Beelze Frog

ระดับ N
ธาตุ WATER
ประเภท Aqua
จำนวนดาว 3
โจมตี 1200
ป้องกัน 800
หาได้จาก แพค 11 Electric Overload
จัดกลุ่มเอฟเฟค

ไม่มีข้อมูล

คำอธิบายทั้งหมด

This card gains 300 ATK for each "T.A.D.P.O.L.E." in your Graveyard.

แปลการ์ด

การ์ดนี้จะได้รับพลังโจมตี 300 ต่อจำนวน "T.A.D.P.O.L.E." ในสุสานของเรา