Destiny HERO - Doom Lord

ระดับ R
ธาตุ DARK
ประเภท Warrior
จำนวนดาว 3
โจมตี 600
ป้องกัน 800
หาได้จาก สุ่มดรอปจาก Aster Phoenix
อัพเลเวล Aster Phoenix (7)
จัดกลุ่มเอฟเฟค

ไม่มีข้อมูล

คำอธิบายทั้งหมด

Once per turn: You can target 1 monster your opponent controls; banish that target. You cannot declare an attack the turn you activate this effect. You must control this face-up Attack Position card to activate and to resolve this effect. The banished monster returns to the opponent's side of the field, in the same battle position, during your 2nd Standby Phase after activation.

แปลการ์ด

- เทรินล่ะครั้ง เราสามารถเลือกมอนเตอร์ที่ฝั่งตรงข้ามควบคุม 1 ใบ จะนำการ์ดนั้นออกจากเกม
- เราไม่สามารถประกาศโจมตีในเทรินที่ใช้เอฟเฟคการ์ดนี้
- เราจะต้องควบคุมการ์ดนี้ที่หงายหน้าอยู่ในสถานะตั้งโจมตีเพื่อให้เอฟเฟคทำงานและแสดงผล
- มอนเตอร์ที่ถูกนำออกจากเกมจะกลับมาในสนามฝั่งตรงข้าม ในสถานะต่อสู้เดิม ใน Standby Phase ครั้งที่ 2 หลังจากใช้งานเอฟเฟคนี้