เอฟเฟคกลุ่ม : ได้สิทธิ์โจมตีเพิ่ม

ลำดับ รูป ชื่อ ระดับ
1
Divine Dragon - Excelion R
2
Element Doom N
3
Element Magician N
4
Diffusion Wave-Motion SR