Worm Dimikles

ระดับ N
ธาตุ LIGHT
ประเภท Reptile
จำนวนดาว 4
โจมตี 1700
ป้องกัน 1400
หาได้จาก แพค 13 Generation Next
จัดกลุ่มเอฟเฟค

ไม่มีข้อมูล

คำอธิบายทั้งหมด

FLIP: This card gains 300 ATK and DEF.

แปลการ์ด

พลิกการ์ด การ์ดนี้จะได้รับพลังโจมตีและป้องกันเพิ่ม 300