ลำดับ รูป ชื่อ วันเปิดขาย วันยกเลิกขาย
1 แพค 1 The Ultimate Rising 2016-10-26
2 แพค 2 Age of Discovery 2016-12-07
3 แพค 3 Neo-Impact 2016-12-28
4 แพค 4 Flame of the Tyrant 2017-02-03
5 แพค 5 Valkyrie's Rage 2017-02-28
6 แพค 6 Wonders Of The Sky 2017-03-17
7 แพค 7 Chaotic Compliance 2017-04-12
8 แพค 8 Land of the Titans 2017-05-12
9 แพค 9 Crimson Kingdom 2017-06-13
10 แพคที่ 10 Dawn of Destiny 2017-07-11
11 แพค 11 Electric Overload 2017-07-31
12 แพค 12 Echoes of Silence 2017-08-31
13 แพค 13 Generation Next 2017-09-22
14 แพค 14 Servants Of Kings 2017-10-18
15 แพค 15 Galactic Origin 2017-11-07