เอฟเฟคกลุ่ม : ควบคุมมอนเตอร์

ลำดับ รูป ชื่อ ระดับ
1
Aussa the Earth Charmer R
2
Dharc the Dark Charmer R
3
Enemy Controller SR
4
Conscription N