Dotedotengu

ระดับ N
ธาตุ WIND
ประเภท Fiend
จำนวนดาว 3
โจมตี 0
ป้องกัน 800
หาได้จาก แพค 11 Electric Overload
จัดกลุ่มเอฟเฟค

ไม่มีข้อมูล

คำอธิบายทั้งหมด

If this card in your possession is sent to your Graveyard by an opponent's card effect: You can target 1 card your opponent controls; return it to the hand.

แปลการ์ด

ถ้าการ์ดนี้ที่เป็นของเราถูกส่งลงสุสานโดยเอฟเฟคการ์ดของฝั่งตรงข้าม เราสามารถเลือกการ์ดที่ฝั่งตรงข้ามควบคุม 1 ใบ จะนำมันกลับขึ้นมือ