DEF from your Deck to you hand.

แปลการ์ด

- เมื่อการ์ดนี้สร้างความเสียหายแก่ฝั่งตรงข้าม จะส่งการ์ดบนสุดของกองการ์ดฝั่งตรงข้ามลงสุสาน 1 ใบ
- เมื่อการ์ดนี้ถูกส่งจากสนามลงสุสาน จะนำมอนเตอร์ซอมบี้ที่มีพลังป้องกัน 1200 หรือน้อยกว่า จากในกองมาไว้ในมือได้ 1 ใบ