Gemini Imps

ระดับ R
ธาตุ DARK
ประเภท Fiend
จำนวนดาว 4
โจมตี 1000
ป้องกัน 1000
หาได้จาก สุ่มดรอปจาก Chazz Princeton
จัดกลุ่มเอฟเฟค

ไม่มีข้อมูล

คำอธิบายทั้งหมด

During either player's turn, when your opponent activates a Spell Card, Trap Card, or monster effect that could make you discard when it resolves: You can send this card from your hand to the Graveyard; negate the activation, and if you do, destroy it. Then draw 1 card.

แปลการ์ด

ในเทรินของแต่ล่ะผู้เล่น เมื่อฝั่งตรงข้ามใช้งานการ์ดเวทมนตร์, กับดัก, หรือมอนเตอร์เอฟเฟคที่ส่งผลให้เราทิ้งการ์ด เมื่อเอฟเฟคแสดงผลเราสามารถส่งการ์ดนี้จากในมือลงสุสาน จะยกเลิกการใช้งานนั้น และถ้าทำได้ จะทำลายการ์ดนั้น จากนั้นได้จั่วการ์ด 1 ใบ