Regenerating Mummy

ระดับ R
ธาตุ DARK
ประเภท Zombie
จำนวนดาว 4
โจมตี 1800
ป้องกัน 1500
หาได้จาก อัพเลเวล Bonz (3,14)
จัดกลุ่มเอฟเฟค

ไม่มีข้อมูล

คำอธิบายทั้งหมด

When this card is sent from your hand to your Graveyard by an opponent's card effect: Return this card to the hand.

แปลการ์ด

เมื่อการ์ดนี้ถูกส่งจากในมือลงสุสานด้วยเอฟเฟคการ์ดของฝั่งตรงข้าม จะนำการ์ดนี้กลับขึ้นมือได้