Zera the Mant

ระดับ R
ธาตุ DARK
ประเภท Fiend
จำนวนดาว 8
โจมตี 2800
ป้องกัน 2300
หาได้จาก แพค 5 Valkyrie's Rage
จัดกลุ่มเอฟเฟค

ไม่มีข้อมูล

คำอธิบายทั้งหมด

This card can only be Ritual Summoned with the Ritual Spell Card, "Zera Ritual".

แปลการ์ด

การ์ดนี้จะถูกเรียกด้วยการ์ดเวทมนตร์พิธีกรรม "Zera Ritual" เท่านั้น