เอฟเฟคกลุ่ม : เลือกการ์ดมอนเตอร์จากในกอง

ลำดับ รูป ชื่อ ระดับ
1
Arsenal Summoner R
2
Berfomet R
3
Blue Dragon Summoner SR