Invader of Darkness

ระดับ SR
ธาตุ DARK
ประเภท Fiend
จำนวนดาว 8
โจมตี 2900
ป้องกัน 2500
หาได้จาก ร้านแลกการ์ด
จัดกลุ่มเอฟเฟค

ไม่มีข้อมูล

คำอธิบายทั้งหมด

Your opponent cannot activate Quick-Play Spell Cards.

แปลการ์ด

ฝั่งตรงข้ามไม่สามารถใช้งานการ์ดเวทมนตร์ความเร็วสูงได้