ตัวอย่างการจัดเดค

    แน่นอนว่าการจัดเดคนั้นมีหลากหลายแบบมาก แต่ตัวอย่างเดคที่นำมาลงนั้นเพื่อต้องการให้เห็นถึงการเล่นผสานต่างๆ ของการ์ดแต่ล่ะใบเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้เล่นนำไปประยุกต์ใช้ได้

    โดยเนื้อหาในหน้านี้จะทำการให้คะแนนและจัดลำดับความเก่งของแต่ล่ะเดคไว้ด้วย แต่นั่นเป็นเพียงการให้คะแนนตามประสบการณ์ของผู้จัดทำข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงใดๆได้

อัพเดทล่าสุด : 15/08/2561

Tier 1


Tier 2


Tier 3


PVP DECK อื่นๆ


ลำดับ รูป ชื่อเดค คะแนน
1

Alien

7/10
2

Ninja

6/10
3

Red-Eye Zombie

6/10
4

Hazy Flame

6/10
5

Golden Flying Fish

6/10
6

Cyber Angel

5/10
7

Gladiator Beast

5/10
8

Sea Stealth Attack

5/10
9

Burn LP

4/10
10

Dinosaur

4/10
11

Volcanic

4/10
12

Relinquished

3/10
13

Ancient Gear

3/10
14

Grave Keeper

3/10
15

Swift Gaia

2/10