เอฟเฟคกลุ่ม : เลือกการ์ดเวทย์สนามจากในกอง

ลำดับ รูป ชื่อ ระดับ
1
An Owl of Luck R