Machina Sniper

ระดับ R
ธาตุ EARTH
ประเภท Machine
จำนวนดาว 4
โจมตี 1800
ป้องกัน 800
หาได้จาก แพค 14 Servants Of Kings
จัดกลุ่มเอฟเฟค

ไม่มีข้อมูล

คำอธิบายทั้งหมด

"Machina" monsters cannot be attacked, except "Machina Sniper".

แปลการ์ด

มอนเตอร์ที่มีชื่อ "Machina" จะไม่สามารถถูกโจมตีได้ ยกเว้น "Machina Sniper"