Ojama Blue

ระดับ SR
ธาตุ LIGHT
ประเภท Beast
จำนวนดาว 2
โจมตี 0
ป้องกัน 1000
หาได้จาก สุ่มดรอปจาก Chazz Princeton
อัพเลเวล Chazz Princeton (14)
จัดกลุ่มเอฟเฟค

ไม่มีข้อมูล

คำอธิบายทั้งหมด

When this card is destroyed by battle and sent to the Graveyard, you can add 2 "Ojama" cards from your Deck to your hand (this can include "Ojamuscle").

แปลการ์ด

เมื่อการ์ดนี้ถูกทำลายจากการต่อสู้และส่งลงสุสาน เราสามารถนำการ์ด "Ojama" 2 ใบจากในกองมาไว้ในมือได้ (นับรวมการ์ด "Ojamuscle")