Flamvell Poun

ระดับ R
ธาตุ FIRE
ประเภท Pyro
จำนวนดาว 1
โจมตี 200
ป้องกัน 200
หาได้จาก แพค 18 Resonance of Contrast
จัดกลุ่มเอฟเฟค

ไม่มีข้อมูล

คำอธิบายทั้งหมด

When this card is destroyed by battle and sent to the Graveyard: You can add 1 monster with 200 DEF from your Deck to your hand.

แปลการ์ด

เมื่อการ์ดนี้ถูกทำลายจากการต่อสู้และส่งลงสุสาน เราสามารถนำมอนเตอร์ที่มีพลังป้องกัน 200 จากในกองมาไว้ในมือได้ 1 ใบ